Trắc nghiệm tương tác gen

Tài liệu Trắc nghiệm Tương tác gen docx

Tài liệu Trắc nghiệm Tương tác gen docx
... chi phối tính trạng là: A Gen da hiệu C Phân li độc lập B Tương tác gen D Hoán vị gen 11 Trong tác động cộng gộp, tính trạng phụ thuộc vào nhiều cặp gen thì: A Vai trò gen trội bị giảm xuống B ... hợp cặp gen quy định tính trạng tỉ lệ kiểu hình : : 1, kết phù hợp với kiểu tương tác bổ sung: A : : : B 13 : C : D : : 8 Điểm khác tượng di truyền phân li độc lập tương tác gen là: A cặp gen alen ... D Tương tác cộng gộp Hiện tượng đa hiệu tượng: A Một gen quy định nhiều tính trạng B Nhiều gen quy định tính trạng C Nhiều gen alen chi phối thứ tính trạng D Tác động cộng gộp Tính trạng đa gen...
 • 9
 • 392
 • 11

Trắc nghiệm Tương tác ghen

Trắc nghiệm Tương tác ghen
... hình dạng bí tuân theo quy luật A phân li độc lập Menđen B liên kết gen hoàn toàn C tương tác cộng gộp D tương tác bổ trợ ĐH- 2008 Câu 49: Ở loài thực vật có dạng màu hoa đỏ trắng Trong phép lai ... truyền theo quy luật liên kết với giới tính B Hai cặp gen không alen tương tác bổ trợ (bổ sung) C Hai cặp gen không alen tương tác cộng gộp D Hai cặp gen liên kết hoàn toàn Câu 55: Lai hai dòng ... vị gen B di truyền nhân C tương tác gen không alen D liên kết gen ĐH- 2009 Câu 1: Ở loài thực vật, màu sắc hoa tác động hai cặp gen (A,a B,b) phân li độclập Gen A gen B tác động đến hình thành...
 • 4
 • 375
 • 3

Trắc nghiệm tương tác - Chương I-Đại số 8

Trắc nghiệm tương tác - Chương I-Đại số 8
... 2x3+12x2+6x+1 c 8x 3-1 2x2+6x-1 b 8x3+12x2+6x+1 d 4x3+6x2+12x+1 Câu 5: Kết phép khai triển biểu thức x 3 -8 y3 là: a (x-y)(x 2-2 xy+4y2) b (x-y)(x 2-2 xy+4y2) c (x-2y)(x2+2xy+4y2) d (x+2y)(x 2-2 xy+4y2) Câu ... 12x3y3 =2xy b 18x6y5 : (-9 x3y3) = 2x3y2 c 40x5y2 : (-2 x4y2) = -2 0xy d 12x4y4 : 6x3y4 = 2x Câu Kết phép chia (6x3y2 – 8x2y5) : (-2 x2y) : a 3x3y2 – 10x2y6 b 3x2y2 – 10y4 c xy + 10y4 d -3 xy + 4y4 Câu ... 15x4 - 8x3 + x2 ; B= 2x2 Câu 12 Giá trị biểu thức x2 - y2 x = 64, y = 36 : Câu 13 Tìm x thỏa mãn (2x - 4) + x(2x - 4) = Câu 14 Tính nhanh kết 762 + 242 + 48. 76 Câu 15 Tìm a để đa thức 2x3 - 3x2...
 • 4
 • 155
 • 0

Trắc nghiệm về Tương tác gen doc

Trắc nghiệm về Tương tác gen doc
... chi phối tính trạng là: A Gen da hiệu gen B Tương tác gen C Phân li độc lập D Hoán vị 11 Trong tác động cộng gộp, tính trạng phụ thuộc vào nhiều cặp gen thì: A Vai trò gen trội bị giảm xuống B ... hợp cặp gen quy định tính trạng tỉ lệ kiểu hình : : 1, kết phù hợp với kiểu tương tác bổ sung: A : : : B 13 : C : D : : Điểm khác tượng di truyền phân li độc lập tương tác gen là: A cặp gen alen ... hướng chuyển sang tác động hỗ trợ C Các dạng trung gian dài D Càng có khác biệt lớn kiểu hình tổ hợp gen khác 12 Trong tương tác cộng gộp, tính trạng phụ thuộc vào nhiều cặp gen thì: A Tạo dãy...
 • 3
 • 1,200
 • 16

Trắc Nghiệm về Tương Tác Gen (Có Đáp Án) docx

Trắc Nghiệm về Tương Tác Gen (Có Đáp Án) docx
... chi phối tính trạng là: A Gen da hiệu B Tương tác gen C Phân li độc lập D Hoán vị gen 10 Trong tác động cộng gộp, tính trạng phụ thuộc vào nhiều cặp gen thì: A Vai trò gen trội bị giảm xuống B ... hợp cặp gen quy định tính trạng tỉ lệ kiểu hình : : 1, kết phù hợp với kiểu tương tác bổ sung: A : : : B 13 : C : D : : Điểm khác tượng di truyền phân li độc lập tương tác gen là: A cặp gen alen ... C Nhiều gen alen chi phối thứ tính trạng D Tác động cộng gộp Tính trạng đa gen trường hợp: A Di truyền đa alen B Hiện tượng gen đa hiệu C gen chi phối nhiều tính trạng D Nhiều gen không alen...
 • 6
 • 3,769
 • 60

Trắc nghiệm về Tương tác gen

Trắc nghiệm về Tương tác gen
... chi phối tính trạng là: A Gen da hiệu B Tương tác gen C Phân li độc lập D Hoán vị gen 11 Trong tác động cộng gộp, tính trạng phụ thuộc vào nhiều cặp gen thì: A Vai trò gen trội bị giảm xuống B ... hướng chuyển sang tác động hỗ trợ C Các dạng trung gian dài D Càng có khác biệt lớn kiểu hình tổ hợp gen khác 12 Trong tương tác cộng gộp, tính trạng phụ thuộc vào nhiều cặp gen thì: A Tạo dãy ... thích: A Hiện tượng biến dị tương quan B Sự xúc tác qua lại gen alen để chi phối thứ tính trạng C Kết tượng đột biến gen D Hiện tượng biến dị tổ hợp 14 Hiện tượng gen đa hiệu giúp giải thích:...
 • 3
 • 266
 • 7

bài 10: Tương tác gentác động đa hiệu của gen

bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
... 9: 3: 3: Định nghĩa tương tác bổ sung? Là kiểu tác động qua lại hay nhiều gen không alen đứng kiểu gen làm xuất kiểu hình 2 Tương tác cộng gộp Tương tác cộng gộp kiểu tương tác nào? Cho ví dụ ... Menđen có ý nghĩa nào? I TƯƠNG TÁC GEN Tương tác gen gì? Nếu cặp gen nằm cặp NST, trội, lặn hoàn toàn mà chúng tương tác với để quy định tính trạng di truyền nào? Nếu cặp gen qui định nhiều cặp ... hình theo tỉ lệ 15đỏ/1 trắng Màu đỏ đậmhơn kiểu gen có nhiều gen trội Khái niệm tương tác cộng gộp - Là kiểu tác động nhiều gen gen đóng góp phần vào phát triển tính trạng - Những tính trạng số...
 • 25
 • 1,281
 • 5

Bài 10 : tương tác gen

Bài 10 : tương tác gen
... hình ): 9: 9: 6: 9: 3: 3: Định nghĩa tương tác bổ sung? Là kiểu tác động qua lại hay nhiều gen không alen đứng kiểu gen làm xuất kiểu hình 2 Tương tác cộng gộp Tương tác cộng gộp kiểu tương tác ... lệ phân li 9: 3: 3:1 9: →F1 cặp gen không alen quy định, tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật tương tác gen theo lối bổ tr : Giả thiết: Để tạo màu hoa đỏ cần có mặt đồng thời gen trội A ... nào? Trả lời Tương tác gen tác động qua lại gen trình hình thành kiểu hình 1 Tương tác bổ sung Thí nghiệm: Ptc: Dòng hoa trắng x Dòng hoa trắng F1 Toàn hoa đỏ F1 x F1 → F 2: đỏ : trắng Em giải...
 • 25
 • 548
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập