Bài tập nâng cao con lắc đơn

bài tập nâng cao con lắc đơn

bài tập nâng cao con lắc đơn
... 6: Khi chiều dài dây treo lắc đơn tăng 10% so với chiều dài ban đầu chu kì dao động lắc thay đổi nào? A giảm 10% B tăng 4,88% C giảm 4,88% D tăng 10% Câu 8: Một lắc đơn treo vào trần thang máy ... 10 Tích điện cho cầu khối lượng m lắc đơn điện tích Q kích thích cho lắc đơn dao động điều hoà điện trường cường độ E, gia tốc trọng trường g Để chu kì dao động lắc điện trường tăng so với điện ... 2,0006 (s) C 2,0232 (s) D 2,0322 (s) Câu 15 Người ta nâng lắc đơn từ mặt đất lên độ cao 0,64 km Biết bán kính Trái Đất 6400 Km, hệ số nở dài treo lắc 0,00002 K -1 Hỏi nhiệt độ phải phải thay đổi...
 • 4
 • 51
 • 0

Bài tập nâng cao con lắc đơn

Bài tập nâng cao con lắc đơn
... cân Khi lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động li độ góc  lắc A 0 B 0 C  D  Câu 10 Tích điện cho cầu khối lượng m lắc đơn điện tích Q kích thích cho lắc đơn dao ... 2,0006 (s) C 2,0232 (s) D 2,0322 (s) Câu 15 Người ta nâng lắc đơn từ mặt đất lên độ cao 0,64 km Biết bán kính Trái Đất 6400 Km, hệ số nở dài treo lắc 0,00002 K -1 Hỏi nhiệt độ phải phải thay đổi ... dao động điều hòa lắc 3,15 s Khi thang máy đứng yên chu kì dao động điều hòa lắc A 2,96 s B 2,84 s C 2,61 s D 2,78 s Câu 9(ĐH – 2010): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều...
 • 4
 • 16
 • 0

bai tap nang cao con lac lo xo

bai tap nang cao con lac lo xo
... động điêug hòa Tỉ số thời gian lò xo giãn thừi gian lò xo nén chu kì dao động A 0,5 B 2s C 3s D 3,14s Câu 11 Con lắc lò xo treo thẳng đứng vật nặng treo phía lò xo dao động với biên độ A=12cm Biết ... lực đàn đàn hồi cực tiểu lò xo tác dụng lên vật Độ giãn lò xo vật vị trí cân A 10cm B 12cm C 15cm D 20cm Câu 12 Con lắc lò xo treo thẳng đứng vật nặng treo phía lò xo dao động với biên độ A=10cm ... lực đàn đàn hồi cực tiểu lò xo tác dụng lên vật là7/3 tần số dao động vật A 0,25Hz B 0,5Hz C 1Hz D 2Hz Câu 13 Con lắc lò xo treo thẳng đứng vật nặng treo phía lò xo, vật nặng vị trí cân kéo xuống...
 • 4
 • 101
 • 0

BÀI tập NÂNG CAO CON lắc lò XO

BÀI tập NÂNG CAO CON lắc lò XO
... Câu 11 Con lắc xo treo thẳng đứng vật nặng treo phía dới xo dao động với biên độ A=12cm Biết tỉ số lực đàn hồi cực đại lực đàn đàn hồi cực tiểu xo tác dụng lên vật Độ giãn xo vật ... lắc xo dao động điều hòa với tần số 4,5 Hz trình dao động chiều dài ló xo biến thiên từ 40cm đến 56cm, lấy g= 10m/s2 Chiều dài tự nhiên xo A 48cm B 46,8cm C 42cm D 40cm Câu Một lắc xo ... m=250g treo phía dới xo nhẹ có K= 100N/m Từ vị trí cân kéo vật theo phơng thẳng đứng cho xo giãn 7,5 cm thả nhẹ vật dao động điêug hòa Tỉ số thời gian xo giãn thừi gian xo nén chu kì dao...
 • 5
 • 55
 • 0

skkn phân dạng và phương pháp giải bài tập chu kỳ con lắc đơn phụ thuộc lực lạ, phụ thuộc độ cao, phụ thuộc nhiệt độ và vị trí địa lý

skkn phân dạng và phương pháp giải bài tập chu kỳ con lắc đơn phụ thuộc lực lạ, phụ thuộc độ cao, phụ thuộc nhiệt độ và vị trí địa lý
... chu k lc khụng cú in trng l T = 2s Chu k dao ng ca lc E = 103V/cm l: A.2s B.2,236s C.1,98s D.1,826s Câu 8: Một lắc đơn treo vào thang máy thẳng đứng, thang máy đứng yên lắc dao động với chu kỳ ... chu kỳ 1s, thang máy chuyển động lắc dao động với chu kỳ 0,96s Thang máy chuyển động: A: Nhanh dần lên B: Nhanh dần xuống C: Chậm dần D: Thẳng I KT QU THU C QUA VIC TRIN KHAI SKKN Sau trin khai ... II: NI DUNG CA SKKN I.C s lun v chu k dao ng ca lc n II Cỏc cụng thc ỏp dng SKKN III nh hng v phng phỏp chung IV.Ni dung c th cho tng dng A .Chu k lc n ph thuc lc quỏn tớnh B .Chu k lc n ph thuc...
 • 23
 • 940
 • 0

Bài tập trắc nghiệm con lắc đơn

Bài tập trắc nghiệm con lắc đơn
... động điều hoà D dao động trì Câu 46: Một lắc đơn treo vào thang máy thẳng đứng, thang máy đứng yên lắc dao động với chu kỳ 1s, thang máy chuyển động lắc dao động với chu kỳ 0,96s Thang máy chuyển ... Nguyn Cụng Phỳc THPT Vnh nh Qung Tr Cõu 45 Một lắc đơn, ban đầu dây treo lệch khỏi phơng thẳng đứng góc = 30 thả cho dao động Bỏ qua ma sát, dao động lắc A dao động tuần hoàn B dao động tắt dần ... Trỏi t R = 6400km: A chm 121,5 s B nhanh 121,5 s C nhanh 62,5 s D chm 243 s Câu 26 Một lắc đông hồ xem lắc đơn chạy nơi có nhiệt độ 200C Biết dây treo có hệ số nở dài = 2.10 K Khi nhiệt độ nơi...
 • 4
 • 1,925
 • 101

101 BÀI TẬP TỰ LUẬN CON LẮC ĐƠN

101 BÀI TẬP TỰ LUẬN CON LẮC ĐƠN
... Câu 1: Con lắc đơn A(m=200g; =0.5m) dao động vạch cung tròn coi nh đoạn thẳng dài 4cm Năng lợng dao động lắc A dao động là? Câu 2: Một lắc đơn ( m=200g; =0.8m ) treo nơi có g= 10m/s2 Kéo lắc khỏi ... thẳng Vận tốc lắc vật qua VTCB là? Câu 10: Một lắc đơn dài m treo nơi có g= 10m/s2 Kéo lắc lệch khỏi VTCB góc =600 thả không vận tốc ban đầu Vận tốc vật vật qua VTCB là? Câu 11: Một lắc đơn dài 1m ... biên độ góc 0,12rad, tìm dao động lắc? Câu 6: Một lắc đơn: Kéo lắc lệch khỏi VTCB góc = 18 thả không vận tốc ban đầu Góc lệch dây treo động là? Câu Một lắc đơn khối lợng 200g dao động nhỏ với...
 • 5
 • 692
 • 16

Bài tập tự luận con lắc đơn

Bài tập tự luận con lắc đơn
... Câu 1: Con lắc đơn A(m=200g; =0.5m) dao động vạch cung tròn coi nh đoạn thẳng dài 4cm Năng lợng dao động lắc A dao động là? Câu 2: Một lắc đơn ( m=200g; =0.8m ) treo nơi có g= 10m/s2 Kéo lắc khỏi ... thẳng Vận tốc lắc vật qua VTCB là? Câu 10: Một lắc đơn dài m treo nơi có g= 10m/s2 Kéo lắc lệch khỏi VTCB góc =600 thả không vận tốc ban đầu Vận tốc vật vật qua VTCB là? Câu 11: Một lắc đơn dài 1m ... biên độ góc 0,12rad, tìm dao động lắc? Câu 6: Một lắc đơn: Kéo lắc lệch khỏi VTCB góc = 18 thả không vận tốc ban đầu Góc lệch dây treo động là? Câu Một lắc đơn khối lợng 200g dao động nhỏ với...
 • 5
 • 769
 • 7

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm con lắc đơn tính toán docx

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm con lắc đơn tính toán docx
... cos α ] B (s) )(s) D T = mg[3cosα - 2cos α0 ] C (1+ D K t qu khác Câu 36 Con l c đơn đư c coi dao đ ng u Câu 41 Con l c đơn g n xe ôtô tr ng hoà n u : trư ng g, ôtô chuy n đ ng v i a= A Dây treo ... C l1=30(cm) l2=78(cm) D K t qu khác Câu 43 Con l c toán : m=0,5 (kg), l=0,5 (m) dao D K t qu khác đ ng tr ng trư ng g=9,8(m/s2) không Câu 48 Con l c toán dao đ ng bé đư c cung c p lư ng bù sau ... thay đ i : khác K t qu A VTCB B Chu kì Câu 50 Con l c đơn có qu c u b ng s t dao C Cơ D Biên đ đ ng bé v i chu kì T Đ t nam châm hút l c Câu 46 Con l c đơn có chi u dàI l=0,25 (m) v i l c F dao...
 • 9
 • 883
 • 14

bài tập đầy đủ (con lắc đơn)

bài tập đầy đủ (con lắc đơn)
... dao động nhỏ lắc đơn tỉ lệ nghịch với bậc hai chiều dài C.Chu kỳ dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc vào biên độ D.Chu kỳ dao động nhỏ lắc đơn không phụ thuộc vào khối lợng lắc Câu 9: Hai lắc đơn có ... lắc đơn đợc kéo cao VTCB đoạn 20 cm Tính vận tốc lắc đI qua VTCB 23 Một lắc đơn gồm cầu có khối lợng m = 50 g treo vào sợi dây dài 1m nơI có g = 10 m/s2, bỏ qua ma sát Góc lệch dây treo lớn lắc ... a lắc đI qua VTCB b Con lắc đI qua vị trí dây treo lệch góc 150 24 Một lắc đơn gồm cầu có khối lợng m = 200 g treo vào sợi dây dài 1m nơI có g = 10 m/s2, bỏ qua ma sát Góc lệch dây treo lớn lắc...
 • 7
 • 275
 • 1

Bài tập trắc nghiệm con lắc đơn Giải chi tiết con lắc đơn ôn thi đại học

Bài tập trắc nghiệm con lắc đơn Giải chi tiết con lắc đơn ôn thi đại học
... ỏn B T = ( s) Cõu Một lắc đồng hồ đợc coi nh lắc đơn có chu kì dao động ; vật nặng có khối = 50 m = ( kg ) lợng Biên độ góc dao động lúc đầu Do chịu tác dụng lực cản không đổi FC = 0,011 ( ... > v = 0,5753 m/s ỏp ỏn B T = ( s) Cõu Một lắc đồng hồ đợc coi nh lắc đơn có chu kì dao động = 50 dao động lúc đầu Do chịu tác dụng lực cản không đổi m = ( kg ) ; vật nặng có khối lợng FC ... ỏp ỏn A Cõu : mt lc n dao ng iu hũa,nu gim chiu di lc i 44cm thỡ chu kỡ gim i 0,4s.ly g=10m/s2.2=10,coi rng chiu di lc n ln thỡ chu kỡ dao ng cha gim chiu di l A:1s B:2,4s C:2s D:1,8s Gii: l l...
 • 14
 • 225
 • 0

43 luan van bao cao ứng dụng các bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công trong đánh đơn cho nam vđv cầu lông lứa tuổi 14 15 tỉnh thái nguyên

43 luan van bao cao ứng dụng các bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công trong đánh đơn cho nam vđv cầu lông lứa tuổi 14 15 tỉnh thái nguyên
... (34,3%) (8,6%) (17,1%) 15 (42,9%) 12 (34,3%) (5,7%) (14, 3%) 14 (40,0%) 14 (40,0%) (5,7%) (14, 3%) 13 (37,1%) 15 (42,9%) (5,7%) (11,4%) 15 (42,9%) 14 (40,0%) (5,7%) (14, 3%) 14 (40,0%) 14 (40,0%) (5,7%) ... 05: Xỏc nh thang im cho cỏc Test k thut tn cụng n nam mụn cu lụng cho VV la tui 14- 15 TT im Test 10 Di chuyển v phớa cui 20 18 16 14 12 10 18 16 14 12 10 18 16 14 12 10 18 16 14 12 10 sõn p cu ... trng luyn k thut tn cụng ỏnh n nam la tui 14- 15 gia nhúm thc nghim v i chng IV.3 Lựa chn cỏc bi nhm nõng cao hiu qu k thut tn cụng ỏnh n cho nam VV cu lụng la tui 14- 15 tnh Thỏi Nguyờn: IV.3.1 Xỏc...
 • 80
 • 438
 • 0

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm con lắc lò xo, con lắc đơn tham khảo pptx

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm con lắc lò xo, con lắc đơn tham khảo pptx
... - / - - 09 - - = - 14 - - = - 05 - - = - 10 ; - - - 15 - - = - Đáp án đ số 2: Bài kim tra số 2: Con lắc xo lắc đơn Ni dung s : 002 Treo vt nh lng m vo si dõy di l1 thỡ vt dao ng vi chu kỡ ... ng vt i ct lỳc bt u dao ng cho ti dng li l: A s = 16(cm) B s = 24 (cm) C s = (cm) D s = (cm) 13 Con lc ng h t ti phũng cú nhit t1 thỡ dao ng vi chu kỡ T1, t t lnh cú nhit t2 thỡ dao ng vi chu ... di vi gia tc 1,8 m/s2 thỡ lc dao ng vi chu kỡ: A T= 1,66 (s) B T= (s) C T= 1,8 (s) D T= 0,5 (s) Con lc ng h t ti phũng cú nhit t1 thỡ dao ng vi chu kỡ T1, t t lnh cú nhit t2 thỡ dao ng vi chu...
 • 6
 • 849
 • 12

BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ VĂN BẢN “NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH” pps

BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ VĂN BẢN “NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH” pps
... Câu Trong truyện “Những đứa gia đình” Nguyễn Thi, hình ảnh sổ gia đình Việt gợi bao suy nghĩ truyền thống gia đình, truyền thống dân tộc - Trong sổ gia đình lên hình ảnh người ... xãy dửùng hỡnh tửụùng nhãn vaọt nửừ anh huứng thụứi ủái ủaựnh Myừ III .Bài tập nhà: Suy nghĩ anh (chị) : “Những đứa gia đình” Nguyễn Thi ... tộc chiến chống Mĩ + Số phận đứa con, thành viên gia đình số phận nhân dân miền Nam kháng chiến chống Mĩ khốc liệt + Truyện gia đình dài dòng sơng nối tiếp"…, sơng gia đình ta chảy biển …" + Mỗi...
 • 5
 • 570
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: Luận văn Thạc sĩ khoa học Lâm nghiệp Đánh giá năng lực hấp thụ CO2 của rừng thường xanh làm cơ sở xây dựng chính sách về dịch vụ môi trường tại tỉnh Dăk NôngChỉ số giá 2003Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 18 WHAT ARE YOU DOING?Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ODA nhật bản tại ban quản lý trung ương các dự án thủy lợiNâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố thanh hóa, tỉnh thanh hóaQuản lý rủi ro hoạt động hướng đến đạt chuẩn basel II tại ngân hàng TMCP kỹ thương việt namPhát triển ngành trồng trọt theo hướng bền vững tại tỉnh nam định giai đoạn 2015 2020SKKN: Một số biện pháp rèn kỹ năng Âm nhạc cho học sinh tiểu họcSKKN: Một số biện pháp tổ chức hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình nhà giáo văn hoáSKKN quản lý: Hiệu trưởng trường tiểu học với mô hình trường học mới ( VNEN)SKKN quản lý: Một số giải pháp chỉ đạo rèn kĩ năng sống cho học sinh trong trường tiểu họcDu ký quốc ngữ việt nam trong bối cảnh văn học giao thờiBí quyết để có một kỳ nghỉ dài, y như nghỉ tết âm lịch lần 2Nghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phốiVăn hóa quản lý tại tập đoàn viễn thông quân độiQuản lý nhân lực của công ty công nghiệp tàu thủy và xây dựng sông hồngMột số phương trình diophant đặc biệtTư tưởng hồ chí minh về giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp với sự nghiệp đổi mới ở việt nam hiện nayTư tưởng hồ chí minh về giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp với sự nghiệp đổi mới ở việt nam hiện nay (tt)THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TP.CẦN THƠ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập