Toán lớp 6 tiết 19

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (19)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (19)
... AK + NK = AN điểm …… nằm hai điểm………………………… c) CD + OC = DO điểm …… nằm hai điểm………………………… Câu 6: Cho đoạn thẳng NH dài cm Trên tia HN lấy điểm I cho HI = 4cm a Điểm I có nằm hai điểm N H không?...
 • 2
 • 108
 • 0

Tài liệu Toán lớp 6_ Tiết 19 ppt

Tài liệu Toán lớp 6_ Tiết 19 ppt
... m a + b có chia hết cho m không ? HS trả lời miệng GV: - Hiệu 17 có chia hết cho không ? - Hiệu 19 10 có chia hết cho không ? GV: Yêu cầu HS tìm số có số không chia hết cho số lại chia hết cho...
 • 2
 • 49
 • 0

Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 19 VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO doc

Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 19 VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO doc
... bày cách vẽ - GV củng cố Cho tia Ax Hãy Nhóm khác chất vấn y vẽ góc xAy cho xAy = 130o 40o - Theo cách vẽ ,ta vẽ - Trên mặt góc 0o phẳng ta vẽ góc có O x số đo cho trước - Đặt thước đo góc mặt ... : Giáo viên Hoạt động : Vẽ Học sinh Bài ghi I .- Vẽ góc góc xOy mặt phẳng : - Học sinh hoạt - Trước hết xác động theo định mặt nhóm Ví dụ : phẳng phải vẽ tìm cách vẽ Cho tia Ox Vẽ góc xOy cho ... Vẽ II .- Vẽ hai góc hai góc - Học sinh trình - Học sinh hoạt mặt phẳng : bày cách vẽ Ví dụ : động theo nhóm Cho tia Ox Vẽ hai góc xOy xOz mặt sử dụng dụng cụ phẳng có bờ chứa tia hợp lý vẽ - Học...
 • 7
 • 1,216
 • 2

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 19 ÔN TẬP doc

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 19 ÔN TẬP doc
... Màng sinh chất 5/ Rễ(10’):  Treo tranh 8.1, 8.2 Cấu tạo bào Nhân  Treo tranh rễ cọc, rễ chùm Không -> phân biệt loại rễ  Treo tranh: “Các miền Chất tế bào rễ” -> y/c hs lên xác định miền rễ -> ... HS: ôn lại tất KT học từ -> III.Hoạt động dạy học: 1/ Bài cũ: không kiểm tra 2/ Bài mới: Hđ GV Hđ HS Đặc điểm thể sống(3’): Đặc điểm thể sống:  Yêu cầu nhóm tái  Hs trình bày theo y/c KT giáo ... trưởng thành -> giúp thực vật lớn lên  Nêu cấu tạo miền hút Rễ: rễ? -> phân biệt rễ cọc rễ chùm Các miền rễ:  Miền trưởng thành  Miền hút  Cây cần loại muối  Miền sinh trưởng khoáng chủ yếu...
 • 11
 • 352
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán Số học lớp 6 số 19

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán Số học lớp 6 số 19
... c 65 .(-20) + 20.(-35) = 20 [( -65 ) + (-35)] = 20 ( -10 0) = -2000 39.(29 - 13 ) – 29.(39 - 13 ) = 39.29 – 39 .13 – 29.39 + 29 .13 = (39.29 – 29.39) + (29 .13 – 39 .13 ) = + 13 .(29-39) = 13 .( -10 ) = -13 0 ... 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 1, 0 1, 0 0,25 Có thể làm cách khác cho điểm a b 2x - (-3) = 2x + = 2x = –3 x =4:2 x =2 x = 99 x = 99 x = -99 0,5 0,5 0,25 0,25 0,75 07,5 1, 5 1, 5 ...
 • 2
 • 220
 • 0

Tài liệu Toán lớp 6_ Tiết 6 doc

Tài liệu Toán lớp 6_ Tiết 6 doc
... a/ 86 + 357 + 14 = ( 86 + 14) + 357 = 100 + 357 = 457 b/ 72 + 69 + 128 = (72 + 128) + 69 = 200 + 69 = 269 c/ 25.5.4.27.2 = (25.4).(5.2).27 = 100.10.27 = 27000 d/ 28 .64 + 28. 36 = 28. (64 + 36) = ... lên làm HS phát biểu sgk ?3 HS làm a/ 46 + 17 + 54 = ( 46 + 54) + 17 = 100 + 17 = 117 b/ 4.37.25 = (4.25).37 = 100.37 = 3700 c/ 87. 36 + 87 64 = 87.( 36 + 64 ) = 87 100 = 8700 GV nhận xét chỉnh sửa ... DẶN DÒ : Về nhà - Xem kĩ tính chất phép cộng phép nhân số tự nhiên - Xem lại tập giải - BTVN : 26; 28;29;30;31;32;33;34 Sgk - Chuẩn bị : Máy tính bỏ túi ...
 • 2
 • 204
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 (Học kì 2) Toán lớp 6 pdf

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 (Học kì 2) Toán lớp 6 pdf
... 3+ 5 x= + = = 10 10 10 11 ×x = 7 11 x= : 7 11 = 11 = x− 0.5 0.5+0.5 0.5 0.25 0.25 1. 0 điểm 1 1 1 1 1 1 + + + + + = + + + + + 12 20 30 42 56 2 .3 3.4 4.5 5 .6 6.7 7.8 1 1 1 1 1 1 = − + − + − ... = + − 12 24 24 24 + 18 15 = = 24 24 7 .3 8 .1 8.2 Nội dung −4 −5  −4 −5  + ÷ × + × =   11 11 11  7 = ×( 1) = − 11 11 Điểm 3. 5 điểm 0.5 0.5 0.5 0.5+0.5 0.5 0.5 2.5 điểm = × x− = 10 3+ 5 x= ... kiểm tra: /4/ 2 012 I/Phần trắc nghiệm: (đúng câu 0.5 điểm) ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA TIẾT LẦN Môn: Toán lớp Câu Đáp án B D C C A B II/ Phần tự luận: Câu 7 .1 5 +1 + = 9 = = 7.2 18 15 ...
 • 3
 • 2,403
 • 38

Giáo án vật lý lớp 6 - Tiết 18 & 19 pptx

Giáo án vật lý lớp 6 - Tiết 18 & 19 pptx
... -Một ròng rọc cố định -Một ròng rọc động -Dây vắt qua ròng rọc -Một giá TN Cả lớp: -Tranh phóng to hình 16. 1, 16. 2 -Một bảng phụ ghi bảng 16. 1: Kết TN C PHƯƠNG PHÁP: ... hình 16. 7 có lợi gì? *H.Đ.5: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ(3 phút) -Lấy thí dụ sử dụng ròng rọc -Làm tập 16. 1, 16. 2, 16. 4, 16. 5, 16. 6 - n tập chuẩn bị cho tiết ôn tập chương I: Trả lời câu hỏi đầu chương I tr.5 ... hỏi C1 C1: -Hình 16. 2a: Ròng rọc cố định-Là bánh xe có rãnh để vắt dây qua, trục bánh xe mắc cố định Khi -GV giới thiệu chung ròng rọc: Ròng kéo dây, bánh xe quay quanh trục cố rọc bánh xe quay...
 • 7
 • 331
 • 0

giáo án toán học: hình học 6 tiết 19+20 potx

giáo án toán học: hình học 6 tiết 19+20 potx
... tOt’ + yOt’ = tOt’ + 60 o = tOt’ = tOt’ = 60 o O y Giáo viên Hoạt động : Học sinh Bài ghi - Học sinh hoạt I.- Tia phân giác Định nghĩa tia động theo phân giác nhóm góc ? Cho xOy = 64 o Vẽ tia Oz nằm ... bày cách vẽ đo 64 o Giải Cách : Dùng thước đo góc - Học sinh lên bảng vẽ Ta có : xOz = zOy - Gv giới thiệu cách Mà xOz + zOy = xOy = 64 o gấp giấy Nên - Học sinh trả Hoạt động : xOz = 64 o : = 32o ... nằm hai Tia Oz nằm góc yOz So sánh hai tia Ox Oy xOz yOz y nên: xOz + - GV giới thiệu yOz = xOy 32o + tia phân giác - Học sinh nhắc yOz = 64 o lại nhiều lần yOz = 64 o – 32o O z yOz = 32o x Oz tia...
 • 15
 • 106
 • 0

Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 19+20 docx

Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 19+20 docx
... nhà học sinh 2./ Kiểm tra củ : Đã thực kiểm tra tiết 3./ Bài : Hoạt Giáo viên Học sinh Bài ghi động - Ví dụ : Trong - Học sinh trả I.- Nhắc lại phép chia 12 : lời Số dư quan hệ chia hết số dư ... hết số dư ? Số tự nhiên a chia - Giới thiệu ký hết cho số tự hiệu  - Học sinh trả - Ví dụ : Trong lời số dư nhiên b  có số tự nhiên k phép chia 14 : - Học sinh đọc cho a = b k số dư ? định ... sinh - Học sinh tìm dùng ba số chia hết bảng cho ví dụ để 12 ; 40 ; làm 60 suy (hoặc kéo 40 – 12 = 28  60 – 12 = theo) - Ta viết a + b m hay (a + b)  hiệu 40 – 12 ; 60 – 12 tổng 12 + 40 + 60 có...
 • 14
 • 192
 • 2

đổi mới phương pháp dạy tiết luyện tập môn toán lớp 6 nhằm nâng cao kĩ năng giải bài tập toán cho học sinh

đổi mới phương pháp dạy tiết luyện tập môn toán lớp 6 nhằm nâng cao kĩ năng giải bài tập toán cho học sinh
... pháp dạy hợp lý, đối tượng phần đề cập đến Đổi phương pháp dạy tiết luyện tập môn toán lớp nhằm nâng cao giải tập toán cho học sinh 4/ Khách thể phạm vi nghiên cứu : Giáo dục (hoặc dạy học) ... thêm sách tham khảo môn Toán để học sinh tìm tòi, học tập giải toán để em tránh sai lầm làm tập nâng cao hứng thú, kết học tập môn toán nói riêng, nâng cao kết học tập học sinh nói chung Với PHHS ... Bước 3: Cho học sinh làm vài tập theo định giáo viên, nhằm kiểm tra hiểu biết học sinh rèn luyện kỹ năng, thuật toán Phương án Bước1: Cho học sinh trình bày lời giải số tập cũ mà học sinh chuẩn...
 • 20
 • 1,909
 • 10

bài tập nâng cao toán lớp 6 có giải chi tiết

bài tập nâng cao toán lớp 6 có giải chi tiết
... vy : ab = 6m.6n = 36mn => ab = 2 16 tng ng mn = tng ng m = 1, n = hoc m = 2, n = tng ng vi a = 6, b = 36 hocc l a = 12, b = 18 Bi toỏn : Tỡm hai s nguyờn dng a, b bit ab = 180, [a, b] = 60 Li gii ... CC VN NNG CAO V TNH CHIA HT, C V BI A KIN THC C BN - Nm c cỏc du hiu chia ht, tớnh cht chia ht ca mt tng - Hiu v mi quan h gia c v bi vi tớnh chia ht B MT S BI TON CHNG MINH V TNH CHIA HT I Chỳ ... hai ch s tn cựng chia ht cho (hoc 25) thỡ chia ht cho (hoc 25) v ch nhng s ú mi chia ht cho (hoc 25) Du hiu chia ht cho 8, 125 Nhng s cú ba ch s tn cựng chia ht cho (hoc 125) thỡ chia ht cho (hoc...
 • 25
 • 2,518
 • 2

bài tập tuyển chọn toán lớp 6 mới nhất có giải chi tiết

bài tập tuyển chọn toán lớp 6 mới nhất có giải chi tiết
... 8 260 + + + = 16, 16 chia dư Vậy 8 260 chia dư Tương tự ta có: 1725 chia cho dư 7 364 chia cho dư 105 chia cho dư Ta 8 260 chia cho dư 1725 chia cho dư 7 364 chia cho dư 105 chia cho dư Bài 6: ... số HS lớp B Số HS lớp C 17/ 16 số HS lớp A Hỏi lớp học sinh? Hướng dẫn: 18 Số học sinh lớp 6B học sinh lớp 6A (hay ) 16 17 Số học sinh lớp 6C học sinh lớp 6A 16 Tổng số phần lớp: 18+ 16+ 17 = ... rằng: a/ 61 00 – chia hết cho b/ 2120 – 1110 chia hết cho Hướng dẫn a/ 61 00 chữ số hàng đơn vị (VD 61 = 6, 62 = 36, 63 = 2 16, 64 = 12 96, …) suy 61 00 – chữu số hàng đơn vị Vậy 61 00 – chia hết...
 • 53
 • 1,348
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Bài tập nhóm việc hạch toán thuế giá trị gia tăng tại tổ chức tín dụng – ngân hàng thương mạiBiquyetviet headlineLHS phạm hồng quân chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố hải phòng một số vấn đề lý luận và thực tiễnHoàn thiện công tác trả công lao động tại công ty TNHH sản xuất và thương mại vạn hoaThực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 20102012Shadowscape Tarot bản tiếng ViệtNghiên cứu tiềm năng và thực trạng phát triển ngành nông nghiệm tỉnh sơn la10 câu hỏi và đáp án tiền tệ ngân hàngBiện pháp ngăn chặn trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự việt namCấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng dân sựPsychology 5th global edtion cicarelli whiteInformation technology for manaagement 10th by turbanSystem architecture 1st global cameron crawley and selvaQualitative research methods for the social sciences 9th lune bergĐề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Thuỵ Hương, Hải Phòng năm học 2016 2017Đề tài: Báo chí Thanh HóaThỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự việt nam hiện hànhBảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân sự việt namSocial psychology 14th global edition branscombe baronLượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên, môi trường các hệ sinh thái biển do sự cố dầu tràn, đề xuất biện pháp trước mắt và lâu dài để phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm dầu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập