Tài liệu về : “Giáo án dạy thêm Toán 7

Giáo án dạy thêm Toán 7

Giáo án dạy thêm Toán 7
... 11 + 2 1 9 5 36 1 18 11 2 1 -1 18 1 36 17 9 10 9 5 18 1 9 10 12 7 18 1 36 1 36 17 12 7 18 1 12 7 18 11 9 10 18 1 12 7 9 11 Giáo án dạy thêm Môn Toán 7 Năm học 2008-2009 - Mục đích của việc đổi ... 0,8 .7 0,8 1,25 .7 .1.25 31,64 5 0,8. (7 0,8).1,25. (7 0,8) 31, 64 0,8 .7, 8.1, 25.6, 2 31,64 6,24 .7, 75 31,64 48,36 31, 64 80 E = + + ữ = + + = + = + = + = 3 3 0 ,75 0,6 7 13 11 11 2 ,75 2,2 7 ... 38 13 39 13 3 1 36 12 37 12 <==< nên 38 13 37 12 < Bài tập 3: So sánh A và B Đoàn Quốc Việt - GV. THCS Nhân Hòa - Vĩnh Bảo - HP 10 Giáo án dạy thêm Môn Toán 7 Năm học 2008-2009 Gv...
 • 54
 • 5,834
 • 77

Giáo án dạy thêm Toán 7

Giáo án dạy thêm Toán 7
... 0,8 .7 0,8 1, 25 .7 .1.25 31, 64 5 0,8. (7 0,8).1, 25. (7 0,8) 31,64 0,8 .7, 8.1, 25.6,2 31,64 6,24 .7, 75 31,64 48,36 31,64 80 E     = + − +  ÷     = + − + = + = + = + = 12 GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO 7 ... tính toán với các số hữu tỉ - Bảng phụ trắc nghiệm lý thuyết vận dụng 3 3 0 ,75 0,6 7 13 11 11 2 ,75 2, 2 7 3 3 3 3 3 4 5 7 13 11 11 11 11 4 5 7 3 1 1 1 1 3. 3 4 5 7 13 1 1 1 1 11 11. 4 5 7 3 C ... 9 5 36 1 18 11 − 2 1 − -1 18 1 36 17 − 9 10 − 9 5 18 1 9 10 12 7 18 1 − 36 1 36 17 − 12 7 18 1 12 7 − 18 11 − 9 10 − 18 1 − 12 7 − 9 11 − GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO 7 số lại theo ý ta muốn - Mục đích của...
 • 83
 • 1,724
 • 32

Bài soạn Giáo án Dạy thêm Toán 7 Năm học 2010-2011

Bài soạn Giáo án Dạy thêm Toán 7 Năm học 2010-2011
... tr 7) ; BT 17, 17, 19, 21( BT nâng cao và một số chuyênđề toán 7) Bài tập vui: Giải ô chữ sau đây:Đây là nội dung phấn đấu rèn luyện của mỗi học sinh chúng ta:2/5 0 -1 /7 -1 /7 0,5 0 1/8 -1 /7 -7 ... tậpBài tập số 1: Tìm x, biết: 7 4 7 4)==xxa; 113113)==xxb; 479 , 074 9,0)==xxc ; 7 15 7 15)==xxdBài tập số 2: Tìm x, biết:;00)==xxa 375 ,1 375 ,1 375 ,1)===hoặcxxxb=>=521) ... khoa học:B. Chuẩn bị:GV: Soạn bài qua các tài liệu: SGK, SBT, Các dạng toán và phơng pháp giải toán 7. Luyện tập Toán 7. HS: Ôn các kiến thức về các loại góc đẫ học ở lớp 6, hai góc đối đỉnh.C....
 • 52
 • 643
 • 6

GIÁO ÁN DẠY THÊM TOÁN LỚP 7

GIÁO ÁN DẠY THÊM TOÁN LỚP 7
... sao cho 9x< 4 7 < 19x +.Hdẫn: Từ 9x < 4 7 < 19x + => 7 63x < 3663 < 7 763x + nên 7x < 36 < 7x + 7 => x < 36 7 < x + 1 => x ... . . 8 7 26 7 2 7 3 7 3 3 3 7 3 = + = + = + = = ữ Bài 5: Tính giá trị của các biểu thức sau:A= 4 4 45 19 238 8 85 19 23+ = +B = 2 2 2 1 10,4 0,259 11 37 3 5 7 7 7 11, ... hoặc x = -1 Bài 7: Tính nhanhA = (2 + 4 + 6 + + 100). 3 2 1 1 1 1: 0 ,7 3. : 5 7 2 4 6 100 + + + + + Hdẫn: Có 3 2: 0 ,7 3.5 7 + = 3 10 6 6 6. 05 7 7 7 7 + = +...
 • 15
 • 597
 • 3

Giáo án day thêm Toán 9 (21 buổi)

Giáo án day thêm Toán 9 (21 buổi)
... )a b ab+ với a 0; b 0 Giáo viên Nguyễn Thành Kế 13 Trờng THCS Hoằng Châu Năm học 20 07 - 2008 6 Các bài toán về cạnh và góc trong tam giác vuông 7 Ôn luyện về các bài toán rút gọn căn thức 8 ... 01/11/20 07 I. Kiến thức cơ bản a PcbaPcPbP )( ++=++ trong đó a, b, c P II. Bài tập 1. Thực hiện phép tính: a. 2 57 27 6 73 1 114 5 + + b. 15 15 35 35 35 35 + + + + c. 22 27 1429 27 1429 ... 3004 875 + 85 072 98 , + b) aaa 49169 + với a 0 bbb 90340216 + với b 0 c) ( 603532 + ) 25055225 + )( d) 21 277 1228 + )( 22311111899 + )( e) 485 375 212402 3203352382 2. Trục căn thức ở mẫu: Giáo...
 • 40
 • 2,032
 • 49

Giáo án dạy thêm Toán 9

Giáo án dạy thêm Toán 9
... Bài toán 3: Rút gọn : a. 1 3 5 - 1 3 5 + = 3 5 (3 5) (3 5)(3 5) + + = 2 2 2 5 3 ( 5) = 5 2 b. 7 3 7 3 + + 7 3 7 3 + = 2 2 ( 7 3) ( 7 3) ( 7 3)( 7 3) + + + = 7 2 21 3 7 2 21 3 5 7 3 ... GV.THCS Nhân Hòa-Vĩnh Bảo - HP - 8 - Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học 2008-2009 c./ 16 9 1 d./ 81 7 2 Giáo viên nhận xét đánh giá kết quả của học sinh. d./ 81 7 2 = 9 13 81 169 81 169 == Tổ chức ... 7 7 7 1 + + = ( ) 7 7 1 7 7 1 + = + 5, 27 5 4 + 2 15 10 - 3 16 3 = 5.3 3 2 + 2 3 2 - 3.4 3 = 15 3 2 + 3 - 4 3 = 9 3 2 6. 4 2 3 = 2 (1 3) = 1 3 = 3 - 1 Học sinh tiếp tục thực hành với bài toán...
 • 34
 • 2,346
 • 29

GIAO AN DAY THEM TOAN 6 CA NAM

GIAO AN DAY THEM TOAN 6 CA NAM
... lời từng câuBài tập tự luận:Bài 1: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng luỹ thừa a, 7. 7. 7 b, 7. 38. 7. 25c, 2. 3. 8. 12. 24d, x. x. y. y. x. y. xe, 1000. 10. 10GV: Để làm bài tập trên ... 100- 7( x- 5)= 31+ 33b, 12(x- 1): 3= 43+23c, 24+ 5x= 7 5: 7 3d, 5x- 206= 24. 4GV: Để làm đợc các bài tập trên ta phải dựa vào kiến thức nào đã học?HS: Ta dựa vào tính chất của phép toán ... dựa vào tính chất của phép toán để làmVí dụ: c, 24+ 5x= 7 5: 7 3GV: Để tìm đợc x trớc tiên ta phải làm phép tính nào?HS: 7 5: 7 3= 7 2 = 49Ta đợc 24+ 5x= 49GV: 5x là số hạng của tổng ta...
 • 136
 • 4,806
 • 111

GIÁO ÁN DẠY THÊM VAN 7

GIÁO ÁN DẠY THÊM VAN 7
... lại mộtsố vấn đề về từ Hán Việt)Yếu tố Hán Việt.Từ ghép Hán Việt có mấy loại ví dụ.Gv chốt vấn đề cho hs nắm.HĐ2 :( Thực hành)GV: Gợi ý cho hs phân nghĩa các yếutố Hán Việt.Cho cá nhân hs ... BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: - GV: Nghiên cứu nội dung ôn tập, các tài liệu có liên quan, nghiên cứu đề, đáp án. - HS: Ghi chép cẩn thận, làm bài tập đầy đủ, thực hiện các yêu cầu của giáo viên.III- ... nghóa: 47 Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt- GV: Tổng kết đánh gia chung8. Củng cố và hdvn- Nắm chắc cách làm bài văn chứng minh- Về nhà viết thành bài văn hoàn chỉnh đề 2Tháng 4...
 • 72
 • 3,359
 • 22

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP