Giáo án hình học lớp 12 tiết 1

Giáo án hình học lớp 12 tiết 1

Giáo án hình học lớp 12 tiết 1
... Hình học 12 Đặng Khánh Tuân • GV giới thiệu số hình • HS quan sát trả lời cho HS nhận xét hình Hình đa diện: hình đa diện, không hình đa diện thể: điểm chung, ... giác – Không hình đa diện: Khái niệm khối đa diện • Khối đa diện phần không gian giới hạn hình đa diện, kể hình đa diện • Tên gọi thành phần: đỉnh, cạnh, mặt bên, … đặt tương ứng với hình đa diện ... • Mỗi hình đa diện chia điểm lại không gian thành hai miền không giao miền miền hình đa diện, có miền chứa hoàn toàn đường thẳng • GV hướng dẫn HS nhận xét 5' H1 Nêu số vật thể thực tế 1 Viên...
 • 2
 • 152
 • 0

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 1 TỨ GIÁC ppt

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 1 TỨ GIÁC ppt
... 600 ˆ D1 = 18 0 0 - 750 = 10 50 Hình 7b : Ta có : 1 = 18 0 0 - Â ˆ B1 = 18 0 0 - ˆ B ˆ C1 = 18 0 0 - ˆ C ˆ D1 = 18 0 0 - ˆ D ˆ ˆ ˆ Â 1+ B 1+ C 1+ D 1= ˆ C ˆ ( 18 0 0- )+( 18 0 0- B )+( 18 0 0- ˆ )+( 18 0 0- D ) ˆ ... = 3600 10 x = 3600 360 10 = 360  x = Bài trang 66 Hình 7a : Góc lại ˆ D 3600 – (750 + 12 00 + 900) = 75 Góc tứ giác ABCD : 1 = 18 0 0 - 750 = 10 50 ˆ B1 = 18 0 0 - 900 = 900 ˆ C1 = 18 0 0 - 12 00 = ... học môn hình học lớp nhà  2/ Chia nhóm học tập Bài Ở lớp 7, học sinh học tam giác, em biết tổng số đo góc tam giác 18 0 0 Còn tứ giác ? Ghi bảng Hoạt động Hoạt động HS GV Hoạt động : Tứ giác học...
 • 11
 • 3,414
 • 7

Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 1 ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG doc

Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 1 ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG doc
... cho biết thẳng a đường thẳng b đường thẳng dài chữ đường thẳng III - Điểm thuộc đường thẳng Điểm không (GV củng cố kỷ so thuộc đường thẳng : sánh hai đường thẳng) A  B d - Học - Diễn đạt ... ,nói cách II hình đơn giản viết tên đường - Đường thẳng : thẳng ,cách vẽ đường thẳng - Giáo viên nêu b hình ảnh đường a thẳng - Giáo viên Đường giảng thẳng tập hợp điểm ,đường thẳng không bị ... bảng phụ điểm D + Bất hình tập - Dấu chấm nhỏ trang giấy điểm hình - A - M hợp điểm + Một điểm - Bất hình - Học sinh tập hợp quan sát hình SGK tên đường Đọc điểm Một điểm hình hình ,đó thẳng...
 • 7
 • 2,345
 • 4

Giáo án hình học lớp 12 - Chương 1 - Phép dời hình và phép đồng dạng pps

Giáo án hình học lớp 12 - Chương 1 - Phép dời hình và phép đồng dạng pps
... SGK: Giáo án hình học 12 - ban khoa học xã hội Chương - Phép dời hình phép đồng dạng Thực liên tiếp hai phép dời hình ta phép dời hình (Trình bày bảng minh hoạ) II - Tính chất phép dời hình Hoạt ... động giáo viên - Củng cố: Định nghĩa hai hình đồng dạng - Uốn nắn cách biểu đạt học sinh Giáo án hình học 12 - ban khoa học xã hội 14 Chương - Phép dời hình phép đồng dạng Tuần : Ôn Tập (Tiết 1) ... Các toán áp dụng ôn tập trang Giáo án hình học 12 - ban khoa học xã hội Chương - Phép dời hình phép đồng dạng Tuần : Tiết 3: Ngày dạy: Đ2 - Khái niệm phép dời hình không gian (Tiết 1) A -Mục tiêu:...
 • 40
 • 380
 • 0

Giáo án hình học lớp 12 hk 1

Giáo án hình học lớp 12 hk 1
... dùng, thiết bị dạy học: Ngày dạy: 14 /10 19 /10 /2 013 (12 c2) Tuần: Tiết 12 ƠN CHƯƠNG I Mục tiêu: 1. 1 Về kiến thức: học sinh biết Trang 21 Hình học 12 _ HKI - Khái niệm ... thiết bị dạy học: Ngày dạy: 28 /10 – 02 /11 /2 013 (12 c2) Tuần: 11 Tiết 15 1 KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRỊN XOAY (tt) Mục tiêu Trang 28 Hình học 12 _ HKI 1. 1 Kiến thức: Học sinh ... dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: Trang 38 Hình học 12 _ HKI Ngày dạy: 11 /11 16 /11 /2 013 (12 c2) Tuần: 13 Tiết 20 §2 MẶT CẦU Mục tiêu 1. 1 Kiến thức: + Hiểu khái niệm...
 • 49
 • 340
 • 3

Download giáo án hình học lớp 10, tiết 1 5

Download giáo án hình học lớp 10, tiết 1 5
... tắc hình bình hành -Rèn luyện học sinh ý thức tự giác, tính cẩn thận, tính t logic II/ Phơng pháp: -Nêu vấn đề Gợi hớng đích Phát huy tính tích cực học sinh III/ Tiến trình lên lớp: 1/ ổn định lớp: ... 5/ Hớng dẫn học nhà: -Bài tập 2, 3, - Trang 6, IV/ Phần bổ sung: Ngày giảng: ChơngI: Véctơ Tiết: Bài 1: định nghĩa I/ Mục đích yêu cầu: -Giúp học ... .OBAC hình bình hành Vậy: x = OA = OB + OC b/Chú ý: ?Có nhận xét toán phân tích x thành tổng OB + OC -Đây toán ngợc toán lấy tổng hai vectơ ?HĐ4: Giúp HS nắm vứng quy tắc ba điểm quy tắc hình...
 • 9
 • 44
 • 0

Giáo án hình học lớp 12 tiết 02

Giáo án hình học lớp 12 tiết 02
... Tìm hiểu khái niệm hai hình Hai hình • Hai hình đgl có phép dời hình biến hình thành hình • Hai đa diện đgl có phép dời hình biến đa diện thành đa diện H1 Tìm phép dời hình biến Đ1 Xét phép đối ... dời hình phép dời hình • Nếu phép dời hình biến (H) thành (H′) biến đỉnh, mặt, cạnh (H) thành đỉnh, mặt, cạnh tương ứng (H′) 10' Hoạt động 2: Áp dụng tìm ảnh hình qua phép dời hình • Hướng dẫn ... Hình học 12 Trần Sĩ Tùng làm trung điểm d) Phép đối xứng qua đường thẳng ∆ D∆ : M a M ' – Nếu M ∈ ∆ M′ ≡ M, – Nếu M ∉ ∆ MM′ nhận ∆ làm đường trung trực Nhận xét: • Thực liên tiếp phép dời hình...
 • 2
 • 129
 • 0

Giáo án hình học lớp 12 tiết 03

Giáo án hình học lớp 12 tiết 03
... Hình học 12 Trần Sĩ Tùng tứ diện Nhận xét: Một khối đa diện phân chia thành khối tứ diện • Cho nhóm ... diện D A C B C' D' A' B' D( ABD ') : AA ' BD ' → ADBD ' + Làm tương tự lăng trụ BCD.B’C’D’ ⇒ Chia hình lập phương thành tứ diện Hoạt động 3: Củng cố 3' Nhấn mạnh: – Cách phân chia lắp ghép khối...
 • 2
 • 140
 • 0

Giáo án hình học lớp 12 tiết 04

Giáo án hình học lớp 12 tiết 04
... Hình học 12 Trần Sĩ Tùng • GV giới thiệu loại khối đa diện Định lí: Chỉ có loại khối đa diện Đó loại ... mặt a) Trung điểm cạnh đa giác tứ diện đỉnh – Xác định loại khối đa diện hình bát diện đều b) Tâm mặt hình lập phương đỉnh hình bát diện 3' Hoạt động 4: Củng cố Nhấn mạnh: – Nhận dạng khối đa diện ... [5; 3], [3; 5] H1 Đếm số đỉnh, số cạnh, số Đ1 Các nhóm đếm điền vào bảng mặt khối đa diện đều? 12' Bảng tóm tắt loại khối đa diện Hoạt động 3: Áp dụng chứng minh khối đa diện H1 Nêu bước chứng...
 • 2
 • 148
 • 0

Giáo án hình học lớp 12 tiết 05

Giáo án hình học lớp 12 tiết 05
... Hình học 12 Trần Sĩ Tùng 15' Hoạt động 2: Luyện tập chứng minh khối đa diện H1 Ta cần chứng minh điều Đ1 G1G2 = G2G3 = G3G4 = Chứng minh tâm ? mặt hình tứ diện a G4G1 = G4G2 = G1G3 = đỉnh hình...
 • 2
 • 141
 • 0

Giáo án hình học lớp 12 tiết 06

Giáo án hình học lớp 12 tiết 06
... Hình học 12 Trần Sĩ Tùng H1 Có thể chia (H1) thành bao Đ1 ⇒ V(H1) = 5V(H0) = nhiêu khối (H0) ? H2 Có...
 • 2
 • 172
 • 0

Giáo án hình học lớp 12 tiết 07

Giáo án hình học lớp 12 tiết 07
... Hình học 12 25' Trần Sĩ Tùng Hoạt động 3: Vận dụng tính thể tích khối lăng trụ H1 Nhắc lại khái niệm ... cạnh đáy a Góc đường chéo · H2 Xác định góc AC′ Đ2 AC ' A ' = 60 AC′ đáy 600 Tính thể đáy? tích hình lăng trụ H3 Tính chiều cao lăng Đ3 h = CC′ = AC.tan600 trụ? =a ⇒ V = SABCD.CC′ = a3 H4 Xác ... · BCA = 300 mp(AA′C′C) ? H5 Tính AC′, CC′ ? Đ5 AC′ = AB.cot300 = 3b CC′ = AC '2 − AC = 2b BT2: Hình lăng trụ đứng ABC.A′B′C′ có đáy ABC tam giác vuông A, AC = b, µC = 600 Đường chéo BC′ mặt...
 • 2
 • 175
 • 0

Giáo án hình học lớp 12 tiết 08

Giáo án hình học lớp 12 tiết 08
... Hình học 12 Trần Sĩ Tùng = b2 − a2 b)  a tan α  h = OM tan α =   h = SA2 − OA = b − a  b.tan ... VABB′A′ = H3 Nhận xét thể tích hai Đ3 khối chóp C.ABFE 1 VC.ABFE = VC.ABB′A′ = V C.ABB′A′ ? H4 So sánh diện tích hai Đ4 S∆C′FE = 4S∆C′B′A′ tam giác C′FE C′B′A′ ? ⇒ VC.E′F′C′ = V H5 Tính thể tích ... Đ5 V(H) = V V( H ) = ⇒ VC E ' F ' C ' 3' a) AB = a SA = b b) SA = b góc mặt bên đáy α BT2: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A′B′C′ Gọi E, F trung điểm AA′, BB′ Đường thẳng CE cắt C′A′ E′ Đường...
 • 2
 • 168
 • 0

Giáo án hình học lớp 12 tiết 09

Giáo án hình học lớp 12 tiết 09
... Hình học 12 Trần Sĩ Tùng a a ; FE = a DF = a3 ⇒V= 36 CF = 15' Hoạt động 3: Luyện tập tính tỉ số thể tích khối đa diện Cho hình chóp S.ABC Trên • Hướng dẫn HS ... hình chóp S.ABC Trên • Hướng dẫn HS xác định đỉnh • Đỉnh A, đáy SBC, đoạn thẳng SA, SB, SC lần đáy hình chóp để tính thể Đỉnh A′, đáy SB′C′ tích lượt lấy điểm A′, B′, C′ khác S Chứng minh: H1 Tính...
 • 2
 • 176
 • 0

Giáo án hình học lớp 12 tiết 10

Giáo án hình học lớp 12 tiết 10
... Hình học 12 Trần Sĩ Tùng ⇒ khối chóp S.DBC S.ABC c) Tính thể tích khối chóp S.DBC SD = SA H3 Tính thể tích khối chóp a3 S.ABC ? Đ3 VS.ABC = 12 3 ⇒ VS.DBC = a 96 10' Hoạt động 3: ... Đ3 VS.ABC = 12 3 ⇒ VS.DBC = a 96 10' Hoạt động 3: Vận dụng thể tích khối đa diện để giải toán Cho hình chóp tam giác • Hướng dẫn HS tính thể tích O.ABC có ba cạnh OA, OB, khối chóp tam giác ... dụng công thức tính thể tích khối đa diện – Cách vận dụng thể tích để giải toán BÀI TẬP VỀ NHÀ: − Chuẩn bị kiểm tra tiết chương IV RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: ...
 • 2
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hình học lớp 8 tiết 19 luyện tập docgiáo án hình học lớp 6 tiết 13 ôn tập ppsxgiáo án hình học lớp 6 tiết 19 vẽ góc cho biết số đo docgiáo án hình học lớp 6 tiết 12 trung điểm của đoạn thẳng potxgiáo án hình học lớp 12 nâng caogiáo án hình học lớp 12 cơ bảngiáo án toán học lớp 5 tiết 161 ôn tập về tính diện tích thể tích một số hình potgiao an hinh hoc lop 8 tap 1giao an hinh hoc lop 8 ki 1giáo án hình học lớp 6 tiết 9 khi nào thì am mb ab potgiáo án hình học lớp 7 tiết 63 chương iv ôn tập ppsxgiáo án hình học lớp 8 tiết 22 luyện tập pptxgiáo án toán học lớp 5 tiết 175 đề kiểm tra cuối học kì ii ppsgiáo án hình học lớp 8 tiết 55 ôn tập chương iii tiếp pptxgiáo án toán học lớp 5 tiết 169Trắc nghiệm lí thuyết phân dạng theo chương ( Vật lí 12 có đáp án )ĐĂNG KÝ CAM KẾT Thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà GiangSKKN thuy 2011 2012 TVTổ chức kế toán của Công Ty CP Kỹ Thuật Và Thiết Bị Ngành Nước.Hiệu quả tín dụng trung và dài hạn trong Ngân hàng TMCPHoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán tại công ty cổ phần OTC Việt NamCâu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn Ngân hàng Thương mạiTỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH ÂNĐề tài XÂY DỰNG HTTT QUẢN LÝ THU TIỀN ĐIỆNBộ đề ôn THPT quốc gia ôn khối d và a1 có keys ( đáp án chi tiết)thiết kế cafe tinh thểthiết kế casio bar cafethiết kế câu lạc bộ thanh niên nam sài gònThiết kế khu vui chơi trẻ em khu vườn thần tiênThiết kế nội thất spa miền sông nướcThiết kế nội thất resort casablanca (thuyền và biển)Xưởng phim hoạt hìnhNghiên cứu xây dựng HACCP cho quy trình sản xuất đường míaluận văn khu trưng bày hải dương họcluận văn trà thuần việt
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập