de kiem tra hay (4)

Đề kiểm tra chương 4 (Đại số 9)

Đề kiểm tra chương 4 (Đại số 9)
... Trờng THCS Thái Thịnh Đống Đa - Hà Nội Đề kiểm tra Chơng iV Năm học 2007 - 2008 Môn : Đại số Ngày kiểm tra : 16/ 04/ 2008 Thời gian làm bài: 45 phút Đề số Bài I (2 điểm) Cho phơng trình x x ... x1; x2; ( x1 x2 ) có giá trị là: A 44 Hàm số y = B 29 C -11 D -5 C y =0 D x 0 B x=0 Cho (P) y = x (d) y = -4x +9 Hai đồ thị hai hàm số có: A điểm chung B điểm chung C ... biệt mà tổng hai hoành độ giao điểm -6 Bài IV (2 điểm) Cho phơng trình x 2(m 1) x m = ( m tham số) c) Chứng minh : Phơng trình cho luôn có nghiệm với giá trị m d) Trong trờng hợp m > x1 , x2...
 • 4
 • 663
 • 4

de kiem tra so 4 lop 11 nang cao

de kiem tra so 4 lop 11 nang cao
... độ sôi là: A CH4; CH3F; CH3Cl; CHCl3; CCl4 B CH4; CCl4; CHCl; CH3Cl; CH3F C CH3Cl; CHCl; CCl4; CH3F; CH4 D CCl4; CHCl3; CH3Cl; CH3F; CH4 Câu 21 : Cho Na tác dụng vừa đủ với 1, 24 gam hỗn hợp ancol ... Na d thu đợc 6 ,49 6 lít hiđro (đktc) Biết tỷ khối X so với không khí 2, 14 Công thức phân tử X khối lợng Na tham gia phản ứng là: A C3H5(OH)3; 16, 24 gam B C2H4(OH)2 ; 13, 34 gam C C2H4(OH)2 ; 19,2 ... là: A 2 ,4 gam B 9,1 gam C 25,8 gam D 1,9 gam Câu 22 : Đốt cháy hoàn toàn 4, 4 g ancol no đơn chức X cần 42 lít không khí (đktc) Công thức phân tử X là: C5H12O A B C7H16O C C4H8O D C6H14O Câu 23...
 • 3
 • 498
 • 5

Đề kiểm tra chương #, 4 Lớp 11

Đề kiểm tra chương #, 4 Lớp 11
... Cho Ca =40 H=1 O=16 C=12 He =4 Chú ý: Học sinh không đợc viết vào đề Làm vào phiếu trả lời trắc nghiệm Phần tự luận làm vào mặt sau phiếu trả lời trắc nghiệm đề kiểm tra Môn : Hoá học Lớp 11 Thời ... = 16 He =4 Chú ý: Học sinh không đợc viết vào đề Làm vào phiếu trả lời trắc nghiệm Phần tự luận làm vào mặt sau phiếu trả lời trắc nghiệm đề kiểm tra Môn : Hoá học Lớp 11 Thời gian: 45 phút A/ ... Cho Ca =40 C=12 H=1 O=16 He =4 Chú ý: Học sinh không đợc viết vào đề Làm vào phiếu trả lời trắc nghiệm Phần tự luận làm vào mặt sau phiếu trả lời trắc nghiệm đề kiểm tra Môn : Hoá học Lớp 11 Thời...
 • 8
 • 221
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 SỐ PHỨC

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 SỐ PHỨC
... kim tra chng IV s phc (c bn) lp 12 (2008-2009) o0o H v tờn im li phờ s Cõu 1(3) Thc hin cỏc phộp tớnh : a/ (3 - 2i) (4 + i) + (2 + 3i)(7 + 4i) b/ + i i + 3i i Cõu 2(3) Tỡm số phức z , ... i Cõu 2(3) Tỡm số phức z , biết z = phần ảo z hai lần phần thực Cõu 3 (4) Giải phơng trình sau a/ z2 + 2z + 12 = b/ z4 + 5z2 = Bi lm ...
 • 2
 • 210
 • 1

Đề kiểm tra số 4 VL12

Đề kiểm tra số 4 VL12
... câu trả lời sai: A) Tia tử ngoại B) Tia gama C) Tia X mềm D) Tia X cứng ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - MÔN : VẬT LÝ LỚP 12 ( BÀI SỐ 4) Họ tên : ………………………………………………………… Lớp: ………… 1) Tìm nguồn gốc phát ánh sáng ... phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng mà phụ thuộc nhiệt độ nguồn sáng ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - MÔN : VẬT LÝ LỚP 12 ( BÀI SỐ 4) Họ tên : ………………………………………………………… Lớp: ………… 1) Tìm nguồn gốc phát tia tử ... vạch hấp thụ C) Quang phổ liên tục phát xạ D) Quang phổ liên tục hấp thụ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - MÔN : VẬT LÝ LỚP 12 ( BÀI SỐ 4) Họ tên : ………………………………………………………… Lớp: ………… 1) Tìm phát biểu sai tia hồng...
 • 8
 • 89
 • 2

Đề kiểm tra lớp 4

Đề kiểm tra lớp 4
... vào từ khác loại: 1: student 3: breakfast 2: school 4: animal III Chọn từ có phần gạch chân khác với từ lại 1: D 2: A 3: B 4: A B Tự luận (4 điểm) I Dịch sang Tiếng Anh: Whens your birthday? ... loại: Câu 13: that Câu 14: ship Câu 15: have Câu 16: ruller III Khoanh tròn vào từ gạch chân phát âm khác với từ lại: Câu 17: C Câu 18: B Câu 19: D Câu 20: B B Tự luận (4 điểm) I Tìm câu hỏi ... Câu 4: How old is he? II Viết lại câu dùng từ cho sẵn Câu 1: Is your school big? No, It isnt It is small Câu 2: Is this your library? Yes, it is Câu 3: What is her name? Her name is Lili Câu 4: How...
 • 6
 • 333
 • 4

dề kiểm tra chương 4 - dại số 8 có ma trận

dề kiểm tra chương 4 - dại số 8 có ma trận
... > ⇔ x >4 Vậy nghiệm bất phương trình x > 4 C (1,5đ) ( x − ( x + 1) ⇔ 3( x − 1) ≤ 2( x + 1) ≤ ⇔ 3x − ≤ x + ⇔ x≤5 Vậy nghiệm bất phương trình Bài 2) ( điểm) a) Khi x ≥ ⇔ 5x > ⇒ 5x = 5x Ta A = ... + x + = 6x + b)* Nếu x − ≥ ⇔ x ≥ x − = x − ta pt x − + 2x = ⇔ x + 2x = + ⇔ 3x = ⇔ x = (TMĐK) A (0,5đ) b) b) *Nếu x − < ⇔ x < Thì x − = − x Ta pt − x + 2x = ⇔ − x + 2x = − ⇔ x = ( ko TMĐK)...
 • 2
 • 829
 • 26

Đề kiểm tra số 4 12NC

Đề kiểm tra số 4 12NC
... cauhoi 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 10 11 12 13 14 dapan B B A B C A C B D D C A A B KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 15 16 ... 10,031(u), khối lượng prôtôn 1,0072(u), khối lượng nơtron 10 1,0086(u) Độ hụt khối hạt nhân Be A 0, 049 4 (u) B 0,0561 (u) C 0,0691 (u) Câu 19: Độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C, điện tích hạt ... , chu kì bán rã chất 3,8 ngày Sau 15,2 ngày khối lượng chất phóng xạ lại 2, 24 g Khối lượng m A 5,60 g B 8,96 g C 35, 84 g D 17,92 g Câu 17: Biết tốc độ ánh sáng chân không c khối lượng nghỉ hạt...
 • 3
 • 142
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO-FX 570ES PLUS TRONG VIỆC HỖ TRỢ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶTIỂU LUẬN CUỘC CÁCH MẠNG học THUYẾT GIÁ TRỊ LAO ĐỘNG DO mác THỰC HIỆN ý NGHĨA của nó đối với VIỆC xác ĐỊNH nền KINH tế TRI THỨC HIỆN NAYTIỂU LUẬN CHỦ NGHĨA NHÂN văn hồ CHÍ MINH, đặc điểm và NGUỒN cộiTIỂU LUẬN CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH và PHONG TRÀO THI ĐUATIỂU LUẬN ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM gắn bó mật THIẾT với NHÂN dân vừa là NGƯỜI LÃNH đạo vừa là NGƯỜI đấy tớ TRUNG THÀNH của NHÂN dân THEO TT hồ CHÍ MINHTIỂU LUẬN GIÁ TRỊ lý LUẬN và THỰC TIỄN của tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc, sự vận DỤNG của ĐẢNG TA TRONG xây DỰNG và bảo vệ tổ QUỐC xã hội CHỦ NGHĨATIỂU LUẬN hồ CHÍ MINH với xây DỰNG nền văn hóa mới VIỆT NAMTIỂU LUẬN lý LUẬN về PHÂN kỳ HÌNH THÁI KINH tế xã hội CỘNG sản CHỦ NGHĨA TRONG tác PHẨM PHÊ PHÁN CƯƠNG LĨNH gô TA của c mácĐỒ án điều KHIỂN LOGIC và TRUYỀN ĐỘNG điệnbai tap va ngu phap tieng anh 10 co ban 4048 0922TIỂU LUẬN một bài học đắt GIÁ đối với CHỐNG QUAN LIÊU, THAM NHŨNGTIỂU LUẬN một số vấn đề lý LUẬN và THỰC TIỄN về xây DỰNG CHẾ độ dân CHỦ xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYChuyên đề Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời trung đạiBài 29 oxiĐẠI VIỆT ở THẾ kỉ XV với sự XUẤT HIỆN DANH NHÂN NGUYỄN TRÃIBài 4 các nước đông nam á và ấn độQUẢN lý NHÀ nước về HÀNH CHÍNH – tư PHÁP ở cơ sởTÌM HIỂU về PHẠM TRÙ cái hài TRONG mỹ họcTIỂU LUẬN NGHỆ THUẬT TOÀN dân ĐÁNH GIẶC của tổ TIÊN và học THUYẾT CHIẾN TRANH NHÂN dân TRONG sự NGHIỆP bảo vệ tổ QUỐC HIỆN NAYTIỂU LUẬN NHÂN tố KHÁCH QUAN và CHỦ QUAN TRONG VIỆC HÌNH THÀNH tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập