Toán lớp 6 tiết 44

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (44)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (44)
... C D Câu 8: Bỏ dấu ngoặc biểu thức x- ( -y + 1) ta được: A x- y +1 B.x- y -1 Câu 9: Tìm số biết A - 15 14 B .- C x+y -1 D x + y + - ? 14 15 C 15 14 D 14 15 Câu 10 : Các khẳng định sau hay sai? Các...
 • 2
 • 56
 • 0

Toán Lớp 3 Tiết 44

Toán Lớp 3 Tiết 44
... 2010 Toán: (Tiết 44) BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI N Bài 2: Số? hm = 800 m m = 80 dm hm = 900 m m = 600 cm cm = 80 mm dm = 400 mm dam = 70 m dam = 30 m Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Toán: (Tiết 44) ... BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI Bài : Tính (theo mẫu) Mẫu: 32 dam x = 96 dam 96 cm : = 32 cm 25 m x = 50 m 36 hm : = 12 hm 15 km x = 60 km 70 km : = 10 km 34 cm x = 204 cm 55 dm : = 11 dm V ... 10 1dam = … m 1hm = … m 100 1m = 100 cm … 1dm = 10 cm … Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010 Toán: (Tiết 44) BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI Lớn mét km 1km = 10hm = 1000m hm 1hm = 10 dam = 100m Mét Nhỏ mét...
 • 7
 • 440
 • 0

Toán lớp 6_ Tiết 44

Toán lớp 6_ Tiết 44
... HS sửa a) 2763 + 152 = 2915 b) (-7) + (-14) = - (7 + 14) = -21 c) (-35) + ( -9) = - (35 + 9) = - 44 HS sửa a) ( -5) + ( -248) = - ( + 248) = - 253 b) 17 + −33 = 17 + 33 = 50 c) −37 + +15 = 37 +...
 • 2
 • 130
 • 0

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 44 : LUYỆN TẬP CHUNG ppt

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 44 : LUYỆN TẬP CHUNG ppt
... 4 ,56 23 = 456 2,3m = 456 ,23dam 456 2,3kg 456 2,3m = 45 623dm Và mở rộng suy kết khác : 4 ,56 23 = 45, 623 tạ 4 ,56 23 = 456 ,23 yến 4 ,56 23 = 456 23 hg 4 ,56 23 = 456 230dag 4 ,56 23 = 456 2300g cách hướng dẫn thêm ... dài : ………………km Km Tương tự tập sau : dm hm m dm 4 ,56 23 = …………kg , Tấn tạ yến hg kg Khi ta có : dag g 456 2,3m = 4 ,56 23km Từ mở rộng suy kết , khác : 456 2, 3m = 45, 623hm Có 4 ,56 23 = 456 2,3m = 456 ,23dam ... động : Vận dụng giải toán : GV cho HS đọc 4, HS tự đổi đơn vị đo diện tích với việc đổi đơn vị đo độ dài) làm Bài tập nhà : Bài tập HS trình bày 3,4 (SGK trang 51 ) bước giải, lớp nhận Chú ý : Khi...
 • 6
 • 1,032
 • 1

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 44 LUYỆN TẬP docx

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 44 LUYỆN TẬP docx
... Bài tập 19 / 73 : - Tổ thực a) < +2 15 < ; b) - c) -1 0 < -6 -1 0 < +6 d) +3 < +9 ; -3 < +9 - Thực chất phép tính tập hợp số tự - Tổ thực + Bài tập 20 / 73 : a) | -8 | - | -4 | = – 4=4 nhiên b) | -7 | ... nhắc lại số liền Số đối | 3| = -3 trước , liền sau Số đối -4 + Bài tập 22 / 73 : a) Các số liền sau ; - ; ; - 3 ;-7 ;1; b) Các số liền trước – ; ; ; - 25 -5 ; - ; ; - 26 c) Số liền sau a số nguyên ... | -7 | | -3 | = = 21 - Tổ c) | 18| : | -6 | = 18 thực : =3 d) | 153 | + | -5 3| = 153 – 53 = 100 - Thế số + Bài tập 21 / 73 : đối số Số đối –4 nguyên ? Số đối - Tổ thực Số đối | –5| = -5 - Học sinh...
 • 5
 • 274
 • 0

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 44: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA (TT) pps

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 44: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA (TT) pps
... II.Các sống cạn sống cạn - Học sinh đọc thông tin Giáo viên yêu cầu học sinh sách giáo khoa nghiên cứu thông tin - Học sinh trả lời câu hỏi sách giáo khoa gợi ý giáo viên - Giáo viên đặt câu hỏi ... biệt trường đặc biệt - Học sinh đọc thông tin - Yêu cầu học sinh đọc thông sách giáo khoa quan sát tin sách giáo khoa hình 36. 4 quan sát hình 36. 4 - Học sinh thảo luận, trả lời - Đặt câu hỏi gợi ... khác IV.Kiểm tra – đánh giá (5’): - Học sinh đọc phần kết luận chung sách giáo khoa - Đọc mục “Em biết?” V.Hoạt động nối tiếp(1’): - Học - Hoàn thành tập lại sách tập - Xem trước “Tảo” ...
 • 7
 • 1,236
 • 5

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán Số học lớp 6 số 44

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán Số học lớp 6 số 44
... -7 ⇒ Không tìm số nguyên a thỏa mãn đk đề Vì a ≥ [(-8) + (-9)] – ( -11 ) = -17 + 11 = -6 (-3 – 5).(-3 + 5) = (-8).2 = - 16 16 – (8 – 12 ) = 16 –(-4) = 20 26 + 7.(4 – 12 ) = 26 + (- 56) = -30 S 32 = ... ÁN KIỂM TRA TIẾT Môn : Số học Bài số 1( HKII) Bài Câu a b Điểm ; ; -8 ; 16 ; - 16 Phát biểu a/ Tổng hai số nguyên âm số nguyên âm b/ Tích hai số nguyên âm số nguyên âm c/ Tích bốn số nguyên âm số ... âm số nguyên dương d/ Tích hai số nguyên dương số nguyên dương Đ b c a b c d X X 0,25 0,25 0,25 0,25 X X 10 = 10 =0 Sắp xếp số nguyên sau theo thứ tự tăng dần -19 ; -3 ; 0; :3 ;4 a = ⇒ a = a...
 • 3
 • 37
 • 0

Xem thêm