THONG TU 31 BAN HANH CHUONG TRINH BDTX GIAO VIEN THCS

Báo cáo hướng dẫn thực hiện quy chế đối với chương trình BDTX giáo viên THCS

Báo cáo hướng dẫn thực hiện quy chế đối với chương trình BDTX giáo viên THCS
... giáo viên Tài liệu học tập để giáo viên THCS thực chương trình bồi dưỡng: + Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành; + Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo ... CẤU TRÚC BÁO CÁO I NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BDTX II MÔ TẢ CÁC MODUL (NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 3) III HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH LOGO www.themegallery.com I NỘI DUNG Chương trình BDTX GVTHCS cấu ... hợp với điều kiện thực tế địa phương cá nhân giáo viên - Hình thức thực tự học, học tập theo nhóm giáo viên, học tập từ xa, học tập trung chủ yếu để báo cáo viên giải đáp thắc mắc, hướng dẫn...
 • 7
 • 49
 • 0

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BDTX GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BDTX GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
... giáo viên MN, PT GDTX theo chương trình BDTX Khung chương trình BDTX cấp học, bậc hoc NỘI DUNG QUY CHẾ BDTX GIÁO VIÊN MN, PT VÀ GDTX TỔNG QUAN QUY CHẾ BDTX GV MẦM NON, PHỔ THƠNG VÀ GDTX THƠNG TƯ ... Trách nhiệm sở giáo dục thực nhiệm vụ BDTX (trường sư phạm, TT.GDTX) TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH BDTX GIÁO VIÊN MN, PT VÀ GDTX KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BDTX CHƯƠNG TRÌNH BDTX giáo viên Mầm non Ban hành kèm ... lý giáo dục CT GDTX : Chương trình Giáo dục thường xun NHỮNG CĂN CỨ CƠ SỞ BDTX Thơng tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xun giáo...
 • 32
 • 536
 • 4

TT 30/TTBGDĐT về việc ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCSgiáo viên THPT

TT 30/TTBGDĐT về việc ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS và giáo viên THPT
... quy định Chương II Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học (Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/ TT- BGDĐT), ghi nguồn ... giá (Phụ lục 1, Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009 /TT- BGDĐT) Ở tiêu chuẩn, giáo viên chuẩn bị minh chứng liên ... Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Ngày 22/10/2009, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư số 30/2009 /TT- BGDĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học...
 • 21
 • 514
 • 1

THÔNG Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ppsx

THÔNG TƯ Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ppsx
... đáp ứng giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học II ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học áp ... dưỡng: a) Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo; b) Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên Bộ Giáo dục Đào tạo; c) ... tiểu học Tâm lí học phát triển trí tuệ học sinh tiểu học Tâm lí học hình thành kĩ học tập học sinh tiểu học Tâm lí học giáo dục đạo đức học sinh tiểu học Nắm vững số vấn đề tâm lí học dạy học tiểu...
 • 20
 • 1,057
 • 3

THÔNG Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên doc

THÔNG TƯ Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên doc
... để giáo viên thực chương trình bồi dưỡng: a) Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên Bộ Giáo dục Đào tạo; b) Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông ... TƯỢNG BỒI DƯỠNG Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên áp dụng cho tất cán quản lý sở giáo dục, giáo viên (sau gọi chung giáo viên) giảng dạy sở giáo dục thường xuyên ... giáo viên giáo dục thường xuyên, nâng cao mức độ đáp ứng giáo viên giáo dục thường xuyên với yêu cầu phát triển giáo dục thường xuyên yêu cầu nghề nghiệp giáo viên giáo dục thường xuyên II ĐỐI TƯỢNG...
 • 15
 • 559
 • 3

Thông Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở

Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở
... cho giáo viên Tài liệu học tập để giáo viên thực chương trình bồi dưỡng: a) Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học sở Bộ Giáo dục Đào tạo; b) Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo ... vụ giáo viên trung học sở, nâng cao mức độ đáp ứng giáo viên trung học sở với yêu cầu phát triển giáo dục trung học sở yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở II ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG Chương ... TƯỢNG BỒI DƯỠNG Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học sở áp dụng cho tất cán quản lí sở giáo dục, giáo viên (sau gọi chung giáo viên) giảng dạy trung học sở phạm vi toàn quốc;...
 • 13
 • 644
 • 4

Quyết định ban hành Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ

Quyết định ban hành Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ
... UBND tỉnh xây dựng chương trình Khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trình hội nhập giai đoạn ... ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH Khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản chất ... dưỡng, đào tạo nghiệp vụ quản lý, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ sử dụng tiết kiệm lượng cho cán thuộc quan Nhà nước đảm bảo thực thi sở hữu trí tuệ, công nghệ quản chất lượng Tổ chức...
 • 23
 • 442
 • 0

Quyết định Ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Tiền giang đến năm 2015

Quyết định Ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Tiền giang đến năm 2015
... 2 Điều Ban hành kèm theo Quyết định Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Tiền Giang đến năm 2015 Điều Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân ... Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tổ chức, cá nhân có liên quan Quyết định thi hành Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT CHỦ ... nhân dân huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tổ chức triển khai thực Quyết định Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh có liên quan,...
 • 2
 • 342
 • 2

Quyết định Về ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử thanh phố Hồ chí minh giai đoạn 2008-2010

Quyết định Về ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử thanh phố Hồ chí minh giai đoạn 2008-2010
... QUYẾT ĐỊNH: Điều Nay ban hành kèm theo Quyết định Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010 Điều Thủ trưởng đơn vị: Sở Thương mại, Sở Bưu chính, ... thành phố) Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010 thực sau: I QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN - Phát triển thương mại điện tử để góp phần phát triển kinh tế bền ... CHƯƠNG TRÌNH Phát triển thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 141/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 Ủy ban nhân dân thành phố) Chương...
 • 16
 • 324
 • 1

Quyết định 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ban hành chương trình giáo dục poổ thông

Quyết định 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ban hành chương trình giáo dục poổ thông
... Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định tạm thời mục tiêu kế hoạch giáo dục trường Trung học phổ thông Điều Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ... Viện Chiến lược Chương trình giáo dục, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục đào tạo chịu ... dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ BỘ TRƯỞNG Nguyễn Minh Hiển-Đã ký ...
 • 2
 • 8,096
 • 71

Quyết định 16/2006 - Ban hành chương trình giáo dục phổ thông

Quyết định 16/2006 - Ban hành chương trình giáo dục phổ thông
... Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định tạm thời mục tiêu kế hoạch giáo dục trường Trung học phổ thông Điều Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Vp Chính phủ; - Ban KG TW Đảng; - UB VHGDTNTN-NĐ Quốc hội; - Cục Kiểm tra văn (Bộ Tư pháp); - Như điều 3; - Công báo; - Lưu:VT, Viện CL&CTGD, ... Viện Chiến lược Chương trình giáo dục, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục đào tạo chịu...
 • 2
 • 345
 • 0

ban hành Chương trình hành động về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

ban hành Chương trình hành động về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
... Chính phủ giải pháp chủ yếu đạo, điều hành thực kế hoạch phát triển kinh tế - hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 (Ban hành theo Quyết định số 107 /QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 01 năm 2012 Bộ trưởng ... Môi trường) Thực Nghị số 01/NQ - CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 Chính phủ giải pháp chủ yếu đạo, điều hành thực kế hoạch phát triển kinh tế - hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Bộ Tài ... Chương trình công tác năm 2012 Bộ văn số 250/BTNMT – VP ngày 09 tháng 02 năm 2012 PHẦN II NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN...
 • 14
 • 649
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quyết định ban hành chương trình giáo dục phổ thôngthông tư văn bản hành chínhban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phíquyết định ban hành chương trình đào tạoquyết định ban hành chương trình dạy nghềquyết định ban hành chương trình giáo dục tiểu họcỨng dụng của sắc ký lọc gel (GFC) trong phân tích thực phẩm Báo cáo khoa họcHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)Nâng cao vai trò của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 90012008 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương, Móng Cái và khả năng sinh trưởng lợn lai thương phẩm nuôi tại trạm nghiên cứu Đồn Đèn, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Ý TƯỞNG KỊCH BẢN QUẢNG CÁO QUẢNG CÁO OMO TẾT 2018Các nhân tố liên quan đến bên cung cấp dịch vụ kiểm toán ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán độc lập tại TP hồ chí minhCác yếu tố tác động đến sự gắn kết với tổ chức của công chức cấp cơ sở tại thành phố bến treHoàn thiện hệ thống đo lường thành quả hoạt động trên cơ sở vận dụng bảng điểm cân bằng (balanced scorecard) tại công ty TNHH MTV cao su hà tĩnhPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình trên địa bàn huyện tuy phước, tỉnh bình địnhTác động của uy tín công ty kiểm toán đến quản trị lợi nhuận (earnings management) tại các ngân hàng TMCP việt namẢnh hưởng của giá trị gần gũi đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn thành phố hồ chí minhNghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimiNghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốcĐánh giá thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nộiBiến đổi của một số đặc trưng khí hậu và các hiện tượng thiên tai có liên quan ở khu vực bắc trung bộ trong những thập kỷ gần đâyBiến đổi quan hệ dòng họ của người tày ở xã quang lang, huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn từ năm 1986 đến nayCơ sở địa lý cho quản lý và bảo vệ môi trường huyện vân đồn, tỉnh quảng ninhĐánh giá mức độ căng thẳng tài nguyên nước dưới tác động biến đổi khí hậu đến quảng nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập