Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Tập hợp các phép toán trên tập hợp

Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
... giới thiệu phép toán tập hợp Ví dụ : Cho tập hợp : M={a;b;c} Tổ Toán - Trường THPT Thừa Lưu N={b;c;d;e;f} P={a;b;c;d;e;f} Q={b;c } Có nhận xét tập hợp P tập hợp M N ? GV : Tập P hợp hai tập M N ... xét tập Q tập hợp M N ? GV : Tập Q giao tập M N Vậy : Hợp tập hợp tập ? Giao tập hợp tập ? - GV giới thiệu hợp , giao minh hoạ biểu đồ Ven - GV cho HS trả lời H7 tiến hành phát phiếu học tập ... M N a/ Phép hợp : Tập hợp Q gồm phần tử vừa thuộc M vừa thuộc N A ∪ B = { x | x∈ A x ∈ B } Hợp tập hợpA B tập hợp bao gồm phần tử thuộc A thuộc B Giao tập hợp A B b/ Phép giao : tập hợp gồm...
 • 5
 • 5,973
 • 35

Tiết 7 Bài 3: TẬP HỢP CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP

Tiết 7 Bài 3: TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP
... (SGK/Tr 17) * Thực H4 (SGK/Tr 17) Đây btoán CM t .hợp Tập A: tập điểm cách đầu mút đoạn thẳng Tập B: tập điểm nằm đờng trung trực đoạn thẳng * Thực H5 (SGK/Tr 17) Hoạt động 3: Một số tập tập hợp số ... thực H3 (SGK/Tr 17) * Thực H3 (SGK/Tr 17) : 2 )Tập hợp nhau: * Yêu cầu HS đọc ĐN tập hợp SGK A = B (A B B A) * Yêu cầu HS thực H4 (SGK/Tr 17) 3)Biểu đồ Ven: VD1: SGK/ Tr 17 Ta có quan hệ ... Hoạt động 4: Các phép toán tập hợp Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh 1) Phép hợp: A B = { x | x A x B } * Chú ý nghe, quan sát ghi chép Biểu đồ ven: VD 2: (SGK/Tr 19) 2) Phép giao : A...
 • 3
 • 3,453
 • 14

BÀI DẠY: TẬP HỢP CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP

BÀI DẠY: TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP
... 2 .Tập hợp tập hợp nhau: a .Tập hợp con: *Định nghĩa:(sgk) Vd:Tìm tập hợp tập hợp A={1;2;3;4} *Chú ý: +A⊂ B ⇔ B ⊃ A Biểu đồ Venn nói lên mối quan hệ tập hợp :H1 biểu thị tập hợp màu vàng không ... A ⊂ A phải tập hợp tập hợp màu trắng, H2 +∀A, ∅ ⊂ A biểu thị tập hợp màu vàng tập hợp + ( A ⊂ BvaB ⊂ C ) ⇒ A ⊂ C tập hợp màu trắng *Cho học sinh phát biểu Đ/n tập hợp con,Gv b Tập hợp nhau: cố ... học sinh lấy số ví dụ phần bù tập hợp số Củng cố dạy: +Nhắc lại cho học sinh Đ n tập hợp phép toán tập hợp + Yêu cầu học sinh phải nắm kí hiệu học Bài tập nhà: Các tập sgk +∀A, A I A = A +∀A, A...
 • 3
 • 1,447
 • 4

Tập hợp các phép toán trên tập hợp

Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
... 2;3; 4} Nhận xét phần tử tập A B? * Ta gọi A tập tập B ? Khi tập A tập B? Tập tập a Tập (Sgk) A ⊂ B ⇔ (∀x ∈ A ⇒ x ∈ B ) 6}, 12} ? Cho A = {n ∈ ¥ / n M B = {n ∈ ¥ / nM Tập tập nào? ? A = {n ∈ ¥ ... ta nói {2;6} giao A B ? Từ nhận xét trên, cho biết giao hai tập hợp? + Hs trả lời Các phép toán tập hợp a Phép giao (Sgk) A ∩ B = {x / x ∈ A ∧ x ∈ B} ? Dựa vào đònh nghóa minh họa A ∩ B biểu đồ ... = {n ∈ ¥ / nM ∧ n < 18}, B = {n ∈ ¥ / n M ∧ n M ∧ n < 15} Tập tập nào? * Ta nói hai tập A B ? Từ ví dụ đònh nghóa hai tập nhau? b Tập hợp (Sgk) A = B ⇔ ( A ⊂ B ∧ B ⊂ A) + Mọi phần tử A nằm B +...
 • 4
 • 729
 • 2

Tiết 7 : Tập hợp các phép toán trên tập hợp pptx

Tiết 7 : Tập hợp và các phép toán trên tập hợp pptx
... } Các phép toán tập Có nhận xét tập hợp P Tập hợp P có đủ phần tập hợp M N ? tử M N hợp : GV : Tập P hợp hai tập M N a/ Phép hợp : Có nhận xét tập Q tập hợp M N ? Tập hợp Q gồm phần tử GV : Tập ... x | x A x  B } tập M N Vậy : Hợp tập hợp Hợp tập hợpA B tập ? Giao tập hợp bao gồm phần tập hợp tập ? tử thuộc A thuộc B Giao tập hợp A B - GV giới thiệu hợp , giao tập hợp gồm phần tử minh ... Hiệu tập hợp : giới thiệu hiệu tập hợp Hiệu tập hợp A B ký hiệu A\B : Muốn tìm phần bù Hỏi : Nhận xét khái niệm : tập phải tìm hiệu tập , nói chung hiệu Hiệu tập phần bù tập không thiết phần tập...
 • 7
 • 285
 • 0

Bài 3 - K10: Tập hợp các phép toán trên tập hợp

Bài 3 - K10: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
... Bài 3: TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP I Tập hợp: Ví dụ: Tập hợp học sinh lớp 10A11 Biểu đồ Ven: Mỗi tập hợp minh họa đường khép kín II Tập hai tập hợp nhau: 1) Tập con: A ⊂ ... 4 ;3 ⇒ x ∈ P ⇒ N ⊂ P ( 1) x ∈ P ⇒ x 4 ;3 ⇒ x 12 ⇒ x ∈ N ⇒ P ⊂ N ( ) ( 1) ( ) ⇒ N = P II Tập hai tập hợp nhau: 2) Hai tập hợp nhau: A ⊂ B A= B⇔ B ⊂ A III Các tập hợp tập số thực 1) Các tập hợp ... b) x ∈ ( 1;5] 2) x < c) x ∈ [ 5; +∞ ) 3) x ≥ d) x ∈ ( −∞;5) 4)1 ≤ x ≤ 5)1 < x < IV Các phép toán tập hợp: 1) Hợp hai tập hợp: Hợp hai tập hợp A B tập hợp phần tử thuộc A thuộc B • Ký hiệu:...
 • 23
 • 227
 • 0

đa thức các phép toán trên đa thức

đa thức và các phép toán trên đa thức
... số phức tập hợp C[x] Đa thức nhau: Hai đa thức P (x) = m akxk ; Q(x) = i=1 ak = bk với k = 0, n n k k=o bk x m = n II Các phép toán đa thức Phép cộng, trừ đa thức Cho hai đa thức P (x) = m ak xk ... Thanh Lớp: ĐHSP Toán - Lý K50 Trường Đại học Quảng Bình Đề tài: Đa thức phép toán đa thức Phép nhân đa thức Cho hai đa thức P (x) = m ak xk ; Q(x) = n bk xn Khi P (x)+ Q(x) k=0 k=o đa thức bậc m ... ĐHSP Toán - Lý K50 Trường Đại học Quảng Bình Đề tài: Đa thức phép toán đa thức Tương tự ta có khái niệm bội chung nhỏ hai đa thức Cho P (x) Q(x) đa thức khác Bội chung lớn P (x) Q(x) đa thức...
 • 27
 • 1,782
 • 2

Tập hợp, các phép toán trên tập hợp ứng dụng của các phép toán trên tập hợp để giải bài toán

Tập hợp, các phép toán trên tập hợp và ứng dụng của các phép toán trên tập hợp để giải bài toán
... Tập hợp, phép toán tập hợp ứng dụng phép toán tập hợp để giải toán , đồng thời thấy phong phú, lý thú toán học Đặc biệt khóa luận em nghiên cứu cách khái quát định nghĩa Tập hợp, phép toán tập ... toán tập hợp, kiến thức liên quan ứng dụng phép toán tập hợp để giải toán Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề: Chương I: Lí thuyết tập hợp Chương II: Ứng dụng phép toán tập hợp để giải toán ... thuyết tập hợp, phép toán tập hợp, kiến thức liên quan ứng dụng phép toán tập hợp để giải toán Phạm vi nghiên cứu: Do hạn chế mặt thời gian lực thân nên đề tài dừng lại lí thuyết tập hợp, phép toán...
 • 51
 • 95
 • 0

bai 3 CAc phep toan tren tap hop

bai 3 CAc phep toan tren tap hop
... { 0,1, 2, 3, 4, 5} B = { 1, 3, 5, 7, 9} A ∪ B = { 0,1, 2, 3, 4, 5, 7, 9} * Hoạt Động 3: Hs tiếp cận k/n hiệu v phần b hai tập hợp + Phiếu học tập số 3: Cho hai tập hợp: A = { 0,1, 2, 3, 4, 5} ... Giáo án Đại số 10 – Ban – Giáo viên: Dương Minh Nhựt A = { 0,1, 2, 3, 4, 5} B = { 1, 3, 5, 7, 9} A ∩ B = { 1, 3, 5} II HỢP CỦA HAI TẬP HỢP: * Hpạt động 2: Hs tiếp cận k/n hợp hai tập hợp ... hiệu v phần b hai tập hợp + Phiếu học tập số 3: Cho hai tập hợp: A = { 0,1, 2, 3, 4, 5} B = { 1, 3, 5, 7, 9} Tổ Tốn – Trường THPT Long Bình – Huyện Gò Cơng Tây – Tỉnh Tiền Giang Giáo án Đại số...
 • 4
 • 879
 • 6

Các Phép Toán Trên Tập Hợp

Các Phép Toán Trên Tập Hợp
... BÀI 3: CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP I GIAO CỦA HAI TẬP HỢP: HĐ1: Cho A={n ∈  | n ước 12 } B={n ∈  | n ước 18 } a Hãy liệt kê phần tử A B Kết a A = { 1; 2; 3; 4; 6;12} b.Liệt kê phần B = {1;2;3 ;hợp C ... HỢP: HĐ2: A, B tập hợp học sinh giỏi toán, văn lớp 10A4 A={Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt}; B={Cường, Lan, Dũng, Hồng, Tuyết, Lê}; (Các hs lớp không trùng tên nhau) Xác định tập C tập hợp đội tuyển ... tử tập 6;9;18} 12 18 b C={1;2;3;6} Tập hợp C gồm phần tử vừa thuộc A, vừa thuộc B gọi giao A B Kí hiệu: C=A ∩ B Vậy: A ∩ B={x | x∈A x∈B} hay x ∈ A x∈ A∩ B ⇔  x ∈ B A B II HỢP CỦA HAI TẬP HỢP:...
 • 9
 • 710
 • 7

Các phép toán trên tập hợp số tự nhiên pot

Các phép toán trên tập hợp số tự nhiên pot
... tự thực phép toán [sửa] Quan hệ thứ tự Hơn nữa, định nghĩa quan hệ thứ tự toàn phần tập số tự nhiên sau: Với hai số tự nhiên a,b, ta có a ≤ b tồn số tự nhiên c cho a + c = b Kiểu thứ tự với phép ... thứ tự với phép toán số học định nghĩa cho ta: Nếu a, b c số tự nhiên a ≤ b, a + c ≤ b + c a c ≤b c Tập số tự nhiên có tính chất quan trọng chúng tập tốt: tập không rỗng số tự nhiên phải có phần ... dạng tổng quát hóa đại số số tự nhiên phép nhân không cần phải thỏa tính giao hoán Nếu hiểu tập hợp số tự nhiên theo nghĩa "không có số 0" "bắt đầu số 1" định nghĩa phép + × thế, ngoại trừ...
 • 3
 • 751
 • 9

Tập hợp các phép toán pps

Tập hợp và các phép toán pps
... A(1;-2) chắn đường thẳng (d): y=x+1 dây cung MN= 34 3, Các yếu tố cố định họ đường cong Tìm điểm cố định họ đường cong y=m2x2+2(m-1)x+m2-1 theo cách cmr parabol họ parabol Pm vừa tiếp xúc vừa tiếp ... với m tham số Trên mặt phẳng toạ độ tìm tất x −1 điểm mà đồ thị hàm số qua 4,Tìm tập xác định hàm số Bài 1:tìm tập xác định hàm số 1, y = x+2 x + 13 x + 13 2, y = − x 3, y = 4, y = x − 10 4x − ... x + + x + − x 18 GiảI phương trình x + x − = x − 19 Cho phương trình x − x + = m x + x + tìm tập hợp gía trị m để phương trình có lẻ số nghiệm 20 GiảI phương trình x + 14 x + − x − x − 20 =...
 • 9
 • 509
 • 4

các phép toán trên tập hợp

các phép toán trên tập hợp
... các phép toán tập hợp Hiệu: Hiệu tập hợp A với tập hợp B tập hợp tất phần tử thuộc A không thuộc B, ký hiệu A B Phần bù: hiệu tập hợp Nếu B \ A gọi phần bù A B, ký hiệu CAB 2/5 phép toán tập ... tập hợp Phần bù A B Trong nhiều trường hợp, tất tập hợp xét tập tập hợp U (được gọi tập vũ trụ-đôi có nghĩa trường hay không gian - vật lý), người ta thường xét phần bù tập A, B, C, xét tập ... CA,CB, Ví du Tích đề Tích Đ ề -các c ủ a h t ập h ợ p tích Đề -các (Cartesian product) Xét trường hợp đơn giản gồm hai tập Tích 3/5 phép toán tập hợp Đề -các tập tất cặp có trật tự xếp sinh phần...
 • 5
 • 48
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tập hợp và các phép toán trên tập hợp lớp 10tập hợp và các phép toán trên tập hợp violettập hợp và các phép toán trên tập hợpbài tập về tập hợp và các phép toán trên tập hợpbài tập tập hợp và các phép toán trên tập hợp lớp 10bài giảng tập hợp và các phép toán trên tập hợpchuyên đề tập hợp và các phép toán trên tập hợpluyện tập tập hợp và các phép toán trên tập hợptoán 10 tập hợp và các phép toán trên tập hợpbài tập tập hợp và các phép toán trên tập hợptập hợp và các phép toán trên tập hợp nâng caobài tập bài 3 tập hợp và các phép toán trên tập hợpgiải bài tập tập hợp và các phép toán trên tập hợpbài tập toán lớp 10 đại số nâng cao về tập hợp và các phép toán trên tập hợpbài tập toán lớp 10 đại số nâng cao luyện tập về tập hợp và các phép toán trên tập hợpPhát Triển Chương Trình Đào Tạo Dựa Trên Chuẩn Đầu RaChuyên đề Phương pháp kỉ luật tích cực trong trường phổ thôngMột Số Nội Dung Cơ Bản Của Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Báo Chí, Xuất BảnSự Cần Thiết Ban Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành ChínhBài giảng BẢO HIỂM TRONG KINH DOANHBài giảng VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘNHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAMCHỦ ĐỀ DẤU CÂU - Bài giảng dự thi ngữ văn 7Có Chí Thì Nên – Đạo Đức Lớp 5Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường 5 Năm (2005 – 2009) Tỉnh Đồng ThápCuộc Thi Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Tế INTEL ISEFGiới Thiệu Về Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm DABACOBài giảng KHU VỰC ĐÔNG NAM ÁChuyên Đề Hệ Thống Các Cơ Quan Nhà NướcBài Giảng Luyện Gõ Các Kí Tự Đặc Biệthahocmat bstuong 140418044239 phpapp01Nhược điểm của điện hạt nhânĐÁNH GIÁ TRÊN DIỆN RỘNG VÀ PISAKế Hoạch Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Huyện A Lưới Giai Đoạn 2016 - 2020CS BMS Phần Mềm Quản Lý Tòa Nhà
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập