phan phoi chuong trinh cnghe 7 công nghệ 7 võ tiến hưng

Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN CÔNG NGHỆ (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 20092010)

Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN CÔNG NGHỆ (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 20092010)
... A HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHUNG PPCT CẤP THCS I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Khung phân phối chương trình (KPPCT) áp dụng cho cấp THCS từ năm học 20092010, gồm phần: (A) Hướng dẫn sử dụng KPPCT; (B) Khung ... CĐTC môn học tính cho môn học Thực hoạt động giáo dục a) Phân công GV thực Hoạt động giáo dục: Trong KHGD quy định CTGDPT Bộ GDĐT ban hành, hoạt động giáo dục quy định thời lượng với số tiết học ... tất trường THCS, THPT toàn quốc Căn vào văn hướng dẫn Bộ GDĐT tài liệu cấp phát Giáo dục bảo vệ môi trường môn Công nghệ trung học sở” Nhà xuất Giáo dục phát hành để dạy tích hợp giáo dục bảo vệ...
 • 21
 • 255
 • 0

Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THPT MÔN CÔNG NGHỆ (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 20092010)

Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THPT MÔN CÔNG NGHỆ (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 20092010)
... trình chuẩn chương trình nâng cao môn học Kế hoạch giáo dục THPT Các Sở GDĐT quy định cụ thể PPCT CĐNC cho phù hợp với mạch kiến thức SGKC môn học Tài liệu CĐNC sử dụng cho GV HS b) Dạy học chủ đề ... dung môn Công nghệ 1.3 Thực nội dung giáo dục địa phương Năm học Bộ GDĐT có văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008 hướng dẫn thực nội dung giáo dục địa phương số môn học, môn Công nghệ Các ... 2 A HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHUNG PPCT CẤP THPT I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Khung Phân phối chương trình (KPPCT) áp dụng cho lớp cấp THPT từ năm học 2009-2010, gồm phần: (A) Hướng dẫn sử dụng KPPCT; (B) Khung...
 • 13
 • 354
 • 0

Phân phối chương trình địa 7

Phân phối chương trình địa 7
... đây: Không tự ý cắt xén chương trình Cần ý hướng dẫn HS phân tích, giải thích mối quan hệ địa lí, mối quan hệ nhân quả; hình thành rèn luyên cho học kĩ phương pháp học tập địa lí Khi tiến hành kiểm ... hành: Sự phân hoá thảm thực vật hai bên sườn đông sườn Tây dãy núi An-det Tiết 52 Ôn tập Tiết 53 Kiểm tra tiết CHƯƠNG VIII: CHÂU NAM CỰC Tiết 54 Bài 47 Châu Nam Cực – châu lục lạnh giới CHƯƠNG ... giới rộng lớn đa dạng CHƯƠNG VI: CHÂU PHI Tiết 29 Bài 26 Thiên nhiên châu Phi Tiết 30 Bài 27 Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo) Tiết 31 Bài 28 Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố môi trường tự...
 • 3
 • 835
 • 7

Phân phối chương trình Toán 7,9

Phân phối chương trình Toán 7,9
... chương IV 66 (tt) 32 67 Ôn tập cuối năm 33 68 Kiểm tra cuối năm 34 69 Kiểm tra cuối năm 35 70 Trả kiểm tra cuối năm PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN Năm học: 2006 – 2007 Phần đại số HỌC KÌ I Chương ... ba đường cao tam giác Ôn tập cuối năm Trả kiểm tra cuối năm PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN Năm học: 2006 – 2007 Phần đại số HỌC KÌ I Chương I: Số hữu tỉ- Số thực Tuần Tiết thứ Nội dung 1 $1 Tập ... 90’ )( đại số hình học ) Trả kiểm tra cuối năm(phần đại số) PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN Năm học: 2006 – 2007 Phần hình học HỌC KÌ I Chương I: Hệ thức lượng tam giác vuông Tuần Tiết thứ Nội dung...
 • 10
 • 862
 • 8

Phân phối chương trình toán 7

Phân phối chương trình toán 7
... vuông góc đến song song 10 Luyện tập 11 7. Đònh lí 12 Luyện tập 13 Ôn tập chương I 14 Ôn tập chương I 15 Kiểm tra chương I 16 §1.Tổng ba góc tam giác 17, 18 10 Luyện tập 19 Tªn bµi (Néi dung) ch¬ng ... tam giác 53 Luyện tập 54 §5.Tính chất tia phân giác góc 55 Luyện tập 56 §6.Tính chất ba đường phân giác tam giác 57 Luyện tập 58 Kiểm tra chương II 27 §1.Quan hệ góc cạnh đối diện tam giác Luyện ... độ 31 Luyện tập 1 32 7. Đồ thò hàm số y =ax (a ≠ 0) 33 Luyện tập 34 Ôn tập chương II(với trợ giúp máy tính cầm tay Casio, Vinacal…) 35 36 §9, Số thập phân hữu hạn Số thập phân vô hạn tuần hoàn...
 • 9
 • 657
 • 5

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ENGLISH 7(NEW)

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ENGLISH 7(NEW)
... A4 B1 B2,3 B4,5 A1,2 A3 A4,5 B1 B2,3 B4,5 Revivion (1) Revivion (2) The first term test Tiết chương trình 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Số tiết 6 HỌC...
 • 3
 • 269
 • 0

Phân phối chương trình Toán 7 (09-10)

Phân phối chương trình Toán 7 (09-10)
... tam giác đường đồng quy tam giác 48 49 60 61 33 Ôn tập chương II Kiểm tra chương II 68 69 70 Ôn tập chương III Ôn tập chương III Kiểm tra chương III Ôn tập cuối năm Ôn tập cuối năm Trả kiểm tra ... Nghiệm đa thức biến ( tt) 65 66 Ôn tập chương IV Ôn tập cuối năm đại số 67 Ôn tập cuối năm đại số Ôn tập chương IV 68 50 51 Luyện tập 52 53 54 55 56 57 35 70 Trả kiểm tra cuối năm (đại số) Quan ... đồ Luyện tập 37 38 Đònh lý Pitago Luyện tập 22 47 48 Số trung bình cộng Luyện tập 39 40 Luyện tập 49 50 Ôn tập chương III Kiểm tra chương III 41 42 Luyện tập Thực hành ngồi trời 51 Chương IV:Biểu...
 • 4
 • 303
 • 1

Phân phối chương trình sinh 7

Phân phối chương trình sinh 7
... KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH Nội dung Mở đầu Chương I Ngành động vật nguyên sinh Chương II Nghành Ruột khoang Chương III Các ngành Giun Chương IV Ngành Thân mềm Chương V Ngành Chân khớp Chương ... 55 Tiến hóa sinh sản Bài 56 Cây phát sinh giới động vật Chương VIII Động vật đời sống người Bài 57 Đa dạng sinh học Bài 58 Đa dạng sinh học (tiếp theo) Bài 59 Biện pháp đấu tranh sinh học Bài ... 23 24 46 LỚP THÚ (Lớp Có vú) 25 26 27 28 47 48 49 50 51 52 53 54 55 29 30 56 57 58 59 31 32 33 34 35 36 37 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Bài 46 Thỏ Bài 47 Cấu tạo thỏ Bài 48 Đa dạng lớp Thú...
 • 2
 • 456
 • 3

Phân phối chương trình Toán 7 + 8 + 9

Phân phối chương trình Toán 7 + 8 + 9
... 23 24 25 26 CHƯƠNG IV HÀM SỐ y = ax2 ( a ≠ 0) PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN (24 TIẾT ) 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 22 ( 16 tiết) 23 24 25 26 27 28 CHƯƠNG IV 29 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 30 (14 tiết) 31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 17 18 34 35 36 37 38 39 40 Phép chia phân thức Biến đổi phân thức hữu tỉ – Giá trò phân thức Ôân tập chương II Kiểm tra chương II Ôân tập HKI Kiểm tra HKI Trả kiểm tra HKI HỌC KÌ II (30t) 20 CHƯƠNG...
 • 12
 • 749
 • 8

Phân phối chương trình Toán 7 năm học 2009 - 2010

Phân phối chương trình Toán 7 năm học 2009 - 2010
... CII với trợ giúp MT Ôn tập học kỳ I Ôn tập học kỳ I (tt) Kiểm tra học kỳ I (2 tiết đại số hình học) 38 39 40 Trả kiểm tra học kỳ I (ĐS) Trả kiểm tra học kỳ I (HH) 32 Học kỳ II Chơng II: Thống ... cuỗi năm 65 Ôn tập chơng III 66 Ôn tập chơng III (tt) Ôn tập cuối năm 67 Kiểm tra chơng III (1 tiết) 68 Ôn tập cuối năm (tt) 69 Ôn tập cuối năm (tt) Kiểm tra cuối năm (2 tiết) Trả kiểm tra cuối năm ... 67 37 68 69 70 9: Nghiệm đa thức biến 10: Nghiệm đa thức biến(tt) 4: Tính chất đờng trung tuyến tam giác Luyện tập 55 5: Tính chất tia phân giác G 56 57 30 Luyện tập 6: Tính chất đờng phân...
 • 4
 • 211
 • 0

Phân phối chương trình tin6,7,8

Phân phối chương trình tin6,7,8
... 37 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP Năm học 2009-2010 (Cả năm: 70 tiết/37 tuần) HỌC KÌ I (36 tiết/19 tuần) Tiết Tên Tuần 1, Bài Máy tính chương trình máy tính 3, Bài Làm quen với Chương trình ... Ngôn ngữ lập trình 5, Bài thực hành Làm quen với Turbo Pascal 7, Bài Chương trình máy tính liệu 9, 10 Bài thực hành Viết chương trình để tính toán 11, 12 Bài Sử dụng biến chương trình 13, 14 ... Kiểm tra học kì II 37 69, 70 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP Năm học 2009-2010 (Cả năm: 70 tiết/37 tuần) HỌC KÌ I (36 tiết/19 tuần) Tiết Bài Tuần 1, Bài Chương trình bảng tính ? 3, Bài thực...
 • 6
 • 184
 • 0

phan phoi chuong trinh toan 7

phan phoi chuong trinh toan 7
... cuối năm Trả sửa kiểm tra (phần đại số) 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 64, 65 66, 67 68, 69 70 HÌNH HỌC ( 70 TIẾT) Chương I Đường thẳng vuông góc đường thẳng song song ... phút Ôn tập cuối năm Trả sửa kiểm tra cuối năm 42, 43 44, 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65,66 67 68, 69 70 Duyệt ban Giám đốc ... trường hợp tam giác vuông Luyện tập Tiết thứ 10 11 12 13 14, 15 16 17, 18 19 20 21 22 23,24 25 26, 27 28 29 30, 31 32 33,34 35 36 37 38, 39 40 41 Thực hành trời Ôn tập chương II Kiểm tra 45 phút III...
 • 5
 • 226
 • 0

Phân phối chương trình toán 7 Tỉnh Hà Nam

Phân phối chương trình toán 7 Tỉnh Hà Nam
... lệ nghịch 26 §4 Một số toán đại lượng tỉ lệ 27 nghịch Luyện tập 28 Một số ví dụ hàm số( trang 62):Giáo viên tự vẽ sơ §5 Hàm số 29 đồ Ven lấy ví dụ ví dụ phần khái niệm hàm số đồ thị tài liệu ... góc đến song song 10 Luyện tập 11 7 Định lý 12 Luyện tập 13 14, 15 Ôn tập chương I 16 Kiểm tra chƣơng I Chương II: Tam giác ( 27 tiết) §1 Tổng ba góc tam giác 17, 18 Luyện tập 19 §2 Hai tam giác ... Luyện tập Thực hành trời TIẾT 31 32 33, 34 35 36 37 38, 39 40 ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG 41 42, 43 Ôn tập chương II (với trợ giúp máy 44, tính cầm tay Casio, Vinacal…) 45 46 Kiểm tra chương II ChươngIII:...
 • 6
 • 292
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập