Ước chung và bội chung

ôn tập ước số bội số

ôn tập ước số và bội số
... Chia số 4207 427 cho số tự nhiên a số dư Tìm a biết a số có ba chữ số Bài 26: Ba lớp 6,7,8 có số học sinh 147 em, 189em 168 em Muốn cho ba khối lớp xếp thành số hàng dọc Hỏi khối có hàng dọc, số ... liệu ôn tập môn Toán Bài 33: Trong thi học sinh giỏi cấp Tỉnh cho ba môn Văn, Toán, Ngoại ngữ có số học sinh tham gia sau: môn Văn có 96 học sinh dự thi, môn Toán có 120 học sinh dự thi, môn Ngoại ... chia tổ cho số nam số nữ tổ.? Cách chia để tổ có số học sinh Bài 31: Tìm số tự nhiên a, biết chia số 111 cho a dư 15, chia 180 cho a dư 20 Bài 32: Linh Loan mua số hộp bút chì màu, số bút đựng...
 • 3
 • 88
 • 0

ước chung bội chung

ước chung và bội chung
... Tit 29: Hc thuc ba khỏi nim: c chung ca hai hay nhiu s l c ca tt c cỏc s ú Bi chung ca hai hay nhiu s l bi ca tt c cỏc s ú Giao ca hai hp l mt hp gm cỏc phn t chung ca hai hp ú Tit 29: Bi v ... C(16,40) ỳng C(32,28) Sai Tit 29: 2/ Bi chung Vớ d: B(4) = { ; 4; 8;12; 16; 20; 24; } B(6) = { 0; 6; 12; 18; 24; } BC(4,6) = {0; 12; 24; } * Bi chung ca hai hay nhiu s l bi ca tt c cỏc s ... 6; 12; 18; 24; } Tit 29: Nhng s no va l c ca va l c ca 6? c chung Vớ d: (4) = { 1; ; 4}, (6) = { 1; ; 3; 6} C(4,6) = {1; 2} * c chung ca hai hay nhiu s l c ca tt c cỏc s ú Tit 29: Nhn xột:...
 • 12
 • 332
 • 6

ƯỚC CHUNG BỘI CHUNG

ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG
... ƯC(32; 28); S ước chung bội Tiết 29 Ước chung chung Bội chung * VD2: SGK trang 52 * Định nghĩa: SGK Trang 52 Kí hiệu: tập hợp bội chung Bội chung hai hay nhiều số avà b là: BC(a,b) bội tất số ... trò chơi toán học ước chung bội Tiết 29 Ước chung chung VD1: Ư (4) = 1;2; Ư (6) = 1;2 ;3;6 Theo em hiểu ước chung hai hay nhiều số gì? Các số 1; vừa ước 4, vừa ước Ta nói ước chung * Định nghĩa ... Tiết 29 chung ước chung bội Nội dung học Tìm hiểu ước chung hai hay nhiều số gì? Cách kí hiệu tập hợp ước chung Tìm hiểu bội chung hai hay nhiều số cách kí hiệu tập hợp bội chung Tìm hiểu...
 • 14
 • 1,808
 • 16

ước chung bội chung_ĐS6_Tiet30

ước chung và bội chung_ĐS6_Tiet30
... Säú Gv vào phần tìm bội phần kiểm tra củ: Số vừa bội vừa bội 6? Các số 0, 12, 24 vừa bội vừa bội Ta nói chúng bội chung Vậy bội chung hai hay nhiều số? Gv giới thiệu ký hiệu tập hợp bội chung ... thiệu ký hiệu ∩ Bội chung: B (4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; …} B (6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; …} Các số 0, 12, 24 vừa bội vừa bội Bội chung hai hay nhiều số bội chung tất số ?2 ∈ ... Gv giới thiệu ký hiệu tập hợp bội chung Nhấn mạnh: x ∈ BC (a, b) nếu: x a x b Hs thực ?2 Điền vào ô trống để khẳng định đúng: ∈ BC (3, …) Tìm BC (3, 4, 6) Gv giới thiệu BC (a, b, c) Gv treo...
 • 3
 • 301
 • 4

Tiet 29 - Uoc chung va boi chung

Tiet 29 - Uoc chung va boi chung
... B(12) Tit 29 ước chung bội chung 1/ Ước chung a/ Ví dụ : Viết tập hợp ước tập hợp ước 12 Ư(8) = { ; ; ; } Ư(12) = { ; ; ; ; ; 12 } Các số ; 2; vừa ước , vừa ước 12 ta nói chúng ước chung 12 ... nói chúng ước chung 12 b/ Kết luận: SGK / 51 Ước chung hai hay nhiều số ước tất số Cách tìm Ước chung hai hay nhiều số - Tìm ước tất số - Tìm số chung tất Các ước số ; số ƯC cần tìm *áp dụng ... SGK / 51 Bội chung hai hay nhiều số bội tất số Nhận Xét BC(a , b) x M a ; x Mb x BC(a ; b; c) x Ma ; x Mb ; x Mc x Cách tìm: Bội chung hai hay nhiều số - Tìm bội tất số - Tìm số chung tất Các...
 • 22
 • 306
 • 2

Chương I - Bài 16: Ước chung bội chung

Chương I - Bài 16: Ước chung và bội chung
... 2} Tiết 29 ước chung b i chung Ước chung: Ước chung hai hay nhiều Ước chung hai hay nhiều số ước tất số số ước tất số y ( a; b; c ) a b c ƯC y, y y B i chung: B i chung hai hay nhiều B i chung ... vừa ước vừa ước Ta n i chúng ước chung Tiết 29 ước chung b i chung Ước chung: Kí hiệu: Ước chung hai hay nhiều Ước chung hai hay nhiều số ước tất số số ước tất số -Tập hợp ước chung kí hiệu ... 12; 24; b i chung Kí hiệu: Tập hợp b i chung kí hiệu BC (4; 6) = { 0; 1; 24; } Tiết 29 ước chung b i chung Ước chung: Ước chung hai hay nhiều Ước chung hai hay nhiều số ước tất số số ước tất...
 • 22
 • 759
 • 1

Chương I - Bài 16: Ước chung bội chung

Chương I - Bài 16: Ước chung và bội chung
... Tiết 30 B i tập Chú ý: Viết tập hợp: *Các bước tìm ƯC hai hay nhiều số: a) Ư(6) ; Ư(9) ; ƯC(6, 9) -Tìm tập hợp ước tất số -Tìm phần tử chung tập hợp *Các bước tìm BC hai hay nhiều số ( ... tử chung tập hợp *Các bước tìm BC hai hay nhiều số ( Làm tương tự) b) B(6) ; B(9) ; BC(6, 9) Gi i : a) Ư(6) = { ; ; ; } Ư(9) = { ; ; } ƯC(6,9) = {1 ; } b) B(6) = { ; ; 12 ; 18 ; 24 ; 30 ; 36...
 • 2
 • 521
 • 5

Chương I - Bài 16: Ước chung bội chung

Chương I - Bài 16: Ước chung và bội chung
... B i tập (137-SGK) Tìm tập hợp M giao hai tập hợp A B trường hợp sau: Câu Câu Câu 2) A tập hợp học sinh gi i môn Văn lớp; B tập hợp học sinh gi i môn Toán lớp Gi i: M tập hợp học sinh vừa gi i ... Tiết 30 B i tập Chú ý: Viết tập hợp: *Các bước tìm ƯC hai hay nhiều số: a) Ư(6) ; Ư(9) ; ƯC(6, 9) -Tìm tập hợp ước tất số -Tìm phần tử chung tập hợp *Các bước tìm BC hai hay nhiều số ( ... vừa gi i Toán lớp A M B *Nếu B A A I B=B B i tập (137-SGK) Tìm tập hợp M giao hai tập hợp A B trường hợp sau: 3) A tập hợp số chia hết cho B tập hợp số chia hết cho 10 Câu Câu Gi i: Vì giao hai...
 • 13
 • 2,022
 • 20

uoc chung va boi chung

uoc chung va boi chung
... = { 0;3;6;9;12;15;18;21;24; } ước chung * Ví dụ Ư(4) = { ; ; } Ư(6) = { ; ; ; } Trong (4) ,và (6) có sốsố giốnglà và? Trong (4) ư (6) có giống nhau Vậy 1, ước chung ...
 • 4
 • 168
 • 0

ước chung bội chung

ước chung và bội chung
... cách tìm ước a ( a>1)? Tìm Ư(4); Ư(6); Ư(12) Nêu cách tìm bội số khác 0? Tìm B(4); B(6); B(3) Bài 16 ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG ƯỚC CHUNG: VD: Viết tập hợp ước tập hợp ước 2; Ư(4)= {1; 4} BỘI 1CHUNG: ... 2; Vd: Viết 1;p hợp bộichung b x vàcá bội Ta x∈ƯC(a, b, cácnếu  c c x nói số tậ c) ước a , tập hợp x 12 24 B(4)= {0; 4; 8; 12; 16; 20;24;28; a x  b x∈BC(a, b) x …} Ước chung g hay sai? ?1 ... hay nhiều số ước B(6)= {0; 6; 12; 18; 24; …} 12 24 x∈BC(a, tất ∈ ƯC(16; 40) c) nếng x a, x b x  c số b, Đú u Các số:0; 12; 24;các ướcichung củaa và6 6là: ƯC(4; 6) Kí hiệu Tập:hợp … chung củ) CHÚ...
 • 8
 • 173
 • 0

Ước chung bội chung

Ước chung và bội chung
... Viết tập hợp A bội nhỏ 32 - Viết tập hợp B bội nhỏ 30 - Chỉ số vừa bội 4, vừa bội Số học Thứ ngày 10 tháng 11 năm 2007 Tiết 29: chung ước chung bội Nội dung học Tìm hiểu ước chung hai hay nhiều ... hiệu tập hợp ước chung Tìm hiểu bội chung hai hay nhiều số cách kí hiệu tập hợp bội chung Tìm hiểu giao hai tập hợp Một số Luyện tập + Tham gia tròýchơi toán học Ta xét ước chung bội chung số khác ... phải ghi vào để học Số học Thứ ngày 10 tháng 11 năm 2007 ước chung bội Tiết 29: Ước chung chung VD1: Ư (4) = 1;2; Ư (6) = 1;2 ;3;6 Theo em hiểu ước chung hai hay nhiều số gì? Các số 1; vừa ước 4,...
 • 18
 • 543
 • 5

Tiết 29: Ước chung bội chung

Tiết 29: Ước chung và bội chung
... cách tìm Ước chung, bội chung hai hay nhiều số; giao hai tập hợp * Làm tập 134; 135;136;137(SGK/53,54); 169;170;174;175(SBT/) * ôn tập lại cách phân tích số thừa số nguyên tố Đọc trước Ước chung ... Ư(10) 10 Ư(5) Bội chung: a)Ví dụ : B(4) = { 0; 4; 8;12 ;16; 20; 24 ; 28; } B(6) = { ;6; 12; 18; 24 ; 30; 36;} BC(4;6) = { 0; 12; 24; } b) Định nghĩa: Bội chung hai hay nhiều số bội tất số b ... 24 ; 30; 36; } 1.ớc chung: a) Ví dụ : Ư(4) ={1;2;4} Ư(6) = { ; ; 3; } (12) = {1;2;3;4;6;12} ƯC(4; 6) = { 1; } b) Định nghĩa: ƯC(4; 6; 12)= {1 ; 2} Ước chung hai hay nhiều số ước tất số b.Định...
 • 23
 • 236
 • 1

tiết 29 bọi chung ước chung

tiết 29 bọi chung và ước chung
... 24;} Tiết 29 - Đ 16 ước chung bội chung Ước chung Ví dụ: Viết tập hợp ước tập hợp ước 6, ta có: Ư(4) ={1; 2; 4} Ư(6) = {1; 2; 3; 6} Các số vừa ước 4, vừa ước Ta nói chúng ước chung Ước chung ... B(6) = BC(4,6); Tiết 29 - Đ 16 B ước chung bội chung A X Y c a b Hình 28 Hình 27 A B = { 4, } X Y= Tiết 29 - Đ 16 ước chung bội chung Bài tập 134(SGK/Trg53): Điền ký hiệu vào ô vuông cho a) ... 12 , 24 vừa bội 4, vừa bội Ta nói chúng bội chung Bội chung hai hay nhiều số bội tất số Tiết 29 - Đ 16 ước chung bội chung Ký hiệu: Tập hợp bội chung 6: BC(4, 6) = {0; 12; 24; } Tổng quát:...
 • 12
 • 126
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 11 (Có đáp án)99 đề ôn thi tốt nghiêp môn hóa giải chi tiết7 lời đề nghị nên gật đầuXây dựng mô hình ứng dụng KHCN nông nghiệp vào sản xuất nhằm góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hội của đồng bào các dân tộc xã phiêng luôn huyện mộc châu tỉnh sơn laquy trình sản xuất mè xửng truyền thốngĐề toán (liên trường)Mĩ thuật 3 CN đan mạch 2017Lịch sử 4 Vua Quang Trung đại phá quân thanhNGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA POLIANILIN ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN HÓA CỦA TITAN DIOXITNghiên cứu điển hình các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiNGHIÊN CỨU GIỚI Ở VIỆT NAM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI CẢI CÁCH LUẬT PHÁP VÀ XÃ HỘINghiên cứu các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ_mergedNghiên cứu dạy học tích hợp liên môn những yêu cầu đặt ra trong việc xây dựng_ lựa chọn nội dung vàNGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG CỦA VẬT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN QUỸ ĐẠONghiên cứu sơ bộ hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng tạiNghiên cứu ứng dựng vật liệu Fe0 nano để xử lý nitrat trong nướcNGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TỚI QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNHGiáo án tiếng việt lớp 4 tuần 24: vẽ về cuộc sống an toànĐỀ THAM KHẢO TOÁN 11 HKII 45pgiao an lop 10 bai 16
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập