Sáng kiến kinh nghiệm một số hoạt động trong phần “post listening” tiếng anh lớp 10

SKKN một số hoạt động trong phần “post listening” tiếng anh lớp 10 chương trình chuẩn

SKKN một số hoạt động trong phần “post  listening” tiếng anh lớp 10 chương trình chuẩn
... biệt kĩ nghe Tôi nghiên cứu áp dụng sáng kiến thiết kế lại Một số Hoạt Động Trong Phần “POSTLISTENING” Tiếng Anh Lớp 10- Chương Trình chuẩn cho lạ hấp dẫn hơn; nhằm thu hút hứng thú em học nghe ... làm cho phần “Post- Listening” thêm sinh động tạo hưng phấn cho học sinh tiết dạy nghe chương trình Tiếng Anh 10 chương trình chuẩn - giáo viên cần phải đầu tư nhiều để thiết kế lại hoạt động cho ... phấn học III NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Qua nhiều năm dạy chương trình cải cách- Tiếng Anh 10- Chương trình chuẩn -tôi thiết kế lại hoạt động phần “Post- Listening” cho tiết dạy nghe sau: Unit 1: A DAY...
 • 16
 • 1,064
 • 4

skkn một số hoạt động trong phần “post listening” tiếng anh lớp 10

skkn một số hoạt động trong phần “post listening” tiếng anh lớp 10
... KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2 010- 2011 (Dành cho người tham gia đánh giá xếp loại SKKN) -Đề tài: Một số Hoạt Động Trong Phần “POST- LISTENING” Tiếng Anh Lớp 10- Chương Trình chuẩn -Họ ... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2 010 - 2011 I Đánh giá xếp loại HĐKH Trường THPT LÊ QUÝ ĐÔN Tên đề tài: Một số Hoạt Động Trong Phần “POST- LISTENING” Tiếng Anh Lớp 10- Chương Trình chuẩn” Họ tên ... năng-đặc biệt kĩ nghe Tôi nghiên cứu áp dụng sáng kiến thiết kế lại Một số Hoạt Động Trong Phần “POSTLISTENING” Tiếng Anh Lớp 10- Chương Trình chuẩn cho lạ hấp dẫn hơn; nhằm thu hút hứng thú em...
 • 18
 • 203
 • 0

SKKN Thiết kế một số hoạt động trong phần post listening tiếng anh 10 chương trình chuẩn tại trường THPT trần văn kỷ

SKKN Thiết kế một số hoạt động trong phần post listening tiếng anh 10 chương trình chuẩn tại trường THPT trần văn kỷ
... muốn đề tài thiết kế lại hoạt động phần Post- Listening áp dụng rộng rãi thực tế Thêm vào đó, thiết nghĩ rằng, việc thiết kế lại hoạt động phần Post- Listening không dừng lại khối lớp 10 mà thực ... phải thực trình lâu dài từ nhận lớp em tốt nghiệp 12 Riêng năm học này, đổi số hoạt động phần Post- Listening cho hiệu quả, thu hút phù hợp với trình độ học sinh lớp 10 trường THPT Trần Văn Kỷ Nội ... phấn cho học sinh tiết dạy nghe chương trình Tiếng Anh 10 chương trình chuẩn - giáo viên cần phải đầu tư nhiều để thiết kế lại hoạt động có nội dung phù hợp với trình độ học sinh trọng tâm học,...
 • 23
 • 97
 • 0

Thiết kế một số hoạt động trong phần post listening tiếng anh 10 chương trình chuẩn tại trường THPT trần văn kỷ

Thiết kế một số hoạt động trong phần post listening tiếng anh 10 chương trình chuẩn tại trường THPT trần văn kỷ
... tình hình học tập thực tiễn học sinh trường THPT Trần Văn Kỷ , nghiên cứu thiết kế lại số hoạt động phần Post- Listening Tiếng Anh 10 để đưa vào giảng dạy chương trình cho phù hợp với đối tượng học ... tôi, hoạt động phần Post - Listening sách giáo khoa thiết kế chưa sát với trình độ học sinh trường THPT Trần Văn Kỷ Vì vậy, tiết dạy lớp, đa số giáo viên khó thực trọn vẹn hoạt động Post- Listening ... III KẾT LUẬN: Để làm cho phần Post- Listening thêm sinh động tạo hưng phấn cho học sinh tiết dạy nghe chương trình Tiếng Anh 10 chương trình chuẩn - giáo viên cần phải đầu tư nhiều để thiết kế...
 • 35
 • 71
 • 0

Một số hoạt động trong phần “warm up” tiếng anh lớp 12 –chương trình chuẩn

Một số hoạt động trong phần “warm up” tiếng anh lớp 12 –chương trình chuẩn
... IV.ÁP DỤNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẦN “WARM- UP” VÀO MỖI BÀI HỌC “TIẾNG ANH 12 ……………………………………… 02 V KẾT QUẢ THỰC HIỆN:……………………………………………… 17 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT………………………………… 18 PHẦN IV: ... MỘT SỐ TRÒ CHƠI VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẦN MỞ BÀI……………………………………… 02 II.NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA GIÁO VIÊN TRONG VIỆC SỬ DỤNG TRÒ CHƠI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG III.NGUYÊN TẮC KHI SỬ DỤNG TRÒ CHƠI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG… ... giáo viên nên cho học sinh giới hạn thời gian trò chơi IV.ÁP DỤNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẦN “WARM- UP” VÀO MỖI BÀI HỌC “TIẾNG ANH 12 Unit 1: HOME LIFE * Lesson B: Speaking Sử dụng Game: Miming...
 • 19
 • 1,753
 • 2

Một số hoạt động trong phần “warm-up” Tiếng Anh lớp 12 –Chương trình chuẩn

Một số hoạt động trong phần “warm-up” Tiếng Anh lớp 12 –Chương trình chuẩn
... dụng hoạt động giữ cho học sinh tích cực tất thời gian thời gian để lười biếng… Với lí chọn đề tài Một số hoạt động phần “warm-up” Tiếng Anh lớp 12 –Chương trình chuẩn ' với mong muốn góp phần ... IV.ÁP DỤNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẦN “WARM-UP” VÀO MỖI BÀI HỌC “TIẾNG ANH 12 ……………………………………… 02 V KẾT QUẢ THỰC HIỆN:……………………………………………… 17 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT………………………………… 18 PHẦN IV: ... MỘT SỐ TRÒ CHƠI VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẦN MỞ BÀI……………………………………… 02 II.NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA GIÁO VIÊN TRONG VIỆC SỬ DỤNG TRÒ CHƠI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG III.NGUYÊN TẮC KHI SỬ DỤNG TRÒ CHƠI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG…...
 • 27
 • 131
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LỚP HỌC XANH, SẠCH, ĐẸP

Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LỚP HỌC XANH, SẠCH, ĐẸP
... HS hứng thú tham gia góp phần xây dựng lớp học xanh, sạch, đẹp Học sinh yêu mến trường lớp có ý thức giữ gìn lớp học xanh - – đẹp Đề tài áp dụng tất khối lớp trường tiểu học Đồng Kho, ngày tháng ... này, học sinh hăng hái, tích cực tự giác tham gia vào việc xây dựng môi trường lớp học ngày xanh, sạch, đẹp V Hiệu khả phổ biến Sau thời gian áp dụng biện pháp mà đề tài nêu ra, nhận thấy lớp học ... thấy lớp học thực lớp học môi trường lớp học xanh, sạch, đẹp Học sinh có ý thức tự giác, tích cực, hứng thú tham gia việc trồng chăm sóc xanh; làm vệ sinh lớp học; trang trí lớp học Hạn chế tối...
 • 8
 • 420
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm sử dụng trò chơi trong phần warm up tiếng anh 10

Sáng kiến kinh nghiệm sử dụng trò chơi trong phần warm up tiếng anh 10
... Trong buổi sinh hoạt nhóm, giáo viên môn tiếng Anh trao đổi kinh nghiệm sử dụng trò chơi vào phần khởi động buổi ngoại khóa câu lạc tiếng Anh - Với môn Tiếng Anh đôi phút ồn lớp không tránh khỏi ... hoạt động warm- up Nó tập hợp tất yếu tố kết khung nhận thức tiến trình thực thiết kế hoạt động warm- up Hình 1: Nguyên tắc hoạt động Warm- up b) Vai trò hoạt động Warm- up dạy học Tiếng Anh Các hoạt ... thích Không, không thích 2/ 5/ 10/ 7/ 8% 21% 42% 29% 16,7% 3)Giáo viên Tiếng Luôn Anh cũ em có thường bắt đầu học trò chơi không? 4) Em có thích chơi trò chơi Tiếng Anh không? 7/ 5/ 29,2% Không...
 • 46
 • 354
 • 3

Một số hoạt động trong phần warm up tiếng anh 12 chương trình chuẩn

Một số hoạt động trong phần warm up tiếng anh 12 chương trình chuẩn
... IV.ÁP DỤNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẦN WARM- UP VÀO MỖI BÀI HỌC “TIẾNG ANH 12 ……………………………………… 02 V KẾT QUẢ THỰC HIỆN:……………………………………………… 17 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT………………………………… 18 PHẦN IV: ... MỘT SỐ TRÒ CHƠI VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẦN MỞ BÀI……………………………………… 02 II.NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA GIÁO VIÊN TRONG VIỆC SỬ DỤNG TRÒ CHƠI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG III.NGUYÊN TẮC KHI SỬ DỤNG TRÒ CHƠI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG… ... giáo viên nên cho học sinh giới hạn thời gian trò chơi IV.ÁP DỤNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẦN WARM- UP VÀO MỖI BÀI HỌC “TIẾNG ANH 12 Unit 1: HOME LIFE * Lesson B: Speaking Sử dụng Game: Miming...
 • 19
 • 30
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm: một số biện pháp trong công tác quản lý nhằm đem lại hiệu quả về hoạt động ngoại khóa đối với học viên tại Trung tân giáo dục thường xuyên huyện Văn Bàn hiện nay

Sáng kiến kinh nghiệm: một số biện pháp trong công tác quản lý nhằm đem lại hiệu quả về hoạt động ngoại khóa đối với học viên tại Trung tân giáo dục thường xuyên huyện Văn Bàn hiện nay
... 39 học viên (14,2%) H viên giỏi cấp trờng 04 học viên (0,85%) 02 học viên (0,47%) 05 học viên (1,3%) 02 học viên (0,6%) 05 học viên (1,8%) H viên giỏi cấp tỉnh 02 học viên (0,42%) 02 học viên ... cp Năm học 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011 - 2012 Học viên tiên tiên tiến- học viên gỏi cấp H viên tiên tiến 17 học viên (3,8%) 19 học viên (5,05%) 26 học viên (7,7%) 36 học viên (11,8%) ... viên (0,47%) 02 học viên (0,52%) 03 học viên (0,92%) 04 học viên (1,5%) 14 Kt qu hc viờn tiờn tin, hc viờn gii cp tnh nm sau u cao hn nm trc Kết thi tốt nghiệp bổ túc THPT: Năm học 2007-2008 2008-2009...
 • 19
 • 108
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG THPT ĐỊNH QUÁN, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG THPT ĐỊNH QUÁN, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI
... GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2014 – 2015 Tên sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản công tác chủ nhiệm lớp trường THPT, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ” Họ tên tác giả: HOẮC CÔNG ... đến vấn đề công tác CNL, nội dung công tác CNL trường THPT Nghiên cứu biện pháp QL công tác CNL có Một số biện pháp tăng cường quản hiệu trưởng công tác chủ nhiệm lớp trường THPT tỉnh Bắc Ninh”, ... TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoắc Công Sơn ( 2013), Một số biện pháp quản công tác chủ nhiệm lớp trường THPT, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Luận văn Thạc sĩ quản giáo dục, Trường Đại học Vinh Hà...
 • 33
 • 84
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm:Một số biện pháp góp phần nâng cao khả năng ghi nhớ kiến thức cho học sinh trong môn địa lí 12”

Sáng kiến kinh nghiệm:Một số biện pháp góp phần nâng cao khả năng ghi nhớ kiến thức cho học sinh trong môn địa lí 12”
... số học sinh lớp thực nghiệm nắm kiến thức tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi cao III KẾT LUẬN Sau mạnh dạn đưa ra:“Một số biện pháp góp phần nâng cao khả ghi nhớ kiến thức cho học sinh môn Địa 12”làm ... thực tế sáng kiến thông qua hai lớp học thực nghiệm đối chứng trường, kết thu khả quan, sở cho đời đề tài: “Một số biện pháp góp phần nâng cao khả ghi nhớ kiến thức cho học sinh môn Địa 12 II ... trung học phổ thông-Trang 33) Trên thực tế, trình giảng dạy môn Địa trường phổ thông, nhận thấy “Một số biện pháp góp phần nâng cao khả ghi nhớ kiến thức cho học sinh môn Địa 12” giải pháp...
 • 11
 • 596
 • 2

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
... Bài học kinh nghiệm: - Hiệu giáo dục trường học thể chất lượng dạy -học, chất lượng giáo dục Vì vậy, chất lượng dạy -học, chất lượng giáo dục phải mối quan tâm hàng đầu cán quản công tác quản ... viên loại hình) trở ngại lớn việc giải toán nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường III MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Xây dựng, trì, củng cố lề lối ... trở ngại thêm nhiều Trong phạm vi đề tài đề cập: Một số giải pháp quản chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục , xin nêu số khó khăn sau: Một vài nét đặc điểm đơn vị khó khăn nhà trường: ...
 • 24
 • 1,613
 • 45

Sáng kiến kinh nghiệm " MỘT SỐ KHÂU QUAN TRỌNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN VẬT LÝ Ở TRƯỜNG THPT" potx

Sáng kiến kinh nghiệm
... la kiến thức nhân loại Quả là, việc dạy học kĩ kiến thức - kinh nghiệm giản dị chưa cũ Phần III KẾT LUẬN Trong đề tài viết mà thân đúc kết suốt thời gian giảng dạy Song tuổi nghề non, kinh nghiệm ... thời gian làm cho giảng giảm bớt tính sinh động RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY Sau tiến hành dạy cần rút kinh nghiệm bổ sung bên cạnh giáo án để dạy sau kế thừa ưu điểm tránh nhược điểm dạy trãi qua Nói ... nhiên sau học sinh giỏi lớp tỉnh Thế biết cách dạy, cách học quan trọng biết nhường Bản thân dự nhiều trao đổi kinh nghiệm giảng dạy nhà giáo, kinh nghiệm học tập học sinh việc học bình thường...
 • 10
 • 157
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1 pps

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1 pps
... thương đọng viên kịp thời để học sinh thích học Nhận thức rõ điều thấy rõ khó khăn thực số biện pháp Rèn cho học sinh lớp học sinh học tốt II Biện pháp A/ Biện pháp tác động giáo dục -Từ thực ... yếu lớp Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1 Các phương pháp nghiên cứu  Phương pháp điều tra  Phương pháp tổng kết kinh nghiệm  Phương pháp thực nghiệm khoa học ... việt lớp Trong thời gian năm trường tiểu học Kim Quan -Thạch Thất- Hà Tây Cơ sở nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề có lien quan đến rèn đọc cho học sinh lớp Đề xuất số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu...
 • 11
 • 581
 • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập