Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 12 tỉnh đồng tháp năm 2014 2015 có đáp án

Đề thi học 1 môn tiếng anh lớp 12 tỉnh vĩnh phúc năm 2014 2015

Đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 12 tỉnh vĩnh phúc năm 2014 2015
... HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM 2 013 – 2 014 Môn: SINH HỌC (Hướng dẫn biểu điểm chấm gồm 04 trang) Câu Nội dung Điểm Câu Chứng ... truyền máu cho bệnh nhân? Anh Nam anh Ba tiếp máu cho bệnh nhân Sau xét nghiệm thấy huyết tương bệnh nhân làm ngưng kết hồng cầu anh Ba mà không làm ngưng kết hồng cầu anh Nam Bệnh nhân có nhóm ... cầu anh Ba(nhóm máu B) 0.25 Huyết tương bệnh nhân có kháng thể ß (1) - Huyết tương bệnh nhân không làm ngưng kết hồng cầu anh 0.25 Nam(nhóm máu A) Huyết tương bệnh nhân kháng thể α (2) - Từ (1) ...
 • 5
 • 161
 • 0

Đề thi học I môn tiếng anh lớp 12 tỉnh vĩnh phúc năm học 2014 - 2015(có đáp án)

Đề thi học kì I môn tiếng anh lớp 12 tỉnh vĩnh phúc năm học 2014 - 2015(có đáp án)
... you can benefit the company Your best bet is to try to time it so that the note gets Ðề kiểm tra học I- Nãm học 201 4- 201 5- Môn Tiếng Anh 12 Page there before the hiring decision is made You ... skills and experience match this position and this company The employer will be looking and listening to determine if you are a good fit He/she will be looking for a number of different qualities, ... -Thí sinh không sử dụng t i liệu Giám thị không gi i thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………………… Số báo danh:……… Ðề kiểm tra học I- Nãm học 201 4- 201 5- Môn Tiếng Anh 12 Page ...
 • 3
 • 318
 • 5

Đề thi học 1 môn tiếng anh lớp 7 huyện châu thành năm 2014 2015

Đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 7 huyện châu thành năm 2014  2015
... ÁN Môn : Tiếng Anh Lớp : Học I – năm học : 2 014 - 2 015 Question and question : Mỗi câu đạt 0,25 đ ( 0,25 x 24 = 6,0 ) D C 13 A 19 B A A 14 C 20 A B C 15 C 21 B D 10 C 16 A 22 C D 11 B 17 ... 18 Ask the shop …………………… where the washing powder is A nurse B assistant C baker D mailman 19 Her book and her pen cost 10 .000 dong She gives the clerk 20.000 ... ………………………………………………………………………………………………………… Question 4: Arrange these words to make meaningful sentences ( Sắp xếp thành câu hồn chỉnh) (1 pt) Mrs / to / Who / Quyen / talking / is ? ………………………………………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 323
 • 0

Tuyển tập bộ đề thi học 2 môn Tiếng Anh lớp 11 (cơ bản nâng cao)

Tuyển tập bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 11 (cơ bản nâng cao)
... LUYỆN THI UY VIỆT – ÔN TẬP HK2 ANH VĂN 11 Thầy: Trần Thành Tỉnh – 0 122 7479855/AV11HK2-TTUV TRUNG TÂM LUYỆN THI UY VIỆT – ÔN TẬP HK2 ANH VĂN 11 Thầy: Trần Thành Tỉnh – 0 122 7479855/AV11HK2-TTUV ĐỀ ... 48 I think learning English is not easy (Use It + be + adjective + to + V1) TRUNG TÂM LUYỆN THI UY VIỆT – ÔN TẬP HK2 ANH VĂN 11 Thầy: Trần Thành Tỉnh – 0 122 7479855/AV11HK2-TTUV  ... basketball was A to remember his childhood TRUNG TÂM LUYỆN THI UY VIỆT – ÔN TẬP HK2 ANH VĂN 11 Thầy: Trần Thành Tỉnh – 0 122 7479855/AV11HK2-TTUV B to make a game that could be played indoors C to...
 • 10
 • 374
 • 0

bo de thi hoc ki 1 mon tieng anh lop 12 truong thpt doan thuong hai duong nam 2014 2015

bo de thi hoc ki 1 mon tieng anh lop 12 truong thpt doan thuong hai duong nam 2014 2015
... (0.25 X = 1. 0) A D B B II GRAMMAR (0.25 X 12 = 3.0) B D B C B C C C A 10 B 11 A 12 B III READING Part 1: (0.25 x = 1. 0) B A B D Part 2: (0.5 x = 2.0) C C A D KEY I PRONUNCIATION (0.25 X = 1. 0) C ... II LANGUAGE USE (0.25 X 12 = 3.0) C C C B D D A D C 10 A 11 C 12 D III READING PART 1( 0.25 x = 1. 0) B C A D PART 2: (0.5 x = 2.0) D A C C IV WRITING Part 1: (0.5 x = 1, 5) Lan told me she had ... Currency : Kip ***THE END*** VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HAI DUONG EDUCATION AND TRAINING DEPARTMENT DOAN THUONG HIGH SCHOOL -*** FINAL TEST – GRADE 12 ĐỀ LẺ:...
 • 5
 • 103
 • 0

Đề thi học 1 môn tiếng anh lớp 12 tỉnh vĩnh phúc 2015

Đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 12 tỉnh vĩnh phúc 2015
... - ĐT VĨNH PHÚC HDC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - Năm học 2 014 - 2 015 MÔN: TIẾNG ANH LỚP 12 (Thời gian làm bài: 45 phút) I: LISTENING (2pts Mỗi câu 0,25 điểm) (Giám khảo cho nửa số điểm h/s ghi thi u ... nội dung chương trình Số câu: Số điểm: 0.75 Tổng số câu: Số điểm: 1. 5 Ðề kiểm tra học I- Nãm học 2 014 - 2 015 - Môn Tiếng Anh 12 Viết lại câu từ câu cho trước có nội dung chương trình Số câu: ... không giải thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………………… Số báo danh:……… Ðề kiểm tra học I- Nãm học 2 014 - 2 015 - Môn Tiếng Anh 12 Page VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí...
 • 5
 • 320
 • 1

de thi hoc ki 2 mon vat ly lop 12 tinh quang binh nam hoc 2014 2015

de thi hoc ki 2 mon vat ly lop 12 tinh quang binh nam hoc 2014 2015
... câu 20 câu 0 ,25 điểm Câu 10 ĐA C D C A C B B C D C 11 B 12 A 13 D 14 A 15 C 16 D 17 B 18 D 19 B 20 A 16 B 17 B 18 C 19 D 20 C Phần 2: Từ câu 21 đến câu 30 câu 0,5 điểm Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 28 29 30 ĐA D B C C D B A C A A Mã đề 02 Phần 1: Từ câu đến câu 20 câu 0 ,25 điểm Câu 10 ĐA B A D A C D B D B A 11 C 12 D 13 C 14 A 15 C Phần 2: Từ câu 21 đến câu 30 câu 0,5 điểm Câu 21 22 23 24 ... 99 ,22 MeV Hết C 7,68 MeV D 92, 22 MeV VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH KI M TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 14 – 20 15 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: VẬT LÍ LỚP 12, ...
 • 7
 • 91
 • 0

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 quận cầu giấy năm 2014 2015

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 quận cầu giấy năm 2014  2015
... people and their jobs _THE END Họ tên thí sinh: SBD: HƯỚNG DẪN CHẤM THI HSG LỚP MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2014 - 2015 I Listening: điểm: 0,1 điểm/ đáp án B A fridge/refrigerator ... what they look like? I think we all (37)…… that we shouldn’t this although many of us still Some people are impressed by clothes from a particular (38)…… ; others think that things such as someone’s ... group " Friends of the Earth" are talking to the students (REPRESENT) 31 This knife is ……………………… It can't cut anything (USE) 32 This photo has just been ……………………………… (LARGE) 33 She has been …………………………….since...
 • 5
 • 1,663
 • 7

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 12 tỉnh vĩnh phúc năm học 2015 2016(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 12 tỉnh vĩnh phúc năm học 2015  2016(có đáp án)
... your answer -THE END Cán coi thi không giải thích thêm SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015 – 2016 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TIẾNG ANH – THPT (Đáp án gồm 02 trang) A LISTENING ... appropriate style (2p) - Hết - SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015 – 2016 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TIẾNG ANH – THPT (Gồm 02 trang) A LISTENING (20 pts) Part (10 ... destroys rocks Salt breaks rocks apart principally by a process called crystal prying and wedging This happens not by soaking the rocks in salt water, but by moistening their bottoms with salt water...
 • 10
 • 2,722
 • 36

Bộ 10 đề thi học 2 môn tiếng anh lớp 8

Bộ 10 đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 8
... English…………………………………………………………………… THE END ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II MƠN TIẾNG ANH Năm học: 2 010- 20 11 I.1.A 2. B 3.D 4.C II 5.D 6.A 7.C 8. B III 9.B 10. D 11.B 12. D 13.C 14.A 15.D 16.A 17.D 18. C 19.A 20 .B IV 21 .Vietnam is located ... Chú ý : altar: bàn thờ ĐÁP ÁN 1A 15A 2B 16B 3C 17D 4D 18C 5C 19B 6D 20 A 7A 21 A 8B 22 D 9D 23 C 10A 24 B 11B 25 C 12C 26 D 13C 27 B 14D 28 A 29 We were gong out when the rain stopped 30 He ... THE END -Đ Ề 10 HỌ TÊN:………………………………………………………… THI KIỂM TRA HOC KỲ II LỚP: 8 Môn: anh văn K8 Năm học: 2 010 - 20 11 Thời gian: 60’ A TRẮC NGHIỆM (7ms) I/ Choose...
 • 25
 • 139
 • 0

Đề thi học 2 môn tiếng anh lớp 3 năm 2014

Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 3 năm 2014
... Đáp án đề thi học môn Tiếng Anh lớp năm 20 14 - TH Long Mai Câu I: Sắp xếp từ thành câu đúng, câu 0,5 điểm It’s windy today I have a dog I am nine This is my school Câu II: Khoanh tròn từ ... cloudy TP Hồ Chí Minh: sunny Tuyensinh247.com liên tục cập nhật đề thi đáp án môn học lớp 3, em thường xuyên theo dõi nhé! Nguồn Dethi.Violet ... Khoanh tròn đáp án đúng, đáp án 0,5 điểm b b c 5.c a 6.a Câu IV: Điền thông tin thời tiết vào bảng,mỗi từ 0,5 điểm Hà nội: rainy Huế: windy Đà nẵng: cloudy TP Hồ Chí Minh: sunny Tuyensinh247.com...
 • 2
 • 2,036
 • 5

ĐỀ THI HỌC 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 4
... Listen and comment ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TIẾNG ANH LỚP - TH HẢI HÒA PART 1: LISTENING Question : Listen and match(1m) 1- c 2- d 3-a 4- b Question 2: Listen and number (1 m) A -2 B-3 C-1 Question 3: ... did you go last Sunday? I went to Con Co Island Tuyensinh 247 tiếp tục cập nhật phần môn học lớp 4, em thường xuyên theo dõi Nguồn Dethi.violet ... Question 3: Listen and tick ( 1-A 2- B D -4 )(1m) 3-B 4- A Question : Listen and write the missing words or numbers (2ms) supermarket rulers 80,000 Island PART 2: READING AND WRITING Questions 5:...
 • 7
 • 2,006
 • 6

Đề thi học 2 môn tiếng anh lớp 11 năm 2012 (chương trình bản)

Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 11 năm 2012 (chương trình cơ bản)
... about Apollo 11 ? A It belonged to the USA B It was launched 42 years ago Trang 2 /đề1 39 C It had the most powerful engines at that time D It failed to land on the moon 38 Apollo 11 ……… A had ... must turn off the lights 22 He was admired by the people ………… A whose he worked with B he worked with them Trang 1 /đề1 39 C with that he worked D with whom he worked 23 “ ” – They were held ... children D.The children were attracted by the show performed by the animals 26 Select the antonym of the underlined word in this sentence Recreation and entertainment are very important to people...
 • 4
 • 263
 • 2

Đề thi học 2 môn tiếng anh lớp 11 năm 2013 (chương trình bản)

Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 11 năm 2013 (chương trình cơ bản)
... and when were the 22 nd Southeast Asian Games held ? What was the spirit of the 22 nd SEA Games ? How many countries participated in the 22 nd SEA Games? ... well He is Trang 2/ 4 - Mã đề thi 139 Cắt phách V.Read the following passage and answer the questions below (1p) The 22 nd Southeast Asian Games were held ... sentences in another way, beginning as shown (2 marks) It is alleged that the man was driving at 110 miles an hour The man They think that she has gone out with him She ...
 • 4
 • 269
 • 2

Đề thi học 2 môn tiếng anh lớp 11 năm 2014 (chương trình bản)

Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 11 năm 2014 (chương trình cơ bản)
... 2/ 4 - Mã đề thi 137 Question 32: Choose the best answer for the following sentence My brother is interested in stamps A collect B to collect C collecting D collected B Phần tự luận: Học ... …………………………………………………………………………………………………… ĐỀ 2: Write a paragraph about the things you like to in your freetime In about 80 – 100 words, Your writing should include: - name the things you like to - how you ... who Question 22 : Choose the best answer for the following sentence It is “Tom Sawyer” and “Huckleberry Finn” .are considered Twain’s best works A what B which C whom D that Question 23 : Choose...
 • 4
 • 224
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học kì 2 môn tiếng anhđề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 4đề thi học kì 2 môn tiếng việt lớp 5đề thi học kì 2 môn tiếng việt lớp 3đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 8đề thi học kì 2 môn tiếng việt lớp 4đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 9đề thi học kì 2 môn tiếng pháp lớp 10đề thi học kì 2 môn tiếng anh 9đề thi học kì 2 môn tiếng anh 6đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 6đề thi học kì 2 môn tiếng anh 10đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 10đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 12đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 11Bài thu hoạch lớp đảng viên mớiTiểu luận Một số ý kiến về phát triển hệ thống nông nghiệp tại thị xã Sơn Tây, Hà Nộiôn tập trắc nghiệm Lý 12 toàn bộ chương trìnhtư tưởng hồ chí minh về vấn đề cán bộVấn đề vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí – báo tuổi trẻ thành phố hồ chí minh tuần 3 4 tháng 72008Đại cương hóa hữu cơthể chế chính trị tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của quốc hội mỹ tiểu luận cao họcTiểu luận Khái quát về những đặc điểm chung của thị trường OTC cùng với một vài nét về thị trường OTC ở Việt Nam hiện nayTiểu luận Kinh tế lượng Sinh viên và vấn đề nghỉ học - Chủ đề Nghỉ học của sinh viênTiểu luận Lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán thế giới - BIG4Đề cương môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật HV CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGbài giảng chuẩn đoán kĩ thuậtTiểu luận Độc quyền và cạnh tranh trong thị trường mạng điện thoại di động Việt Nam hiện nayLuận án Thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam – Thực trạng và định hướng phát triển”Một số kinh nghiệm áp dụng Bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội về lao động SA 8000 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp An GiangKế toán vật tư Công ty Cổ phần Xi măng Quán TriềuGIANG LUAT KT CAO HOC HVNHMỘT số PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu các cấu tạo NHỎ TRONG các cấu TRÚC địa CHẤTBộ tủ ATS chuyển nguồn nguồnĐồ án tốt nghiệp thủy lợi
Đăng ký
Đăng nhập