de kiem tra hay (6)

đề kiểm tra toán 6 cực hay

đề kiểm tra toán 6 cực hay
... với trợ giúp máy tính ) Ôn tập cuối năm Kiểm tra cuối năm Trả kiểm tra cuối năm 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 -63 64 -65 66 -67 68 -69 70 HÌNH HỌC (70 tiết) Chương I.Đường ... tập §8 Giải toán cách lập phương trình Luyện tập Ôn tập chương IV Ôn tập cuối năm Kiểm tra cuối năm 90’ (ĐS & HH ) Trả kiểm tra cuối năm(ĐS) 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ,66 , 67 68 ,69 70 HÌNH ... môn Toán - THCS - Sở GDĐT Đồng Tháp 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32-33 34 35- 36 37-38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54-55 56- 57 58 59 60 61 62 63 64 65 -66 67 68 69 70...
 • 52
 • 247
 • 0

Bài giảng de kiem tra so 6 ( tuan 22)-HAY

Bài giảng de kiem tra so 6 ( tuan 22)-HAY
... Luận(7đ) BÀI a )(- 25) +(- 30)=-55 b)14-24=-10 c )(- 15).7=-105 d )(- 11) .(- 12)=132 ĐIỂM TP 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 2đ 2000 > 10 > > > -9 > - 97 Bài 1: NỘI DUNG ĐIỂM TC 1đ 1đ Bài 2: Bài 3: Bài 4: a)-8.x =64 ... x =64 :(- 8) x=-8 b) x – = 4 +(- 12) x – = -8 x = -8+3 x = -5 c) 7|x| +11 = 32 7|x| = 32 -11 7|x| = 21 |x| = 21:7 |x| =3 =>x=3 x=-3 (- 57). (6 7 – 34) – 67 .(3 4 – 57) = - 57 .67 + 57.34 – 67 .34 + 67 .57 (0 ,5đ) ... (- 57). (6 7 – 34) – 67 .(3 4 – 57) = - 57 .67 + 57.34 – 67 .34 + 67 .57 (0 ,5đ) = 57.34 – 67 .34 (0 ,5đ) = 34 .(5 7 – 67 ) = 34 .(- 10) = - 340 CHỦ ĐỀ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 3đ 0,25đ...
 • 4
 • 181
 • 1

bộ đề kiểm tra toán 6- hay

bộ đề kiểm tra toán 6- hay
... Họ tên: Tuần 10 - Kiểm tra 15 phút Lớp: 6A Môn: Hình học lớp Điểm Lời phê cô giáo Chữ ki phụ huynh I- Trắc nghiệm khách ... Họ tên: Lớp: 6A Điểm TIT 39 - Kiểm tra S HC Thi gian 45 phỳt Lời phê cô giáo Chữ kớ PHHS I- Trắc nghiệm khách quan(2 điểm) Hóy khoanh ... Họ tên: TIT 14 - Kiểm tra HèNH HC Lớp: 6A Thi gian 45 phỳt Điểm Lời phê cô giáo Chữ kớ PHHS I- Trắc nghiệm khách quan(2...
 • 9
 • 205
 • 0

De kiem tra hinh 6 chuong II ( hay )

De kiem tra hinh 6 chuong II ( hay )
... xOz (0 ,5 ) ã ã ã Suy yOz = xOz xOy ã yOz = 1200 60 0 = 60 0 ã ã Vậy : xOy = yOz ã c/ Oy tia phân giác xOz tia Oy nằm hai tia Ox Oz ã ã và: xOy = yOz = 60 0 (0 ,5 ) (0 ,5 ) (0 ,5 ) (0 ,5 ) (0 ,5 ) ... tam giác ABC Bài : ( ) Hình vẽ : ( 0,5 ) y z 120 60 O x a/ Tia Oy nằm hai tia Ox Oz : Hai tia Oy Oz thuộc nửa mặt phẳng ã ã bờ chứa tia Ox xOy < xOz (6 0 0 < 1200 ) (0 ,5 ) ã ã ã b/ Vì tia Oy...
 • 2
 • 122
 • 3

de kiem tra chuong 6 co ban rat hay

de kiem tra chuong 6 co ban rat hay
... xảy nhiệt độ thường A Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2  Mg(OH)2 + 2CaCO3 + 2H2O B Ca(OH)2 + NaHCO3  CaCO3 + NaOH + H2O C Ca(OH)2 + 2NH4Cl  CaCl2 + 2H2O + 2NH3 D CaCl2 + NaHCO3  CaCO3 + NaCl + HCl [] ... Thổi V lít (đktc) khí CO2 vào 300ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M thu 0,2 g kết t Giá trị V ? A 44,8ml hay 89,6ml B 224ml C 44,8 ml hay 224ml D 44,8ml [] Có dung dịch : K 2CO3 , NaOH, NaCl, HCl.Nếu ... 5 ,6 lít khí (đktc) Công thức muối đem điện phân : A NaCl B.KCl C MgCl2 D.CaCl2 [] Sục V lít CO2 (đktc) vào 200ml dd Ca(OH)2 1M thu 15 gam kêt tủa Giá trị V là: A 3, 36 B 5 .6 C 4,48 D 3,36...
 • 3
 • 83
 • 0

de kiem tra sinh 6 ki II hay

de kiem tra sinh 6 ki II hay
... 3 -Lối sống kí sinh: sống nhờ thể sinh vật khác( kí sinh hay sinh trong) - Lối sống hoại sinh: sồng chất hữu phân huỷ xác động thực vật 1e ; 2c ; 3a ; 4g ;5d ; 6b - Cây trồng có nguồn ... ngời ta phải giữ lại giống để gieo trồng cho mùa sau nên có trồng thực vật quý thực vật có giá trị kinh tế( lấy gỗ, làm thuốc, công nghiệp ) nhng bị khai thác mức ngày a: Đ ; b : đ ; c: S ; d: Đ...
 • 2
 • 131
 • 0

Đề kiểm tra toán 6 kỳ II hay và chuẩn

Đề kiểm tra toán 6 kỳ II hay và chuẩn
... Lớp A có 45 học sinh yêu thích môn toán , 60 % yêu thích môn văn , yêu thích văn toán , yêu thích môn tin học Tinh số học sinh yêu thích môn toán , văn , văn toán , môn tin học ˆ Bài ( điểm )...
 • 3
 • 94
 • 1

đề kiểm tra toán 6 chương 2 cực hay

đề kiểm tra toán 6 chương 2 cực hay
... : 1/ (- 4) (- 25 ) 2/ (+ 7) (- 30) Bài 2( 2đ): Thực phép tính: e) (- 25 ) (-8) (- 125 ) (- 4) f) ( - - 8) ( - 17 + 13) g) (–3 )2 + (–4) – 27 h) 24 7 22 2 + 122 (- 24 7) Bài 3 (2 ): c) Tìm tất ... Tính : 1) (- 25 ) + (- 45) 2) (+ 82) + (- 50) Bài 2: Thực phép tính (2 ): e) (- 8) (- 4) f) 165 - (- 35) + 62 - ( 75 + 62 ) g) (- 5 )2 + (- 4) - 20 h) 37 457 + 357 (- 37) Bài 3 (2 ): c) Tìm ... : 1/ (- 5) (- 40) 2/ (+ 5) (- 70) Bài 2( 2đ): Thực phép tính: a) (- 25 ) (- 125 ) (- 4) b) ( - - 8) ( - 12 + 9) c) (–3 )2 + (–3) – 20 d) 147 333 + 23 3 (- 147) Bài 3 (2 ): a) Tìm tất ước...
 • 9
 • 134
 • 1

De kiem tra toan 6

De kiem tra toan 6
... < 20 06 5 Tính đợc số trang đọc ngày thứ : 50 trang Tính đợc số trang lại sau ngày thứ : 100 trang Tính đợc số trang đọc ngày thứ hai : 65 trang Tính đợc số trang đọc ngày thứ ba : 35 trang 1)1,5đ ... 16: 22 5 5 14 b/ + 11 11 11 2- Sắp xếp số sau theo thứ tự tăng dần : -2005 ; ; ; 20 06 5 Bài 2: (2điểm)Bạn An đọc sách gồm 150 trang ngày: Ngày thứ đọc số trang, ngày thứ hai đọc 65 % số trang ... 6. B 7.D 8.C Viết ý cho 0,5 điểm a)2;3;5;7 b)4 ;6; 8;9 c)0;1;4 ;6; 8;9 d)0;3 ;6; 9 Viết thừa thiếu số cho 0,5 Viết thừa thiếu số trở lên không cho điểm ý Phần II - Tự luận 1(1điểm) a)(0,5đ) = 5.9- 16: 4...
 • 7
 • 1,355
 • 14

de kiem tra ANH 6 test_15_6_1_ 30.9.08

de kiem tra ANH 6 test_15_6_1_ 30.9.08
... þäÜo8ûkvỉht›IõA±/K„Đ$D¸Œ ÊŒ¸ỉdfỈpsCï˜tCđÈ?(Ĩœul=±ºðøGõøỈìE‹1hˆá L\‡1#1c1ã"2c—EYB  ü#đŠ‘¤Q» 6 6$Ư§‚ÝÚÈÈ²Žm_w…ùÌ- 5 6 áAy+fIýX×·gYơÅPøu‹³h{½ûÏ©¬=Ú¨£Š%(w¸Ãó2‡ŽÕ”ȉJGm[ùq‚£G¥Qù$ÿXlÇ´£ëàQ÷ý– º J½ À w6}®¢lC6Ž¥D)Œ!äƒF ƒF0­ u^&kòJ/8Ÿè Ỉ³#gŽ+3|0„âhỈ¥ßµÅ—û³ÃÌ$Ỵ“çèÐ ... ®‹T[2Ú—ỵq³Ùb«Ð’–.5ºÕ8«³MƯ—BỉƯ\ƯÍỊøŒC¦õQỉůFs¤È"“ÉÿA¥wÛsỉ¢Ỗ¯Đ1 cáUỦđ'Éifl>3mÁ›(\³Ý+õ...
 • 5
 • 244
 • 0

de kiem tra dia 6,7,8,8

de kiem tra dia 6,7,8,8
... Rua, Loren - Những năm 80 kỷ XX, ngành truyền thống bị cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi phải thay đổi công nghệ - Nhiều ngành công nghiệp đời, trang bị đại (0,5 điểm) - Các ngành mũi nhọn: điện tử, khí ... có phân chia: khối khí nóng, lạnh, khối khí đại dơng, lục địa? Nêu tính chất khối khí đó? Kiểm tra tiết Họ tên: Lớp: Đề I- Trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu trả lời Than đá, cao lanh, đá vôi thuộc ... phân chia: khối khí nóng, lạnh, khối khí đại dơng, lục địa? Nêu tính chất khối khí đó? đáp án Kiểm tra tiết I- Trắc nghiệm: (4 điểm) Mỗi câu đợc 0,5 điểm: Đề 1: b a a a a b d b b b a c a b a Đề 2:...
 • 32
 • 323
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình c# chương 1Công nghệ HSDPA và ứng dụngLy truong thanh que 4240 assignsubmission file 4a10 ly truong thanh que robert frosts poem the road not taken a cognitive linguistic approachCác yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn thương hiệu bia của khách hàng tại thành phố hồ chí minhHoàn thiện hoạt động chuổi cung ứng tại công ty dược phẩm EUVIPHARMCác nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các công ty niêm yết trên sàn hoseCác yếu tố tác động đến tinh thần làm việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCMLKT-Phạm THị Hồng-Pháp luật về tiền lương - thực trạng áp dụngLKT-Tạ Thị Thanh Thủy-Góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ trong pháp luật Việt NamLKT-Trần Thị Hồng Thúy-Kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệLL_Cao Thị Nga_Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chínhCác yếu tố tác động đến quyết định mua đồ chơi cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi của các bậc cha mẹ tại thành phố hồ chí minhCác yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty ở việt nam xem xét tác động của tín dụng thương mại đến việc nắm giữ tiền mặtNghiên cứu nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro cho các doanh nghiệp thủy sản ở việt namLL_Nguyễn Thị Hôngf Minh_ Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân qua thực tiễn của tòa án nhân dân tối caoLL_Phạm Tiến Thành_Từ biện phaspxuwr lý hành chính đưa và cơ sở chwuax bệnh đến biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcLL-Hà Thị Tuyến-Phổ biến pháp luật cho người nông dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyềnLL-Nguyễn Thị Thu Hương-Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong trường đại họcHoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu của ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển BIDV chi nhánh Hà TâyLL-Phạm Thị Ngọc Minh-Giáo dục pháp luật cho phụ nữ ở nước ta hiện nay