Lý THPT đề lần 2 bamabel LG

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2-Bamabel môn vật

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2-Bamabel môn vật lý
... + ϕ ) Câu 26: Một vật dao động điều hòa với phương trình cm Khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân khoảng a với khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân ... C cm D 2,5 cm Mã Đề 268 Câu 28: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Trong chu kì, thời gian lò xo dãn gấp lần thời gian lò xo nén Tỉ số gia tốc cực đại vật gia tốc trọng trường ... tốc độ vật 6b cm/s Tại thời điểm lò xo dãn 2a cm tốc độ vật 2b cm/s Tại thời điểm lò xo dãn 3a cm tốc độ vật chu kì gần với giá trị sau đây: A B C cm/s Tỉ số thời gian lò xo nén dãn D Mã Đề 268...
 • 8
 • 139
 • 0

LỜI GIẢI MỘT SỐ CÂU HỎI KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 LẦN 2 BAMABEL

LỜI GIẢI MỘT SỐ CÂU HỎI KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 LẦN 2 BAMABEL
... 2a − ∆l + ( ) ( 0) 2 ⇔  ( a − ∆l )2 + v1 = (3a − ∆l )2 + 0 2 v2 2 v2 2 (1) (2) Giải (1): ⇔ 2b2 = 3a2 − 2a∆l0 2 ⇔ 6b2 = 8a2 − 4a∆l0 2 Giải (2) : Từ (1) (2) ta suy ra: 3a2 − 2a∆l0 = 8a2 ... 11, 74cm C 12, 47cm D 10, 82cm Câu 48 - Đề thi thử THPT Quốc gia 20 15 lần 2- Bamabel L i gi i:(Huyền Nguyễn) 1 WTM = WDN ⇔ kx2 = k A2 − x2 N √ √ A ⇒x= N = ⇒ d = A2 − x + M Chọn D A2 − x2 = 10, 81cm ... C D − A Câu 34 - Đề thi thử THPT Quốc gia 20 15 lần 2- Bamabel L i gi i:(Huyền Nguyễn) Vì quãng đường đi 1 /2 chu kì 2A nên ta có:   S1 = A S1 + S2 = 2A ⇒ 3S1 = S2 S = 3A  2 A T Do vật...
 • 7
 • 1,343
 • 46

Đề thi khảo sát chất lượng môn Vật lớp 10 lần 2 năm học 2014-2015 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Đề thi khảo sát chất lượng môn Vật lý lớp 10 lần 2 năm học 2014-2015 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh
... Trang 3/3 - Mã đề 136 SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM HỌC 20 14 -20 15 MÔN VẬT LÝ - 10 (Hướng dẫn chấm – thang điểm có 02 trang) I PHẦN ... thay đổi C Động vật không thay đổi D Thế vật không thay đổi Câu 22 : Hệ thức liên hệ động Wđ động lượng vật khối lượng m là: A 2Wđ = mp2 B Wđ = mp2 C 2mWđ = p2 D 4mWđ = p2 Câu 23 : Trong chuyển ... Áp dụng định biến thi n Ams = W2 – W1 - Fms ( x1 – x3 ) = ½ k x 32 + ½ mv2 – ½ k x 12 v = 0,9m/s HẾT 2/ 2 ĐIỂM 0,5 0 ,25 0 ,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 ...
 • 5
 • 318
 • 1

Đề thi thử đại học môn Sinh khối B THPT chuyên Tự Trọng lần 2 năm 2014

Đề thi thử đại học môn Sinh khối B THPT chuyên Lý Tự Trọng lần 2 năm 2014
... 8D 10D 11C 12A 1 3B 1 4B 15A 1 6B 17A 18C 19A 20 C 21 A 2 2B 2 3B 24 D 25 D 26 27 C 28 C 29 D 30C 31C 32D 3 3B 3 4B 35C 36D 37A 38A 39A 40A 41A 42C 4 3B 44D 45A 46D 4 7B 48A 49A 50D 5 1B 52D 53D 5 4B 55C 56C 57D ... tổ hợp B tạo tổ hợp gen thích nghi D giúp phát tán đột biến quần thể - HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH < /b> KHỐI B LẦN NĂM 20 14 - THPT LÝ TỰ TRỌNG, CẦN THƠ 1B 2B 3D 4A 5D 6C 7B 8C ... Chiều dài trung b nh rễ (cm) Sinh < /b> khối < /b> trung b nh rễ(g) Sinh < /b> khối < /b> trung b nh chồi (g) A 27 ,2 + 0 ,2 348,7 + 0,5 680,7 + 0,1 B 13,4 + 0,3 322 ,4 + 0,6 708,9 + 0 ,2 Theo số liệu ghi b ng trên, câu...
 • 12
 • 120
 • 0

Đề thi thử quốc gia môn vật trường THPT thái Tổ lần 2 2016

Đề thi thử quốc gia môn vật lý trường THPT Lý thái Tổ lần 2 2016
... A 12  A 22  A1 A2 cos  Mă ̣t khác : A  2d max  A 12  A 22  A1 A2 cos   A 12  A 22  A1 A2 cos   A 12  A 22  10 A1 A2 cos    A 12  A 22   cos   10 A1 A2 cos   A 12  A 22 10 A1 A2 ... đúng là A x v  a.x a.x  x x2 x2 Ta có :   1  1  1  1 v v v2 v v A  x2 2 x 32 v1 x2 x3 x 12 x 22     1 1  1 x1 v2 v3 A  x 12 A  x 22 A  x 32  x2 925    x3  4cm 336  x3 ... g=10m/s2 với biên độ góc 𝛼0 cho Tmax = Tmin Khi lực căng sợi dây T=2Tmin gia tốc vật có độ lớn là: A 7,2m/s2 B 10m/s2 C 5,5 m/s2 D 8,6m/s2 Câu 41: (ID: 115430) Hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 cách 21 cm...
 • 23
 • 123
 • 0

Đề thi THPT Nghị Lộc 2 pot

Đề thi lý THPT Nghị Lộc 2 pot
... C Câu 17: C Câu 18: B Câu 19 A Câu 20 : A Câu 21 : C Câu 22 : B Câu 23 : B Câu 24 : C Câu 25 : C Câu 26 : B Câu 27 : A Câu 28 : A Câu 29 : D Câu 30: B Câu 31: D Câu 32: C Câu 33: C Câu 34: C Câu 35: D ... MeV , biết số Avôgađrô NA = 6, 02. 1 023 Năng lợng toả tổng hợp đợc 1g khí hêli l bao nhiêu? A E = 423 ,808.103J B E = 503 ,27 2.103J C E = 423 ,808.109J D E = 503 ,27 2.109J Câu 38: Trong phóng xạ +: ... điện ngo i 23 5 Câu 49: Năng lơng tỏa trình phân hạch hạt nhân kg 92 U l 1 026 MeV Phải đốt lợng than đá để có nhiệt lợng nh suất toả nhiệt than l 2. 107 J/kg A 28 kg B 8.105 kg C 28 .107 kg D 28 .106...
 • 4
 • 58
 • 0

Đề thi HSG Vật THPT Tĩnh Gia 2

Đề thi HSG Vật lý THPT Tĩnh Gia 2
... = n2sin =n1sin450 suy sin =(n1/n2)sin450= n2 2n2 2n2 2n2 Ta có Sin =cos nên n2=1 ,27 5 +Khi KK hợp với SI góc 450: Trong trờng hợp tia ló KK trùng với cạnh DA S 1,5 Ta có sin =1/n2; cos ... L ZC=ZL+R = (0 ,25 điểm) tg= (3) (0 ,25 điểm) Theo UC =20 V suy từ (3) ta có UC=4UL; UL=4(V) (0 ,25 điểm) Mặt khác ta có cos = U C U L = cos = U = 10 (V) U (0 ,25 điểm) Thay vào (2) tìm đợc R=150 ... = 4(cm) x = A sin = 4(cm) Chọn gốc thời gian lúc thả vật, ta có: t=0 v = A cos = = (rad ) Vậy phơng trình dao động vật là: x=4sin(60t+ / 2) (cm) Câu (5 điểm) a)Tính R, L, C +Khi mắc...
 • 3
 • 210
 • 2

đề ôn thi đại học tiếng anh tự trọng lần 2

đề ôn thi đại học tiếng anh lý tự trọng lần 2
... out at play A fidgeted B shifted C twisted D moved GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM Lần II Năm 20 14 Đề thi thử – Mã đề: 1 32 Choose the best answer: 1: Although he hadn’t spoken French ... shift) be out at play: chơi đùa Answer Key 1D 2B 3A 4B 5D 6A 7A 8D 9B 14D 15D 16D 17D 18B 19D 20 A 21 A 22 A 27 D 28 B 29 C 30A 31B 32B 33C 34B 35A 40B 41D 42B 43A 44A 45C 46A 47B 48C 53D 54C 55C 56A ... 58A 59C 60C 61C 66A 67D 68B 69A 70C 71B 72B 73A 74C 79C 80A D moved 10C 23 B 36C 49D 62D 75D 11D 24 B 37A 50C 63C 76C 12B 25 A 38B 51D 64C 77B 13A 26 C 39B 52C 65D 78D ...
 • 19
 • 324
 • 0

Đề thi thử đại học môn Vật 2009-2010 Lần 2 pdf

Đề thi thử đại học môn Vật lý 2009-2010 Lần 2 pdf
... Trang Lần 2- Tháng GV: Trương Đình Den HẾT Cần mà học không muốn mà học, Muốn mà học không thích mà học, Thích mà học không say mà học Trang Lần 2- Tháng GV: Trương Đình Den ĐÁP ÁN ĐỀ LTDH 2- 2010 ... Câu Câu Câu 11 16 21 26 31 36 PHẦN CHUNG DÀNH CHO CẢ HAI BAN Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu ... Câu 42: Một đĩa mài có mômen quán tính trục quay 1 ,2 Kgm Đĩa chịu mômen lực không đổi 16 Nm Mômen động lượng đĩa thời điểm t = 3,3 s A 52, 8 Kgm2/s B 66 ,2 Kgm2/s C 30,6 Kgm2/s D 70,4 Kgm2/s Câu...
 • 7
 • 132
 • 0

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT 12 – ĐỀ SỐ 2 pptx

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 – ĐỀ SỐ 2 pptx
... lượng nuclôn D D 4i1 D 12 11 khối lượng nguyên tử cacbon 12 ( 12 C ) 12 Câu 31 Chu kỳ bán rã 22 6 88 Ra 1600 năm Thời gian để khối lượng Radi lại khối lượng ban đầu bao nhiêu? A 6400 năm B 320 0 năm ... chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 khoảng vân là: A i1 B 2i1 C i1 Câu 29 Số pr ôn số nơtrôn hạt nhân 23 Na 11 A 23 11 B 11 12 C 11 23 Câu 30 Đơn vị khối lượng nguyên tử A khối lượng nguyên ... trị A 30N.m B 15N.m C 24 0N.m D 120 N.m Câu39 Một vật có Momen quán tính 0,72kg.m quay 10 vòng 1,8s Momen động lượng vật có độ lớn A 4kg.m2/s B 8kg.m2/s C 13kg.m2/s D .25 kg.m2/s Câu 40 Hai bánh xe...
 • 6
 • 54
 • 0

Đề thi vật - Hà Trung lan 2 - 2011

Đề thi vật lý - Hà Trung lan 2 - 2011
... hai đầu RC Điện trở R có giá trị: A 40Ω B 120 Ω C 48 Ω D 40 Ω - - HẾT -Trang 6/7 - đề thi 1 32 Trang 7/7 - đề thi 1 32 ... 4,0Wm -2 Hỏi sóng âm có tần số sóng biên độ 0,4mm có cường độ âm bao nhiêu? A 11,2Wm -2 B 8Wm -2 C 5,6Wm -2 D 16Wm -2 Câu 32: Bức xạ (hay tia ) tử ngoại xạ: A đơn sắc, có màu tím xám B không màu, đầu ... theo phương thẳng đứng với tần số 20 0Hz Khoảng cách gợn tròn liên tiếp đo 1,6cm Tốc độ truyền sóng mặt nước A 1m/s B 2m/s C 1,6m/s D 0,8m/s Trang 2/ 7 - đề thi 1 32 Câu 19: Trong thí nghiệm I âng...
 • 7
 • 169
 • 0

de thi thu DH vat ly 12-2010 lan 2

de thi thu DH vat ly 12-2010 lan 2
... trình: ) u2 = asin (2 ft + ) 4 C u1 = 2asin( ft + ) u2 = asin (2 ft + t ) A u1 = asin(2ft + ) u2 = asin (2 ft + t ) D u1 = 2asin (2 ft + ) u2 = asin (2 ft + ) B u1 = asin (2 ft + Câu ... ray lần lợt nghe đợc âm có tần số bao nhiêu? A 19 42, 86 Hz 20 60,60 Hz B 20 60,60 Hz 19 42, 86 Hz C 20 58, 82 Hz 20 60,6 Hz D 20 58, 82 Hz 19 42, 86 Hz Câu 23 : Cờng độ dòng điện luôn sớm pha hiệu điện hai ... electron có động 12, 27 (eV) A 0, 121 8 àm; 0,1 028 àm; 0,6576 àm B 0,1318 àm; 0,1 127 àm; 0,55 72 àm C 0 ,22 28 àm; 0,3 028 àm; 0,6576 àm D 0, 122 6 àm; 0,1 028 àm; 0,55 72 àm Hết - ...
 • 4
 • 45
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Application of hydro-mathematical models for flood forecast and inundation warning of Tra Khuc-Ve River basinsBẢN SẮC MỸ THUẬT THĂNG LONG QUA CÁC NGÔI CHÙA HÀ NỘIHoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nayHội thảo Phát triển Tạp chí Khoa học trong các trường đại học Giải pháp cho Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh thuộc Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà NộiHợp đồng thuê khai thác tàu bay trong lĩnh vực hàng không dân dụng tại Việt NamLearning Approaches in Relation with Demographic FactorsNăng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNăng lực đổi mới sáng tạo của chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà NộiNghiên cứu áp dụng đồng quản lý trong sử dụng bền vững tài nguyên nước tại khu vực hồ thủy điện Sơn LaNghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nước.Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp chính sách góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt NamNghiên cứu đặc tính nước thải từ khai thác chế biến quặng phóng xạ và khả năng sử dụng vật liệu khoáng để xử lýCơ sở khoa học cho bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản khu vực Đơn Dương - Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.Đánh giá diễn biến môi trường trong giai đoạn xây dựng Dự án Thủy điện Trung Sơn và đề xuất các biện pháp quản lýNghiên cứu quá trình hấp phụ Asen và một số chất ô nhiễm trong nước trên quặng Laterit biến tính La.Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến quá trình di cư con người tại vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên HuếNghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá khả năng tự làm sạch của nước song, ứng dụng cho sông Nhuệ đoạn chảy qua thành phố Hà NộiSo sánh pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và Hoa KỳTình trạng nhiễm Norovirus ở trẻ khỏe mạnh dưới 3 tuổi tại một trường mầm non ở Hà Nam năm học 2014 – 2015Vấn đề làm tin cho phiên bản điện thoại di động ở Việt Nam hiện nay.
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập