De lan 5 bamabel

ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN 5 NĂM 2015 Môn: Vật lý Ngày thi: 25/4/2015

ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN 5 NĂM 2015 Môn: Vật lý Ngày thi: 25/4/2015
... 80 V C 50 V C 75 V 56 Câu 25: Cho khối lượng hạt prôtôn, nơtron hạt nhân 26 Fe là: 1,0073u; 1,0087u; 55 ,9349u Biết 1u = 931 ,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 2 656 Fe là: A 8 ,58 MeV/nuclôn ... sáng đơn sắc truyền chân không với bước sóng 50 0 nm vào nước bước sóng giảm 3 75 nm Tốc độ của ánh sáng nước là: A 2, 25. 108 m/s B 2, 75. 108 m/s C 2 ,5. 108 m/s D 2.108 m/s Câu 34: Một mạch dao động ... (chân không) (5) Xác định chiết suất môi trường ánh sáng Thứ tự bước quy trình là: A (5) , (2), (1), (4), (3) B (5) , (2), (4), (1), (3) C (2), (1), (5) , (4), (3) D (2), (1), (4), (5) , (3) Câu 41:...
 • 6
 • 23
 • 0

ÔN TẬP BẰNG ĐỀ LẦN 5 docx

ÔN TẬP BẰNG ĐỀ LẦN 5 docx
... dung dịch không làm kết tủa AgNO3 là: A B C D 55 Khử hóa hoàn toàn 17,8 g hợp chất hữu Fe + HCl thu 7,2g nước amin đơn chức X Công thức X là: A C6H5NH2 b C2H5NH2 c C6H4(NH2)2 d C3H5NH2 56 Cho xenlulozơ ... oxi không khí D Oxi hóa ancol propylic CuO, t0 52 Cho 10 ,5 g CH3COOH vào nước 250 C 1, 75 lit dung dịch có pH = 2,9 Độ điện li axit dung dịch là: A 1,00% B 1, 25% C 2,90% D 1,90% o o E 2 E 2 53 ... fructozơ hỗn hợp : A 0,0 05 mol 0,0 15 mol B 0,01 mol 0,01 mol C 0,0 05 mol 0,0 35 mol D 0,02 mol 0,02 mol 32 Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch loãng chứa 0, 05 mol H2SO4, lượng muối...
 • 7
 • 69
 • 0

Đề thi thử đại học môn toán lần 5 năm 2010

Đề thi thử đại học môn toán lần 5 năm 2010
... đáp án đề thi thử đại học lần năm học 2009 - 2010 Môn thi: toán Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu Nội dung Điểm 2x có : x2 - TXĐ: D = R \ {2} - Sự biến thi n: + ) ... 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 ( x + 1) = C + C x + C x + L + C x 2 ( x + 1) = C0 + C17 x + C7 x + L + C7 x = C0 + C17 x + C7 x + L + C5 x + L 7 7 5 5 5 1ủ H s c a x5 khai tri n c a (x + 1 )5. (x ... gúc c a AB t o v i BC nờn: 2a 5b 2.12 + 5. 1 = 2 2 2 +5 a +b + 52 12 + 12 2a 5b 29 = ( 2a 5b ) = 29 ( a + b ) 2 a +b LUY N THI I H C 0, 25 0, 25 0, 25 LOPLUYENTHI.COM a = 12b 9a + 100ab ...
 • 7
 • 1,345
 • 34

Đề thi luyện Đại Học lần 5

Đề thi luyện Đại Học lần 5
... 22 35 48 10 23 36 49 11 24 37 50 12 25 38 13 26 39 01 14 27 40 02 15 28 41 03 16 29 42 04 17 30 43 05 18 31 44 06 19 32 45 07 20 33 46 08 21 34 47 09 22 35 48 10 23 36 49 11 24 37 50 12 25 38 ... ca lng cht phúng x ban u? A 25% B 87 ,5% C 75% D 12 ,5% ******************** HT ******************** Ebook4Me.Net TRUNG TM LUYN THI H-C THANH TNG T: 098393 255 0 Mó thi: 368 KIM TRA NM HC 2008 ... tr B 2.1 05 A C 2.1 05 A D 2.1 05 A A 3.1 05 A Cõu 19: Bit lng m=4,0015u; mp=1,0073u; mn=1,0087u; 1u=931,5MeV Nng lng ti thiu to tng hp c 22,4l khớ Heli ( ktc) t cỏc nuclụn l A 1,71.10 25 MeV B 1,11.1027...
 • 18
 • 232
 • 0

Đề thi toán Quốc gia lần 5

Đề thi toán Quốc gia lần 5
... MÔN : TOÁN (Bảng A) Ngày thi thứ hai Bài : Cho trước góc α với 03 cho tồn n điểm không gian thoả mãn đồng thời các tính chất sau : a/ Không có ba điểm chúng thẳng hàng b/ Không có bốn...
 • 2
 • 156
 • 0

ĐỀ 15 PHÚT- LẦN 5-LỚP 11(cb)

ĐỀ 15 PHÚT- LẦN 5-LỚP 11(cb)
... Trang 2/2 - Mã đề thi 132 ...
 • 2
 • 232
 • 0

ĐỀ 15 PHÚT-LẦN 5(11 CƠ BẢN)

ĐỀ 15 PHÚT-LẦN 5(11 CƠ BẢN)
... Trang 2/2 - Mã đề thi 132 ...
 • 2
 • 292
 • 2

DE THI THU ĐH LAN 5+ĐA

DE THI THU ĐH LAN 5+ĐA
... 25cm/s Chn cõu sai núi v s lan truyn súng c: Nng lng c lan truyn theo súng Phn t vt cht lan truyn vi tc bng tc truyn súng Pha dao ng c lan truyn theo súng Trng thỏi dao ng c lan truyn theo súng Trong ... súng lan truyn l 1cm S im dao ng cc i trờn ng hypebol thuc mt nc nhn A, B lm tiờu im l: 14 im B 28 im C 15 im D 30 im Mt vt dao ng iu ho vi phng trỡnh x=Acos(t + )cm Bit quóng ng vt i c thi gian ... 1,0 (s) Tính T1, T2, l1, l2 Môn 25 cau TN vl12- LOP 11A14 THI THU (Đề số 1) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm, thí...
 • 6
 • 141
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ LẦN 5- 2009

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ LẦN 5- 2009
... Con người ngày phụ thuộc vào thi n nhiên B Từ giai đoạn người đại tiến hoá loài người tiến hoá văn hoá - -Đề thi gồm trang C Nhờ phát triển ... đột biến lớn Câu 56: Trong ao nuôi cá lần đầu người ta đánh bắt 149 cá mè trắng, sau đánh dấu lại thả xuống ao, lần bắt thứ thu 99 cá mè trắng có 19 đánh dấu lần Trong ao nói có khoảng cá mè trắng? ... tạp ôn đới ……………………Hết……………… - -Đề thi gồm trang Đáp án đề 1B 2.D 3.C 4.B 5.C 6.A 7.D 8.B 9.D 10.D 11.A 12.C 13.B 14.C 15.C 16.C 17.B 18.A 19.B...
 • 7
 • 144
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ĐẠI HỌC LẦN 5 MÔN Vật lí ( Kỳ I )

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ĐẠI HỌC LẦN 5 MÔN Vật lí ( Kỳ I )
... gia tc gúc; (3 ) l gia tc quay; D l giatng hc sinh cn gii thiu k trờn ca im M khụng thay i M chuyn ng? (4 ) i tc hng tõm i lng no lờn A Ch Thớch hp vi cỏcC (2 ) v (4 ) Khỏ tr C Ch (2 ) (1 ) B hc sinh ... so vi u gúc pi/6 Hi s ch ca ampe k ni vo u R? A ( A) B (A) C 5, 4(A) D c A,B,C u sai Cõu 24: Mt in tớch dng ang chuyn ng hng t phi qua tr i sinh ti N mt in trng bin thi n, in trng ny sinh ti M ... nhanh (II)chu kì dao động vật treo vào lò xo tỉ lệ thuận v i kh i lợng vật, tỉ lệ nghịch v i độ cứng lò xo A Phát biểu I sai, phát biểu II B Phát biểu I đúng, phát biểu II sai C Phát biểu I đúng,...
 • 4
 • 194
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN 5 Môn: Sinh học

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN 5 Môn: Sinh học
... thể có đấu tranh sinh học D Tập hợp quần thể có lịch sử phát triển chung letrien16.6@gmail 0979889113 Trang Trường THPT Ngô Quyền.Luyện thi ĐH-CĐ Sinh học Đề số V Gv: Lê Đức Triển 58 : Phát triển ... tiến hóa C Các chế cách ly sinh sản trở ngại sinh học ngăn cản sinh vật giao phối tạo đời hữu thụ D Cách ly tập tính cách ly sinh thái dẫn đến hình thành loài 48: Diễn sinh thái hiểu là: A Biến ... qua việc hạn chế sinh đẻ, không cho kết hôn gần 27: Bằng chứng sinh học phân tử chứng minh sinh vật trái đất có chung nguồn gốc là: Mọi sinh vật sử dụng chung loại mã di truyền Đều sử dụng 20 loại...
 • 6
 • 153
 • 5

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 5(2013) MÔN VẬT LÍ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 5(2013) MÔN VẬT LÍ
... điều hòa phương nằm ngang Khi vật có li độ cm động vật lớn gấp đôi đàn hồi lò xo Khi vật có li độ cm so với đàn hồi lò xo, động vật lớn gấp A 18 lần B 26 lần C 16 lần D lần Giải W  Wt  Wñ    ... 59.Một vật rắn quay quanh trục cố định Momen quán tính vật trục quay không đổi Nếu tổng momen lực tác dụng lên vật không B gia tốc góc vật thay đổi A momen động lượng vật thay đổi C tốc độ góc vật ... cực đại K Nếu tần số photon tăng lên gấp hai lần động ban đầu cực đại electron quang điện A K + 2hf B K C 2K D K + hf Câu 54.Một vật rắn có momen quán tính trục quay cố định 1,5 kgm Động quay vật...
 • 11
 • 234
 • 1

ĐỀ sư PHẠM lần 5 năm 2013 môn hóa mã đề 253

ĐỀ sư PHẠM lần 5 năm 2013 môn hóa mã đề 253
... Phần tram khối lượng Cu hỗn hợp X gía trị m A 78, 05% 0,78 B 21, 95% 2, 25 C 21, 95% 0,78 D 78, 05% 2, 25 Câu 50 : Một cốc nước có chứa ion: Na+ (0, 05 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl(0,02 ... dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu A 0,25M B,0,375M C.0,125M D.0,5M 0 0 Câu 59 : Cho biết E Mg2+/Mg = -2,37V E Zn2+/Zn= -0,76, E Pb2+/Pb= - 0,13, E Cu2+/Cu=0,34 Pin điện hóa có suất điện động chuẩn 1,1V, ... Br2 tham gia phản ứng A 56 B 72 C 40 D.104 Câu 40: Cho 200ml dung dịch X chứa đồng thời HCl 1,025M HNO3 1,05M 300ml dung dịch Y chứa đồng thời Ba(OH)2 0,5M NaOH 0,4M thu 50 0ml dung dịch Z pH dung...
 • 6
 • 208
 • 1

HƯỚNG dẫn GIẢI CHI TIẾT đề THI THỬ ĐHSPHN lần 5 năm 2013

HƯỚNG dẫn GIẢI CHI TIẾT đề THI THỬ ĐHSPHN lần 5 năm 2013
... 42  0, 4 15  => pH = 14 –pOH = 12 0,  0,3 Giải chi tiết đề thi thử Sư phạm lần năm 2013 Hóa học ledangkhuong@gmail.com Câu 41 A 3Cl2 + 2CrCl3 + 16KOH → 2K2CrO4 + 12KCl + 8H2O 0,0 15 0,01 → ... 4Ag 0,015H 0,015H.4 = 0,06H Mantozơ → 2Ag 0,0 15( 1-H) 0,0 15( 1-H).2  0,06H + 0,0 15( 1-H).2 = 0,04 05 => H =0, 35 hay 35% Câu 13 D 3C2H2 + 8KMnO4 + H2O → (COOH)2 + 8KOH + 8MnO2↓ 0,0 15 → 0,0 15. 8:3:0,2 ... Câu 50 A Do chứa ion Ca2+, Mg2+ => nước cứng HCO3- => nước cứng tạm thời Cl- SO42- => nước cứng vĩnh cửu Mà dung dịch có đủ ion => nước cứng toàn phần Giải chi tiết đề thi thử Sư phạm lần năm 2013...
 • 6
 • 541
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử lần 5 chuyên vĩnh phúcđề thi thử lần 5đề thi thử lần 5 chuyên sư phạmđề thi thử lần 5 chuyên thái bìnhđề thi thử hóa sư phạm lần 5đề thi thử đại học sư phạm lần 5 2011đề thi thử đại học sư phạm lần 5 2013đề thi thử chuyên vĩnh phúc lần 5giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý chuyên đhsp hà nội 2014 lần 5đề thi thử đại học môn toán lần 5 chuyên bắc ninhđề thi thử hóa chuyên bắc ninh lần 5đề thi thử môn hóa lần 5 2014 có đáp ánđề thi thử môn hóa chuyên khtn lần 5 2014đề thi thử môn hóa có đáp án của đh khtn lần 5 năm 2014dap an va giai chi tiet de thi thu quoc gia mon hoa hoc lan 5Lí thuyết khuếch tán của hợp kim xen kẽ lập phương tâm khối và lập phương tâm diệnGiao tiếp giữa giảng viên và sinh viên trong nghiên cứu khoa học ở đại học quốc gia Hà NộiPhương pháp giảng dạy các bài thực hành trong môn Sinh học 7 ở trường THCS Nga LĩnhGiáo dục học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thông qua dạy học phần: Sinh vật và môi trường trong chương trình sinh học 9, tại trường THCS Nga TiếnBức xạ hạt nhân và một vài ứng dụngKinh nghiệm dạy tích hợp trong giảng dạy văn bản Ngữ văn lớp 9 ở trường THCSBiên soạn hệ thống bài tập môn Cơ học lượng tử 1 cho sinh viên ngành Sư phạm Vật lýTích hợp một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy phân môn vẽ trang trí lớp 6Nghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã Phúc Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Test cơ xương khớp chẩn đoán hình ảnhGiáo trình Kiểm nghiệm thuốcBiện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoànNÂNG CAO HIỆU QUẢ GIỜ DẠY BẰNG VIỆC SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ĐỐI CHỨNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌCMột số kiến thức bổ trợ giúp dạy tốt bài 12 “Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân môn Giáo dục công dân lớp 9 ở trường THCSRèn luyện kĩ năng giải bài tập “Nhận biết các hợp chất vô cơ” cho học sinh khá, giỏi lớp 9 trường THCSTỔNG hợp 100 câu hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI CÔNG CHỨC NHÀ nước LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆPNghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật phân nhóm xây dựng hệ thống dự đoán bệnh tự kỷ ở trẻ emPhân tích tài chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bình NgânDạy học chủ đề đạo hàm và ứng dụng ở phổ thông nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh yếu kémQuản lý hoạt động dạy học môn toán ở trường trung học cơ sở tân định, quận hoàng mai, thành phố hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập