THONG TU 31 BAN HANH CHUONG TRINH BDTX GIAO VIEN THCS

Báo cáo hướng dẫn thực hiện quy chế đối với chương trình BDTX giáo viên THCS

Báo cáo hướng dẫn thực hiện quy chế đối với chương trình BDTX giáo viên THCS
... giáo viên Tài liệu học tập để giáo viên THCS thực chương trình bồi dưỡng: + Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành; + Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo ... CẤU TRÚC BÁO CÁO I NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BDTX II MÔ TẢ CÁC MODUL (NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 3) III HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH LOGO www.themegallery.com I NỘI DUNG Chương trình BDTX GVTHCS cấu ... hợp với điều kiện thực tế địa phương cá nhân giáo viên - Hình thức thực tự học, học tập theo nhóm giáo viên, học tập từ xa, học tập trung chủ yếu để báo cáo viên giải đáp thắc mắc, hướng dẫn...
 • 7
 • 32
 • 0

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BDTX GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BDTX GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
... giáo viên MN, PT GDTX theo chương trình BDTX Khung chương trình BDTX cấp học, bậc hoc NỘI DUNG QUY CHẾ BDTX GIÁO VIÊN MN, PT VÀ GDTX TỔNG QUAN QUY CHẾ BDTX GV MẦM NON, PHỔ THƠNG VÀ GDTX THƠNG TƯ ... Trách nhiệm sở giáo dục thực nhiệm vụ BDTX (trường sư phạm, TT.GDTX) TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH BDTX GIÁO VIÊN MN, PT VÀ GDTX KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BDTX CHƯƠNG TRÌNH BDTX giáo viên Mầm non Ban hành kèm ... lý giáo dục CT GDTX : Chương trình Giáo dục thường xun NHỮNG CĂN CỨ CƠ SỞ BDTX Thơng tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xun giáo...
 • 32
 • 473
 • 3

TT 30/TTBGDĐT về việc ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCSgiáo viên THPT

TT 30/TTBGDĐT về việc ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS và giáo viên THPT
... quy định Chương II Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học (Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/ TT- BGDĐT), ghi nguồn ... giá (Phụ lục 1, Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009 /TT- BGDĐT) Ở tiêu chuẩn, giáo viên chuẩn bị minh chứng liên ... Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Ngày 22/10/2009, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư số 30/2009 /TT- BGDĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học...
 • 21
 • 475
 • 0

THÔNG Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ppsx

THÔNG TƯ Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ppsx
... đáp ứng giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học II ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học áp ... dưỡng: a) Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo; b) Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên Bộ Giáo dục Đào tạo; c) ... tiểu học Tâm lí học phát triển trí tuệ học sinh tiểu học Tâm lí học hình thành kĩ học tập học sinh tiểu học Tâm lí học giáo dục đạo đức học sinh tiểu học Nắm vững số vấn đề tâm lí học dạy học tiểu...
 • 20
 • 985
 • 3

THÔNG Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên doc

THÔNG TƯ Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên doc
... để giáo viên thực chương trình bồi dưỡng: a) Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên Bộ Giáo dục Đào tạo; b) Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông ... TƯỢNG BỒI DƯỠNG Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên áp dụng cho tất cán quản lý sở giáo dục, giáo viên (sau gọi chung giáo viên) giảng dạy sở giáo dục thường xuyên ... giáo viên giáo dục thường xuyên, nâng cao mức độ đáp ứng giáo viên giáo dục thường xuyên với yêu cầu phát triển giáo dục thường xuyên yêu cầu nghề nghiệp giáo viên giáo dục thường xuyên II ĐỐI TƯỢNG...
 • 15
 • 519
 • 3

Thông Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở

Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở
... cho giáo viên Tài liệu học tập để giáo viên thực chương trình bồi dưỡng: a) Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học sở Bộ Giáo dục Đào tạo; b) Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo ... vụ giáo viên trung học sở, nâng cao mức độ đáp ứng giáo viên trung học sở với yêu cầu phát triển giáo dục trung học sở yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở II ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG Chương ... TƯỢNG BỒI DƯỠNG Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học sở áp dụng cho tất cán quản lí sở giáo dục, giáo viên (sau gọi chung giáo viên) giảng dạy trung học sở phạm vi toàn quốc;...
 • 13
 • 583
 • 4

Quyết định ban hành Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ

Quyết định ban hành Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ
... UBND tỉnh xây dựng chương trình Khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trình hội nhập giai đoạn ... ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH Khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản chất ... dưỡng, đào tạo nghiệp vụ quản lý, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ sử dụng tiết kiệm lượng cho cán thuộc quan Nhà nước đảm bảo thực thi sở hữu trí tuệ, công nghệ quản chất lượng Tổ chức...
 • 23
 • 364
 • 0

Quyết định Ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Tiền giang đến năm 2015

Quyết định Ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Tiền giang đến năm 2015
... 2 Điều Ban hành kèm theo Quyết định Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Tiền Giang đến năm 2015 Điều Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân ... Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tổ chức, cá nhân có liên quan Quyết định thi hành Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT CHỦ ... nhân dân huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tổ chức triển khai thực Quyết định Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh có liên quan,...
 • 2
 • 283
 • 2

Quyết định Về ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử thanh phố Hồ chí minh giai đoạn 2008-2010

Quyết định Về ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử thanh phố Hồ chí minh giai đoạn 2008-2010
... QUYẾT ĐỊNH: Điều Nay ban hành kèm theo Quyết định Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010 Điều Thủ trưởng đơn vị: Sở Thương mại, Sở Bưu chính, ... thành phố) Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010 thực sau: I QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN - Phát triển thương mại điện tử để góp phần phát triển kinh tế bền ... CHƯƠNG TRÌNH Phát triển thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 141/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 Ủy ban nhân dân thành phố) Chương...
 • 16
 • 297
 • 1

Quyết định 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ban hành chương trình giáo dục poổ thông

Quyết định 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ban hành chương trình giáo dục poổ thông
... Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định tạm thời mục tiêu kế hoạch giáo dục trường Trung học phổ thông Điều Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ... Viện Chiến lược Chương trình giáo dục, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục đào tạo chịu ... dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ BỘ TRƯỞNG Nguyễn Minh Hiển-Đã ký ...
 • 2
 • 6,651
 • 70

Quyết định 16/2006 - Ban hành chương trình giáo dục phổ thông

Quyết định 16/2006 - Ban hành chương trình giáo dục phổ thông
... Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định tạm thời mục tiêu kế hoạch giáo dục trường Trung học phổ thông Điều Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Vp Chính phủ; - Ban KG TW Đảng; - UB VHGDTNTN-NĐ Quốc hội; - Cục Kiểm tra văn (Bộ Tư pháp); - Như điều 3; - Công báo; - Lưu:VT, Viện CL&CTGD, ... Viện Chiến lược Chương trình giáo dục, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục đào tạo chịu...
 • 2
 • 305
 • 0

ban hành Chương trình hành động về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

ban hành Chương trình hành động về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
... Chính phủ giải pháp chủ yếu đạo, điều hành thực kế hoạch phát triển kinh tế - hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 (Ban hành theo Quyết định số 107 /QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 01 năm 2012 Bộ trưởng ... Môi trường) Thực Nghị số 01/NQ - CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 Chính phủ giải pháp chủ yếu đạo, điều hành thực kế hoạch phát triển kinh tế - hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Bộ Tài ... Chương trình công tác năm 2012 Bộ văn số 250/BTNMT – VP ngày 09 tháng 02 năm 2012 PHẦN II NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN...
 • 14
 • 559
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quyết định ban hành chương trình giáo dục phổ thôngthông tư văn bản hành chínhban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phíquyết định ban hành chương trình đào tạoquyết định ban hành chương trình dạy nghềquyết định ban hành chương trình giáo dục tiểu họcBáo cáo thực tập Phân tích thiết kế hệ thống Thiết kế một trang web chia sẻ hình ảnhChính sách quản lý nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu ở Việt NamChính sách tài chính nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt NamChính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Malaysia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - Thực trạng, kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Namchuẩn đoán và điểu trị bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thiếu enzym 21-hydroxylase ở trẻ emChuyên đề Độ tan và tinh thể Hidrat hóaTập hợp chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông II – Thái NguyênThâm hụt kép hay biến động trái chiều, chính sách tài khóa và tài khoản vãng laiThành lập quỹ Bảo hiểm xã hội thành phần ở Bảo hiểm xã hội Việt namTHÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA GIUN ĐẤT Ở KHU VỰC XÃ LIÊN HÒA, LẠC THỦY, HÒA BÌNHThết Kế Hệ Thống Điều Khiển Đèn Giao Thông Trên Micro PLC SIMATIC S7- 200Thiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220 kV Xuân MaiThiết kế chi tiết hệ thống xử lý nước thải cho công ty sản xuất tinh bột mThiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất tôn Phú ThànhThiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn băng phương pháp trích ly bằng dung môi phenolThiết kế hệ thống chống sét trực tiếp cho trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCMTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT TỪ XA THÔNG QUA HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG VỚI GIAO THỨC TCP IPThiết kế hệ thống quảng cáo trong vi điều khiển họ 8051THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƢỚC ĐO TUYẾN TÍNHTHIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT QUẬN BÌNH THẠNH.TP.HCM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập