Bài 19 các biện pháp chăm sóc cây trồng

BÀI 19 - CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG

BÀI 19 - CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG
... Tiết 16: Các biện pháp chăm sóc trồng ? Tỉa dặm tiến hành nào? Nhằm mục đích gì? 1.Tỉa dặm cây: * Bỏ xấu sâu,bệnh,dặm khoẻ =>để đảm bảo mật độ, khoảng cách Cho biết hình 29 (a) ... phương pháp nào? Phương pháp tưới nước: Tưới hàng,hố:VD cải,cà - Tưới ngập: VD lúa,rau muống… - Tưới thấm: VD khoai, dưa chuột… - Tưới phun: VD rau, vườn ươm… - QS H 30 Hãy cho biết tên phương pháp ... khoai, sắn, lạc Chăm sóc trồng phải tiến hành nào? 2.Em nêu cách bón thúc phân cho kỹ thuật bón thúc? H/S đọc “ghi nhớ” sgk v Dặn dò: (5p) - Học trả lời câu hỏi sgk - Tìm hiểu phương pháp thu hoạch...
 • 18
 • 2,182
 • 12

BAI 19 CAC BIEN PHAP CHAM SOC CAY TRONG

BAI 19 CAC BIEN PHAP CHAM SOC CAY TRONG
... lí hạt giống? Quan sát cho biết người hình làm gì? Tiết 16 : Bài 19 Tỉa-Dặm Vun xới-làm cỏ Tưới -Tiêu nước Bón phân thúc Bài 19: CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SĨC CÂY TRỒNG I- TỈA, DẶM CÂY II- LÀM CỎ, VUN ... nước, bốc mặn, bốc phèn - Cần kết hợp biện pháp bón phân, bấm ngọn, tỉa cành, trừ sâu bệnh Bài 19: CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SĨC CÂY TRỒNG I- TỈA, DẶM CÂY II- LÀM CỎ, VUN XỚI III- TƯỚI, TIÊU NƯỚC Tưới ... Cung cấp nước ? Việc tưới nước cho kịp thời để giúp cây trưởng phát sinh có vai trò gì? triển Bài 19: CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SĨC CÂY TRỒNG I- TỈA, DẶM CÂY II- LÀM CỎ, VUN XỚI III- TƯỚI, TIÊU NƯỚC Tưới...
 • 29
 • 881
 • 1

Tiết 15-Bài 19-Các biện pháp chăm sóc cây trồng

Tiết 15-Bài 19-Các biện pháp chăm sóc cây trồng
... áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt IV BÓN PHÂN THÚC - Bón thúc phân hữu hoai mục phân hóa học theo quy trình sau: + Bón phân + Làm cỏ, vun xới, vùi phân vào đất Ghi nhớ - Chăm sóc trồng phải tiến ... trưởng phát triển - Phương pháp tưới: tưới theo hàng gốc cây, tưới thấm, tưới ngập, tưới phun sương - Tiêu nước: trường hợp ngập úng phải tiêu nước kịp thời Hiện nay, để tiết kiệm nước giảm chi ... TỈA, DẶM CÂY Tỉa cây: Tỉa bỏ yếu, sâu bệnh Dặm khỏe vào chỗ hạt không mọc, bị chết → để đảm bảo khoảng cách, mật độ ruộng II LÀM CỎ, VUN XỚI Để đáp ứng yêu cầu sinh trưởng, phát triển trồng Mục...
 • 11
 • 377
 • 2

bài giảng công nghệ 7 bài 19 các biện pháp chăm sóc cây trồng

bài giảng công nghệ 7 bài 19 các biện pháp chăm sóc cây trồng
... CHĂM SÓC KHÁC NHAU BIỆN PHÁP? CHĂM SÓC CÂY TRỒNG TIẾN HÀNH? BÀI 19 CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG Mục tiêu: Hiểu mục đích nội dung biện pháp chăm sóc trồng Theo em, chăm sóc trồng bao gồm công ... nào? Chăm sóc -Tỉa, dặm -Làm cỏ, vun xới -Tưới, tiêu nước -Bón phân BÀI 19 CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG I.Tỉa, dặm 1.Tỉa Mục đích tác dụng tỉa cây? BÀI 19 CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG ... 2.Tiêu nước BÀI 19 CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG I.Tỉa, dặm II.Làm cỏ, vun xới III.Tưới, tiêu nước IV.Bón thúc phân Chúng ta có cách bón phân nào? BÀI 19 CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG Thế...
 • 20
 • 2,638
 • 1

Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG docx

Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG docx
... - Lớp 7A: / / 2005 Tổng s : …… Vắng:……………………………… - Lớp 7B: / / 2005 Tổng s : …… Vắng:……………………………… Hoạt động GV HS T/g Nội dung ghi bảng 2.Kiểm tra c : 3.Tìm tòi phát nội dung kiến thức HĐ1 .Giáo ... tưới - Mỗi loại trồng VD: Cây trồng cạn ( Ngô, Rau) có phương pháp tưới - Cây trồng nước ( Lúa ) thích hợp gồm: + Tưới theo hàng vào GV: Cho học sinh quan sát hình gốc 30 + Tưới thấm: Nước đưa vào ... giới thiệu 3/ học - Các biện pháp chăm sóc trồng 10/ I Tỉa, dặm - ( SGK ) HĐ2.Tìm hiểu kỹ thuật làm cỏ, vun sới tỉa dặm GV: Mục đích việc dặm vun sới 10 II Làm cỏ, vun sới: HS: Nghiên cứu trả lời...
 • 6
 • 527
 • 1

Bài 19: Các biện pháp chăm sóc và bảo vẹ cây trồng

Bài 19: Các biện pháp chăm sóc và bảo vẹ cây trồng
... Bài 19: Các biện pháp chăm sóc trồng I.Tỉa dặm cây: Bài 19: Các biện pháp chăm sóc trồng I.Tỉa dặm cây: II Làm cỏ, vun xới: Làm cỏ Hình 29 Vun xới ... mặn,bốc phèn e Chống đổ Bài 19: Các biện pháp chăm sóc trồng I.Tỉa dặm cây: II Làm cỏ, vun xới: Làm cỏ Hình 29 Vun xới Bài 19: Các biện pháp chăm sóc trồng I Tỉa dặm cây: II Làm cỏ, vun xới: ... pháp tưới nước: QS H 30 Hãy cho biết tên phương pháp tưới nước? ngập Tưới… thấm Tưới… hàng Tưới… phun mưa Tưới… Hình 30: Các phương pháp tưới nước Bài 19: Các biện pháp chăm sóc trồng...
 • 14
 • 1,001
 • 4

các biện pháp chăm sóc cây trồng

các biện pháp chăm sóc cây trồng
... I .Các biện pháp chăm sóc trồng: 1.Tỉa dặm 2.Làm cỏ, vun xới 3.Tưới nước, tiêu nước 4.Bón thúc phân 1 Tưới ngập Tưới thấm Tưới phun mưa Tưới vào gốc II.Nội dung vai trò biện pháp chăm sóc trồng: ... pháp chăm sóc trồng: Các biện pháp Nội dung Vai trò Tỉa Dặm Làm cỏ Vun xới Tưới nước Tiêu nước Bón thúc II.Nội dung vai trò biện pháp chăm sóc trồng: Các biện Nội dung Vai trò pháp 1/ Tỉa Bỏ Đảm ... bảo yếu, sâu bệnh khoảng cách mật độ 2/ Dặm Trồng vào chỗ Đảm bảo chết, thưa khoảng cách mật độ II.Nội dung vai trò biện pháp chăm sóc trồng: Các biện Nội dung Vai trò pháp 3/ Làm Diệt hết cỏ...
 • 21
 • 1,017
 • 3

các biên phap chăm sóc cây trồng

các biên phap chăm sóc cây trồng
... Tưới… hàng Tưới… phun mưa Tưới… Các phương pháp tưới nước Hệ thống thuỷ lợi kiên cố hoá trị thuỷ Bón hố Phun lên Em kể tên cách bón thúc phân cho cây? Bón vãi Bón hàng *Củng cố:Em khoanh...
 • 9
 • 396
 • 2

Giáo án công nghệ lớp 7 - CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG pdf

Giáo án công nghệ lớp 7 - CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG pdf
... cho ? - Bón phân - Làm cỏ vun xới, vùi phân vào đất – Củng cố : - HS đọc ghi nhớ SGK - Làm cỏ, vun xới nhằm mục đích ? - Nêu phương pháp tưới nước ? Ưu nhược điểm phương pháp ? - Dặn dò : - Về ... động HS - Bón thúc vào giai đoạn ? - Thảo luận nhóm trả lời - Các loại phân dùng để bón thúc ? Bón phân hữu hoai mục phân - Bón thúc theo cách ? hóa học theo quy trình sau : - Kể tên cách bón ... nước ngập tràn mặt ruộng - Tưới phun mưa : Nước phun thành hạt nhỏ mưa vòi tưới phun - Cây cần nước nhiều + Thừa nước chết nước ? + Khi trồng thừa nước ta phải - Khi trồng nhiều nước ta phải...
 • 6
 • 1,586
 • 1

các biên pháp chăm sóc cây trồng

các biên pháp chăm sóc cây trồng
... DẶM CÂY II-LÀM CỎ, VUN XỚI III-TƯỚI, TIÊU NƯỚC IV-BĨN THÚC PHÂN C¸c biƯn ph¸p chĂm sãc c©y trång Bµi 19 : I TỈA, DẶM CÂY Cây yếu bị sâu C¸c biƯn ph¸p chĂm sãc c©y trång Bµi 19 : I TỈA, DẶM CÂY ... TỈA, DẶM CÂY II LÀM CỎ, VUN XỚI III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC IV BĨN THÚC PHÂN - Bón phân hữu hoai mục phân hố học - Sau bón phân cần làm cỏ, vun xới, vùi phân vào đất BÀI 19:CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SĨC CÂYTRỒNG ... CÂY - Tỉa bỏ yếu, sâu bệnh - Dặm khoẻ vào chỗ khơng mọc , bị chết Hình: Sau TØa Đảm bảo kho¶ng c¸ch,mật độ trồng, lo¹i bá bƯnh Hình: Dặm C¸c biƯn ph¸p chĂm sãc c©y trång Bµi 19 : I TỈA, DẶM CÂY...
 • 25
 • 251
 • 1

CÔNG NGHỆ 7 _ Cac bien phap cham soc cay trong

CÔNG NGHỆ 7 _ Cac bien phap cham soc cay trong
... Bài 19: TRỒNG ? CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY Kể tên công việc chăm sóc trồng? - Tỉa, dặm - Làm cỏ, vun xới - Tưới, tiêu nước - Bón thúc phân 02/11/15 ... PHÁP CHĂM SÓC CÂY III TƯỚI, TIÊU NƯỚC ? Cho VD hệ thống tiêu nước? - Kênh mương, luống, máy bơm… 17 02/11/15 Bài 19: TRỒNG CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY IV BÓN THÚC PHÂN ? Loại phân bón dùng để bón...
 • 26
 • 213
 • 0

Các biện pháp chăm sóc cây trồng

Các biện pháp chăm sóc cây trồng
... I .Các biện pháp chăm sóc trồng: 1.Tỉa dặm 2.Làm cỏ, vun xới 3.Tưới nước, tiêu nước 4.Bón thúc phân 1 Tưới ngập Tưới thấm Tưới phun mưa Tưới vào gốc II.Nội dung vai trò biện pháp chăm sóc trồng: ... pháp chăm sóc trồng: Các biện pháp Nội dung Vai trò Tỉa Dặm Làm cỏ Vun xới Tưới nước Tiêu nước Bón thúc II.Nội dung vai trò biện pháp chăm sóc trồng: Các biện Nội dung Vai trò pháp 1/ Tỉa Bỏ Đảm ... bảo yếu, sâu bệnh khoảng cách mật độ 2/ Dặm Trồng vào chỗ Đảm bảo chết, thưa khoảng cách mật độ II.Nội dung vai trò biện pháp chăm sóc trồng: Các biện Nội dung Vai trò pháp 3/ Làm Diệt hết cỏ...
 • 16
 • 84
 • 0

Gián án Tiết 20. Các biện pháp chăm sóc cây trồngg

Gián án Tiết 20. Các biện pháp chăm sóc cây trồngg
... phương pháp tưới phù hợp với loại trồng cách tiết kiệm hiệu -GV: Tiêu nước nhằm mục đích gì? Đặng Quốc Thắng 1/ Tưới nước Phải tưới nước đầy đủ kòp thời để sinh trưởng phát triển 2/ Phương pháp ... nêu tên hình (a: tưới ngập; b: tưới vào gốc cây; c: tưới thấm; d: tưới phun mưa) -GV THSDNLTK: Tưới nước cho trồng cần đảm bảo lúc, kịp thời vừa đủ, tránh tưới q q nhiều tưới khơng lúc (tưới vào ... đủ kòp thời để sinh trưởng phát triển 2/ Phương pháp tưới Mỗi loại có phương pháp tưới thích hợp Thông thường có cách tưới sau: -Tưới theo hàng, vào gốc -Tưới thấm -Tưới ngập -Tưới phun mưa 3/...
 • 3
 • 287
 • 1

Tài liệu Tiết 20. Các biện pháp chăm sóc cây trồngg

Tài liệu Tiết 20. Các biện pháp chăm sóc cây trồngg
... phương pháp tưới phù hợp với loại trồng cách tiết kiệm hiệu -GV: Tiêu nước nhằm mục đích gì? Đặng Quốc Thắng 1/ Tưới nước Phải tưới nước đầy đủ kòp thời để sinh trưởng phát triển 2/ Phương pháp ... đủ kòp thời để sinh trưởng phát triển 2/ Phương pháp tưới Mỗi loại có phương pháp tưới thích hợp Thông thường có cách tưới sau: -Tưới theo hàng, vào gốc -Tưới thấm -Tưới ngập -Tưới phun mưa 3/ ... bảo quản chế biến nông sản Trả lời câu hỏi: Có phương pháp thu hoạch nào? Rút kinh nghiệm: Nội dung: Phương pháp: Công nghệ Đặng Quốc Thắng ...
 • 3
 • 534
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng đề thi trắc nghiệm địa lý 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánHuy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Đà NẵngKế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Vân Long, quận Liên Chiểu, thành phố Đà NẵngMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành SơMở rộng cho vay kinh tế trang trại tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Quảng NgãiNâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố Đà NẵnNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình ĐịnhNghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác động của tải trọng động đấtNghiên cứu quá trình đốt sinh khối từ trấu làm nhiên liệu đốt qui mô công nghiệpNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Bình ĐịnNghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt - HàNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy HòaNghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu Biogas Diesel trên cơ sở động cơ một xi lanh tĩnh tạNghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt điều khiển bộ lộc tích cực cho việc giảm sóng hàNghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà NẵngNghiên cứu ứng dụng quy trình thi công bê tông cốt thép ứng suất trước cho công trình dân dụng và công nghiệNghiên cứu và chế tạo mô hình Robot song songNghiên cứu xây dựng ứng dụng cho máy tính bảng UD SmartbookPhân tích dao động của nhà cao tầng kết cấu thép dạng giàn lướPhân tích sự làm việc và hiệu quả kinh tế của dầm chịu uốn xiên có tiết diện chữ C cán nóng và Z thành mỏn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập