Bài tập về sóng cơ học bài tập chuyên đề sóng cơ học có đáp án

bài tập về este (có đáp án)

bài tập về este (có đáp án)
... ợc mol CO2 Hãy cho biết có este thoả mãn? A B C D Câu 33 Glixerin đun với hỗn hợp CH3COOH HCOOH ( xúc tác H2SO4 đặc) đợc tối đa trieste (este lần este) ? A B C D Câu 34 Este X có công thức phân ... Câu 23 Một este tạo axit đơn chức ancol đơn chức có tỷ khối so với N 2O Khi đun nóng este với dung dịch NaOH tạo muối có khối lợng 17/ 22 lợng este phản ứng Công thức cấu tạo thu gọn este là? A ... Câu 24 Một este tạo axit đơn chức ancol đơn chức có tỷ khối so với CH 5,5 Khi đun nóng este với dung dịch NaOH tạo muối có khối lợng 93,18% lợng este phản ứng Công thức cấu tạo thu gọn este là?...
 • 5
 • 618
 • 10

Bài tập về thuế đáp án docx

Bài tập về thuế có đáp án docx
... giá bán gồm thuế GTGT: 71.500 đồng/sp 2) bán cho cty TM nước 90.000 sp với giá bán gồm thuế GTGT 68.200 đ/sp 3) bán cho siêu thị 20.000 sp, giá bán chưa thuế GTGT 63.000 đồng/sp 4) Bán cho doanh ... thu nhập chịu thuế khác: tỷ đồng - thuế suất thuế xuất 2% - Thuế suất thuế GTGT 10% - Thuế suất thuế TNDN 28% - Thuế suất thuế TTDB hàng X 30%, rượu 420 65% - Thuế GTGT từ hoạt động mua khác khấu ... cho vay 680 (tr) Biết rằng: Thuế suất thuế xuất 2% Thuế suất thuế GTGT 10% Thuế suất thuế TNDN 28% Tổng thuế GTGT đầu vào khấu trừ năm 13.173 triệu đồng GIẢI 1) Bán nước ngoài: Doanh thu: 120.000...
 • 24
 • 210
 • 0

40 bài tập về nhôm đáp án

40 bài tập về nhôm có đáp án
... B % Al hỗn hợp là: A 23,6g 32,53% B 24,8g 31,18% C 25,7g 33,14% D 24,6g 32,18% Câu 1: Nhận xét sau nói tính chất hóa học nhôm? A Nhôm kim loại vừa tính khử vừa tính oxi hoá B Nhôm kim ... tính oxi hoá B Nhôm kim loại tính oxi hoá mạnh C Nhôm kim loại tính khử yếu D Nhôm kim loại tính khử mạnh Câu 2: Nguyên liệu thường dùng để sản xuất nhôm A quặng pirit B quặng criolit ... miếng nhôm tiêu hết B Phản ứng không xảy nhôm kim loại không tác dụng với NaOH C Không phản ứng xảy nhôm lớp Al2O3 bảo vệ D Phản ứng nhanh chóng dừng lại, tạo Al(OH)3 lớp bảo vệ không cho nhôm...
 • 6
 • 910
 • 22

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ SẮT ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ SẮT CÓ ĐÁP ÁN
... giàu sắt tự nhiên A hematit B Xiđehit C manhetit D pirit Câu 18: Câu nói về: Gang? A Là hợp kim Fe từ ® 10% C S, Mn, P, Si B Là hợp kim Fe từ 2% ® 5% C S, Mn, P, Si C Là hợp kim Fe từ ... THPT Phú Bài - Hương Thủy - T.T.Huế Địa : Phù Nam I - Thủy Châu - Hương Thủy - T.T.Huế Điện thoại : 01695788623 - Blog : http://nuocmatthiensu.uni.cc/ Trang 6/6 – Bài tập TN Fe Câu 1: Fe số thứ ... Cô cạn dung dịch X thu 41 gam muối khan a gam nhận giá trị ? A.9,8 B.10,6 C.12,8 D.13,6 Đáp án tập TN sắt : 1A - 2A - 3D - 4B - 5C - 6A - 7D - 8B - 9A - 10C - 11D - 12B - 13A - 14A - 15C - 16B...
 • 10
 • 1,008
 • 15

bài tập về NMR đáp án

bài tập về NMR có đáp án
... cấu tạo A? Gọi tên A? Phổ 1H -NMR hợp chất A Dung môi Phổ 13C -NMR hợp chất A 13 C -NMR, Phổ 1H -NMR hợp chất A Hợp chất C3H6O: CnH2nO chứa liên kết π vòng kín •Phổ 1H -NMR năm tín hiệu, dựa vào diện ... tử nguyên tử oxy →Vậy phân tử nhóm –OH Mũi δppm = 4,08 (2H) mũi proton nhóm –CH 2- liên kết với nguyên tử oxy →Vậy phân tử mảnh –CH2-OH Dung môi Phổ 13C -NMR hợp chất A Phổ 13C -NMR ... 13C -NMR, xác định công thức cấu tạo A? Gọi tên A? Phổ 1H -NMR hợp chất A Dung môi Phổ 13C -NMR hợp chất A Phổ 1H -NMR hợp chất A Hợp chất C9H10O3: CnH2n-8O3 số vòng + số liên kết π = •Phổ 1H-NMR...
 • 35
 • 318
 • 3

Bài tập trắc nghiệm về anken đáp án

Bài tập trắc nghiệm về anken có đáp án
... mạch hở CTPT C3H6 C4H8 tác dụng với nước brom X, Y A Hai anken xicloankan vòng cạnh C Hai anken xicloankan vòng cạnh B Hai anken hai ankan D Hai anken đồng đẳng Câu 22: hai ống nghiệm, ... brom nước màu vàng nhạt Thêm vào ống thứ 1ml hexan ống thứ hai 1ml hex-1-en Lắc hai ống nghiệm, sau để yên hai ống nghiệm vài phút Hiện tượng quan sát A tách lớp chất lỏng hai ống nghiệm B ... phẩm hàm lượng clo 55,04% X công thức phân tử A C4H8 B C2H4 C C5H10 D C3H6 Câu 41: Hỗn hợp X gồm metan anken, cho 5,6 lít X qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,28g 2,688...
 • 6
 • 3,160
 • 108

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ SẮT ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ SẮT CÓ ĐÁP ÁN
... 24B - 25A - 26D - 27A - 28C - 29B - 30B - 31D - 32C - 33D HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VỀ SẮT : 1/ Các phương pháp dùng giải toán : Bảo toàn khối lượng Bảo toàn nguyên tố Bảo toàn electron Phương pháp ... tìm CTPT oxit sắt : tìm tỉ lệ số mol Fe ( nguyên tử ) O ( nguyên tử ) từ kiện cho 3/Một vài cách giải nhanh : Khi đề cho hỗn hợp oxit sắt , không nêu rõ oxit sắt , ta quy đổi hỗn hợp FeO Fe2O3 ... cách không làm số mol Fe O hỗn hợp thay đổi Nếu gặp toán oxi hóa lần : Fe ( m gam ) bị oxi hóa thành hỗn hợp ( Fe , oxit sắt ) ( m1gam ) cho tiếp vào dung dịch acid tính oxi hóa tạo sản phẩm...
 • 8
 • 202
 • 2

Bài tập về phenol đáp án

Bài tập về phenol có đáp án
... 1-clo-3-metyl phenol- 4 II Tính chất vật lí Bài Câu sau không ? A Phenol liên kết hidro liên phân tử B Phenol liên kết hidro với n-ớc C Nhiệt độ sôi phenol thấp nhiệt độ sôi etylbezen D Phenol ... o-nitrophenol B m-nitrophenol C pnitrophenol D Cả A B Bài Cho chất: benzen, o-nitro phenol, p-nitro phenol Nhiệt độ sôi chất tăng dần theo thứ tự sau ? A benzen < o-nitro phenol < p-nitro phenol ... Phenol tan n-ớc lạnh Bài Thứ tự tăng dần độ tan n-ớc dãy sau ? A bezen < phenol < etanol B benzen < etanol < phenol C phenol ...
 • 9
 • 80
 • 0

TỔNG hợp bài tập về THÌ đáp án

TỔNG hợp bài tập về THÌ có đáp án
... ceremony 38) If you (ask) me, I would explain it to you Đáp án giải thích: asked (asked nghĩa hỏi.) to show (sau it 's kind of dùng động từ to) stay (sau let động từ nguyên mẫu không to) to ... throw (sau admit động từ to) 19 being surprised (sau didn't mind V-ing), phía sau by nên ta phải sử dụng thể bị động 20 to be invited (sau hope động từ to, phía sau by nên sử dụng thể ... to watch (sau want động từ to) 23 to see (It 's easy/dificult + động từ to) 24 to explain to say (sau ask refuse động từ to) 25 to sit (sau It's động từ to) 26 getting .climbing...
 • 48
 • 1,871
 • 6

Một số bài tập về sự điện ly và bài tập về PH đáp án

Một số bài tập về sự điện ly và bài tập về PH có đáp án
... Na2CO3 (4) Hãy chọn đáp án A.(4), (3) pH =7 B (4), (2) pH> 7 C.(1), (3) pH= 7 D (1), (3) pH...
 • 18
 • 354
 • 1

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Internet (có đáp án) ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Internet (có đáp án) ppt
... Các dịch vụ thông dụng Internet CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Câu 1: WWW viết tắt của? oWorld Wide Wed oWorld Wide Web oWorld Wild Wed oWord Wide Web Câu 2: Trang Web là? o Là trang văn thông thường o Là ... File > Save o Chọn File > Save As Câu 11: Để kết nối Internet thông qua mạng cục (LAN), không cần thông tin nào: o Địa IP máy chủ Proxy o Tài khoản sử dụng Internet o Card mạng vàđuờng kết nốiđến ... trực tuyến o Gửi thư thông qua môi trường Internet o Tìm kiếm thông tin Câu 22: Muốn sử dụng thưđiện tử trước hết phải: o Đăng ký tài khoản thưđiện tử o Đăng ký tài khoản Internet o Có hòm thư...
 • 7
 • 12,268
 • 339

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI CÁC NĂM ĐÁP ÁN THI TIN HỌC TRẺ CẤP TỈNH VÀ QUỐC GIA DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI CÁC NĂM VÀ ĐÁP ÁN THI TIN HỌC TRẺ CẤP TỈNH VÀ QUỐC GIA DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Đề thi tin học trẻ không chuyên tỉnh nam định Bảng đề dự bị A Tiểu học - Năm 2012 (Thời gian làm bài: 90 phút) (Thời gian làm bài: 30 phút) Họ tên: Học sinh trờng tiểu học: ... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Đề thi tin học trẻ không chuyên tỉnh nam định đề thức Bảng A Tiểu học - Năm 2011 (Thời gian làm bài: 30 phút) Họ tên: Học sinh trờng tiểu học: Em khoanh tròn vào chữ đứng ... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Đề thi tin học trẻ không chuyên tỉnh nam định Bảng đề dự bị A Tiểu học - Năm 2011 (Thời gian làm bài: 30 phút) Họ tên: Học sinh trờng tiểu học: Em khoanh tròn vào chữ đứng...
 • 97
 • 264
 • 0

bt toán về Fe(co dap an)

bt toán về Fe(co dap an)
... tổng số mol Fe oxit ta biết số mol Fe 2O3 Bởi ta dùng kiện toán hòa tan x HNO3 đề tính tổng số mol Fe ĐS: m = 12 gam Cách 2: Dĩ nhiên toán ta giải theo cách tính số mol O bị CO lấy theo phương ... Cô cạn dung dịch X, thu m gam muối sunfat khan Giá trị m A 52,2 B 54,0 C 58,0 D 48,4 Phát triển toán: Trường hợp 1: Cho nhiều sản phẩm sản phẩm khử NO2, NO ta có đặt hệ bình thường nhiên chất...
 • 8
 • 160
 • 1

Bài giảng 35 ĐỀ THI THỬ TS ĐH+ĐÁP ÁN

Bài giảng 35 ĐỀ THI THỬ TS ĐH+ĐÁP ÁN
... khác ĐỀ SỐ Thời gian 90 phút ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 TRƯỜNG THPT PHƯỚC BÌNH Mơn thi: HĨA HỌC (Đề thi có 05 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (khơng kể thời gian giao đề) MĂ ĐỀ 719 ... NINH TRƯỜNG THPT CHUN BN (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I, NĂM 2008-2009 Mơn thi: HỐ HỌC, khối A, B Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 213 Họ, tên thí sinh: ... -D B D A C C A Trang 36/166 Đề 005 ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG (Đề thi có 05 trang) Mơn thi: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (khơng kể thời gian giao đề) Câu 1: Hỗn hợp X chứa K2O,...
 • 166
 • 185
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập về sắt có đáp ánbài tập trắc nghiệm về adn có đáp ánbài tập trắc nghiệm về amin có đáp ánbài tập trắc nghiệm về thì có đáp ánbài tập về amin có đáp ánbai tap trac nghiem ve thi co dap anbài tập về este có đáp ánbài tập về nhôm có đáp ánbài tập về polime có đáp ánbài tập về thì có đáp ánbài tập tổng hợp về thì có đáp áncác dạng bài tập về este có đáp ánbai tap trac nghiem ve aminaminoaxit co dap anbai tap ve thue co dap anbai tap ve aminaminoaxitprotein co dap anHàm lượng oxi trong dầu mỏ12Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga ThiệnMột số biện pháp chỉ đạo thực hiện giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non tại trường mầm non Nga GiápMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNbí kíp ôn thi đại họcMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THANHMỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN TRẺ MẪU GIÁO 56 TUỔI LÀM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNMột số kinh nghiệm giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ 56 tuổi ở trường mầm non Nga Tiếninvestment analysis and portfolio management relly brownMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 34 TUỔI KHÁM PHÁ KHOA HỌC Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNBài dịch môn tài chính doanh nghiệp một cái nhìn khái quát về tài trợ doanh nghiệpKẾ HOẠCH CÔNG tác GIÁM đốc TRUNG tâmMỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC CÓ HIỆU QUẢ TRÒ CHƠI DÂN GIAN CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THÀNHSinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản saoTổng hợp tài liệu ôn thi công chức thuế phần kiến thức chungMột số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết cho trẻ mẫu giáo 56 tuổiMột số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo bé 3 4 tuổi tại trường Mầm non Nga MỹMột số biện pháp sử dụng đồ dùng dạy học và đồ chơi nhằm gây hứng thú cho trẻ 2436 ở trường Mầm non Nga Tiến hoạt động “nhận biết phân biệtMột số biện pháp dạy trẻ 56 tuổi ở trường mầm Nga Tiến định hướng về thời gianTâm lý học Đinh Phương Duy
Đăng ký
Đăng nhập