de kiem tra 1 tiet cn 12 công nghệ 12 nguyễn thanh an

de kiem tra 1 tiet cn 12

de kiem tra 1 tiet cn 12
... kiểm tra 45 phút Môn: Công nghệ 12 Mã đề 02 Họ tên: Lớp12A I- Trắc nghiệm: ( điểm ) Khoanh tròn vào chữ đứng trớc phơng án lựa chọn mà em cho đúng: Câu1: (0,25đ) Mạch khuếch ... ****************************** Đáp án: I- Phần trắc nghiệm: Câu1 Câu2 Câu3 Câu4 Câu5 Câu6 Câu7 Câu8 Câu9 Câu10 Đ 1 C B A D D B A B C D Đề2 A D C B B C A C C C II- Phần tự luận: Câu1: (1 ) Vì ta có: XL = f L - Nếu dòng điện ... Kp UTải ITải = 1, 3 0,2 = 1, 3 (w) - Điện áp vào: U1 = 220 (V) - Điện áp ra: U2 = ( UTải + UĐ + UBA)/ = + 1, 5 + 0,3/ = 4,8 (v) * Điôt: - Dòng điện điôt: IĐ = KI ITải /2 = 10 0,2/2= (A) - Điện...
 • 3
 • 903
 • 12

de kiem tra 1 tiet cn 12

de kiem tra 1 tiet cn 12
... Công nghệ Mã đề: 02 Kiểm tra học kì ii lớp 12 Môn: Công nghệ Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề) i-trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn đáp án câu hỏi sau: Câu 1: Động không đồng động ... Công nghệ Mã đề: 03 Kiểm tra học kì ii lớp 12 Môn: Công nghệ Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề) i-trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn đáp án câu hỏi sau: Câu 1: Để đổi chiều quay động ... Công nghệ Mã đề: 04 Kiểm tra học kì ii lớp 12 Môn: Công nghệ Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề) i-trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn đáp án câu hỏi sau: Câu 1: Động không đồng động...
 • 4
 • 322
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 12 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 12 CÓ ĐÁP ÁN
... Mã đề 012 C 16 B 10 11 12 13 14 15 B B C B B D C A C C C D B C 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A C C A D B B C A C B C A D Mã đề 013 C 16 B 10 11 12 13 14 15 B B C B B D ... C 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A D C A D B B C A C B B A C Mã đề 014 D B 16 17 C B C C 16 17 B B D 18 C A 18 C C 19 C C 19 B A 20 A C 20 A B 21 D C 22 B C 23 B A 24 C 10 C 25 A 11 ... 23 B A 24 C 10 C 25 A 11 C 26 C 12 C 27 B 13 B 28 C 14 B 29 A 15 B 30 D D 21 D Mã đề 015 D C A 22 23 24 B B C 10 B 25 A 11 C 26 C 12 B 27 C 13 D 28 C 14 B 29 A 15 C 30 B ...
 • 16
 • 536
 • 0

de kiem tra 1 tỉet tuan 8 cong nghe 7

de kiem tra 1 tỉet tuan 8 cong nghe 7
... xem đất bò chua A PH = 6.5 B PH = 4.5 C PH = 7. 5 D PH = 8. 5 Câu 2 (1 ) Cho loại phân : A Cây điền ; B DAP (diamon phốt phát); C Bèo hoa dâu ; D Nitragin (chứa vi sinh chuyển hố đạm) Em xếp loại ... NGHIỆM Câu 1: (2 đ) - A ( 0,5 điểm) - B ( 0,5 điểm) Câu 2 (1 đ) Phân hữu Phân hố học - Cây điền - DAP (diamon phốt - Bèo hoa dâu phát) - A ( 0,5 điểm) - D ( 0,5 điểm) Phân vi sinh - Nitragin (chứa ... cách hợp lí có hiệu quả. (1 ) Câu 2.(2đ) - Ngun tắc phòng tốn cơng, sinh trưởng tốt, sâu bệnh ít, giá thành thấp. (1 ) Biện pháp canh tác sử dụng giống chống sâu bệnh hại (1 ) - VƯ sinh ®ång rng,...
 • 3
 • 165
 • 0

15 đề kiểm tra 1 tiết toán 12 (kèm đáp án)

15 đề kiểm tra 1 tiết toán 12 (kèm đáp án)
...  1 mặt phẳng (P): x  y  z  10  A) .12 00 B) 15 0 0 C) 600 D) 300 ĐÁP ÁN: Câu 10 11 12 Tlời B D B C A A C A C B C D 2/T Ự LU ẬN: Cho ểm A 1; 1 ;1 ; B 1; 2 ;1 ; C 1; 1;2  ; D  2;2 ;1 1) Viết ... 1 0,33 2,33 1 0,33 0,5 0,33 1, 16 phẳng Diện tích, thể tích Mặt cầu 0,66 Tổng số 1, 5 2 ,16 4 3 1 18 1, 32 1, 32 1, 5 0,99 3,5 0,33 10 III/ĐỀ KIỂM TRA 1/ TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Cho tam giác ABC với A (1; -4;2), ... (1. 5đ) y=x+ − x +TXĐ: D=[ -1; 1] x 1 x2 − x +y’ =1= 1 x2 1 x2 +y’=o ⇔ x= +y (1) =1 y( -1) = -1 y( )= 2 +Vậy Maxy=y( )= 2 Miny=y( -1) = -1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 KIỂM TRA...
 • 52
 • 154
 • 0

10 đề kiểm tra 1 tiết sử 12 kèm đ án

10 đề kiểm tra 1 tiết sử 12  kèm đ án
... nhõn dõn Ngy 28-8- 19 91 ngng hot ng S GD&T THANH HO BI KIM TRA TIT MễN LCH S LP 12 TRNG THPT NễNG CNG S 16 NM HC 2 010 2 011 Thi gian 45 phỳt (khụng k thi gian giao ) KIM TRA Cõu1: (4.0 ) Trỡnh ... CNG S 11 BI KIM TRA TIT MễN LCH S LP 12 NM HC 2 010 2 011 Thi gian 45 phỳt (khụng k thi gian giao ) KIM TRA Cõu 1: (2.5) Nờu hon cnh lch s, v nhng quyt nh quan trng ca Hi ngh Ianta (2 /19 45) ? ... 60% S im : 1, 0 T l : 30 % S cõu: 3/7 + 1/ 3 S im : 2.5 T l : 25 % S cõu: 1/ 8 +1/ 3 S im : 1, 5 T l : 15 % S im : 3,0 T l: 30 % S cõu : S im : 10 T l : 10 0 % IV BIấN SON KIM TRA Cõu 1: (3.5 ) Hóy...
 • 28
 • 68
 • 0

22 đề kiểm tra 1 tiết sử 12 (2010 2011) THPT nông cống 2 kèm đáp án

22 đề kiểm tra 1 tiết sử 12 (2010 2011)  THPT nông cống 2  kèm đáp án
... KIM TRA TIT MễN LCH S LP 12 TRNG THPT NễNG CNG S 42 NM HC 2 010 2 011 Thi gian 45 phỳt Cõu 1: (3.0 ) Hóy trỡnh by cỏc giai on phỏt trin ca cỏch mng Lo t 19 45 19 75 Nờu ý ngha ca s kin 2 / 12 / 19 75 ... KIM TRA TIT MễN LCH S LP 12 TRNG THPT NễNG CNG S 32 NM HC 2 010 2 011 Thi gian 45 phỳt Cõu 1: (3.0 ) Hóy trỡnh by cỏc giai on phỏt trin ca cỏch mng Lo t 19 45 19 75 Nờu ý ngha ca s kin 2 / 12 / 19 75 ... KIM TRA TIT MễN LCH S LP 12 TRNG THPT NễNG CNG NM HC 2 010 2 011 S 43 Thi gian 45 phỳt Cõu 1: (3.5 ) Hóy trỡnh by cỏc giai on phỏt trin ca cỏch mng Lo t 19 45 19 75 Nờu ý ngha ca s kin 2 / 12 / 19 75...
 • 59
 • 100
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết sinh 12 cơ bản

Đề kiểm tra 1 tiết sinh 12 cơ bản
... 26[ 1] d 5[ 1] b 6[ 1] d 13 [ 1] d 14 [ 1] a 21[ 1] b 22[ 1] c 29[ 1] b 30[ 1] a 3[ 1] b 4[ 1] b 5[ 1] c 6[ 1] b 11 [ 1] c 12 [ 1] a 13 [ 1] d 14 [ 1] b 19 [ 1] d 20[ 1] d 21[ 1] b 22[ 1] a 27[ 1] a ... 1] d 4[ 1] c 7[ 1] c 8[ 1] d 9[ 1] d 10 [ 1] d 11 [ 1] d 12 [ 1] b 15 [ 1] a 16 [ 1] b 17 [ 1] a 18 [ 1] c 19 [ 1] d 20[ 1] b 23[ 1] a 24[ 1] a 25[ 1] a 26[ 1] c 27[ 1] a 28[ 1] c ¤ Đáp án đề thi:2 1[ ... 1] d 29[ 1] a 30[ 1] a 3[ 1] a 4[ 1] c 5[ 1] a 6[ 1] b 11 [ 1] d 12 [ 1] d 13 [ 1] c 14 [ 1] b 19 [ 1] a 20[ 1] a 21[ 1] d 22[ 1] c 27[ 1] b 28[ 1] d 29[ 1] c 30[ 1] d 3[ 1] c 4[ 1] b 5[ 1] b 6[ 1] c...
 • 17
 • 1,570
 • 25

Đề kiểm tra 1 tiết snh 12 ban KHTN

Đề kiểm tra 1 tiết snh 12 ban KHTN
... 1] a 25[ 1] a 26[ 1] c 11 [ 1] b 12 [ 1] b 13 [ 1] d 14 [ 1] d 19 [ 1] a 20[ 1] d 21[ 1] c 22[ 1] d 27[ 1] d 28[ 1] d 29[ 1] b 30[ 1] a 3[ 1] a 4[ 1] d 5[ 1] a 6[ 1] a 11 [ 1] c 12 [ 1] a 13 [ 1] b 14 [ ... trạng theo thứ tự là: a (1) (3 : 1) (1 : 1) (3 :1) (1) (1 : 1) b (3 : 1) (1 ) (1 :1 ) (3 :1 ) (1 : 1) (1) c (1) (3 :1) (1: 1) (3 :1 ) (1 : 1) (1 ) d (1) (1: 1) (3 : 1) (3 : 1) (1) (1 : 1) 3/ Ở đậu Hà Lan hoa đỏ ... trạng theo thứ tự là: a (3 : 1) (1 ) (1 :1 ) (3 :1 ) (1 : 1) (1) b (1) (1: 1) (3 : 1) (3 : 1) (1) (1 : 1) c (1) (3 :1) (1: 1) (3 :1 ) (1 : 1) (1 ) d (1) (3 : 1) (1 : 1) (3 :1) (1) (1 : 1) 28/ Đột biến sau đột biến...
 • 17
 • 477
 • 9

de kiem tra 1 tiet sinh 12

de kiem tra 1 tiet sinh 12
... A 1, 2,4 B 1, 3,5 C 2,4,6 D 2,3,4,6 Câu 34 Nếu P chủng khác n cặp tính trạng tơng phản n cặp gen nằm NST thờng quy định, phân li độc lập tỉ lên phân li kiểu gen F2 A ( 1: 1) n B ( 3: 1) n C ( 1: ... hỉ huy khởi động trình phiên mã Câu 11 Đơn vị cấu tạo NST là: A Nulêotit B Axit amin C Nulêoxôm D Ribônulêotit Câu 12 Nhận định sau không đúng? A Mỗi loài sinh vật có NST đặc trng hình thái, ... động, gen cấu trúc hoạt động tổng hợp mARN, từ tổng hợp chuỗi pôlipeptit A 1, 2 B 1, 3 C 1, 4 D.2,4 Câu 10 Trong chế điieù hoà sinh tổng hợp prôtêin vi khuẩn E.coli, chất cảm ứng có vai trò: A ức chế...
 • 5
 • 1,406
 • 64

đề kiểm tra 1 tiết lớp 12

đề kiểm tra 1 tiết lớp 12
... 720g C 810 g D 648g Trình bày tính Câu 8: Thủy phân 356g chất béo (X) tạo nên axit cacboxylic thu 36,8g glixerin.Công thức axit béo tạo (X) là: A C17H33COOH B C17H35COOH C C17H31COOH D C15H31COOH ... xenlulozo biết chứa khoảng 11 ,11 % khối lượng N A [C6H7O2(OH)(ONO2)2]n B [C6H7O2(ONO2)3]n C [C6H7O2(OH)2(ONO2)]n D C6H7O2(OH)(ONO2)2 Viết phương trình tạo thành dẫn xuất Câu 10 : So sánh nhiệt độ sôi...
 • 2
 • 406
 • 0

Đề Kiểm tra 1 tiêt lop 12

Đề Kiểm tra 1 tiêt lop 12
... Đề kiểm tra tiết Môn: Địa lí Họ tên: Lớp: 12 Đề ra: Điểm Nêu đặc điểm chung địa hình nớc ta? Anh (chị) nêu ý nghĩa...
 • 2
 • 414
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: FCE Practice Tests ExtraSKKN Biện Pháp Tổ Chức Chuyên Đề Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Đội Ngũ Giáo Viên Mầm NonTAP DOCLOP2 TOM CANG VA CA CONTÀI LIỆU ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGĐề thi vào chuyên toán Nguyễn Trãi Hải Dương 06Sách giáo khoa tiếng anh 6 thí điểm tập 1 (Bản đẹp)chuong 6 phan 3b 8173BÀI GIẢNG môn lập và PHÂN TÍCH dự án đô THỊTÌNH HÌNH mắc một số BỆNH sản KHOA TRÊN đàn lợn nái NUÔI tại TRẠI CHĂN NUÔI LƯƠNG sơn hòa BÌNHBẢO tồn DI sản KIẾN TRÚCTÍNH TOÁN, PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM hệ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CHÍNH của máy CHỤP x QUANG RĂNG TOÀN CẢNH DPX – 01, KHẢO sát ẢNH HƯỞNG tốc độ XOAY của cơ cấu c ARM tới CHẤT LƯỢNG CHỤPHỆ THỐNG PHÂN LOẠI sản PHẨM và GIÁM sát TRÊN WIN CCPHÂN TÍCH báo cáo tài CHÍNHToán lớp 3 - So sánh diện tích giữa 2 hìnhMô HìNH dây CHUYỀN PHÂN LOẠI sản PHẨM THEO CHIỀU CAO sử DỤNG PLC s7 200Phân tích và xây dựng hệ thống cân kiểm tra trọng tải ô tôThiết kế mô hình thang máy 4 tầng sử dụng PLCGiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH seltaGIÁO dục TÍNH tự TIN CHO TRẺ 5 6 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG KỊCH ở TRƯỜNG mầm NONBàn về công tác cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH tại cơ quan BHXH việt nam