Chu kỳ tế bào và nguyên phân

Tài liệu Chu kỳ tế bào nguyên phân pdf

Tài liệu Chu kỳ tế bào và nguyên phân pdf
... theo chu kỳ gọi chu kỳ nguyên phân hay chu kỳ tế bào (cell cycle) Nguyên phân phần toàn chu kỳ tế bào tế bào trải qua nguyên phân (như hợp tử, tế bào phôi, tế bào thuộc mô sinh trưởng hay mô phân ... Sơ đồ tổng quát chu kỳ tế bào tế bào, phần lại chu kỳ tế bào gọi kỳ trung gian (interphase) Gọi kỳ trung gian nằm hai lần phân chia liên tiếp Đây giai đoạn tế bào diễn hoạt động chuyển hóa cao ... chu kỳ tế bào Có thể nói, G0 không đơn vắng mặt tín hiệu cho nguyên phân mà ức chế hoạt tính gene cần thiết cho nguyên phân Các tế bào ung thư vào pha G0 định trước để lặp lại chu kỳ tế bào cách...
 • 12
 • 476
 • 6

Sinh học tế bào ( phần 33 ) Chu kỳ tế bào nguyên phân pot

Sinh học tế bào ( phần 33 ) Chu kỳ tế bào và nguyên phân pot
... nguyên phân chu kỳ Nguyên phân (mitosis) Nguyên phân tự chia làm bốn giai đoạn khác nhau, diễn tiến theo trình tự sau: kỳ trước (prophase), kỳ (metaphase), kỳ sau (anaphase) kỳ cuối (telophase) Mỗi ... gap) = giai đọan khởi đầu tế bào sinh trưởng, chuyển hóa chu n bị cho tái gene; (2 ) S (DNA synthesis) = tổng hợp DNA (về chi tiết, xem chương 5); (3 ) G (second gap) = chu n bị cho trình nguyên phân; ... DNA, chu n bị tích cực cho tế bào bước vào nguyên phân Nó chia thành ba phần, gọi G1, S G2 Như vậy, theo nguyên tắc, chu kỳ tế bào bao gồm bốn giai đoạn theo thứ tự sau (hình 3.7b): (1 ) G1 (first...
 • 9
 • 467
 • 1

Chu ky te bao va nguyen phan sinh hoc 10-Hoi Giang

Chu ky te bao va nguyen phan sinh hoc 10-Hoi Giang
... với sinh vật nhân thực đa bào: - Nguyêniphân p phận bòng n Giúp tá sinh giú mô thể sinh trưở tổ thương phát triển Hợp tử Thằn lằn tự tái tạo lại đuôi Em bé Trưởng * Đối với sinh vật sinh sản sinh ... Diễn tổng hợp protein (histon), protein thoi phân bào (tubulin ) i KhốCơ chế điều hòa: u - Thời gian tốc độ phân chia phận, độn ung g vật thực vật khác thư kì tế bào điều khiển hệ - Chu thống điều ... tế bào mẹ ban đầu? Ý nghĩa nguyên phân: • Sinh học Nguyên phâ • Thực tiễn n có ý nghóa nào? * Đối với sinh vật nhân thực đơn bào: - Nguyên phân chế sinh sản Cơ thể mẹ phân chia tạo thành hai...
 • 20
 • 222
 • 2

CHUYÊN đề CHU kỳ tế bào NGUYÊN PHÂN

CHUYÊN đề CHU kỳ tế bào và NGUYÊN PHÂN
... CƠ BẢN Theo Campbell chu kỳ tế bào đời tế bào từ sinh đến phân chia xong Chu kỳ tế bào gồm hai thời kỳ xen kẽ kỳ trung gian nguyên phân tế bào động vật nuôi cấy, chu kỳ tế bào kéo dài khoảng ... Kiểu phân bào hợp bào nấm nhày: A => Tế bào phân chia nhân không phân chia tế bào chất tạo nên hợp bào - Kiểu phân bào tế bào biểu bì: C Vì: Tế bào phân bào cách bình thường, có đủ pha phân bào ... loại tế bào thể mà thời gian chu kỳ tế bào thời gian pha có khác Thời gian chu kỳ tế bào phụ thuộc vào tốc độ phân bào giai đoạn khác phát triển thể Ví dụ số tế bào chu kỳ sống ngắn tế bào...
 • 38
 • 1,290
 • 2

Chu kỳ tế bào sự phân bào

Chu kỳ tế bào và sự phân bào
... thành nhân khối tế bào chất chung Hình 6: Các kỳ nguyên phân - Sự phân chia tế bào chất: Sự phân chia tế bào chất cuối kỳ sau đầu kỳ cuối diễn suốt kỳ cuối tế bào động vật phân chia tế bào chất đợc ... cho tế bào sinh dục chín, tế bào tạo có nhiễm sắc thể giảm nửa so với tế bào mẹ Để tìm hiểu sâu phân bào nguyên nhiễm phân bào giảm nhiễm trớc hết ta tìm hiểu chu kỳ tế bào 3- Chu kỳ tế bào (Cell ... nhau: Nguyên phân Giảm phân Kiểu phân bào đặc trng cho tất Kiểu phân bào đặc trng cho tế bào dạng tế bào sinh dục vào thời kỳ chín để tạo giao tử Tế bào có nhiễm sắc thể nh tế bào Tế bào có nhiễm...
 • 21
 • 719
 • 7

Chu ki te bao va nguyen phan

Chu ki te bao va nguyen phan
... Thời gian ? ? Đặc điểm ? ? CHU KÌ TẾ BÀO VÀ Q TRÌNH NGUN PHÂN I Chu kì tế bào Khái niệm Chu kỳ tế bào gì? Gồm giai đoạn ? CHU KÌ TẾ BÀO VÀ Q TRÌNH NGUN PHÂN Khái niệm Chu kì tế bào khoảng thời ... tin sgk em trả lời cá c câu hỏi sau: 1.- Thế chu kì tế bào ? - Chu kì tế bào gồm giai đoạn ? 2.- Đặc điểm họat động chu kỳ tế bào? - Đặc điểm giai đọan chu kỳ tế bào? ( Hãy điền đầy đủ thơng tin ... nghĩa ? Chúng ta tìm hiểu qua học hơm BÀI 18: CHU KỲ TẾ BÀO VÀ Q TRÌNH NGUN PHÂN CHU KÌ TẾ BÀO VÀ Q TRÌNH NGUN PHÂN I Chu kì tế bào Khái niệm CHU KÌ TẾ BÀO VÀ Q TRÌNH NGUN PHÂN Quan sát hình...
 • 27
 • 938
 • 4

Bai 18 Chu ki te bao va nguyen phan.ppt

Bai 18 Chu ki te bao va nguyen phan.ppt
... I/Khái niệm chu kỳ tế bào -Chu kỳ tế bào chu i ki n có trật tự, liên tục mà TB phải trải qua lặp lại lần NP liên tiếp -Chu kỳ tế bào gồm giai đoạn: +kỳ trung gian(dài) ... bào đặc hiệu (tubulin) 3/Điều khiển chu kỳ tế bào - Tế bào phân chia nhận tín hiệu từ môi trường bên bên - Trong trình phân chia lại có nhiều điểm ki m soát chu kỳ tế bào (ở pha G1có điểm giới ... kích thích sinh trưởng, Các tác nhân gây đột biến ảnh hưởng đến chế điều khiển phân bào , sai lệch chu kỳ tế bào - VD tế bào ung thư thoát khỏi chế điều hoà phân bào nên phân chia liên tục tạo thành...
 • 11
 • 315
 • 3

tiet 20 chu ki te bao va nguyen phan docx

tiet 20 chu ki te bao va nguyen phan docx
... PHÂN I Chu kì tế bào NG GIAN K Ì T RU G1 S G2 Nguyeân phaân Khái niệm Là trình tự định ki n mà tế bào trải qua lặp lại lần nguyên phân liên tiếp mang tính chất chu kì * Đặc điểm thời gian: Chu kì ... nguyên phân liên tiếp *Thời gian chu kì tế bào tuỳ thuộc loại tế bào thể tuỳ thuộc loài VD:Ởnguời :TB phôi 20 p/1 lần Ruột phân bào: lần / ngày Gan lần / năm TB thần kinh thể người trưởng thành ko ... nghiệm có chu kì tế bào kéo dài 24h kì trung gian chiếm 23h nguyên phân chiếm 1h Chu kì tế bào Kì trung gian Nguyên phân Kì trung gian: •- Gồm pha : G1, S, G2 -Chiếm phần lớn thời gian chu kì tế...
 • 48
 • 253
 • 0

Bài 18: Chutế bào nguyên phân doc

Bài 18: Chu kì tế bào và nguyên phân doc
... Tế bào chất phân chia dần, tách tế bào mẹ thành tế bào Các tế bào động vật phân chia tế bào chất cách thắt màng tế bào vị trí mặt phẳng xích đạo, tế bào thực vật lại tạo thành vách ngăn tế bào ... chủ yếu tế bào; pha S diễn nhân đôi ADN nhiễm sắc thể Kết thúc pha S, tế bào chuyển sang pha G2, lúc tế bào tổng hợp tất lại cần cho trình phân bào Nguyên phân diễn sau pha G2 – Chu tế bào điều ... trả lời: – Chu tế bào khoảng thời gian lần phân bào liên tiếp Một chu tế bào bao gồm trung gian trình nguyên phân trung gian gồm ba pha theo thứ tự G1 , S, G2, pha G1 thời sinh trưởng...
 • 5
 • 193
 • 0

tiết 20. chutế bào nguyên phân

tiết 20. chu kì tế bào và nguyên phân
... nhờ phân chia tế bào ( phân bào ) cụ thể nhờ nguyên phân Vậy trình diễn có ý nghĩa ? Chúng ta tìm hiểu qua học hôm CHƯƠNG IV PHÂN BÀO Tiết 20: CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN PHÂN BÀO Phân ... chuyển thoi phân bào tiến cực tế bào 1.4 cuối NST dãn xoắn Màng nhân nhân dần xuất 2 Phân chia tế bào chất Sự phân chia tế bào chất diễn cuối cuối, tế bào chất phân chia dần tách tế bào ... người trưởng thành ko phân bào VD: TB người nuôi cấy ống nghiệm có chu tế bào kéo dài 24h trung gian chiếm 23h nguyên phân chiếm 1h Chu tế bào trung gian Nguyên phân trung gian: •-...
 • 48
 • 111
 • 0

CHU kỳ tế bào sự PHÂN bào

CHU kỳ tế bào và sự PHÂN bào
... chia chu kỳ tế bào hai thời kỳ chính: * Gian kỳ( I): Là thời kỳ hai lần phân chia, thời gian tế bào trao đổi chất, sinh trưởng chu n bị cho phân bào * Thời kỳ phân bào( M): Là thời kỳ tế bào mẹ phân ... Sự phân chia tế bào chất diễn Kết từ tế bào (2n) qua giảm phân với hai lần phân bào( phân bào I phân bào II) cho tế bào có NST(1n) Phân biệt phân bào nguyên nhiễm giảm nhiễm Nguyên phân Giảm phân ... tạo, hình thành hai nhân khối tế bào chất chung e Phân chia tế bào chất: Sự phân chia tế bào chất cuối kỳ sau đầu kỳ cuối diễn suốt kỳ cuối Ở tế bào động vật phân tế bào chất bắt đầu hình thành...
 • 13
 • 80
 • 0

Chutế bào nguyên phân

Chu kì tế bào và nguyên phân
... I Chu kỳ tế bào - Chu tế bào khỏang thời gian hai lần phân bào - Chu tế bào gồm: +Kỳ trung gian +Quá trình nguyên phân - trung gian chiếm phần lớn chu tế bào Ví dụ: tế bào người ... (crômatic) Kết thúc pha Stế bào chuyển sang pha G2 Lúc tế bào tổng hợp tất lại cần cho trình phân bào - Các tế bào thể đa bào phân chia nhận tính hiệu từ bên bên tế bào Chu tế bào điều khiển hệ thống ... cực tế bào - Kỳ cuối: NST dãn xoắn dần màng nhân xuất Phân chia tế bào chất - Sau kỳ sau hoàn tất việc phân chia vật chất di truyền, tế bào chất bắt đầu phân chia thành tế bào - Các tế bào động...
 • 16
 • 1,311
 • 0

bài 18. chu kỳ tế bào quá trình nguyên phân

bài 18. chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân
... I CHU KỲ TẾ BÀ O Khái niệm Đặc điểm chu kỳ tế bào II QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Mô tả diễn biến trình nguyên phân Quá trình nguyên phân Ý nghĩa trình nguyên phân BÀI 18 CHU KỲ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN ... chu kỳ tế bào?  I CHU KỲ TẾ BÀ O Khái niệm Đặc điểm chu kỳ tế bào II QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Mô tả diễn biến trình nguyên phân Quá trình nguyên phân Ý nghĩa trình nguyên phân Chu kỳ tế bào khoảng ... trình nguyên phân Quá trình nguyên phân I CHU KỲ TẾ BÀ O Khái niệm Đặc điểm chu kỳ tế bào II QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Mô tả diễn biến trình nguyên phân Quá trình nguyên phân Ý nghĩa trình nguyên phân...
 • 32
 • 738
 • 1

Chu kỳ tế bào quá trình nguyên phân

Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân
... Bài 18 CHU KÌ TẾ BÀO VÀ BÀI MỚI QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN I CHU KÌ TẾ BÀO II QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Phân chia nhân a Kì đầu b Kì c Kì sau d Kì cuối Phân chia tế bào chất Tế bào ĐV Tế bào TV III ... hợp tất cần cho trình phân bào QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN II QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN: Phân chia nhân Kì đầu Quá trình NP gồm giai đoạn ? Kì Kì sau Kì cuối Phân chia TBC Tế bào ĐV Tế bào TV Kì đầu Các ... CỦA NGUYÊN PHÂN I CHU KÌ TẾ BÀO: Chu tế bào gì? Là trình tự giai đoạn mà tế bào cần phải trải qua khoảng thời gian lần phân bào Gồm: kì trung gian (chiếm thời gian dài) kì trình nguyên phân...
 • 26
 • 355
 • 3

Tài liệu BÀI 18- CHU KỲ TẾ BÀO QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

Tài liệu BÀI 18- CHU KỲ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN
... cho sinh vật từ tế bào ban đầu (hợp tử) phát triển thành thể có hàng tỉ tế bào? SINH HỌC 10 CƠ BẢN BÀI 18 CHU KỲ TẾ BÀO VÀ Q TRÌNH NGUN PHÂN I CHU KỲ TẾ BÀO: Khái niệm: - Chu tế bào khoảng thời ... Khi tế bào thể phân chia? - Các tế bào thể đa bào phân chia nhận tín hiệu từ bên ngồi bên tế bào II Q TRÌNH NGUN PHÂN Thế q trình ngun phân? Có giai đoạn? Ngun phân hình thức phân chia tế bào ... - Thoi phân bào biến II Q TRÌNH NGUN PHÂN Phân chia tế bào chất: Sự phân chia tế bào chất xảy nào? Sự phân chia có khác động vật thực vật? Phân chia tế bào chất: - Phân ng v tế mào g tết Ở độ...
 • 28
 • 456
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá hiện trạng vai trò của báo trí trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho nông dân ven biển đồng bằng sông HồngEnglish 4 unit 7 lesson1Công tác giám sát chất lượngĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu chỉ số giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý Nhà nước về thương mạiĐề tài NCKH cấp Bộ Xây dựng dữ liệu phục vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin khoa học và công nghệ và thị trường cho các nhóm ngành hàng thuộc ngành hóa chấtĐề tài nghiên cứu Bê tông hạt mịn chất lượng caoĐề tài nghiên cứu khoa học Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp Việt Nam phương pháp phân tích hồi quy theo ngưỡngĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển, hiệu quả công ty và hạn chế tài chínhĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thươngĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khả năng sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học Ibi để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng NamĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong thành lập lưới khống chế thi công công trình thuỷ điệnĐề tài nghiên cứu khoa học Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu ÁĐề tài Nghiên cứu phương pháp thành lập một số ứng dụng của mô hình cao DEMĐề tài Nguyên lý và thiết bị trong nhà máy điệnĐề tài nhập môn Tìm hiểu về công nghệ sạc không dâyĐề tài Phân tích kĩ thuật máy chụp X-Quang số (CR&&DR)Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh tại trường THCS Đoàn XáĐề tài Phân vùng với tách ngưỡng tự độngĐề tài Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh tháiĐỀ TÀI QUẢN LÝ TIỀN GỞI THANH TOÁN NGÂN HÀNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập