Tài liệu về : “Tóm tắt công thức vật lý 12

Tóm tắt công thức vật 12

Tóm tắt công thức vật lý 12
... 1Hệ thống công thức Vật lớp 12 chương trình Phân BanCHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN1. Toạ độ gócLà toạ độ xác định vị trí của một vật rắn quay quanh một trục cố định ... =Lưu ý: Vật rắn quay đều thì at = 0 ⇒ ar = nauurTrần văn hùng 0979322011 tranhung2011@gmail.com12Hệ thống công thức Vật lớp 12 chương trình Phân Ban6. Phương trình động lực học của vật rắn ... 0979322011 tranhung2011@gmail.com23Hệ thống công thức Vật lớp 12 chương trình Phân Ban2012t tϕ ϕ ω γ= + +2 20 02 ( )ω ω γ ϕ ϕ− = − x = x0 + v0t +212at 2 20 02 ( )v v a x x−...
 • 30
 • 5,204
 • 46

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT 12

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ 12
... lõm: + Vật thật cho ảnh thật lớn hoặc nhỏ hơn vật + Vật thật cho ảnh ảo luôn lớn hơn vật + Vật ảo luôn cho ảnh thật nhỏ hơn vật * Với gương cầu lồi: + Vật thật luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật + Vật ... + Vật thật cho ảnh thật lớn hoặc nhỏ hơn vật + Vật thật cho ảnh ảo luôn lớn hơn vật + Vật ảo luôn cho ảnh thật nhỏ hơn vật * Với thấu kính phân kỳ: + Vật thật luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật + Vật ... luôn lớn hơn vật + Vật ảo cho ảnh ảo lớn hoặc nhỏ hơn vật +∞ -∞ Vật Ảnh O 2F F I II III IV 1 2 3 4 F’ 2F’ +∞ -∞ +∞ -∞ Vật Ảnh O 2F F I II III IV 1 2 3 4 F’2F’ +∞ -∞ 19 Tóm tắt VL12 GV: Nguyễn...
 • 33
 • 581
 • 3

TÓM tắt CÔNG THỨC vật 12 luyện thi đại học

TÓM tắt CÔNG THỨC vật lý 12           luyện thi đại học
... TRẦN THỊ CÚC Page 21 Tóm tắt công thức vật 12 Luyện thi đại học 2013 Tải tiêu thụ mắc hình sao: I d = I p Tải tiêu thụ mắc hình tam giác: I d = 3 I p 7. Công thức máy biến áp tưởng: 1 1 2 1 ... các biểu thức trên là số đường cần tìm. IV. SÓNG ÂM 1. Cường độ âm: W P I= = tS S VớiW (J), P(W) là N.lượng, công suất phát âm của nguồn TRẦN THỊ CÚC Page 18 Tóm tắt công thức vật 12 Luyện ... 19 Tóm tắt công thức vật 12 Luyện thi đại học 2013 - Vật có vận tốc lớn nhất khi qua VTCB, nhỏ nhất khi qua vị trí biên nên trong cùng một khoảng thời gian quãng đường đi được càng lớn khi vật...
 • 32
 • 1,881
 • 11

Tóm tắt kiến thức vật 12 PB

Tóm tắt kiến thức vật lý 12 PB
... 9 Hệ thống công thức Vật lớp 12 chương trình Phân Ban IV. CON LẮC VẬT LÝ 1. Tần số góc: mgd I ω = ; chu kỳ: 2 I T mgd π = ; tần số 1 2 mgd f I π = Trong đó: m (kg) là khối lượng vật rắn d (m) ... thống công thức Vật lớp 12 chương trình Phân Ban Góc quét ∆ϕ = ω∆t. Quãng đường lớn nhất khi vật đi từ M 1 đến M 2 đối xứng qua trục sin (hình 1) ax 2Asin 2 M S ϕ ∆ = Quãng đường nhỏ nhất khi vật ... A Thanh Liêm 8 Hệ thống công thức Vật lớp 12 chương trình Phân Ban W = mgl(1-cosα 0 ); v 2 = 2gl(cosα – cosα 0 ) và T C = mg(3cosα – 2cosα 0 ) Lưu ý: - Các công thức này áp dụng đúng cho...
 • 26
 • 558
 • 4

Tài liệu tóm tắt công thức vật

Tài liệu tóm tắt công thức vật lý
... lõm: + Vật thật cho ảnh thật lớn hoặc nhỏ hơn vật + Vật thật cho ảnh ảo luôn lớn hơn vật + Vật ảo luôn cho ảnh thật nhỏ hơn vật * Với gương cầu lồi: + Vật thật luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật + Vật ... + Vật thật cho ảnh thật lớn hoặc nhỏ hơn vật + Vật thật cho ảnh ảo luôn lớn hơn vật + Vật ảo luôn cho ảnh thật nhỏ hơn vật * Với thấu kính phân kỳ: + Vật thật luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật + Vật ... Khoảng cách vật ảnh: L = |d – d’| Quy ước dấu: ; ' 'd OA d OA= = Vật thật d > 0; vật ảo d < 0 Ảnh thật d’ > 0; ảnh ảo d’ < 0 Vật và ảnh cùng chiều k > 0, vật và ảnh ngược...
 • 33
 • 298
 • 1

Tóm tắt công thức Vật ngắn gọn chuyên sâu

Tóm tắt công thức Vật Lý ngắn gọn chuyên sâu
... Chaplin.UuOM'2M2M'1M1-UU001-U1SángSáng Tắt TắtTÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ 12 – GV: NGUYỄN HỮU CƯỜNG – HUỲNH NGỌC HUỆ. Trang 77. Công thức máy biến áp tưởng: 1 1 2 12 2 1 2U E I NU E I N= = =8. Công suất hao phí ... Chaplin.TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ 12 – GV: NGUYỄN HỮU CƯỜNG – HUỲNH NGỌC HUỆ. Trang 12 Dòng đời như một dòng sông – Ai không tập bơi sẽ bị nhấn chìm – Chasler Chaplin.-AAx1x2ϕ∆TÓM TẮT CÔNG THỨC ... nhấn chìm – Chasler Chaplin.A-AMM12OPx xO21MM-AAP21PP2ϕ∆2ϕ∆TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ 12 – GV: NGUYỄN HỮU CƯỜNG – HUỲNH NGỌC HUỆ. Trang 2- Bước 1: Xác định vị trí tương...
 • 12
 • 785
 • 30

Tóm tắt công thức Vật ngắn gọn chuyên sâu

Tóm tắt công thức Vật Lý ngắn gọn chuyên sâu
... biểu thức L = CR.Chỉnh ω đến giá trị ω = ω và ω = ω thì mạch có cùng hệ số công suất. Giá trị của hệ số công suất là⇒ tanϕ = - = - (công thức này chỉ áp dụng khi L = CR) Hoặc có thể áp dụng công ... hệ số công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt cực đại. Khi Rôto của máy phát quay với tốc độ n1 (vòng/phút) và n2 (vòng/phút) thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài có cùng một giá trị. Hệ thức ... oω thì hệ số công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt cực đại. Khi Rôto của máy phát quay với tốc độ 1ω và 2ωthì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài có cùng một giá trị. Hệ thức quan hệ giữaoω,1ω...
 • 3
 • 416
 • 33

Tóm tắt công thức vật 11

Tóm tắt công thức vật lý 11
... đơn vị đo lường cơ bản.- Kí hiệu, tên gọi, đơn vị đại lượng vật lý. - Công thức bổ trợ toán – lý. "#$%&'()*+, + /0 12 &33-&-456+75468+98$-7+:(:;:57)6-51<=>?@6@@>6=?A9<=BAB6B?6<=AThái ... nhau, nên công của lực điện trong trường hợpnày bằng không. Công của lực điện: A = qEd = q.U Công của lực ngoài A’ = A.Định động năng: Biểu thức hiệu điện thế: qAUMNMN=Hệ thức liên ... chiều, lớn hơn vật vật ảnh chuyển động cùng chiềuThấukính hộitụ +Vật %d= 0<’V’“d = ff < d < 2fd = 2 fd > 2 f + Vật ‡- d’ = 0 : ảnh ảo cùng chiều, bằng vật V”’<‡+‡-'•+:)•$'{+C+8%d’...
 • 28
 • 10,421
 • 39

Tóm tắt công thức vật12

Tóm tắt công thức vật lí 12
... 1 CÔNG THỨC VẬT LÝ 12  GV. Dũ Phùng 0935.688869 DAO ĐỘNG VÀ SÓNG CƠ ☻DAO ĐỘNG ĐIỀU HÕA: Chọn gốc ...  =  3 ☻ Giao thoa sóng: Cực đại: 12 2SS< k < 12 2SS Cực tiểu: 1 12 22SS  < k < 1 12 22SS ☻ Sóng dừng: Nếu 2 đầu cố ... TỔNG HỢP DAO ĐỘNG )cos(2 122 12221 AAAAA 22112211coscossinsinAAAAtg  Tổng quát 1 2 1 2A A A A A    SÓNG CƠ HỌC Biểu thức sóng tại M cách O khoảng...
 • 7
 • 1,428
 • 345

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP