Vấn đề 3 phi kim

Tài liệu VẤN ĐỀ 3. PHI KIM docx

Tài liệu VẤN ĐỀ 3. PHI KIM docx
... B H2 C Cu D CH4 34 Phát biểu sau không với oxi ? A Tác dụng với hầu hết kim loại trừ Au Pt B Tác dụng với hầu hết phi kim trừ halogen C Có số oxi hóa −2 hợp chất D Oxi hóa nhiều hợp chất hữu ... clo ? A Đun hỗn hợp gồm dung dịch HCl đặc MnO2 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt D Tài liệu khóa học : Luyện kỹ làm trắc nghiệm hóa học B Trộn dung dịch HCl đặc với KClO3 nhiệt độ thường ... gam X cho phản ứng với dung dịch AgNO dư thấy tạo Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tài liệu khóa học : Luyện kỹ làm trắc nghiệm hóa học thành 7,175 gam kết tủa Hiệu suất phản ứng clo...
 • 8
 • 175
 • 0

Tài liệu Vấn đề 4: Phi kim ppt

Tài liệu Vấn đề 4: Phi kim ppt
... 8,96 g kim loại M tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng,dư ;dẫn toàn lượng khí SO2 (sp khử ) vào 400ml dd NaOH 1M ,dư.Cô cạn dd sau pư thu 22,44 g chất rắn Kim loại M A Fe B Cu C Zn D Mg Câu 24: Nguyên ... có nồng độ 9,8% Nồng độ % dung dịch axit photphoric thu :A.13 % B.17,6 % C.14,7 % D.16,7 % Câu 14: Dung dịch NH3 0,1 M có độ điện li 1% pH dung dịch NH3 bằng: A 10,5 B 11,0 C 12,5 D.13,0 Câu 15: ... 0,12 mol khí Giá trị m là: A.87,6 g B 175,2 g C 39,4 g D 197,1 g Câu 29:Cho m g hh muối cacbonat kim loại nhóm IIA td với dd HCl dư thu 672 ml CO 2(đtc) 3,17 g hh khối lượng muối clorua Tính m...
 • 12
 • 152
 • 0

Tài liệu Đề tài " Vấn đề chi phí xã hội " - Phần 3 ppt

Tài liệu Đề tài
... đến phần khác Tôi nghiên cứu chi tiết ví dụ khác biệt sản phẩm tư nhân sản phẩm hội, không muốn nghiên cứu chi tiết thêm hệ thống phân tích Pigou Nhưng phần thảo luận vấn đề chi phí hội ... nguồn lực định chi phí số doanh thu bị giảm số Nhưng tất nhiên điều có nghĩa giá trị sản phẩm hội không mang ý nghĩa hội Tôi thích sử dụng khái niệm chi phí hội tiếp cận vấn đề cách so sánh ... Francesco Forte cho tôi, vấn đề ống khói - "ví dụ nhà kho" hay "ví dụ lớp học" trường hợp thứ hai- Pigou sử dụng làm ví dụ cho trường hợp thứ (dịch vụ cung cấp miễn phí) chúng không đề cập, cho dù chút...
 • 16
 • 166
 • 0

Một số vấn đề về phí bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.DOC

Một số vấn đề về phí bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.DOC
... ca ch xe c gii; - Bo him trỏch nhim ca ch xe c gii vi hng hoỏ ch trờn xe; - Bo him tai nan hnh khỏch trờn xe; - Bo him tai nn lỏi ph xe; - Bo him tai nn ngi ngi trờn xe; - Bo him vt cht xe Trong ... lónh th quc gia i vi xe mụ tụ, xe mỏy thng cỏc ch xe tham gia bo him ton b vt cht thõn xe i vi xe ụtụ, cỏc ch xe cú th tham gia ton b hoc cng cú th tham gia tng b phn ca xe (B phn thng thng nht ... thi hn bo him, nu ch xe chuyn quyn s hu xe cho ch xe khỏc thỡ quyn li bo him cú hiu lc vi ch xe mi Tuy nhiờn, nu ch xe c khụng chuyn quyn li bo him cho ch xe mi thỡ cụng ty bo him s hon li phớ...
 • 99
 • 500
 • 7

Một số vấn đề về phí bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Một số vấn đề về phí bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
... ca ch xe c gii; - Bo him trỏch nhim ca ch xe c gii vi hng hoỏ ch trờn xe; - Bo him tai nan hnh khỏch trờn xe; - Bo him tai nn lỏi ph xe; - Bo him tai nn ngi ngi trờn xe; - Bo him vt cht xe Trong ... lónh th quc gia i vi xe mụ tụ, xe mỏy thng cỏc ch xe tham gia bo him ton b vt cht thõn xe i vi xe ụtụ, cỏc ch xe cú th tham gia ton b hoc cng cú th tham gia tng b phn ca xe (B phn thng thng nht ... thi hn bo him, nu ch xe chuyn quyn s hu xe cho ch xe khỏc thỡ quyn li bo him cú hiu lc vi ch xe mi Tuy nhiờn, nu ch xe c khụng chuyn quyn li bo him cho ch xe mi thỡ cụng ty bo him s hon li phớ...
 • 99
 • 306
 • 1

các vấn đề chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

các vấn đề chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
... tiết kiệm đợc chi phí hạ giá thành Để tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm vấn đề quan trọng tổ chức tốt công tác kế toán, tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sản xuất cách xác, kịp ... kinh doanh 1.4 Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm 1.4.1 Giá thành sản phẩm: Giá thành sản xuất sản phẩm, dịch vụ chi phí sản xuất tính cho khối l ợng đơn vị sản phẩm, công việc, lao ... loại giá thành sản phẩm theo thời gian sở số liệu tính giá thành Theo cách phân loại này, giá thành sản phẩm chia làm loại: + Giá thành kế hoạch: Là giá thành sản phẩm đợc tính sở chi phí sản xuất, ...
 • 69
 • 163
 • 0

vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong đất và cây trồng

vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong đất và cây trồng
... phát tri n v n đ môi trư ng c a Vi t Nam có xu hư ng ngày x u đi, th hi n nhi u thành ph n môi trư ng ô nhi m nư c, ô nhi m không khí Trong ba thành ph n môi trư ng dư ng v n đ ô nhi m đ t thư ... i môi trư ng đ t: - Ô nhi m tác nhân hóa h c - Ô nhi m tác nhân sinh h c - Ô nhi m tác nhân v t lý II.8.1: Ô nhi m khu công nghi p ô th : Quá trình phát tri n công nghi p ô th nh hư ng đ n tính ... n đ ô nhi m KLN đ t rau t i m t s khu v c nh hư ng c a đ n môi trư ng s c kh e c a ngư i CHƯƠNG III: T NG QUAN V M T S KIM LO I N NG THƯ NG G P TRONG Đ T VÀ TRONG CÂY TR NG III KHÁI NI M V KIM...
 • 93
 • 1,310
 • 11

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÂU PHI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÂU PHI
... II Một số vấn đề dân cư xã hội : - Tỉ suất gia tăng tự nhiên cao - Tuổi thọ TB thấp trình độ dân trí thấp -Xung đột sắc tộc, đói nghèo bệnh tật : 2/3 số người nhiễm HIV giới Hiện nay, Châu Phi ... Châu Phi châu lục lớn thứ hai giới diện tích dân số, sau châu Á Với diện tích khoảng 30.244.050 km2 bao gồm đảo cận kề chiếm 20,3% tổng diện tích đất đai Trái Đất Với 800 triệu dân sinh sống ... tích đất đai Trái Đất Với 800 triệu dân sinh sống 54 quốc gia, chiếm khoảng 1/7 dân số giới I Một số vấn đề tự nhiên : - Khí hậu : phần lớn khô, nóng - Cảnh quan : phần lớn hoang mạc, bán hoang...
 • 11
 • 288
 • 1

chuyên đề TN PHI KIM-luyện thi ĐH

chuyên đề TN PHI KIM-luyện thi ĐH
... Kim loại C Dung dịch KI B Phi kim D Mẫu than nóng đỏ Câu 34: Để phân biệt SO2 CO2 người ta dùng thuốc thử là: GV Thân Trọng Tuấn Trang  LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2009 – CHUN ĐỀ PHI KIM A Dd Ca(OH)2 B ... C D 51 (đề thi ĐH 2007-khối B) Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO từ A NaNO2 H2SO4 đặc GV Thân Trọng Tuấn B NaNO3 H2SO4 đặc C NH3 O2 D NaNO2 HCl đặc Trang 10  LUYỆN THI ĐẠI ... dụng vừa đủ với 5,6lít clo (đktc) % khối lượng Mg A GV Thân Trọng Tuấn Trang  LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2009 – CHUN ĐỀ PHI KIM A) 57% B) 70% C) 43% D) 30% Câu 50: Cho dung dịch AgNO3 vừa đủ vào dung dịch...
 • 12
 • 322
 • 6

CÂU HỎI THẢO LUẬN VẤN ĐỀ 3 : CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP

CÂU HỎI THẢO LUẬN VẤN ĐỀ 3 : CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP
... dứt pháp nhân theo ý chí chủ thể; 28 Phân biệt giữa: chia pháp nhân với tách pháp nhân; 29 Phân biệt hợp pháp nhân sát nhập pháp nhân; 30 Chứng minh cá nhân, pháp nhân chủ thể phổ biến quan hệ pháp ... cách chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; 34 Xác định điều kiện để tổ chức hộ gia đình; 35 Xác định trách nhiệm tài sản Hộ gia đình giao dịch; 36 Xác định mối quan hệ thành viên hộ gia đình; 37 Xác ... hợp tác pháp nhân 43 Phân tích mối quan hệ pháp lý trường hợp người đại diện theo ủy quyền pháp nhân tổ chức 44 Ý nghĩa việc xác định trụ sở pháp nhân 45 Ý nghĩa việc xác định quốc tịch pháp nhân...
 • 7
 • 370
 • 3

VẤN ĐỀ 3 - ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

VẤN ĐỀ 3 - ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN
... lượng M = 6.10 24 kg, bán kính R=6400km Mômen động lượng Trái Đất quay quanh trục A 5,18.1 030 kgm2/s B 5, 83. 1 031 kgm2/s C 6,28.1 032 kgm2/s D 7,15.1 033 kgm2/s Bài 14 :Hai đóa mỏng nằm ngang có trục ... tính trục quay 1,2 kgm Đóa chòu mômen lực không đổi 1,6 Nm Mômen động lượng đóa thời điểm t = 33 s A 30 ,6 kgm2/s B 52,8 kgm2/s C 66,2 kgm2/s D 70,4 kgm2/s Bài 13 : Coi Trái Đất cầu đồng tính có khối ... Chương I: Động lực học vật rắn Bài 11 : Một nhẹ dài 1m quay mặt phẳng ngang xung quanh trục thẳng đứng qua trung điểm Hai đầu có hai chất điểm có khối lượng 2kg kg Vận tốc chất điểm 5m/s Mômen động...
 • 2
 • 164
 • 1

Vấn đề 3: Phương trình cổ điển

Vấn đề 3: Phương trình cổ điển
... x + cos x + sin x =  3π  + 4sin  − x÷ Bài 5) Cho phương trình   = tan α s inx + tan α π a) Giải phương trình α = − b) Tìm α để phương trình có nghiệm π π  x = + k , k ∈Z ĐS:  x = − π ... rèn luyện: Bài 1) Giải phương trình : sinx − cos x = a) π  b) sin  + x ÷+ sin ( π − x ) = 2  π π   d) 2sin x + sin x = ÷+ cos  x − ÷ = 4 4   Bài 2) Giải phương trình: π   π  π ... ( HD: Nhân hai vế cho sinx.cosx ≠ 0) + cos x sinx 6  Một số tập nâng cao khác: Bài 4) Giải phương trình sau:  π π  a) tanx − sin2x − cos2x +  2cos x − ĐS: x = + k , k ∈ Z ÷= cos x   π b)...
 • 2
 • 215
 • 0

TN vật lý chất rắn theo sách mới(Vấn đề 3)

TN vật lý chất rắn theo sách mới(Vấn đề 3)
... quán tính vật trục quay lớn mômen động lượng trục đo lớn C Đối với trục quay đònh mômen động lượng vật tăng lần mômen quán tính tăng lần D Mômen động lượng vật không hợp lực tác dụng lên vật không ... quay mặt phẳng ngang xung quanh trục thẳng đứng qua trung điểm Hai đầu có hai chất điểm có khối lượng 2kg kg Vận tốc chất điểm 5m/s Mômen động lượng : A L = 7,5 kgm2/s B L = 10,0 kgm2/s C L = 12,5...
 • 2
 • 215
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng vấn đề chi phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất tại công ty tnhh gốm sứ kim trúcbài 32 luyện tập chương 3 phi kimluyện tập chương 3 phi kimvấn đề học phí đại họcvấn đề chi phi doanh thuchuyen de 4 phi kimmột số vấn đề châu phibuổi thảo luận dân sự vấn đề 3chuyên đề về phi kimvấn đề lãng phí thời gianvấn đề lãng phí tài nguyên thiên nhiêntập làm văn đề 3 lóp 7vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong đất và cây trồng tại một số khu vực ở việt nam và ảnh hưởng của nó đến môi trườngviet bai van de thuyet phi banneukhi con tre khong chiu hoc tap thi lon len thi chang lam viet gi co ichcác vấn đề chi phí tổ chức hệ thống gisĐề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 9 tỉnh phú thọ năm học 2016 2017 (có đáp án)ngân hàng đề thi trắc nghiệm lịch sử 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánKế toán quản trị tại Trường Cao đẳng Điện lực miền TrungMở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải ChNâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố Đà NẵnNghiên cứu ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng Trường hợp thị trường điện thoại di động tại Đà NẵngNghiên cứu công nghệ sản xuất Biogas từ các chất phế thải của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầNghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu và quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức có tỉ số nén cao sử dụng biogaNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Bình ĐịnNghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND quận Ngũ Hành SơNghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt - HàNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy HòaNghiên cứu sự phân bố của một số chủng nấm mốc gây hại tại Đại Nội Huế và Thánh địa Mỹ Sơn, Quảng NamNghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động quảng cáo trong ngành hàng mỹ phẩm tại thành phố Đà NẵngNghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàuNghiên cứu thiết kế tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu bê tông cốt thép bằng tấm dán CacbonNghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt điều khiển bộ lộc tích cực cho việc giảm sóng hàNghiên cứu ứng dụng quy trình thi công bê tông cốt thép ứng suất trước cho công trình dân dụng và công nghiệNghiên cứu và chế tạo mô hình Robot song songNghiên cứu xây dựng ứng dụng cho máy tính bảng UD Smartbook
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập