De kt cong nghe 12 thi het hoc ky 2 công nghệ 12 nguyễn văn thịnh

De kt Cong Nghe 12 thi het hoc ky 2

De kt Cong Nghe 12 thi het hoc ky 2
... xứng có U d = 22 0V tải nối hình với R A = 12, 5, RB = 12, 5, RC = 25 dòng điện pha giá trị nào: IA = 10A ; IB = 10A ; IC = 5A IA = 10A ; IB = 7,5A ; IC = 5A IA = 10A ; IB = 10A ; IC = 20 A IA = IB ... nhãn gắn vỏ động DK - 42 - 2, 8Kw có ghi: /Y - 22 0V/380V - 10,5A/6,1A ; 1 420 vòng/phút; % = 0,84; cos = 0,9 ; 50Hz - Hãy giải thích số liệu động - Nếu nguồn ba pha có Ud = 22 0V phải đấu dây động ... đèn là: P = 100w, U = 22 0V; tải thứ hai lò điện trở ba pha, điện trở pha R = 30, U = 380V Các tải đợc nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 22 0V/380V a) Giải thích 22 0V điện áp 380V điện...
 • 7
 • 1,009
 • 20

13 De thi het hoc ky 2 lop 11

13 De thi het hoc ky 2 lop 11
... ữ( x 1) + 2x2 + x 2x2 + + x2 + = ( ) x + + x ( x 1) + 2 x + x 2x2 + + x2 + = x x2 + x2 + + x2 x + 2 x2 + x + = x x + x x = x = x + 2x = 1 x x = x 2 x= y =1 PTTT :y = x ... = x + 21 Câu 5;Cho hàm số : y = f ( x) = x + x + a).Giải phơng trình : f(x)-f(x)-1=0 HDG:Ta có: f '( x) = + 2x 2x2 + Do PT: f ( x) f '( x) = x + x + x + 2x2 + 2x 2x2 + 2x 2x2 + 2= 0 = ... Đáp án B B C A D B C B D 10 11 12 13 14 15 16 B C D C C D A B Phần tự luận : ( 06đ) Câu Đáp án Ta có u1 = 11 = 101 + u2 = 10 .11 + 9.1 = 1 02 = 1 02 + u3 = 10.1 02 + 9 .2 = 1003 = 103 + Dự đoán un...
 • 14
 • 234
 • 0

ĐỀ THI HẾT HỌC KỲ I LỚP 12 MÔN VẬTLÝ - Mã đề: 05 doc

ĐỀ THI HẾT HỌC KỲ I LỚP 12 MÔN VẬTLÝ - Mã đề: 05 doc
... máy phát i n biến đ i thành i n Máy phát i n có kích thước lớn động i n Câu 16: Máy biến dùng để: A Thay đ i công suất C Thay đ i cường độ dòng i n B Thay đ i hiệu i n D Biến đ i i n sang ... v i mạch i n hình bên, câu sai: A Hiệu i n hiệu dụng i n trở R R lần cường độ dòng i n hiệu dụng B Sự tăng i n dung C làm hiệu i n tụ i n tăng C C Công suất toả nhiệt mạch tích hiệu i n ... hiệu dụng i n trở cường độ dòng i n hiệu dụng qua mạch D Sự giảm tần số f làm tăng hiệu i n tụ Câu 23: Đ i v i mạch i n đây, cuộn dây có i n trở r, kết luận sau sai: A Hiệu i n u biến thi n...
 • 6
 • 163
 • 0

Đề thi hết học kỳ I - năm học 2010 - 2011 Môn Tiếng Anh - Lớp 12 - TRƯỜNG THPT CỔ LOA pdf

Đề thi hết học kỳ I - năm học 2010 - 2011 Môn Tiếng Anh - Lớp 12 - TRƯỜNG THPT CỔ LOA pdf
... - - \ 10) - - - \ 11) ; - - 12) ; - - - 13) ; - - 14) - - - \ 15) - - , 16) ; - - 17) - - - \ 18) - - - \ 19) - - - \ 20) - - , 21) - / - 22) ; - - 23) - / - 24) - - , - 25) - - , 26) ; - - 27) ... - - , 28) - / - 29) ; - - 30) - - - \ 31) - - , 32) - / - 33) - - , 34) - - , 35) ; - - 36) - / - - 37) - - - \ 38) - / - 39) ; - - 40) - - - \ 41) - - , 42) - - , 43) - - - \ 44) - / - 45) - ... their students to read newspapers ……………………………………………………… THE END…………………………………………………………… Đáp án đề số : 01) ; - - 02) - - - \ 03) - / - 04) - - - \ 05) ; - - 06) - / - 07) - / - 08) - / - 09) - -...
 • 4
 • 166
 • 0

Đề thi hết học kỳ I - năm học 2010 - 2011 Môn Tiếng Anh - Lớp 12 pot

Đề thi hết học kỳ I - năm học 2010 - 2011 Môn Tiếng Anh - Lớp 12 pot
... - - - \ 15) - - - \ 16) - / - 17) ; - - 18) ; - - 19) ; - - 20) - - - \ 21) ; - - 22) - - - \ 23) - - , 24) - / - - 25) - / - 26) - - - \ 27) - - - \ 28) - / - 29) - - - \ 30) - / - 31) - - - ... \ 30) - / - 31) - - - \ 32) ; - - 33) - - - \ 34) ; - - 35) - - , - 37) ; - - 38) - - - \ 39) - - , 40) ; - - 41) - - , 42) - - , 43) - - , 44) - - - \ 45) - - , - ... quit her job to look after her baby ……………………………………………………… THE END…………………………………………………………… key 06) ; - - 07) - - , 08) - - , 09) - - - \ 10) - - - \ 11) - - - \ 12) - / - - CODE: 111 13) ; - -...
 • 4
 • 94
 • 0

Đề thi hết học kỳ Anh 9

Đề thi hết học kỳ Anh 9
... Phòng GD&ĐT vĩnh bảo đề thi học kì I TRƯờNG THCS nhân Hoà đề II Môn Tiếng Anh Thời gian : 45 phút ( Học Sinh làm trực tiếp đề thi này) Họ Tên : Lớp I.Listen to the passage and decide if the ... Hurriedly gather /things/ run/ bus stop We/ lucky/ catch /last bus/ and we/arrive/ home very late / evening It was a beautiful day, Phòng GD&ĐT vĩnh bảo đề thi học kì I TRƯờNG ... 3,000 living languages in the world today Only seven of them are major languages of the world Two thirds of the worlds population speak those languages More than 400 million people speak English...
 • 6
 • 178
 • 0

Đề thi hết học kỳ Anh 7 (H. Giang Nhân Hoà)

Đề thi hết học kỳ Anh 7 (H. Giang Nhân Hoà)
... Love, Hoa Phòng GD&ĐT vĩnh bảo TRƯờNG THCS nhân Hoà đề II Bài thi khảo sát chất lợng kì I Môn Tiếng Anh Thời gian : 45 phút ( Học Sinh làm trực tiếp đề thi này) Họ tên: Lớp I Listen to the passage ... show me how o the nearest post office? A.get B.toget C.getting 7. She enjoys badminton after school A.play B.to play C.playing This building is than that one A big B biggest C bigger What about ... friendly He likes them very much What about you ? Can you tell me something about yourself ? Answer these questions When does Nam go to school ? How many classes...
 • 5
 • 178
 • 0

de thi het hoc ki 2 vat li 10

de thi het hoc ki 2 vat li 10
... tắt: P1 = 2. 105 Pa P2 = 4 .105 Pa 0,5đ 0,5đ T2 = ? Bài giải Áp dụng định luật Sác-lơ ta có: P1 P2 P T = => T2 = T1 T2 P1 4 .10 5.303 = = 606 K 2. 10 0,5đ 0,5đ Câu Tóm tắt: m = 20 kg g = 10m/s2 h = 15 ... KÌ II MÔN : VẬT LÝ 10 Năm học: 20 09 - 20 10 MÃ ĐỀ: 01 Mức độ Nhận biết Nội dung Động lượng, định luật bảo toàn động lượng Thông hiểu Vận dụng Tổng 1 2 2 Cơ 2, 5 1 2, 5 Quá trình đẳng tích - định ... ĐT ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG PT-DTNT-THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG ĐÁP ÁN ĐỀ THI HẾT HỌC KÌ II MÔN : VẬT LÝ 10 Năm học: 20 09 - 20 10 MÃ ĐỀ: 02 CÂU Câu NỘI DUNG ĐÁP ÁN a) Động lượng vật khối lượng m chuyển...
 • 5
 • 246
 • 0

Đề thi hết học2 cực hay !

Đề thi hết học kì 2 cực hay !
... moocphin 23 Công thức phèn chua, dùng để làm nước đục : A K2SO4.Al2(SO4)3 .24 H2O B (NH4)2SO4.Al2(SO4)3 .24 H2O C Li2SO4.Al2(SO4)3 .24 H2O D Na2SO4.Al2(SO4)3 .24 H2O 24 Cho dung dịch X1: HCl , X2: KNO3 ... SO2 NO2 B H2S Cl2 C NH3 HCl D CO2 SO2 25 Phản ứng điều chế kim loại thuộc phương pháp nhiệt luyện ? A MgCl2 → Mg + Cl2 B CO + PbO → Pb + CO2 C Al2O3 → 2Al + 3 /2 O2 D Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3 )2 + 2Ag ... 1,6 lít C 0,8 lít D 1 ,2 lít 06 Công thức phèn chua, dùng để làm nước đục : A K2SO4.Al2(SO4)3 .24 H2O B (NH4)2SO4.Al2(SO4)3 .24 H2O C Na2SO4.Al2(SO4)3 .24 H2O D Li2SO4.Al2(SO4)3 .24 H2O 07 Trong chất sau...
 • 19
 • 170
 • 0

De thi thu hoc ky 2-khoi 12

De thi thu hoc ky 2-khoi 12
... sử phản ứng đạt hiệu suất 70%, khối lượng este thu là: A 125 g B 250g C 159,6g D 228g Câu 22: Khi thủy phân hoàn toàn cặp chất sau môi trường NaOH thu loại muối: A metyl propionat etyl axetat B ... isopropyl fomat metyl axetat D etyl fomat etyl axetat Câu 23: Cho 8,85g ankylamin tác dụng với dd FeCl3 dư thu 5,35g kết tủa CTPT ankylamin A C4H11N B C2H7N C CH5N D C3H9N Câu 24: Cho hỗn hợp gồm 18,69g ... clorua) D poli (ure – fomandehit) Câu 35: Thủy phân 9,72 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thu A 8,1 g B 14,49 g C 10,8 g D 5,4 g Câu 36: Để sản xuất thu c súng không khói,...
 • 2
 • 128
 • 0

đề thi hết học2 lớp 10

đề thi hết học kì 2 lớp 10
... 0,5 0 ,25 0 ,25 0,5 TRƯờNG THPT SƠN THịNH Đề 02 Họ tên: Lớp: Đề THI hết HọC II Năm học 20 09 -20 10 Môn thi: Toán 10- Cơ Thời gian 90 phút ( Không kể thời gian phát đề) Câu I: ( điểm) 1. (2 điểm) ... 2) (1; + ) II (1 đ) III (1,5đ) Điểm 0 ,25 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 0,5 + Số trung bình: 124 + 143 + 139 + 1 52 + 131 + 129 + 143 + 134 136,875 + Sắp thứ tự không giảm dãy giá trị: 124 ... Điểm 0 ,25 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 0,5 124 + 143 + 139 + 1 52 + 131 + 129 + 143 + 134 + 165 139,89 + Sắp thứ tự không giảm dãy giá trị: 124 129 131 134 139 143 143 1 52 165 Số mốt : M =...
 • 6
 • 362
 • 0

THI HẾT HỌC KỲ I LỚP 12 MÔN VẬT LÍ - TRƯỜNG THPT LÊ LỢI potx

THI HẾT HỌC KỲ I LỚP 12 MÔN VẬT LÍ - TRƯỜNG THPT LÊ LỢI potx
... mạch i n đây, cuộn dây có i n trở r, kết luận sau sai: A Hiệu i n u biến thi n sớm pha cường độ dòng i n i B Hiệu i n giữ không đ i, giảm tần số f làm tăng cường độ dòng i n mạch L, r C Hiệu ... C Hiệu i n giữ không đ i, tăng tần số f làm cho công suất toả nhiệt mạch tăng  D Dòng i n i trễ pha hiệu i n u u Câu 22: Đ i v i mạch i n hình bên, câu sai: A Hiệu i n hiệu dụng i n trở ... phát i n biến đ i thành i n D Máy phát i n có kích thước lớn động i n Câu 14: Máy phát i n xoay chiều biến đ i: A i n thành C Cơ thành i n B Cơ thành nhiệt D Nhiệt thành Câu 15: Một vật...
 • 7
 • 219
 • 0

ĐỀ THI HẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011 Môn thi : Tiếng Anh - TRƯỜNG T.H.P.T CHU VĂN AN ppsx

ĐỀ THI HẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011 Môn thi : Tiếng Anh - TRƯỜNG T.H.P.T CHU VĂN AN ppsx
... BÌNH TRƯỜNG T.H.P.T CHU VĂN AN Đề thức ĐỀ THI HẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 200 8-2 009 Môn thi : Tiếng Anh - Lớp 12 Thời gian làm bài: 60 phút Họ tên thí sinh: ……………… ………… SBD : đ : 392 (Đề có trang, ... BÌNH TRƯỜNG T.H.P.T CHU VĂN AN Đề thức ĐỀ THI HẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 200 8-2 009 Môn thi : Tiếng Anh - Lớp 12 Thời gian làm bài: 60 phút Họ tên thí sinh: ……………… ………… SBD : đ : 876 (Đề có trang, ... BÌNH TRƯỜNG T.H.P.T CHU VĂN AN Đề thức ĐỀ THI HẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 200 8-2 009 Môn thi : Tiếng Anh - Lớp 12 Thời gian làm bài: 60 phút Họ tên thí sinh: ……………… ………… SBD : đ : Goc (Đề có trang,...
 • 37
 • 160
 • 0

Đề thi hết học kỳ II Trường THPT Chu Văn An Môn thi : Vật lý - Mã đề số:104 potx

Đề thi hết học kỳ II Trường THPT Chu Văn An Môn thi : Vật lý - Mã đề số:104 potx
... 4 0: Theo thuyết tương đối khối lượng photon ánh sáng có bước sóng  = 1pm A 2,3.1 0-3 0kg B 6,625.1 0-2 2kg C D 9,1.1 0-3 1kg *Dành cho học sinh học chương trình chu n (từ câu 41 đến câu 48) Câu 4 1: ... bằng: A 68MeV B 66MeV C 62MeV D 63MeV Câu 3 1: Chọn câu Tia tử ngoại A bị lệch điện trường từ trường B Kích thích phát quang nhiều chất C truyền qua giấy, vải gỗ D không làm đen kính ảnh Câu 3 2: ... 3 9: Năng lượng điện từ mạch dao động LC (có tần số f) A lượng từ trường điện tích tụ điện B biến thi n tuần hoàn với tần số 2f C biến thi n tuần hoàn với tần số f/2 D biến thi n điều hoà với chu...
 • 6
 • 143
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch tại huyện đảo phú quý, tỉnh bình thuậnPhát triển nguồn lực thông tin tại thư viện học viện quốc tếDạy học phân hóa trong chủ đề các ứng dụng của đạo hàm cho học sinh trung học phổ thôngTCVN 11022 7 2015 ISO chuẩn bị nền thép trước khi phủ sơn và sản phẩm liên quan phương pháp thử vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt phần 7 xác định clorua tan trong nướcTCVN 11024 2015 ISO chất dẻo xác định sự thay đổi màu sắc và biến tính chất sau khi phơi nhiễm với ánh sáng ban ngày dưới kính, thời tiết tự nhiên hoặc nguồn sáng phòng thí nghiệmNâng cao năng lực quản lý trong kinh doanh xuất bản phẩm tại nhà xuất bản đại học quốc gia hà nộiKiểm sát điều tra các tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, từ thực tiễn quận đống đa, hà nội” ttBộ đề 8 điểm môn toán năm 2017 có lời giải chi tiếtQuản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể na dai đông triều của thị xã đông triều, tỉnh quảng ninhQuản trị nhân lực tại trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ươngCột xơnur trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của dân tộc cơtu ở tỉnh quảng namNghiên cứu tật khúc xạ và mô hình can thiệp ở học sinh trung học cơ sở thành phố đà nẵngGiáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5 6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm nonnghiên cứu rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ gia cầm tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện thái thụy tỉnh thái bìnhTHIẾT KẾ KỸ THUẬT NHÀ MÁY GIẤY LEE&MAN VIỆT NAMThiết kế kỹ thuật Trường THCS Thị trấn Càng LongPhát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học chủ đề phương trình vô tỉQuản lý sinh viên sau khi tốt nghiệp tại trường trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nộiluận văn Thạc sĩ Ứng dụng khai phá dữ liệu tìm hiểu thông tin khách hàng Viễn ThôngNghiên cứu chiết tách và ứng dụng chất màu Anthocyanin của quả sim
Đăng ký
Đăng nhập