51 câu hỏi TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 12 HKI công nghệ 12 trần văn mết

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ LỚP 12

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ LỚP 12
... B Điện áp nguồn điện C Công suất định mức biến áp D Không có đáp án 12 Câu hỏi trắc nghiệm công nghệ lớp 12 141: Các thép kĩ thuật điện lõi thép máy biến áp cần phải phủ lớp cách điện hai mặt ... 0,35A ; Id = 0,45A Câu hỏi trắc nghiệm công nghệ lớp 12 C IP = 0,5A ; Id = 0,5A D IP = 0,75A ; Id = 0,5A Nguồn ba pha đối xứng có Ud = 220V tải nối hình với RA = 12, 5Ω, RB = 12, 5Ω, RC = 25Ω dòng ... sai câu sau : Công dụng mạch điện tử điều khiển A Điều khiển thông số thiết bị B Điều khiển thiết bị dân dụng C Điều khiển trò chơi giải trí D Điều khiển tín hiệu Câu hỏi trắc nghiệm công nghệ lớp...
 • 17
 • 6,360
 • 6

200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 12

200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 12
... nhỏ mạng điện mà: A Công suất tiêu thụ khoảng vài trăm kW trở lên B Công suất tiêu thụ khoảng vài chục kW trở xuống C Công suất tiêu thụ khoảng vài chục kW đến vài trăm kW D Công suất tiêu thụ ... 11A 128 : Việc đấu hay tam giác tải ba pha phụ thuộc vào : A Điện áp tải B Điện áp nguồn tải C Cách nối nguồn D Điện áp nguồn 129 : Nguồn pha đối xứng có Ud=220V Tải nối hình với R A =12, 5Ω, RB =12, 5Ω, ... đại công suất âm tần đủ lớn để phát loa? A Khối mạch khuếch đại công suất B Khối mạch tiền khuếch đại C Khối mạch âm sắc D Khối mạch khuếch đại trung gian 079: Tín hiệu vào mạch khuếch đại công...
 • 16
 • 1,879
 • 83

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công Nghệ 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công Nghệ 7
... a.69kg b 79 kg c.89kg d 99kg 5.Độ ẩm chuồng nuôi hợp vệ sinh là: a.50- 60% b.60- 75 % c 55- 70 % d .70 - 85% 6.Khả chống lại bệnh tật vật nuôi gọi : a.Sức khoẻ b.Kháng thể c Văcxin d.Miễn dòch 7. Protein ... c.Trộn hạt giống với hoá chất d.Nuôi cấy mô 36.Loại sau công nghiệp: a.Mía, bông, gạo b.Cà phê, chè, mía, c.Bông, rau, c.Chè, mía, khoai lang 37 .Câu sau không côn trùng: a.Là động vật chân khớp b.Trong ... d Đường đơn Bột cá(50% protein) thuộc loại thức ăn: a Giàu protein b Giàu gluxit c.Giàu Lipit d.Thức ăn thô 9.Một lợn có chiều dài 60 cm,vòng ngực 70 cm có khối lượng là: a 65kg b .75 kg c.85kg...
 • 7
 • 7,863
 • 157

Bo cau hoi trac nghiem Cong Nghe 7

Bo cau hoi trac nghiem Cong Nghe 7
... a.69kg b 79 kg c.89kg d 99kg 5.Độ ẩm chuồng nuôi hợp vệ sinh là: a.50- 60% b.60- 75 % c 55- 70 % d .70 - 85% 6.Khả chống lại bệnh tật vật nuôi gọi : a.Sức khoẻ b.Kháng thể c Văcxin d.Miễn dòch 7. Protein ... là: a 70 0.000ha b 1 .70 0.000 c 3.200.000ha d 200.000ha Loại khí sau có nhiều nước ao tù: a xi b Cacbônic d.Mêtan d.Nitơ 7. Độ pH thích hợp cho tôm cá phát triển là: a 3-4 b 5 -7 c 6-9 d 8 Rong đen ... bệnh hại d.Nguồn nước 29.Vụ mùa diễn khoảng thời gian : a T4-T7 b.T6-T11 c.T11-T4.5 d.T9-12 30.Vụ Hè Thu diễn khoảng thời gian: a T4-T7 b.T6-T11 c.T11-T4.5 d.T9-12 31.Nhiệt độ thích hợp xử lí hạt...
 • 7
 • 1,574
 • 12

Những câu hỏi trắc nghiệm công nghệ thông tin ppt

Những câu hỏi trắc nghiệm công nghệ thông tin ppt
... tải qua mạng đột biến, cản trở lưu truyền thông tin khác d Tất 213 Những câu hỏi đặt nên đặt để phòng chống Hoax a Tin có không? b Có nên làm theo đề nghị thông điệp? c Có nên bảo người khác làm ... Launch c Câu a b sai d Câu a b 36 Hiện tượng Windows tất icon desktop taskbar a Tập tin Explorer.exe bị tắt, lỗi c Tập tin Regedit.exe bị b Tập tin Command.com bị lỗi d Tất sai 37 Thông báo Low Disk ... tools d Backup 146 Công cụ System Restore lưu: a Toàn ổ C c Thư mục C:\Windows\System32 b Thư mục C:\Windows d Những tập tin hệ thống Registry 147 Có kiểu tài khoản a c b d 148 Những tài khoản mặc...
 • 15
 • 779
 • 2

Cau hoi trac nghiệm Công nghệ vi sinh vật- ks.phan quang thoai-phanquangthoai@yahoo ppsx

Cau hoi trac nghiệm Công nghệ vi sinh vật- ks.phan quang thoai-phanquangthoai@yahoo ppsx
... 45-550C 41 VSV ưa ấm có Topt ? a 30-370C phanquangthoai@yahoo CÔNG NGHỆ VI SINH VẬT 42 VSV ưa mát có Topt ? a 20-250C 43 VSV ưa lạnh có Topt ? a 5-100C 44 Vi sinh vật không sử dụng O2 để tổng hợp lượng ... được? a.acid amin b.petide c.protein 29 Sinh sản vi khuẩn sinh sản? a.vô tính phương pháp phân đôi GC: CT: n= 1/G 30 Sinh sản nấm men thuộc sinh sản? a .sinh sản vô tính :nảy chồi, phân chia 31 ... gọi là? a kỵ khí chịu dưỡng 45 Nhóm vi sinh vật sinh trưởng môi trường nghèo O2 dùng O2 tổng hợp lượng gọi là? a .vi hiếu khí GC: vd: lượng O2 < 20% 46 Vi sinh vật không sử dụng O2 để tổng hợp...
 • 7
 • 603
 • 5

Câu hỏi trắc nghiệm công nghệ thông tin ppsx

Câu hỏi trắc nghiệm công nghệ thông tin ppsx
... type? (Choose two.) User accounts are centralized Security is difficult to enforce Specialized operating system software is required File permissions are controlled by a single computer A computer ... Physical Session Network Presentation Application Transport 15 Refer to the exhibit What is the destination port for the communication that is represented on line 5? 80 1261 15533 3912 65520 16 What ... on either end of the network provides control of all the data flowing between the source and destination devices 20 How does the application layer on a server usually process multiple client request...
 • 6
 • 208
 • 0

Tuyen tap cau hoi trac nghiem Cong nghe 9

Tuyen tap cau hoi trac nghiem Cong nghe 9
... d b c a d 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Đáp án Câu Đáp án d d b c b b a d d b b d a d c d c c 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 d b b d d b a d c b ... d c c d b c b c a d 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 d b c c c b a b d d c d c d d b c c Câu Đáp án Câu 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 c a ... chì Nguồn điện xoay chiều, pin, đèn báo, chấn lưu Nguồn điện xoay chiều pha, pin, đèn, điện trở 39- Cho biết tên gọi mối nối sau: a- Nối dây mạch thẳng b- Nối dây mạch rẽ c- Nối song song d- Nối...
 • 9
 • 182
 • 4

250 câu hỏi trắc nghiệm công nghệ phần mềm có đáp án

250 câu hỏi trắc nghiệm công nghệ phần mềm có đáp án
... Công nghệ phần mềm phần ngành kỹ thuật hệ thống (System Engineering) C/ Khoa học máy tính thuộc ngành công nghệ phần mềm D/ Công nghệ phần mềm liên quan với việc phát triển cung cấp phần mềm ... đủ công nghệ phần mềm B/ Thiếu đạo đức phần mềm hiểu biết C/ Quản lý vấn đề công ty D/ Ảnh hưởng suy thoái kinh tế 12/ Điều không đúng? A/ Công nghệ phần mềm thuộc ngành khoa học máy tính B/ Công ... software) D/ Phần mềm nghiệp vụ (Business software) 10/ Phần mềm quản lý tài công ty là: A/ Phần mềm nghiệp vụ (Business software) B/ Phần mềm hệ thống (System software) C/ Phần mềm trí tuệ nhân...
 • 35
 • 697
 • 5

500 Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 có đáp án

500 Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 có đáp án
...     12 , I   t 12 ba chất điểm khối lượng 5kg, 4kg, 3kg đặt hệ tọa độ xOy Vật 5kg tọa độ (0,0), vật 4kg tọa độ (3,0), vật 3kg tọa độ (0,4) Khối tâm hệ chất điểm tọa độ ... sau không ? A Giả thuyết sóng ánh sáng không giải thích định luật quang điện B Ánh sáng chất sóng điện từ C Ánh sáng tính chất hạt, hạt phôtôn D Vì ánh sáng tính chất hạt nên gây tượng ... (hai mép đối xứng qua vân sáng trung tâm) vân sáng màu giống màu vân sáng trung tâm ? A vân sáng B vân sáng C vân sáng D vân sáng 479 Năng lượng liên kết hạt nhân H , He, 26 Fe...
 • 49
 • 26,769
 • 240

1000 Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý 12 Nâng Cao

1000 Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý 12 Nâng Cao
... có câu nào đúng 115 a 116 a 117 a 118 a 119 120 121 a b c d 122 a 123 a 124 a 125 a 126 a 127 a Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mợt cơng tơ có giá trị khơng đởi bằng 120 v ... Khi treo vật khối lượng m vào lò xo k1 chu kỳ dao động vật T1 = 0,3 s Khi treo vật vào lò xo k2 chu kỳ dao động vật T2 = 0,4 s Khi treo vật vào hệ hai lò xo nối đầu chu kỳ dao động vật là: 0,35 ... lúc buông, vật quãng đường dài 6cm Cơ vật là: A 16.10-2 J B 32.10-2 J C 48.10-2 J D Tất sai Câu 39: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A Li độ vật động vật phân nửa...
 • 61
 • 3,571
 • 101

800 Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12

800 Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12
... 35 E Kết khác Câu1 2: Biết hệ số nhiệt độ tốc độ phản ứng 3, tăng nhiệt độ phản ứng từ 25oC đến 85oC tốc độ phản ứng hoá học tăng lên (lần): A 729 B 535 C 800 D 925 E Kết khác Câu 12b: Khi tăng ... tan Chỉ có sunfua K, Na, NH4+ tan 22 Chương I Phần III Bài tập trắc nghiệm Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài - Hoá đại cương Câu 1: Cho hỗn hợp Na Mg dư tác dụng với dd H2SO4 Lượng khí hiđro ... X1, X2, X6 E Cả A, B Câu 23: Đề câu (câu 22) Các nguyên tố kim loại là: A X1, X2, X3, X5, X6 B X1, X2, X3 C X2, X3, X5 D Tất nguyên tố cho E Tất sai Câu 24: Đề tương tự (câu 22) nguyên tố tạo...
 • 166
 • 4,796
 • 48

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 12 có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm công nghệ 12các câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 12câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 10câu hỏi trắc nghiệm công nghệ sinh học đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm công nghệ kim loạingan hang cau hoi trac nghiem cong nghe 6ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 11câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 11 có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm công nghệ 11 chương 4câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 11 chương 6câu hỏi trắc nghiệm công nghệ sinh họccâu hỏi trắc nghiệm công nghệ sinh học thực phẩmcâu hỏi trắc nghiệm công nghệ chế tạo máycâu hỏi trắc nghiệm công nghệ 10 học kì 1Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH công nghệ tin học và trắc địa bản đồ Sông Châu (LV tốt nghiệp)Tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nghiên cứu tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới đoạn xã Vô Tranh Tức Tranh, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2010 2015 trên địa bàn huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phương pháp khôi phục tiếng nói truyền trong xương (LV thạc sĩ)project 1SB (dạy thêm tiếng anh)Ảnh hưởng của việc chuyển đổi thức ăn đến khả năng sản xuất và chất lượng thịt của gà F1(♂ MÍA x ♀ RI) nuôi tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý Nhà nước về kinh tế đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ TẠI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNGGiáo dục văn hóa giao tiếp cho học sinh tiểu học qua môn Tiếng Việt ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (LV thạc sĩ)THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNGTHỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VIỆC DẠY VÀ HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA MỘT SỐ PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN (HUYỆN) TẠI TP. HỒ CHÍ MINHTIẾP XÚC NGÔN NGỮ Ê ĐÊ - VIỆT Ở TỈNH DAK LĂK TRÊN BÌNH DIỆN TỪ VỰNG - NGỮ NGHĨATUYỂN TẬP TRINH TIẾT VÀ ĐẶC TRƯNG TRUYỆN NGẮN AKUTAGAWA RYUNOSUKEVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG – VẬT LÍ 11 CƠ BẢNVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC VÀO DẠY PHONG CÁCH CHỨC NĂNG NGÔN NGỮLập kế hoạch truyền thông đại chúng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tay chân miệngPhân tích sự tác động của các phương tiện truyền thông đến sự phát triển của các doanh nghiệp hiện nayTruyền thông cổ động BÁN HÀNG CÁ NHÂN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập