Ước chung và bội chung

ôn tập ước số bội số

ôn tập ước số và bội số
... Chia số 4207 427 cho số tự nhiên a số dư Tìm a biết a số có ba chữ số Bài 26: Ba lớp 6,7,8 có số học sinh 147 em, 189em 168 em Muốn cho ba khối lớp xếp thành số hàng dọc Hỏi khối có hàng dọc, số ... liệu ôn tập môn Toán Bài 33: Trong thi học sinh giỏi cấp Tỉnh cho ba môn Văn, Toán, Ngoại ngữ có số học sinh tham gia sau: môn Văn có 96 học sinh dự thi, môn Toán có 120 học sinh dự thi, môn Ngoại ... chia tổ cho số nam số nữ tổ.? Cách chia để tổ có số học sinh Bài 31: Tìm số tự nhiên a, biết chia số 111 cho a dư 15, chia 180 cho a dư 20 Bài 32: Linh Loan mua số hộp bút chì màu, số bút đựng...
 • 3
 • 100
 • 0

ước chung bội chung

ước chung và bội chung
... Tit 29: Hc thuc ba khỏi nim: c chung ca hai hay nhiu s l c ca tt c cỏc s ú Bi chung ca hai hay nhiu s l bi ca tt c cỏc s ú Giao ca hai hp l mt hp gm cỏc phn t chung ca hai hp ú Tit 29: Bi v ... C(16,40) ỳng C(32,28) Sai Tit 29: 2/ Bi chung Vớ d: B(4) = { ; 4; 8;12; 16; 20; 24; } B(6) = { 0; 6; 12; 18; 24; } BC(4,6) = {0; 12; 24; } * Bi chung ca hai hay nhiu s l bi ca tt c cỏc s ... 6; 12; 18; 24; } Tit 29: Nhng s no va l c ca va l c ca 6? c chung Vớ d: (4) = { 1; ; 4}, (6) = { 1; ; 3; 6} C(4,6) = {1; 2} * c chung ca hai hay nhiu s l c ca tt c cỏc s ú Tit 29: Nhn xột:...
 • 12
 • 354
 • 6

ƯỚC CHUNG BỘI CHUNG

ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG
... ƯC(32; 28); S ước chung bội Tiết 29 Ước chung chung Bội chung * VD2: SGK trang 52 * Định nghĩa: SGK Trang 52 Kí hiệu: tập hợp bội chung Bội chung hai hay nhiều số avà b là: BC(a,b) bội tất số ... trò chơi toán học ước chung bội Tiết 29 Ước chung chung VD1: Ư (4) = 1;2; Ư (6) = 1;2 ;3;6 Theo em hiểu ước chung hai hay nhiều số gì? Các số 1; vừa ước 4, vừa ước Ta nói ước chung * Định nghĩa ... Tiết 29 chung ước chung bội Nội dung học Tìm hiểu ước chung hai hay nhiều số gì? Cách kí hiệu tập hợp ước chung Tìm hiểu bội chung hai hay nhiều số cách kí hiệu tập hợp bội chung Tìm hiểu...
 • 14
 • 1,950
 • 16

ước chung bội chung_ĐS6_Tiet30

ước chung và bội chung_ĐS6_Tiet30
... Säú Gv vào phần tìm bội phần kiểm tra củ: Số vừa bội vừa bội 6? Các số 0, 12, 24 vừa bội vừa bội Ta nói chúng bội chung Vậy bội chung hai hay nhiều số? Gv giới thiệu ký hiệu tập hợp bội chung ... thiệu ký hiệu ∩ Bội chung: B (4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; …} B (6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; …} Các số 0, 12, 24 vừa bội vừa bội Bội chung hai hay nhiều số bội chung tất số ?2 ∈ ... Gv giới thiệu ký hiệu tập hợp bội chung Nhấn mạnh: x ∈ BC (a, b) nếu: x a x b Hs thực ?2 Điền vào ô trống để khẳng định đúng: ∈ BC (3, …) Tìm BC (3, 4, 6) Gv giới thiệu BC (a, b, c) Gv treo...
 • 3
 • 320
 • 4

Tiet 29 - Uoc chung va boi chung

Tiet 29 - Uoc chung va boi chung
... B(12) Tit 29 ước chung bội chung 1/ Ước chung a/ Ví dụ : Viết tập hợp ước tập hợp ước 12 Ư(8) = { ; ; ; } Ư(12) = { ; ; ; ; ; 12 } Các số ; 2; vừa ước , vừa ước 12 ta nói chúng ước chung 12 ... nói chúng ước chung 12 b/ Kết luận: SGK / 51 Ước chung hai hay nhiều số ước tất số Cách tìm Ước chung hai hay nhiều số - Tìm ước tất số - Tìm số chung tất Các ước số ; số ƯC cần tìm *áp dụng ... SGK / 51 Bội chung hai hay nhiều số bội tất số Nhận Xét BC(a , b) x M a ; x Mb x BC(a ; b; c) x Ma ; x Mb ; x Mc x Cách tìm: Bội chung hai hay nhiều số - Tìm bội tất số - Tìm số chung tất Các...
 • 22
 • 319
 • 2

Chương I - Bài 16: Ước chung bội chung

Chương I - Bài 16: Ước chung và bội chung
... 2} Tiết 29 ước chung b i chung Ước chung: Ước chung hai hay nhiều Ước chung hai hay nhiều số ước tất số số ước tất số y ( a; b; c ) a b c ƯC y, y y B i chung: B i chung hai hay nhiều B i chung ... vừa ước vừa ước Ta n i chúng ước chung Tiết 29 ước chung b i chung Ước chung: Kí hiệu: Ước chung hai hay nhiều Ước chung hai hay nhiều số ước tất số số ước tất số -Tập hợp ước chung kí hiệu ... 12; 24; b i chung Kí hiệu: Tập hợp b i chung kí hiệu BC (4; 6) = { 0; 1; 24; } Tiết 29 ước chung b i chung Ước chung: Ước chung hai hay nhiều Ước chung hai hay nhiều số ước tất số số ước tất...
 • 22
 • 848
 • 1

Chương I - Bài 16: Ước chung bội chung

Chương I - Bài 16: Ước chung và bội chung
... Tiết 30 B i tập Chú ý: Viết tập hợp: *Các bước tìm ƯC hai hay nhiều số: a) Ư(6) ; Ư(9) ; ƯC(6, 9) -Tìm tập hợp ước tất số -Tìm phần tử chung tập hợp *Các bước tìm BC hai hay nhiều số ( ... tử chung tập hợp *Các bước tìm BC hai hay nhiều số ( Làm tương tự) b) B(6) ; B(9) ; BC(6, 9) Gi i : a) Ư(6) = { ; ; ; } Ư(9) = { ; ; } ƯC(6,9) = {1 ; } b) B(6) = { ; ; 12 ; 18 ; 24 ; 30 ; 36...
 • 2
 • 592
 • 5

Chương I - Bài 16: Ước chung bội chung

Chương I - Bài 16: Ước chung và bội chung
... B i tập (137-SGK) Tìm tập hợp M giao hai tập hợp A B trường hợp sau: Câu Câu Câu 2) A tập hợp học sinh gi i môn Văn lớp; B tập hợp học sinh gi i môn Toán lớp Gi i: M tập hợp học sinh vừa gi i ... Tiết 30 B i tập Chú ý: Viết tập hợp: *Các bước tìm ƯC hai hay nhiều số: a) Ư(6) ; Ư(9) ; ƯC(6, 9) -Tìm tập hợp ước tất số -Tìm phần tử chung tập hợp *Các bước tìm BC hai hay nhiều số ( ... vừa gi i Toán lớp A M B *Nếu B A A I B=B B i tập (137-SGK) Tìm tập hợp M giao hai tập hợp A B trường hợp sau: 3) A tập hợp số chia hết cho B tập hợp số chia hết cho 10 Câu Câu Gi i: Vì giao hai...
 • 13
 • 2,303
 • 20

uoc chung va boi chung

uoc chung va boi chung
... = { 0;3;6;9;12;15;18;21;24; } ước chung * Ví dụ Ư(4) = { ; ; } Ư(6) = { ; ; ; } Trong (4) ,và (6) có sốsố giốnglà và? Trong (4) ư (6) có giống nhau Vậy 1, ước chung ...
 • 4
 • 190
 • 0

ước chung bội chung

ước chung và bội chung
... cách tìm ước a ( a>1)? Tìm Ư(4); Ư(6); Ư(12) Nêu cách tìm bội số khác 0? Tìm B(4); B(6); B(3) Bài 16 ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG ƯỚC CHUNG: VD: Viết tập hợp ước tập hợp ước 2; Ư(4)= {1; 4} BỘI 1CHUNG: ... 2; Vd: Viết 1;p hợp bộichung b x vàcá bội Ta x∈ƯC(a, b, cácnếu  c c x nói số tậ c) ước a , tập hợp x 12 24 B(4)= {0; 4; 8; 12; 16; 20;24;28; a x  b x∈BC(a, b) x …} Ước chung g hay sai? ?1 ... hay nhiều số ước B(6)= {0; 6; 12; 18; 24; …} 12 24 x∈BC(a, tất ∈ ƯC(16; 40) c) nếng x a, x b x  c số b, Đú u Các số:0; 12; 24;các ướcichung củaa và6 6là: ƯC(4; 6) Kí hiệu Tập:hợp … chung củ) CHÚ...
 • 8
 • 198
 • 0

Ước chung bội chung

Ước chung và bội chung
... Viết tập hợp A bội nhỏ 32 - Viết tập hợp B bội nhỏ 30 - Chỉ số vừa bội 4, vừa bội Số học Thứ ngày 10 tháng 11 năm 2007 Tiết 29: chung ước chung bội Nội dung học Tìm hiểu ước chung hai hay nhiều ... hiệu tập hợp ước chung Tìm hiểu bội chung hai hay nhiều số cách kí hiệu tập hợp bội chung Tìm hiểu giao hai tập hợp Một số Luyện tập + Tham gia tròýchơi toán học Ta xét ước chung bội chung số khác ... phải ghi vào để học Số học Thứ ngày 10 tháng 11 năm 2007 ước chung bội Tiết 29: Ước chung chung VD1: Ư (4) = 1;2; Ư (6) = 1;2 ;3;6 Theo em hiểu ước chung hai hay nhiều số gì? Các số 1; vừa ước 4,...
 • 18
 • 603
 • 5

Tiết 29: Ước chung bội chung

Tiết 29: Ước chung và bội chung
... cách tìm Ước chung, bội chung hai hay nhiều số; giao hai tập hợp * Làm tập 134; 135;136;137(SGK/53,54); 169;170;174;175(SBT/) * ôn tập lại cách phân tích số thừa số nguyên tố Đọc trước Ước chung ... Ư(10) 10 Ư(5) Bội chung: a)Ví dụ : B(4) = { 0; 4; 8;12 ;16; 20; 24 ; 28; } B(6) = { ;6; 12; 18; 24 ; 30; 36;} BC(4;6) = { 0; 12; 24; } b) Định nghĩa: Bội chung hai hay nhiều số bội tất số b ... 24 ; 30; 36; } 1.ớc chung: a) Ví dụ : Ư(4) ={1;2;4} Ư(6) = { ; ; 3; } (12) = {1;2;3;4;6;12} ƯC(4; 6) = { 1; } b) Định nghĩa: ƯC(4; 6; 12)= {1 ; 2} Ước chung hai hay nhiều số ước tất số b.Định...
 • 23
 • 262
 • 1

tiết 29 bọi chung ước chung

tiết 29 bọi chung và ước chung
... 24;} Tiết 29 - Đ 16 ước chung bội chung Ước chung Ví dụ: Viết tập hợp ước tập hợp ước 6, ta có: Ư(4) ={1; 2; 4} Ư(6) = {1; 2; 3; 6} Các số vừa ước 4, vừa ước Ta nói chúng ước chung Ước chung ... B(6) = BC(4,6); Tiết 29 - Đ 16 B ước chung bội chung A X Y c a b Hình 28 Hình 27 A B = { 4, } X Y= Tiết 29 - Đ 16 ước chung bội chung Bài tập 134(SGK/Trg53): Điền ký hiệu vào ô vuông cho a) ... 12 , 24 vừa bội 4, vừa bội Ta nói chúng bội chung Bội chung hai hay nhiều số bội tất số Tiết 29 - Đ 16 ước chung bội chung Ký hiệu: Tập hợp bội chung 6: BC(4, 6) = {0; 12; 24; } Tổng quát:...
 • 12
 • 146
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến suy dinh dưỡng ở trẻ emkỹ thuật sửa chữa ô tôTÌM lại IPHONE bị mấtĐỀ TÀI CƠ SỞ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điện cơ và siêu âm doppler năng lượng trong hội chứng ống cổ tay nguyên phátNghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và hiệu quả của thông khí nhân tạo điều trị hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển ở bệnh nhân bỏng nặng (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của kết cấu cốt đến một số tính chất của composite vải dệt kimNghiên cứu ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu sợi ngang đến tính chất cơ lý của vải dệt thoiNghiên cứu đánh giá chất lượng của một số loại vải thông dụng cho may mặc trên các phương diện tiện nghi, an toàn và sức khỏeNghiên cứu đánh giá một số tính chất cơ lý cơ bản của da cá sấu việt namNghiên cứu tính năng ủi của một số chủng loại vảiNghiên cứu một số chỉ số huyết động của động mạch thận và mức lọc cầu thận ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát (LA tiến sĩ)Nghiên cứu khả năng nhuộm màu cho vải của củ nghệNghiên cứu khảo sát các tính chất của vật liệu chính để làm cặp sách tạiNghiên cứu mối quan hệ giữa bề mặt cơ thể người và phương pháp thiết kế ba chiềuNghiên cứu phân loại đặc điểm cơ thể sinh viên nam lứa tuổi 21 trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật vinatexNghiên cứu tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm may đảm bảo tính sinh thái của sản phẩmNghiên cứu về thiết kế thời trang may sẵn việt namXây dựng công thức các đường cong ngang lưới cơ sở chân váy nữ sinhXây dựng hệ thống cỡ số kích thước cơ thể phần thân dưới phụ nữNghiên cứu cải tiến quy trình tổng hợp thuốc điều trị ung thư ALTRETAMIN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập