Moon lý 5

Đề thi thử đại học vật 5

Đề thi thử đại học vật lý 5
... - - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 483 ...
 • 2
 • 181
 • 1

Đề thi 5

Đề thi lý 5
... Cho biết số Plăng h= 6,6 25. 10-34Js, vận tốc ánh sáng c= Câu 27 3.10 m/s Lượng tử lượng ánh sáng có bước sóng = 0, 75 m : A) 26 ,5. 10-20J B) 26 ,5. 10-26J C) 1,65Mev D) 16,5ev Đáp án A 234  Đồng ... sử electron vừa bứt khỏi kim loại gặp điện trường cản có E = 750 V/m Hỏi electron rời xa M khoảng tối đa bao nhiêu? 1,5mm 1,5cm 1,5m 15cm B Hãy xác định trạng thái kích thích cao nguyên tử hiđrô ... động mạc : f= 2,5Hz f= 2,5MHz f= 1Hz f= 1MHz B Phát biểu sau sai ? Từ trường biến thi n sinh điện trường xoáy Điện trường xoáy có đường sức đường cong khép kín Điện trường xoáy biến thi n không gian...
 • 10
 • 245
 • 0

Dược 5

Dược lý 5
...
 • 1
 • 100
 • 0

Bài giảng địa 5 tiết 22

Bài giảng địa lý 5 tiết 22
... Châu Âu Băng Dương ? Phía Bắc- giáp Bắcnằm bán cầu Bắc Tây giáp Đại NhómDương ,phía nằm ởởgiáp Địa châu ? ,phía Châu Âu nằm phía Tây Trung Á Tây đôi - Châu Âu Nam phía Châu ÁHải Đông Đông Âu ... diện tích châu Âu với châu Á ? * Châu Âu có diện tích 10 triệu km2 ,khoảng ¼ diện tích châu Á  Địa hình châu Âu có đặc điểm : Đồng chiếm 2/3 diện tích ,kéo dài từ tây sang đông Đồi núi chiếm...
 • 16
 • 494
 • 1

Bài học môn địa 5

Bài học môn địa lý 5
... 2011 Địa lí VÙNG BIỂN VIỆT NAM 1/ Vùng biển nước ta 2/ Đặc điểm vùng biển nước ta Thảo luận nhóm(5phút) Đặc điểm vùng biển nước ta Ảnh hưởng biển đời sống sản xuất Thứ tư ngày 21 tháng năm 2011 Địa ... năm 2011 Địa lí VÙNG BIỂN NƯỚC TA Vùng biển nước ta phận biển Đông Biển điều hoà khí hậu, nguồn tài nguyên đường giao thông quan trọng Ven biển có nhiều nơi du lịch, nghỉ mát hấp dẫn Bài học hôm ... 21 tháng năm 2011 Địa lí 2/ Đặc điểm vùng biển nước ta Những đặc điểm biển Việt Nam Nước biển không đóng băng Miền Trung, miền Bắc hay có bão Thứ tư ngày 21 tháng năm 2011 Địa lí 2/ Đặc điểm...
 • 19
 • 280
 • 1

Giáo án điện tử môn địa 5

Giáo án điện tử môn địa lý 5
... dân nước Hoa Kì? châu đất cư Mĩ Nam Trung Mĩ? Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2011 Địa lí Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2011 Địa lí a)Vị trí địa lí, giới hạn Thảo luận theo cặp -Dựa vào hình đọc SGK trang ... cực Nam B Bán cầu Nam C Bán cầu Bắc Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu: A Nóng giới B Hàn đới C Nhiệt đới D Khô hạn Châu Nam Cực Nằm vùng: A Vùng cực Bắc B Bán Cầu Bắc C Vùng cực Nam D Bán cầu Nam ... Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2011 Địa lí a)Vị trí địa lí, giới hạn b)Đặc điểm tự nhiên b)Đặc điểm tự nhiên Thảo luận nhóm - Đọc SGK trang 126-127 hoàn thành bảng sau: Khí hậu Lục địa Ô-xtrâyli-a...
 • 28
 • 1,423
 • 8

Giáo án địa 5 tiết 8-14

Giáo án địa lý 5 tiết 8-14
... Hoảt âäüng 54 DÁN TÄÜC ANH EM TRÃN ÂÁÚT NỈÅÏC VIÃÛT NAM + Nỉåïc ta cọ bao nhiãu dán täüc? + Nỉåïc ta cọ 54 dán täüc + Dán täüc no cọ âäng nháút? Säúng + Dán täüc Kinh (Viãût) cọ säú dán âäng ch ... nhiãu dán? Dán säú nỉåïc ta âỉïng thỉï máúy cạc nỉåïc Âäng Nam Ạ? + Dán säú tàng nhan gay khọ khàn gç viãûc náng cao âåìi säúng nhán dán? Tçm mäüt vê dủ củ thãø vãư háûu qu ca viãûc gia tàng dán ... ta cọ bao nhiãu dán täüc? Dán täüc no cọ säú dán âäng nháút, phán bäú ch úu åí âáu? Cạc dán täüc êt ngỉåìi säúng åí âáu? + Âiãưn cạc thäng tin cn thiãúu vo så âäư sỉû phán bäú dán cỉ åí Viãût Nam...
 • 16
 • 275
 • 0

Giáo án địa 5

Giáo án địa lý 5
... cũ : Giáo án Địa lý/ Tuần 21 /Bài 20 /GV Trần Tài/Trường TH Hồ Phước Hậu/ Ngày soạn 19/02/2008 - GV gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi - HS trả lời + Dựa vào địa cầu, em cho biết vị trí địa giới ... Bang Nga, Pháp để chuẩn bị sau Thứ ngày tháng năm 20 Tuần : Tiết : MÔN : ĐỊA LÝ MỘT SỐ NƯỚC Ở CHÂU ÂU I- MỤC TIÊU : Sau học HS : Giáo án Địa lý/ Tuần 21 /Bài 20 /GV Trần Tài/Trường TH ... 19/02/2008 Hoạt động dạy Hoạt động học Giáo án Địa lý/ Tuần 21 /Bài 20 /GV Trần Tài/Trường TH Hồ Phước Hậu/ Ngày soạn 19/02/2008 Giới thiệu bài- Ghi đề Vị trí địa giới hạn Hoạt động 1: ( Làm việc...
 • 19
 • 331
 • 2

Giáo án địa 5

Giáo án địa lý 5
... vị trí địa Châu Phi Nêu số đặc điểm vị trí địa lý, tự nhiên Châu Phi Thấy mối quan hệ vị trí địa khí hậu, khí hậu với thực vật, đông vật Châu Phi II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC • Bản đồ địa tự ... TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN CHÂU MĨ GV đưa địa cầu, yêu HS lên bảng tìm địa cầu HS lớp quan sát để tìm ranh cầu, sau nh giới giới hạn giới bán cầu đông bán hai bán cầu: bán cầu Đông cầu tây bán cầu ... tầm tranh ảnh, tư liệu rừng rậm A-ma-dôn Bài 25 CHÂU MĨ I M ỤC TI ÊU: Sau học, HS có thể: • Xác định mô tả sơ lược vị trí địa lí giới hạn Châu Mĩ địa cầu đồ tự nhiên giới • Có số hiểu biết thiên...
 • 9
 • 354
 • 0

dia ly 5

dia ly 5
...
 • 29
 • 174
 • 0

Dia ly 5

Dia ly 5
...
 • 12
 • 176
 • 0

Địa 5 kỳ 1

Địa lý 5 kỳ 1
... sống SX nhân dân ta II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bản đồ địa tự nhiên VN, BĐ khí hậu VN H1 – SGK Quả Địa cầu Tranh ảnh số hậu lũ lụt hạn hán gây địa phương (nếu có) Phiếu thảo luận nhóm bìa ghi nội ... tập mục SGK – GV gợi ý - HS trả lời SGV /11 0 Bước : HS trình bày kết quả, đồ vị trí - HS trả lời BĐ đường sắt Bắc - Nam , QL 1A, Cảng biển GV kết luận – SGV /11 0 - Hiện nước ta xây dựng tuyến đường ... phía tây nước ta? - GV giảng thêm SGV /11 1 - Vài HS đọc > Bài học SGK 4/ Củng cố, dặn dò : - Nước ta có loại hình giao thông vận tải ? - Về nhà học đọc trước 15 / 98 Rút kinh nghiệm : ...
 • 32
 • 140
 • 0

ON TAP - DIA LY 5

ON TAP - DIA LY 5
... 12 năm 2008 Đòa lí Ôn tập 1) Viết vào bảng chữ đặt trước câu trả lời Nước ta có dân tộc? a 52 b 53 c 54 Thứ bảy, ngày 06 tháng 12 năm 2008 Đòa lí Ôn tập 1) Dân tộc có số dân cư đông sống chủ yếu...
 • 6
 • 178
 • 0

Thi thu DH Vat ly 5-08

Thi thu DH Vat ly 5-08
... +0 n 2 [ ] a toả lượng ∆m D + ∆mT − ∆m He c b toả lượng ∆mHe − ∆mD − ∆mT c c thu lượng ∆mHe − ∆mD − ∆mT c [ ] [ ] 2 thu lượng [ ∆mD + ∆mT − ∆mHe ].c d 27/ Chọn câu sai câu a Tần số dao động cưỡng ... điện thi phải tăng cường độ chùm sáng kích thích d Trong ánh sáng nhìn thấy ,hình ảnh giao thoa ánh sáng tím có khoảng vân nhỏ 31/ Một xạ đơn sắc có tần số 4.10 14 Hz Tính bước sóng xạ truyền thu ... hồi b Ban ngày tầng điện ly hấp thụ mạnh sóng trung ban đêm lại phản xạ sóng mà không hấp thụ c Trong số sóng vô tuyến điện, sóng cực ngắn có lượng lớn , dễ bị tầng điện ly hấp thụ phản xạ d Điện...
 • 7
 • 169
 • 0

Bài giảng chuyên đề Địa 5 bài: Châu Á

Bài giảng chuyên đề Địa Lý 5 bài: Châu Á
... sát lược đồ hỡnh 1: Câu 1: Nêu tên châu lục, đại dương lược đồ Câu 2: Chỉ vị trí châu lược đồ cho biết châu gồm phần nào? Em có nhận xét gỡ vị trí châu á? Câu 3: Các phía châu tiếp giáp với châu ... kiến thức địa lí - Giáo viên chưa thực đầu tư nhiều cho công tác tự học B Các giảI pháp thực hiện: I Yêu cầu chung sử dụng thiết bị dạy học môn địa lí lớp 4 -5: - Các thiết bị dạy học môn địa lí ... Trung) 4 .5- Biển đông, đảo quần đảo 5 / Nhng nội dung phần địa lí lớp * địa lí Việt Nam 1 .5- Tự nhiên: 2 .5- Dân cư: 3 .5- Kinh tế: * địa lí giới: - Bản đồ giới - Vị trí số đặc điểm đặc trưng châu...
 • 24
 • 597
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu ứng dụng STATCOM để cải thiện ổn định quá độ hệ thống điệnTừ sinh lý đến dưỡng sinh Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện Sách dưỡng sinh cho người ViệtNghiên cứu tua bin gió cỡ nhỏ kết hợp tấm solar cho hộ gia đìnhKhai thác điểm học tập để dự đoán kết quả thi trung học phổ thông quốc gia cho học sinh trung họcNghiên cứu đề xuất các giải pháp xanh hóa khu công nghiệp đô thị áp dụng thử nghiệm tại KCN phúc long, huyện bến lức, tỉnh long anCác yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu của các công ty sản xuất và cung cấp điện được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namNghiên cứu và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của các dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở cơ quan nhà nước sử dụng vốn ngân sách thành phố trên địa bàn thành phố hồ chí minhNhận dạng các yếu tố rủi ro trong việc thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới huyện krông pắc, tỉnh đăk lăkSKKN một số biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng học sinh đọc yếu, kém ở học sinh lớp 2,3giáo án đạo đức lớp 5 VNENĐảng bộ huyện Yên Mô (Ninh Bình) thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 2001 đến năm 2015Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình ThuậnNhân vật trẻ thơ trong sáng tác văn xuôi của Trần Hoài DươngPhim của đạo diễn Hayao Miyazaki từ góc nhìn Sinh thái học (qua ba trường hợp My neighbor Totoro, Princess Mononoke và Spirited Away)Quan hệ Đại Việt – Đông Nam Á thế kỷ X – XVTổ chức và quản lý công tác lưu trữ của các Tập đoàn kinh tế Việt NamTư duy nghệ thuật trong tiểu thuyết của một số nhà văn nữ hải ngoại đương đạiBài 3 tối ưu onpage những kỹ thuật nâng caoKE HOACH THIET BI NAM HOC 2012 2013tiểu luận học tập tư tưởng đạo đức hồ chí minh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập