BÀI 17 KHÁI NIỆM về hệ THỐNG THÔNG TIN và VIỄN THÔNG

BÀI 17. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VIỄN THÔNG

BÀI 17. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG
... ngược lại đường truyền - Việc truyền thông tin - HTTT&VT: lµ hÖ thèng gọi hệ thống truyÒn nh÷ng th«ng tin ®i thông tin viễn thông xa Vậy hệ thống thông tin viễn thông gì? - Nhận xét cho HS HTTT&VT: ... dung II Sơ đồ khối nguyên lí làm việc hệ thống thông tin viễn thông - Một hệ thống thông tin - Lắng nghe viễn thông bao gồm hai phần: phát thu Phần phát thônh tin - Cho biết nhiệm vụ phần phát? ... truyền thông truyền tin vô tuyến điện - Hãy nêu số cách - ký hiệu,trống, kèn,thư truyền thông tin sơ khai từ… mà người sử dụng? - Thông tin truyền xa - Thông tin vệ tinh, thông thấy tin viba, thông...
 • 5
 • 5,713
 • 10

Tiết 19 - Bài 17: KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VIỄN THÔNG

Tiết 19 - Bài 17: KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG
... tin viễn thông - I- KHÁI NIỆM VỀ THỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG II- SƠ ĐỒ KHỐI, NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG Phần phát thông tin Phần thu thông tin Tiết 19 - Bài ... Tiết 19 - Bài 17 KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG MỤC TIÊU Học sinh biết khái niệm hệ thống thông tin viễn thông - Biết khối bản, nguyên lí làm việc hệ thống thông tin viễn thông ... thông - Tiết 19 - Bài 17 KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG MỤC TIÊU NỘI DUNG Học sinh biết khái niệm hệ thống thông tin viễn thông - Biết khối bản, nguyên lí làm việc hệ thống thông tin...
 • 16
 • 2,120
 • 13

Giáo án Công Nghệ lớp 12: Bài 17: KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VIỄN THÔNG potx

Giáo án Công Nghệ lớp 12: Bài 17: KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG potx
... thông tin thống thông tin viễn thông? viễn thông: - HS: Quan sát trả lời - GV: Em cho biết khái niệm Khái niệm hệ thống thông tin hệ thống thông tin viễn viễn thông: hệ thông? thống truyền thông tin ... định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Bài Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm hệ thống thông tin viễn thông Hoạt động giáo viên học Nội dung sinh - GV: Hãy giải thích mô hình hệ Mô hình hệ thống thông ... nguyên phần pháp thông tin? hệ thống TT VT - HS: Trả lời theo hiểu biết 1./ phần phát thông tin: a Chức năng: có nhiệm vụ đưa nguồn thông tin cần phát tới nơi cần thu thông tin - GV: Em cho...
 • 6
 • 5,225
 • 6

bài giảng công nghệ 12 bài 17 khái niệm về hệ thống thông tin viễn thông

bài giảng công nghệ 12 bài 17 khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông
... lửa… I Khái niệm hệ thống thông tin viễn thông: Hệ thống thông tin gì? Là hệ thống dùng biện pháp để thông báo cho thông tin cần thiết Hệ thống viễn thông gì? Là hệ thống truyền thông tin xa ... tạo Vệ tinh Thu, ph¸t Thu, ph¸t Đường truyền Thu, ph¸t KÕt nèi KÕt nèi Thu, ph¸t Sóng vô tuyến Mô hình hệ thống thông tin viễn thông I Khái niệm hệ thống thông tin viễn thông: Thông tin truyền ... có coi hệ thống thông tin viễn thông hay không? Việc truyền thông tin nội quan truyền mạng nội bộ, hệ thống thông tin quy mô nhỏ Một số hạn chế hệ thống thông tin viễn thông: - - Gây ô nhiễm...
 • 32
 • 5,885
 • 0

Slide Bài 17 Khái niệm về hệ thống thông tin viễn thông

Slide Bài 17 Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông
... DUNG BÀI HỌC • KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG • NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÁT VÀ THU THÔNG TIN Khái niệm hệ thống thông tin viễn thông - Hệ thống thông tin hệ Hệ thống thông tin gì? ... tin gì? pháp để thống dùng biện Hệ thống viễn thông gì? thông báo thông tin cần thiết - Hệ thống viễn thông truyền thông tin sóng điện từ ThiÕt bÞ v« tuyÕn Thu, ph¸t Thu, ph¸t Vệ tinh KÕt nèi KÕt ... thiết bị thu phát thông tin mà bạn biết? Phần phát thông tin • Nhiệm vụ: đưa nguồn thông tin cần phát tới nơi cần thu thông tin • Sơ đồ khối tổng quát: Nguồn thông tin Xử lý tin Điều chế, mã hóa...
 • 20
 • 295
 • 0

bài giảng khái niệm về hệ thống thoát nước

bài giảng khái niệm về hệ thống thoát nước
... dựng) có hệ tống thoát nước MLTN N.V.Anh, D.H.Anh Bm CTN ĐHXD MLTN N.V.Anh, D.H.Anh Bm CTN ĐHXD MLTNM&NT Chương MLTNM&NT Chương 1.3.1 Hệ thống thoát nước chung 1.3.2 Hệ thống thoát nước riêng ... 1.3.2 Hệ thống thoát nước riêng 1.3.2 Hệ thống thoát nước riêng Ưu điểm Giảm vốn đầu tư xây dựng đợt đầu Chế độ thuỷ lực làm việc hệ thống ổn định Công tác quản lý trì hiệu Nhược điểm Về phương ... thoát nước thải Cống thoát nước mưa MLTN N.V.Anh, D.H.Anh Bm CTN ĐHXD MLTN N.V.Anh, D.H.Anh Bm CTN ĐHXD 8/12/2015 MLTNM&NT Chương MLTNM&NT Chương 1.3.2 Hệ thống thoát nước riêng 1.3.2 Hệ thống thoát...
 • 13
 • 160
 • 1

slike bài giảng cơ sở lý thuyết truyền tin - hà quốc trung chương 1 khái niem về hệ thống thông tin

slike bài giảng cơ sở lý thuyết truyền tin - hà quốc trung chương 1 khái niem về hệ thống thông tin
... ’i dˆ ¯o ` ` ˆ ˆ ˆ ´ ˆ ˆ ´ ˆ Chu’o’ng 1: Khái niem ve he thong truyen tin Gio’i thieu môn hoc 6/ 11 Claude Elwood Shannon ` Ngu’o’i My, 3 0-0 4 -1 916 , 2 4-0 2-2 0 01 ˜ ´ ´ ˆ ˆ ˆ Dùng d i so logic (Boolean) ... ˆ ´ ˆ Chu’o’ng 1: Khái niem ve he thong truyen tin Gio’i thieu môn hoc 5/ 11 ´ ˆ 1. 2 .Lý thuyet thông tin ’ ’ ˆ Xây du’ng co’ so’ khái niem thông tin thoa mãn: ˙ hình thuc ˙ ´ Tính ’ Tính d nh ... ´ ˆ ˆ ´ ˆ Chu’o’ng 1: Khái niem ve he thong truyen tin Gio’i thieu môn hoc 3/ 11 1. 1.Lınh vu’c liên quan ˜ ˙ ˆ ˘ Hai lınh vu’c liên he chat che ˜ ˜ ˙ ˙ ˙ ´ ˆ thuyet thông tin ´ ˆ Cung cap công...
 • 11
 • 105
 • 1

skkn vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bài khái niệm về hệ thống thông tin viễn thông môn công nghệ lớp 12 nhằm tăng khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh

skkn vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bài khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông môn công nghệ lớp 12 nhằm tăng khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh
... tài : vận dụng kiến thức liên môn giảng dạy khái niệm hệ thống thông tin viễn thông môn công nghệ lớp 12 NHằM TĂNG KHả NĂNG Tự HọC, Tự NGHIÊN CứU CủA HọC SINH Họ tên : Phạm Thanh Sơn Sinh ngày ... Thanh Sơn Sinh ngày : 02 - 08 -1975 Năm vào ngành : 01- 09 - 1996 Chức danh : Giáo viên môn Công Nghệ Học vị : C nhõn s phm Địa công tác : Tổ Công nghệ - Sinh học - Địa lý Trờng THPT Nho Quan A Ngời ... thụng tin v vin thụng mụn cụng ngh lp 12 nhm tng kh nng t hc, t nghiờn cu ca hc sinh - Học sinh thích thú, say mê học tập, phát huy tính chủ động sáng tạo học tập khắc sâu kiến thức học - Học sinh...
 • 37
 • 192
 • 2

KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
... thuyết hệ thống chia nhiều loại hệ thống sau : Hệ thống hay phân hệ (hệ thống thứ yếu) Hệ thống lớn Hệ thống đóng hệ thống mở Hệ thống tĩnh hệ thống động Hệ thống trừu tượng hệ thống cụ thể Hệ thống ... quan niệm XN tạo thành từ ba hệ thống : hệ thống tác nghiệp, hệ thống định (hay hệ thống lãnh đạo) hệ thống thông tin : Hệ thống định Hệ thống thông tin Hệ thống tác nghiệp Hình 1.9 Cấu trúc ba hệ ... tử Mọi thông tin thu nhận lần vào hệ thống sử dụng nhiều xử Các hệ thống độc lập Hệ thống Kế toán Hệ thống khách hàng Hệ thống nhân Hệ thống tích hợp Hệ thống nhân Hệ thống Kế toán Hệ thống...
 • 23
 • 273
 • 0

KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG

KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG
... Ba hệ thống cuả tổ chức: Ba mức cần phải quan tâm phân tích dòng ba phân hệ tạo thành xí nghiệp: hệ thống tác nghiệp / sản xuất, hệ thống định điều khiển hệ thông tin Ba hệ thống cuả tổ chức: Hệ ... nghiệp) Hệ thông tin: Hệ thông tin hệ thống có vai trò quan trọng việc liên hệ hai hệ thống định tác nghiệp, bảo đảm chúng vận hành làm cho tổ chức đạt mục tiêu đặt Ta nối khớp ba phân hệ sau: ... khiển hệ thông tin Ba hệ thống cuả tổ chức: Hệ định Hệ thông tin Hệ tác nghiệp Dưới ta xét hệ thống tổ chức xí nghiệp: Hệ tác nghiệp, sản xuất: Hệ tác nghiệp có liên quan với tất hoạt động sản xuất,...
 • 3
 • 185
 • 0

Kỹ thuật số - Chương 1 Khái niệm về hệ thống số pot

Kỹ thuật số - Chương 1 Khái niệm về hệ thống số pot
... digit) Vớ d: 11 01, 01B hoc 11 01, 012 12 1. 3 Cỏc h thng s m H nh phõn (Binary) Chuyn i gia h nh phõn v h thp phõn: - H nh phõn H thp phõn - H thp phõn H nh phõn + Phn nguyờn + Phn l 13 1. 3 Cỏc h ... Troùng soỏ ) 11 1. 3 Cỏc h thng s m H thp phõn (Decimal) Cú c s l 10 , s dng 10 ký s: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Vớ d: 12 3,4D hoc 12 3, 410 H nh phõn (Binary) Cú c s l 2, s dng ký s: 0 ,1 Ký s ca ... - H bỏt phõn H nh phõn - H nh phõn H bỏt phõn 15 1. 3 Cỏc h thng s m H thp lc phõn (Hecxadecimal) Cú c s l 16 , s dng 16 ký s 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F Vớ d: 16 EH hoc 16 E16...
 • 32
 • 351
 • 0

Kỹ thuật SC xe máy KHÁI NIỆM về hệ THỐNG điện TRÊN XE gắn máy Đại học, cao đẳng

Kỹ thuật SC xe máy KHÁI NIỆM về hệ THỐNG điện TRÊN XE gắn máy Đại học, cao đẳng
... Nguyễn Ngọc Hiếu 10 Điện xe máY Trung tâm dạy nghề mạnh hùng Nguồn Điện I Máy phát điện 1.1 Nhiệm vụ: MPĐ cung cấp dòng điện xoay chiều (AC) cho hệ thống điện xe máy nh hệ thống chiếu sáng Một ... dòng điện chiều (DC) cho hệ thống điện xe máy nh hệ thống tín hiệu, báo hiệu 2.2 Cấu tạo: Biên Soạn: Nguyễn Ngọc Hiếu 12 Điện xe máY Biên Soạn: Nguyễn Ngọc Hiếu Trung tâm dạy nghề mạnh hùng 13 Điện ... - Tụ điện phân Tụ điện phân có cấu tạo gồm điện cực tách rời nhờ màng mỏng chất điện phân, có điện áp tác động lên hai điện cực xuất màng oxit kim loại không dẫn điện đóng vai trò nh lớp điện...
 • 22
 • 304
 • 0

Bài giảng quy hoạch giao thông đô thị bài 1 khái niệm về giao thông đô thị

Bài giảng quy hoạch giao thông đô thị  bài 1 khái niệm về giao thông đô thị
... GIAO THƠNG CỦA MỸ, (TK 1921) 4% Canals 3% Rail 2% Roads Air Maglev 18 36 18 91 1946 2002 Δt= 55 years 1% Δt= 65 years Δt= 70 years Δt= 30 years 0% 18 00 18 50 19 00 19 50 2000 2050 KHOẢNG CÁCH VỀ ... GIAO THƠNG ĐƠ THỊ -U CẦU QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ ĐƠ THỊ + Giao thơng thành phần chức thị nên ln gắn liền với giải pháp quy hoạch quản lý thị + Có vai trò quan trọng việc phát triển thị q trình quy ... trình quy hoạch – quản lý thị + Vai trò định hướng cấu trúc thị định hướng giải pháp quy hoạch thị + Chịu tác động vấn đề quy hoạch vá có mối quan hệ tương tác với quy hoạch phát triển thị CÁC...
 • 40
 • 1,596
 • 0

Khái niệm về hệ thống

Khái niệm về hệ thống
... Loa,màn hình,máy in HĐ3: Tổng kết,đánh giá: - Muốn truyền thông tin xa phải làm ? - Nắm khái niệm hệ thống thông tin viễn thông - Nhận xét học - Dặn dò: + Trả lời câu hỏi cuối + Đọc trước 18...
 • 2
 • 42
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An Lần 1 File word Có lời giải chi tiếtTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA các dự án đầu tư nước NGOÀI ở VIỆT NAM HIỆN NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NHỮNG vấn đề cơ bản của QUÁ TRÌNH sản XUẤT tư bản, ý NGHĨA đối với VIỆC NHẬN THỨC CHỦ NGHĨA tư bản NGÀY NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về sự lựa CHỌN CON ĐƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA và bản CHẤT KINH tế CHỦ NGHĨA xã hộiTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực với PHÁT TRIỂN KINH tế xã hộiKế hoạch hội thảo chuyên đề tổ chuyên mônTHAM LUẬN BỒI DƯỠNG học sinh giỏi môn Hóa học cực hayTHAM LUẬN BIỆN PHÁP PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤCDạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện ở các trường đại học sư phạm kĩ thuậtTÀI LIỆU THAM KHẢO GIỚI THIỆU tóm tắt bộ tư bản của các mácBÁO CÁO THAM LUẬN TĂNG CƯỜNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TRONG TRƯỜNG MẦM NONGiáo án Hóa 9 Bài 44 Rượu Etylic100 mẫu câu giao tiếp tiếng nhật thông dụngKiểm tra 15 phút môn Hóa học 9 kèm đáp ánTHONG TU 15 2017 QUY DINH CHE DO LAM VIEC DOI VOI GIAO VIENGiáo án điện tử Bài 45 Axit AxeticCách làm bánh mì ngonMIKE 11 ecoabl CLN song dong nai sai gonMo phong lan truyen o nhiem tam giang cau hai delft 3d
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập