Trọng tâm của vật rắn

Trọng tâm của vật rắn

Trọng tâm của vật rắn
... i P trọng lợng phần tử thứ i vật, trọng lợng vật, xi, yi, zi toạ độ phần tử thứ i Nh trọng tâm vật điểm C vật mà tổng hợp trọng lợng vật qua ta xoay vật chiều không gian 4.3 Trọng tâm số vật ... sau coi vật nh phần tử nhỏ vật, phần tử có trọng lợng đặt trọng tâm Xác định đợc trọng C2 lợng trọng tâm phần nhỏ vật ta xác định đợc trọng tâm vật nhờ C1 biểu thức xác định toạ độ trọng tâm Sau ... vật rắn r r r Coi vật rắn tập hợp n phần tử có trọng lợng P 1, P P n Các trọng lực Pi tạo thành hệ lực song song Tâm hệ trọng lợng phần tử gọi trọng tâm vật Nh gọi C trọng tâm vật toạ độ điểm...
 • 8
 • 5,437
 • 74

Chương 4: Trọng tâm của vật rắn

Chương 4: Trọng tâm của vật rắn
... i P trọng lợng phần tử thứ i vật, trọng lợng vật, xi, yi, zi toạ độ phần tử thứ i Nh trọng tâm vật điểm C vật mà tổng hợp trọng lợng vật qua ta xoay vật chiều không gian 4.3 Trọng tâm số vật ... sau coi vật nh phần tử nhỏ vật, phần tử có trọng lợng đặt trọng tâm Xác định đợc trọng C2 lợng trọng tâm phần nhỏ vật ta xác định đợc trọng tâm vật nhờ C1 biểu thức xác định toạ độ trọng tâm Sau ... vật rắn r r r Coi vật rắn tập hợp n phần tử có trọng lợng P 1, P P n Các trọng lực Pi tạo thành hệ lực song song Tâm hệ trọng lợng phần tử gọi trọng tâm vật Nh gọi C trọng tâm vật toạ độ điểm...
 • 8
 • 949
 • 6

TIẾT 50 : TRỌNG TÂM CỦA VẬT RẮN pptx

TIẾT 50 : TRỌNG TÂM CỦA VẬT RẮN pptx
... AB CD trọng tâm a) Bằng phương pháp toán học: Đối với vật đồng tính có dạng hình học đối xứng trọng tâm nằm tâm đối xứng vật Tính chất đặc biệt trọng tâm: a) Thí nghiệm: ( SGK ) b) Kết luận:  ... giá qua trọng tâm làm vật chuyển động tịnh tiến Mọi lực tác dụng mà giá không qua trọng tâm làm cho vật vừa quay, vừa tịnh tiến _ Khi vật rắn chuyển động tịnh tiến gia tốc tính công thức : a= Fhl ... Khi vật rắn chuyển động tịnh tiến gia tốc tính công thức : a= Fhl m – Chú : Trọng tâm nằm vật IV.CỦNG C : Hướng dẫn nh : ...
 • 3
 • 286
 • 0

Bài giảng cơ lý thuyết chương 5 trọng tâm của vật rắn có liên kết

Bài giảng cơ lý thuyết  chương 5 trọng tâm của vật rắn có liên kết
... Of Industry 9/34 Chương 3.CÁC ĐỊNH LÝ VỀ TRỌNG TÂM CỦA VẬT RẮN ĐỒNG CHẤT 3.1 Định 1: Nếu vật rắn đồng chất tâm (trục, mặt phẳng) đối xứng trọng tâm nằm tâm (trên trục, mặt phẳng) đối xứng ... P M2  P2 Điểm C (có vị trí cố định vật) gọi trọng tâm vật rắn 09/03/2016 Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 7/34 Chương Công thức xác định tọa độ trọng tâm vật rắn:  rC    Pk ... Industry 27/34 Chương 4.TRỌNG TÂM CỦA MỘT SỐ VẬT RẮN ĐỒNG CHẤT  Trọng tâm đồng chất điểm A C a 09/03/2016 B a Ngô Văn Cường- HCM City University Of Industry 28/34 Chương Trọng tâm hình bình...
 • 50
 • 200
 • 0

Chương 4_ Trọng tâm cảu vật rắn

Chương 4_ Trọng tâm cảu vật rắn
... i P trọng lợng phần tử thứ i vật, trọng lợng vật, xi, yi, zi toạ độ phần tử thứ i Nh trọng tâm vật điểm C vật mà tổng hợp trọng lợng vật qua ta xoay vật chiều không gian 4.3 Trọng tâm số vật ... sau coi vật nh phần tử nhỏ vật, phần tử có trọng lợng đặt trọng tâm Xác định đợc trọng C2 lợng trọng tâm phần nhỏ vật ta xác định đợc trọng tâm vật nhờ C1 biểu thức xác định toạ độ trọng tâm Sau ... vật rắn r r r Coi vật rắn tập hợp n phần tử có trọng lợng P 1, P P n Các trọng lực Pi tạo thành hệ lực song song Tâm hệ trọng lợng phần tử gọi trọng tâm vật Nh gọi C trọng tâm vật toạ độ điểm...
 • 8
 • 497
 • 0

Một số vấn đề trọng tâm của vật lý 12

Một số vấn đề trọng tâm của vật lý 12
... với vật rắn: Wq = 1 ∑ mi vi2 = ∑ mi Ri2ω ⇒ Wq = I ω 2 Iω + Wq = I ω = ( ) = L 2 I 2I _ Chuyển động vật rắn lăn không trượt: + ma sát: vật trượt,không lăn + có ma sát: vật lăn,không trượt Khi vật ... = ∆ϕ : số vòng quay 2π r Gia tốc dài a có với vật rắn quay ( )  a r a t = Rγ ( a : gia tốc tiếp tuyến; a = v = Rω a R a = a +a Quay đều: a = (vi γ = ) ⇒ a = an 2 t n : gia tốc hướng tâm) n  ... động lượng a.Momen động lượng (L) _ Của vật rắn chuyển động quay quanh trục ( ∆ ) I )a R2 Ta có: M = Iγ = I ∆ω ∆ ( I ω ) = ∆t ∆t Đặt L = I ω momen động lượng vật rắn Hay L = I (ωo + γ t ) ωo =...
 • 6
 • 246
 • 0

Tài liệu Trọng tâm của vật rắn_chương 4 ppt

Tài liệu Trọng tâm của vật rắn_chương 4 ppt
... đặt trọng tâm Xác định đợc trọng C2 lợng trọng tâm phần nhỏ vật ta xác định đợc trọng tâm vật nhờ C1 biểu thức xác định toạ độ trọng tâm Sau ta vận dụng kết x O để tìm trọng tâm số vật Hình 4. 2 ... thí dụ 4- 4 Lớp sát đáy có trọng tâm C1với C1k = BK (BK trung tuyến đáy ABD) Nh tất trọng tâm phần C2 C A C1 K B D Hình 4. 6 nằm đờng EC1 trọng tâm vật nằm EC1 Tơng tự ta tìm thấy trọng tâm vật nằm ... =1 P ; (4- 3) -48 n Pi zi Zc = i =1 P r r Trong P i P trọng lợng phần tử thứ i vật, trọng lợng vật, xi, yi, zi toạ độ phần tử thứ i Nh trọng tâm vật điểm C vật mà tổng hợp trọng lợng vật qua...
 • 8
 • 376
 • 4

câb bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm

câb bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm
... cho vật chịu tác dụng hai lực trạng thái cân hai lực phải trực đối    F +F =0 F1 A F2 B C Tác dụng lực lên vật rắn không thay đổi điểm đặt lực dời chỗ giá lực Trọng tâm vật rắn điểm dặt trọng ... lực tác dụng lên vật Khi vật cân bằng, lực căng T cuả sợi dây trọng lực P vật rắn hai lực trực đối *Dây treo trùng với đường thẳng đứng qua trọng tâm G vật *Độ lớn lực căng dây T độ lớn trọng ... lực P vật • T A • G P Đối với vật rắn phẳng đồng tính + Trọng tâm trùng với tâm đối sứng + trọng tâm nằm trục đối sứng Chú ý: Vị trí trọng tâm phụ thuộc vào phân bố khối lượng vật, nằm hay vật...
 • 12
 • 412
 • 6

Can bang cua vat ran duoi tac dung cua 2 luc khong song song. trong tam

Can bang cua vat ran duoi tac dung cua 2 luc khong song song. trong tam
... NGHIỆM CÂN BẰNG a.Thí nghiệm: u r F1 ur u F2 b.Quan sát, nhận xét Nªu mèi t­¬ng quan cđa hai lùc thÝ nghiƯm? F1 F2 : Cùng giá , độ lớn , ngược chiều 2 / ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC ... Muốn cho vật rắn chòu tác dụng hai lực trạng thái cân hai lực phải Trùc ®èi ……… r r r F1 +F2 = u r F1 ur u F2 TÝnh chÊt: Tác dụng lực lên vật rắn ………………………… Kh«ng thay ®ỉi điểm đặt lực dời chỗ ………… ... T độ lớn trọng lực P (trọng lượng) vật C1 Dây treo hình vẽ không thẳng đứng vậït có cân không? C2 Dây treo hình vẽ thẳng đứng trọng tâm G không nằm đường kéo dài dây treo vật có cân không? u r...
 • 23
 • 482
 • 5

Phát triển tư duy học sinh khá, giỏi qua bài toán tìm tọa độ trọng tâm và mô men quán tính của vật rắn

Phát triển tư duy học sinh khá, giỏi qua bài toán tìm tọa độ trọng tâm và mô men quán tính của vật rắn
... Phát triển học sinh khá, giỏi qua toán tìm tọa độ trọng tâm men quán tính vật rắn thực tế học, thi môn Vật lí, qua trình giảng dạy, luyện thi đại học, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi ... vật, l chiều 12 dài Giáo viên: Phạm Thị Hiền – Trường THPT Bỉm Sơn Phát triển học sinh khá, giỏi qua toán tìm tọa độ trọng tâm men quán tính vật rắn c Công thức tính men quán tính vành ... 10 Phát triển học sinh khá, giỏi qua toán tìm tọa độ trọng tâm men quán tính vật rắn nguyên tố trục vuông góc với mặt phẳng đĩa qua trọng tâm G dI = r dm = r ρ dr.dϕ + men quán tính...
 • 20
 • 402
 • 0

Vật lý 10 nâng cao - CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC - TRỌNG TÂM potx

Vật lý 10 nâng cao - CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC - TRỌNG TÂM potx
... có độ lớn tác dụng lực lên - Hai lực cân bằng: hai vật rắnkhi trượt vectơ lực trực đối lực giá lực? tác dụng vào vật - Tác dụng lực lên vật rắn khơng thay đổi điểm đặt lực dời chỗ giá - Vectơ trượt: ... vật rắn tác dụng - Nêu điều kiện cân bằng? luận : điều kiện cân - Tìm hiểu khái niệm vật rắn, hai lực trực đối hai lực: Muốn cho vật rắn chịu tác dụng hai lực hai lực trực đối trạng thái cân hai ... biểu - Đọc SGK phần 3, trả diễn lực tác dụng lên lời câu hỏi: trọng tâm vật rắn vật gì? Trọng tâm vật rắn: - Hướng dẫn HS tìm hiểu khái Trọng tâm vật rắn điểm đặt trọng lực tác niệm trọng tâm dụng...
 • 9
 • 470
 • 4

SKKN Phát triển tư duy học sinh khá, giỏi qua bài toán tìm tọa độ trọng tâm và mô men quán tính của vật rắn

SKKN Phát triển tư duy học sinh khá, giỏi qua bài toán tìm tọa độ trọng tâm và mô men quán tính của vật rắn
... nghiệm việc : Phát triển học sinh khá, giỏi qua toán tìm tọa độ trọng tâm men quán tính vật rắn nhằm giúp em học sinh khá, giỏi số đồng nghiệp có thêm tài liệu tham khảo để học phục vụ công ... men quán tính hệ vật trục quay tổng men quán tính vật hệ trục quay + Công thức định lí Steiner I ∆ = I G + md quay qua khối tâm G vật; I ∆ với IG men quán tính vật trục men quán tính ... KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT: Kết luận: Thông qua tìm hiểu phân tích kết việc ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm Phát triển học sinh khá, giỏi qua toán tìm tọa độ trọng tâm men quán tính vật rắn số...
 • 26
 • 314
 • 0

Phát triển tư duy học sinh khá, giỏi qua bài toán tìm tọa độ trọng tâm và mô men quán tính của vật rắn

Phát triển tư duy học sinh khá, giỏi qua bài toán tìm tọa độ trọng tâm và mô men quán tính của vật rắn
... Phát triển học sinh khá, giỏi qua toán tìm tọa độ trọng tâm men quán tính vật rắn thực tế học, thi môn Vật lí, qua trình giảng dạy, luyện thi đại học, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi ... vật, l chiều 12 dài Giáo viên: Phạm Thị Hiền – Trường THPT Bỉm Sơn Phát triển học sinh khá, giỏi qua toán tìm tọa độ trọng tâm men quán tính vật rắn c Công thức tính men quán tính vành ... 10 Phát triển học sinh khá, giỏi qua toán tìm tọa độ trọng tâm men quán tính vật rắn nguyên tố trục vuông góc với mặt phẳng đĩa qua trọng tâm G dI  r dm  r .dr.d + men quán tính...
 • 19
 • 42
 • 0

Dạng 4: Sử dụng phương trình động lực học trong chuyển động quay của vật rắn đẻ giải các bài toán dòng dọc liên kết với sợi dây

Dạng 4: Sử dụng phương trình động lực học trong chuyển động quay của vật rắn đẻ giải các bài toán dòng dọc liên kết với sợi dây
... Tìm mô men cản Mc: Khi có mô men cản vật chuyển động chậm với gia tốc a,, sức căng sợi dây lúc T, gia tốc góc γ , Áp dụng phương trình động lực học cho vật rắn A ròng rọc: mg − T , = ma , (1) ... Hình 3.4 m1 g − T1 = m1 a (1) T2 − m2 g = m2 a (2) Áp dụng phương trình động lực học cho chuyển động quay vật rắn M = (T1 − T2 )r = Iγ (3) Với gia tốc góc mô men quán tính xác định theo công thức: ... m2 Tính độ dịch chuyển m2 mặt bàn sau 0,4s kể từ lúc bắt đầu chuyển động Giải: Tìm a: Chọn chiều dương 0x chiều chuyển động Áp dụng phương phương trình định luật II Niu tơn cho vật m2 m1 g − T1...
 • 5
 • 1,144
 • 13

LUẬN VĂN: Thiết kế phương án dạy học một số kiến thức thuộc chương "Cân bằng của vật rắn" - SGK vật lí 10 hiện hành nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong học tập pptx

LUẬN VĂN: Thiết kế phương án dạy học một số kiến thức thuộc chương
... lượng dạy học vật lý trường THPT, chọn đề tài: "Thiết kế phương án dạy học số kiến thức thuộc chương "Cân vật rắn" - SGK vật 10 hành nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ học sinh học tập" làm ... nghiệm vật lý tiến trình giải vấn đề + /Phát huy tính tích cực học sinh học tập Để thiết kế tiến trình dạy học số kiến thức chương "Cân vật rắn" theo hướng phát huy tính tích cực, tự chủ học sinh ... mở đầu phần kết luận, luận văn gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận đề tài Chương 2: Thiết kế phương án dạy học số kiến thức cân vật rắn chương “ Cân vật rắn ” - SGK vật 10 hành Chương 3: Thực...
 • 209
 • 487
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ chất lƣợng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại tổng công ty cổ phần petrolimexluận văn thạc sĩ chất lƣợng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam – chi nhánh hải dƣơngluận văn thạc sĩ CHẤT LƢỢNG tín DỤNG KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNGGiải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP công thƣơng việt nam chi nhánh sông nhuệGiải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển việt nam – chi nhánh hà namHiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần bánh kẹo hải hàHiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty điện lực miền bắcGiải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp lào sang thị trƣờng việt namluận văn thạc sĩ hoàn thiện chính sách đ i ngộ nhân lực tại tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòngluận văn thạc sĩ hoàn thiện chất lƣợng dịch vụ thẻ của ngân hàng thƣơng mại cổ phần sài gòn – hà nộiluận văn thạc sĩ hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh của công ty TNHH xây dựng hoàng hiệpluận văn thạc sĩ hoàn thiện chiến lƣợc marketing dịch vụ huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt namluận văn thạc sĩ hoàn thiện chiến lƣợc phát triển thị trƣờng của công ty cổ phần nam tiến lào caiChất lượng đào tạo cán bộ, công chức xã thực hiện xây dựng nông thôn mới ở thành phố hà nộiHoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường đại học công nghiệp quảng ninhPhát triển cho vay tín chấp doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng việt nam thịnh vượng chi nhánh trung hòa nhân chínhPhát triển nghiệp vụ ngân hàng phục vụ thị trường chứng khoán tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh hà thànhluận văn thạc sĩ hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở nƣớc ta hiện nayluận văn thạc sĩ hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông iluận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế huyện thanh miện, tỉnh hải dƣơng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập