TOAN 6,9

Đề Toán 69 HK II (2004-2005)

Đề Toán 69 HK II (2004-2005)
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC K II TOÁN LỚP I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) 1.Câu 1: ( 1đ) câu 0.25 đ a c -3 b 15 d -9 2.Câu 2: (0.5đ) câu d 3.Câu 3: (0.5 đ) câu b câu 4: (1đ) Điền câu 0.25đ II/ TỰ LUẬN: (7đ)...
 • 2
 • 58
 • 0

Tìm hiểu công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần Lilama 69-3.doc

Tìm hiểu công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần Lilama 69-3.doc
... kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối tợng để tập hợp chi phí sản xuất phạm vi giới hạn mà chi phí sản ... thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Lilama 69-3 Đặc điểm chi phí phân loại chi phí sản xuất Công ty CP Lilama 69-3 Sản xuất xây lắp ngành sản xuất có tính ... thực tập: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm toán kinh tế toàn doanh nghiệp, phục vụ cho công tác tính giá thành sản phẩm đợc kịp thời xác Phơng pháp tập hợp chi phí sản...
 • 99
 • 266
 • 1

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần LILAMA 69-3.DOC

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần LILAMA 69-3.DOC
... SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3 2.1 Ảnh hưởng đặc điểm sản phẩm sản xuất tới kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty 2.1.1 Đặc điểm sản phẩm xây lắp công ty Đặc ... thành sản phẩm xây lắp công ty cổ phần LILAMA 69-3” Chuyên đề em gồm phần sau: Phần 1: Tổng quan công ty cổ phần LILAMA 69-3 Phần 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây ... kế toán công ty cổ phần LILAMA 69-3 Kế toán trưởng Phó phòng kế toán tổng hợp Kế toán tiền mặt Kế toán TGNH Kế toán TSCĐ Kế toán thuế Kế toán vật tư Kế toán lương Kế toán công nợ Thủ quỹ Kế toán...
 • 89
 • 247
 • 3

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần LiLama 69-1

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần LiLama 69-1
... tng chu chi phớ Theo cỏch phõn loi ny chi phớ sn xut c chia thnh chi phớ trc tip v chi phớ giỏn tip Chi phớ trc tip: l cỏc chi phớ sn xut liờn quan trc tip n tng i tng chu chi phớ Cỏc chi phớ ... kin mỏy; chi phớ vt liu; chi phớ cụng c, dng c, chi phớ khu hao TSC; chi phớ dch v mua ngoi, chi phớ khỏc bng tin Chi phớ tm thi s dng mỏy thi cụng gm: chi phớ sa cha ln mỏy thi cụng, chi phớ ... cỏch ny chi phớ c chia thnh chi phớ bt bin, chi phớ kh bin v chi phớ hn hp: Chi phớ bt bin: l cỏc chi phớ m tng s khụng thay i cú s thay i v lng hot ng ca sn xut hoc lng sn phm sn xut k Chi phớ...
 • 82
 • 108
 • 0

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần LILAMA 69/3

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần LILAMA 69/3
... Lớp kế toán PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3 2.1 Ảnh hưởng đặc điểm sản phẩm sản xuất tới kế toán chi phí sản xuất tính ... thành sản phẩm xây lắp công ty cổ phần LILAMA 69-3” Chuyên đề em gồm phần sau: Phần 1: Tổng quan công ty cổ phần LILAMA 69-3 Phần 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây ... kế toán công ty cổ phần LILAMA 69-3 Kế toán trưởng Phó phòng kế toán tổng hợp Kế toán tiền mặt Kế toán TGNH Kế toán TSCĐ Kế toán thuế Kế toán vật tư Kế toán lương Kế toán công nợ Thủ quỹ Kế toán...
 • 85
 • 111
 • 0

Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần LiLama 69-1

Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần LiLama 69-1
... tng chu chi phớ Theo cỏch phõn loi ny chi phớ sn xut c chia thnh chi phớ tr c tip v chi phớ giỏn tip Chi phớ trc tip: l cỏc chi phớ sn xut liờn quan tr c ti p n t ng i tng chu chi phớ Cỏc chi phớ ... n mỏy; chi phớ vt liu; chi phớ cụng c, dng c, chi phớ khu hao TSC ; chi phớ dch v mua ngoi, chi phớ khỏc bng tin Chi phớ tm thi s d ng mỏy thi cụng gm: chi phớ sa cha ln mỏy thi cụng, chi phớ ... loi chi phớ sn xut 3.1.1 Phõn loi chi phớ sn xut theo ni dung tớnh cht kinh t ca chi phớ Phõn loi chi phớ sn xut theo ni dung kinh t ca chi phớ l vi c phõn chia chi phớ sn xut thnh nhng yu t chi...
 • 83
 • 155
 • 0

69 Hoàn thiện công tác Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thiết bị kỹ thuật điện Hà Nội

69 Hoàn thiện công tác Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thiết bị kỹ thuật điện Hà Nội
... vật liệu Công ty Thiết bị kỹ thuật điện Nội Chơng III: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty Thiết bị kỹ thuật điện Nội Kết luận Mục lục Chơng I Lý luận chung công tác kế ... cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán vật liệu Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán vật liệu 49 Nội dung hoàn thiện công tác kế toán vật liệu 50 3.ý nghĩa hoàn thiện công tác ... pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu Đối tợng phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty Thiết bị kỹ thuật điện Nội Lấy số liệu quý III...
 • 118
 • 183
 • 0

69 Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội

69 Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội
... chung thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Thành phẩm Khái niệm thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm kết tiêu thụ Kết trình sản xuất doanh nghiệp sản phẩm Sản phẩm thành phẩm, bán thành ... thành phẩm xác định kết tiêu thụ công ty Cao su Sao Vàng Nội I Khái quát chung công ty Cao Su Sao Vàng Nội Qúa trình phát triển Công ty Cao su Sao Vàng Nội trớc nhà máy Cao su Sao Vàng ... thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp sản xuất Chơng II : Thực trạng công tác hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty Cao...
 • 71
 • 138
 • 0

69 Hoàn thiện kế toán tiêu thụ, xác định kết quả tiêu thụ và các biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ tại Công ty TNHH Electrolux Việt Nam

69 Hoàn thiện kế toán tiêu thụ, xác định kết quả tiêu thụ và các biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ tại Công ty TNHH Electrolux Việt Nam
... ' 'Hoàn thiện kế toán tiêu thụ, xác định kết tiêu thụ biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ công ty TNHH Electrolux Việt Nam' ' Nội dung viết chia làm phần: Phần I: Lý luận chung công tác tiêu thụ ... toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ công ty Electrolux Việt Nam Là đơn vị hạch toán độc lập chịu trách nhiệm trớc kết kinh doanh nên công tác hạch toán kế toán tiêu thụ xác định kết đợc công ty ... hoá xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp thơng mại Phần II: Thực trạng hạch toán kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ công ty TNHH Electrolux Việt Nam Phần III: Một số ý kiến giải pháp nhằm hoàn...
 • 108
 • 201
 • 0

69 Nghiệp vụ Kế toán trong Ngân hàng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Xuyên

69 Nghiệp vụ Kế toán trong Ngân hàng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Xuyên
... toán Ngân hàng cần tổ chức tốt nghiệp vụ thnah toán vốn Ngân hàng NHNo&PTNT huyện Phú Xuyên Ngân hàng loại hoạt động chủ yếu địa bàn huyện Phú Xuyên, mà đa số bút toán chuyển tiền Ngân hàng thông ... vốn B/ Nghiệp vụ kế toán ngân quỹ I./ vấn đề chung công tác kế toán NHNo&PTNT huyện Phú Xuyên Tổ chức công tác kế toán ngân quỹ Ngân hàng Hiện phòng kế toán ngân quỹ trung tâm có 11 ngời Trong ... 3.000.000đ Kế toán toán vốn Ngân hàng NHNo&PTNT Phú Xuyên chi nhánh Ngân hàng cấp hoạt động dới đạo NHNo&PTNT tỉnh Hà Tây Do không tham gia toán với Ngân hàng Nhà nớc, không tham gia toán bù trừ với Ngân...
 • 59
 • 155
 • 0

69 Kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại Công ty vật liệu điện & dụng cụ cơ khí

69 Kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại Công ty vật liệu điện & dụng cụ cơ khí
... động bán hàng - Giá vốn - chi phí bán hàng, QLDN hàng bán Để xác định kết bán hàng, kế toán sử dụng TK 911- xác định kết kinh doanh, nhng Cửa hàng không xác định kết lãi lỗ mặt hàng xác định kết ... hợp công ty để tổng hợp số liệu lên sổ sách kế toán toàn công ty. Vì vậy,để nghiên cứu công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty ta nghiên c ú công tác tổ chức bán hàng xác định kết ... tác kế toán bán hàng& xác định kết bán hàng doanh nghiệp Phần II:thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng, xác định kết bán hàng Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu...
 • 76
 • 136
 • 0

69 Kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp X18

69 Kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp X18
... hàng - Tổ chức công tác kế toán nghiệp X-18 : Sơ đồ máy kế toán nghiệp Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toán thủ quỹ vốn tiền toán Kế toán vật liệu TSCĐ CCDC Kế toán tiền lơng tập hợp chí ... loại nguyên liệu vật liệu nghiệp 3.2 Kế toán tổng hợp nghiệp vụ kinh tế chủ yếu : Kế toán tổng hợp nguyên liệu vật liệu việc ghi chép tình hình nhập , xuất nguyên liệu vật liệu tài khoản kế toán ... nên hạch toán kế toán nguyên liệu vật liệu nghiệp không sử dụng tài khoán kế toán nh TK 521, TK 532 Khi nghiệp tiến hành mua nguyên liệu vật liệu vào nhu cầu sử dụng nguyên liệu vật liệu sản...
 • 65
 • 125
 • 0

69 Kế toán tại sản cố định ở Công ty cổ phần xây dựng giao thông thương mại và dịch vụ 189-Tổng Công ty XD Sông Hồng

69 Kế toán tại sản cố định ở Công ty cổ phần xây dựng giao thông thương mại và dịch vụ 189-Tổng Công ty XD Sông Hồng
... cỏc khon u t vo cụng ty con" thỡ cỏc on kinh t hoc cỏc tng cụng ty phi hp nht bỏo cỏo ti chớnh gia cụng ty m (tng cụng ty) vi cỏc cụng ty hp nht cỏc bỏo cỏo ti chớnh, ti cụng ty m cn thc hin mt ... nghip May - Cụng ty 20 Cụng ty c phn may xut khu Quyt nh Nht ký chung Thỏi Nguyờn 15/2006/Q-BTC Cụng ty c phn may ng Nai Quyt nh Nht ký chung - Doganamex 15/2006/Q-BTC Cụng ty C phn May ụng M ... vi yờu cu ca lut, c bit l cỏc phm vi v qun lý s dng hoỏ n cũn nhiu Phần phơng hớng giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán doanh nghiệp dệt may việt nam 2.1 Phng hng hon thin t chc hch...
 • 92
 • 246
 • 1

69 Kế toán thành phẩm Tiêu Thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Tứ Gia

69 Kế toán thành phẩm Tiêu Thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Tứ Gia
... Thực tế công tác kế toán nghiệp vụ tiêu thụ , xác định kết kinh doanh Công Ty Cổ Phần tứ Gia Kế toán trình bán hàng : 1.1 Các phơng thức bán hàng Công Ty Cổ Phần Tứ Gia Công Ty Cổ Phần Tứ Gia đơn ... đề tài Kế Toán Thành Phẩm Tiêu Thụ Xác Định kết tiêu thụ Công ty cổ phần Tứ Gia, để nhằm nêu bật tầm quan trọng kế toán tiêu thụ doanh nghiệp cổ phần nói riêng xã hội nói chung Với thời gian học ... 421 Kết chuyển lãi Kết chuyển lỗ Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phần II Thực tế công tác tiêu thụ , xác định kết tiêu thụ công ty cổ phần tứ gia...
 • 92
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thực trạng và giải pháp phát triển thương hiệu VNPT Thừa Thiên HuếĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN KHỐI 12 NĂM HỌC 2016 – 2017ĐỀ CƯƠNG môn QLNN về AN NINH QUỐC PHÒNG 2Tăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội của bảo hiểm xã hội Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAMCông nghệ sản xuất chất bột màu gốm sứĐánh giá sự đa dạng và đặc điểm phân bố của các loài bò sát (reptilia) và ếch nhái (amphibia) tại trạm đa dạng sinh học mê linh, tỉnh vĩnh phúcThực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển nông nghiệp nông thôn tại tỉnh Lạng SơnTHỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG LÂM NGHIỆP THUỶ SẢN aTỈNH VĨNH PHÚCThực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất cây ăn quả tại huyện Phù Ninh tỉnh Phú ThọThực trạng và những giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở Phổ YênA guide of refinery process tài liệu hay tổng hợp tất cả các quá trình chế biến lọc hóa dầuTìm hiểu tổng quan dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 - Phần 2XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRUYỀN SÓNG NGẮN VÀ ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN ĐƯỜNG TRUYỀN TRONG DẢI TẦN TỪ 6MHZ ĐẾN 16MHZBài giảng an toàn vệ sinh viên phần 8 xử phạt hành chínhBài giảng an toàn vệ sinh viên phần 2 chế độ chính sáchBài thuyết minh Hà NộiLàm đường vào đồng vănTính biểu trưng của từ ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Việt (dựa trên ngữ liệu là những văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ văn chương)Tình hình thực hiện bao thanh toán tại Việt Nam và một số giải pháp để đưa sản phẩm bao thanh toán vào ứng dụng taị Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập