Tuan11 luyen tap thao tac lap luan so sanh 75

Luyen tap thao tac lap luan so sanh

Luyen tap thao tac lap luan so sanh
... chă ngà có t đẹp kiế thức để giúp đời nuôi sống thân gia đình, cống hiến sức trẻ cho xã hội 3 So sánh ngôn ngữ thơ Hồ Xuân Hương ngôn ngữ thơ Bà Huyện Thanh Quan qua thơ: Tự tình Chiều hôm nhớ...
 • 5
 • 4,303
 • 21

LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH

LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH
... tục hướng dẫn HS làm tập - HS đọc tập 2, thảo luận, đại diện trình bày ý kiến (?) Hãy xác định đối tượng Đây cách so sánh tương đồng: so sánh đối tượng - Học trồng có ích so sánh câu văn? + Học ... Bài tập 2: Đây cách so sánh tương đồng: - Học trồng có ích - Học trồng cần có thời gian => Cách so sánh khuyên cần phải kiên nhẫn học tập Trường THPT Hòa Bình Giáo án Ngữ Văn 11 => Cách so sánh ... ý theo dõi - GV yêu cầu HS nhà tìm thêm đoạn văn mẫu có sử dụng thao tác lập luận so sánh thành - VD: - Tham khảo đoạn văn so sánh tương phản: Các cụ ưa màu đỏ choét, ta lại ưa màu xanh nhạt...
 • 4
 • 7,552
 • 34

(Tuần 11- Tiết 43)LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH

(Tuần 11- Tiết 43)LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH
... thể thao lược, phân vân việc đầu hàng) • Các biện pháp (bớt, thêm, giữ ý)  Một cách sáng tạo IV) Củng cố dặn dò • Thế thao tác lập luận so sánh? • Có cách so sánh? Thao tác lập luận so sánh ... Thao tác lập luận so sánh tác dụng văn nghị luận? • Về nhà: - Hoàn thiện tập cho - Đọc tập trả lời câu hỏi “ Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác lập luận phân tích so sánh ... I) Ôn tập lý thuyết: • Thế thao tác lập luận so sánh: • TTLLSS: Đối chiếu hai hay nhiều vật, mặt vật nhằm nét tương đồng hay khác biệt, từ thấy rõ đặc điểm giá trị vật • Khi so sánh cần ý...
 • 9
 • 1,708
 • 13

tiết 43: Luyện tập thao tác lập luận so sanh

tiết 43: Luyện tập thao tác lập luận so sanh
... 1 Nhắc lại khái niệm thao tác lập luận so sánh? - So sánh làm sáng rõ đối tượng nghiên cứu tương quan với đối tượng khác Yêu cầu thao tác lập luận so sánh gì? - Khi so sánh, phải đặt đối tượng ... phải đặt đối tượng vào bình diện, đánh giá tiêu chí thấy giống khác chúng LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH I BÀI TẬP 1: Tâm trạng nhân vật trữ tình ( thăm quê ) hai thơ đây: - “Khi trẻ, lúc ... Thanh so sánh nhân vật Từ Hải Thanh Tâm Tài Nhân với nhân vật Từ Hải Nguyễn Du CỦNG CỐ - Nắm cách so sánh tương đồng so sánh tương phản - Biết cách viết đoạn văn có sử dụng thao tác lập luận so...
 • 19
 • 1,022
 • 3

tiết 43: Luyện tập thao tác lập luận so sánh

tiết 43: Luyện tập thao tác lập luận so sánh
... 1 Nhắc lại khái niệm thao tác lập luận so sánh? - So sánh làm sáng rõ đối tượng nghiên cứu tương quan với đối tượng khác Yêu cầu thao tác lập luận so sánh gì? - Khi so sánh, phải đặt đối tượng ... Thanh so sánh nhân vật Từ Hải Thanh Tâm Tài Nhân với nhân vật Từ Hải Nguyễn Du CỦNG CỐ - Nắm cách so sánh tương đồng so sánh tương phản - Biết cách viết đoạn văn có sử dụng thao tác lập luận so sánh ... phải đặt đối tượng vào bình diện, đánh giá tiêu chí thấy giống khác chúng LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH I BÀI TẬP 1: Tâm trạng nhân vật trữ tình ( thăm quê ) hai thơ đây: - “Khi trẻ, lúc...
 • 18
 • 950
 • 4

LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH pptx

LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH pptx
... nêu mục đích yêu cầu thao tác lập luận so sánh? 3.Bài Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt * Hoạt động1: - Gv hướng dẫn HS làm Bài tập tập * Gợi ý - HS chia nhóm trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi ... cách trang nhã đài tập nhà các, tiếng nói văn nhân trí thức thượng lưu 4.Bài tập 4 Củng cố, hướng dẫn, dặn - HS làm nhà dò - Học sinh nhắc lại thao tác lập luận so sánh văn nghị luận - GV chốt lại ... dần, người học có tiến lớn => So sánh để ta thêm kiên nhẫn *Hoạt động3 đường học tập - HS chia nhóm nhỏ theo bàn, trao đổi thảo luận, trả 3.Bài tập3 lời câu hỏi tập 3, cử *Gợi ý người trình bày...
 • 4
 • 443
 • 2

Rèn luyện thao tác lập luận so sánh cho học sinh lớp 11 theo quan điểm tích hợp và tích cực

Rèn luyện thao tác lập luận so sánh cho học sinh lớp 11 theo quan điểm tích hợp và tích cực
... Đại học Thái Nguyên TRNG Đại học S phạm - đOàN THị THUỳ DƯƠNG RèN LUYệN THAO TáC LậP LUậN SO SáNH CHO HọC SINH LớP 11 THEO QUAN ĐIểM TíCH HợP TíCH CựC Chuyên ngành: ... trỡnh dy v hc thao tỏc lp lun so sỏnh cho hc sinh lp 11 Phm vi: cỏc bi hc thao tỏc lp lun so sỏnh v cỏc bi cú quan h vi bi hc ny nh: thao tỏc lp lun so sỏnh, luyn thao tỏc lp lun so sỏnh, luyn ... so sỏnh Nh vy, cu trỳc ca so sỏnh theo so sỏnh lụgic thng cú hai v cỏi so sỏnh v cỏi c so sỏnh, cú t ch quan h so sỏnh Ngoi ra, so sỏnh lụgic cũn cú cỏc tiờu so sỏnh Trong so sỏnh lụgic cỏi so...
 • 104
 • 3,954
 • 5

Rèn luyện thao tác lập luận so sánh cho học sinh lớp 11 theo quan điểm tích hợp và tích cực.pdf

Rèn luyện thao tác lập luận so sánh cho học sinh lớp 11 theo quan điểm tích hợp và tích cực.pdf
... Đại học Thái Nguyên TRNG Đại học S phạm - đOàN THị THUỳ DƯƠNG RèN LUYệN THAO TáC LậP LUậN SO SáNH CHO HọC SINH LớP 11 THEO QUAN ĐIểM TíCH HợP TíCH CựC Chuyên ngành: ... trỡnh dy v hc thao tỏc lp lun so sỏnh cho hc sinh lp 11 Phm vi: cỏc bi hc thao tỏc lp lun so sỏnh v cỏc bi cú quan h vi bi hc ny nh: thao tỏc lp lun so sỏnh, luyn thao tỏc lp lun so sỏnh, luyn ... so sỏnh Nh vy, cu trỳc ca so sỏnh theo so sỏnh lụgic thng cú hai v cỏi so sỏnh v cỏi c so sỏnh, cú t ch quan h so sỏnh Ngoi ra, so sỏnh lụgic cũn cú cỏc tiờu so sỏnh Trong so sỏnh lụgic cỏi so...
 • 104
 • 1,924
 • 1

Tiết 83: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

Tiết 83: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
... đắn vđ bàn luận - Ngoài văn liệu đc dẫn SGK, dẫn thêm thơ văn học: + Vương Tử Trực bác bỏ ý kiến cah Võ Thế Loan (LVT) + Ngô Tử Văn bác bỏ ý kiến Diêm Vương (TKML) + Tào Tháo bác bỏ ý kiến Lưu ... Dạng tập vận dụng sáng tạo: - HS bác bỏ quan điểm, đề xuất vài kinh nghiệm học Ngữ văn tốt HDHB: - Hướng dẫn HS lập dàn ý & viết NLBB quan niệm: Bài tập 2,3: - Chú ý bố cục đoạn văn cho luận ... nguồn từ suy nghĩ phiến diện, từ thái độ học tập, YT, động cơ,… rèn luyện, phấn đấu hạn chế…) - Chỉ tác hại sai lệch (ảnh hưởng xấu tới kết học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức ng niên, HS…) - Có...
 • 2
 • 16,814
 • 53

Luyện tập thao tác lập luân bác bỏ ( Nâng cao)

Luyện tập thao tác lập luân bác bỏ ( Nâng cao)
... , đủ , sâu sắc, toàn diện LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ Cách bác bỏ : + Bác bỏ luận điểm + Bác bỏ luận + Bác bỏ lập luận * LUYỆN TẬP : Chia nhóm thảo luận - Bài tập 1: Câu a – nhóm Câu b ... LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ * ÔN LÝ THUYẾT - Thao tác lập luận bác bỏ : Bác bỏ ý kiến CM ý kiến sai ( không thật, trái logich, quy kết đáng nêu ... tài đẹp Ví dụ : …… LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ b Đoạn văn Đặng Thai Mai - Bác bỏ luận điểm cách dùng lập luận phân tích để bác bỏ - Luận điểm cần bác bỏ: Trong sáng tác văn nghệ, lý tính...
 • 11
 • 6,993
 • 27

Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Luyện tập thao tác lập luận phân tích
... theo mqh: Nguyên nhân hệ quả, liên hệ đối chiếu Phân tích theo đánh giá chủ quan người lập luận LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH I Luyện tập: Cho hai đề văn sau: - Đề 1: Tự ti tự phụ hai ... em chọn cách lập luận phân tích hợp lý Gợi ý: Nên chọn viết đoạn văn lập luận phân tích theo kiểu tổng – phân – hợp - Giới thiệu hai câu thơ định hướng phân tích - Triển khai phân tích cụ thể ... hành thao tác lập luận phân tích văn nghị luận cần: Có ý kiến, quan điểm rõ ràng trước tượng, vấn đề lập luận ý thức rõ luận điểm Luận điểm phải xác, sâu sắc, phù hợp với đề tài bàn luận có ý...
 • 24
 • 5,767
 • 11

luyên tâp thao tac lâp luân phân tich

luyên tâp thao tac lâp luân phân tich
... đối tượng phân tích với người phân tích ( cách khắc phục…) • Bài tập 2/ tr 43 : • Phân tích hình ảnh sĩ tử quan trường hai câu thực “Vịnh khoa thi hương” Trần Tế Xương • a/ Nội dung cần phân tích: ... kỷ XIX • => Cách phân chia đối tượng phân tích theo mối quan hệ: • + Quan hệ phận tạo nên đối tượng ( nội dung; nghệ thuật câu thơ) • + Quan hệ đối tượng phân tích với người phân tích ( Cảm nghĩ ... huy mực điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, giúp cho nhân cách ngày hoàn thiện • => Cách phân chia đối tượng phân tích theo mối quan hệ : • + Quan hệ phận tạo nên đối tượng ( khaí niệm, biểu hiện,...
 • 11
 • 2,767
 • 13

Luận văn: RÈN LUYỆN THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH CHO HỌC SINH LỚP 11 THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP VÀ TÍCH CỰC doc

Luận văn: RÈN LUYỆN THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH CHO HỌC SINH LỚP 11 THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP VÀ TÍCH CỰC doc
... Đại học Thái Nguyên TRNG Đại học S phạm - đOàN THị THUỳ DƯƠNG RèN LUYệN THAO TáC LậP LUậN SO SáNH CHO HọC SINH LớP 11 THEO QUAN ĐIểM TíCH HợP TíCH CựC Chuyên ngành: ... trỡnh dy v hc thao tỏc lp lun so sỏnh cho hc sinh lp 11 Phm vi: cỏc bi hc thao tỏc lp lun so sỏnh v cỏc bi cú quan h vi bi hc ny nh: thao tỏc lp lun so sỏnh, luyn thao tỏc lp lun so sỏnh, luyn ... so sỏnh Nh vy, cu trỳc ca so sỏnh theo so sỏnh lụgic thng cú hai v cỏi so sỏnh v cỏi c so sỏnh, cú t ch quan h so sỏnh Ngoi ra, so sỏnh lụgic cũn cú cỏc tiờu so sỏnh Trong so sỏnh lụgic cỏi so...
 • 104
 • 590
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luyện tập thao tác lập luận so sánh văn 11luyện tập thao tác lập luận so sánh violetluyện tập thao tác lập luận so sánh bài giảngluyện tập thao tác lập luận so sánh giáo ánluyện tập thao tác lập luận so sánh 11luyện tập thao tác lập luận so sánhluyện tập thao tác lập luận so sánh 11 violetsoan bai luyen tap thao tac lap luan so sanhluyện tập thao tác lập luận so sánh bài tập 4bài luyện tập thao tác lập luận so sánhluyện tập thao tác lập luận so sánh về câu tục ngữ học thầy ko tày học bạngiao an bai luyen tap thao tac lap luan so sanhluyen tap thao tac lap luan so sanh trang 157bai tap 4 luyện tập thao tác lập luận so sánhtuần 11 tiết 43luyện tập thao tác lập luận so sánhPhân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH gỗ Hoàng Giang (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu xây dựng bảo mật và xác thực tài liệu điện tử dựa trên PKI và ứng dụng vào trường Đại học Hạ Long (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa Thiên ưu 8 vụ Mùa 2015 và vụ Xuân 2016 tại Hoành Bồ, Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của ép xanh cành lá chè đốn và bổ sung lân, chế phẩm vi sinh đến chè LDP1 giai đoạn kinh doanh tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Đánh giá đa dạng di truyền một số giống lạc địa phương phục vụ chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2015 (LV thạc sĩ)Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông nối các khu chức năng khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase tái tổ hợp từ Escherichia coli (LV thạc sĩ)Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Dạy học các tác phẩm TRUYỆN thời đổi mới trong chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn bậc Trung học theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)LOB hoach dinh tuyen tinh va lap laiNghiên cứu, so sánh và đánh giá độ an toàn của hệ mật mã Rabin và RSA (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Lai Châu (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)22 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 các tỉnhthành phố ( có đáp án ) năm học 20172018tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)Nghiên cứu tác động kích thích internet marketing tới hành vi người tiêu dùng – trường hợp công ty cổ phần phát hành sách thành phố hồ chí minh (FAHASA)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập