nhận xét về công ty

MỘT SỐ ĐÀNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN RƯỢU HÀ NỘI

MỘT SỐ ĐÀNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN RƯỢU HÀ NỘI
... chung Công ty TNHH Nhà nớc thành viên Rợu Nội I Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH Nhà nớc thành viên Rợu Nội Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH Nhà nớc thành ... động Công ty Rợu Nội nh Ta thấy lớn mạnh mở rộng không ngừng Công ty Hàng năm công ty đóng góp khoản lớn cho ngân sách nhà nớc Sự thành công chứng tỏ nỗ lực cố gắng toàn cán công nhân viên Công ... 48 Phần III: Một số đánh giá nhận xét Công ty TNHH Nhà nớc thành viên Rợu Nội 51 I Ưu điểm 51 Bộ máy quản lý 51 Về tổ chức công tác kế toán...
 • 8
 • 175
 • 0

Nhận xét về công tác sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm ở Công ty dệt len Mùa Đông

Nhận xét về công tác sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm ở Công ty dệt len Mùa Đông
... doanh công ty 30 Đặc điểm sản xuất tiêu thụ 30 Hoạt động bán hàng - tiêu thụ hàng hoá công ty dệt len mùa đông 31 Nhận xét công tác sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm công ty dệt len mùa đông ... lớn Nhận xét công tác sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm Công ty dệt len Mùa Đông Hơn 30 năm qua Công ty dệt len Mùa Đông trởng thành lớn mạnh không ngừng thực trở thành mũi nhọn ngành công ... hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Đặc điểm sản xuất tiêu thụ Công ty dệt len Mùa Đông môt doanh nghiệp Nhà nớc với nhiệm vụ sản xuất sợi len dệt mặt hàng len Sản phẩm công ty tơng đối đa...
 • 46
 • 256
 • 0

Đánh giá, nhận xét về công tác kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính quốc tế

Đánh giá, nhận xét về công tác kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính quốc tế
... TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 2.1 Quy trình chung kiểm toán tài công ty TNHH Kiểm toán vấn Tài Quốc tế IFC Công việc kiểm toán thực nhằm ... Lớp: Kiểm toán 47A Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH Kiểm toán vấn Tài quốc tế Công ... tập công tác sau Bài báo cáo em gồm phần: Phần 1: Tổng quan Công ty TNHH Kiểm toán vấn Tài quốc tế IFC Phần 2: Thực trạng tổ chức công tác Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán vấn Tài quốc tế...
 • 49
 • 242
 • 0

Nhận xét về công tác kế toán vật lieu Tại công ty xây dựng số 34 và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty

Nhận xét về công tác kế toán vật lieu Tại công ty xây dựng số 34 và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty
... KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC VẬT LIỆU CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 34: Qua thời gian thực tập công ty, sở lý luận học kết hợp vơí thực tế, em xin đưa số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn ... phần hoàn thiện sửa đổi công tác kế toán vật liêụ công ty xây dựng số 34 - Ý kiến thứ nhất: Việc quản lý vật công ty xây dựng số 34 tương đối chặt chẽ đảm bảo nguyên tắc nhập xuất vật liệu, nhiên ... hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ, kế toán công ty tổ chức hạch toán vật liệu theo công trình, hạng mục công trình, tháng, quí rõ ràng Một năm công ty hạch toán vào quí, quý tháng hạch toán cách...
 • 7
 • 256
 • 0

NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12
... đẩu Kết luận chia làm phần sau: Phần 1: Tổng quan Công ty cổ phần Cầu 12 Phần 2: Thực tế công tác tổ chức kế toán Công ty cổ phần Cầu 12 Phần 3: Nhận xét công tác kế toán Công ty cổ phần Cầu 12 ... Công ty cổ phần Cầu 12, em nhận thấy công tác kế toán doanh nghiệp vấn đề quan trọng, mức độ hợp lý tổ chức công tác kế toán định tồn phát triển doanh nghiệp kinh tế thị trường hiên Tổ chức công ... hơn, góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh toàn Công ty Với hiểu biết tình hình tài máy tổ chức quản lý thực tế công tác tổ chức kế toán Công ty cổ phần Cầu 12 nay, tin tưởng Công ty ngày...
 • 5
 • 201
 • 1

MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM THIÊN LONG CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI

MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM THIÊN LONG CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI
... thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng: Để hoàn thiện tốt việc hạch toán kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty xin mạnh dạn đề xuất số giải pháp sau: ♦ Hoàn thiện tổ chức máy kế toán: ... lượng công việc mà đem lại kết đáng tin cậy, vừa chế độ kế toán thống kê Nhà nước 3.3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần SX TM Thiên Long: ... giá bán hợp đồng ♦: Hoàn thiện công tác kế toán hàng bán bị trả lại: Xuất phát từ hạn chế nêu công tác hạch toán hàng bánbị trả lại, công ty nên mở sổ với công chi tiết theo dõi khoản hàng bán...
 • 9
 • 435
 • 0

NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VL CCDC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02 VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VL - CCDC Ở CÔNG TY

NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VL CCDC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02 VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VL - CCDC Ở CÔNG TY
... k toỏn VL- CCDC .16 Trỡnh t nhp, xut kho vt liu 26 K toỏn chi tit VL- CCDC ti cụng ty sụng 27 ỏnh giỏ vt liu- cụng c dng c 30 Ti khon s dng cho cụng tỏc k toỏn VL- CCDC ... xut VL- CCDC 33 Nhng quy nh ch ti chớnh dng Cụng ty Sụng Phn th III NHN XẫT V CễNG TC K TON VL- CCDC TI CễNG TY SễNG V MT S í KIN XUT NHM GểP PHN HON THIN CễNG TC HCH TON K TON VL- CCDC ... LIU -CCDC CễNG TY 7.02 Qua thi gian thc Cụng Ty, trờn c s lý lun ó c hc kt hp vớ thc t, em xin a mt s ý kin xut nhm gúp phn hon thin v sa i cụng tỏc k toỏn vt liờ, cụng c dng c Cụng ty - í...
 • 8
 • 160
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI
... Theo ý kiến nhân, em có đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty ( Phần sau ) Một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính ... khác điểm bật lên kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm lập dự toán xây lắp Với công trình, để tập hợp đầy đủ chi phí thực tốt kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, mang lại ... lãng phí LILAMA Nội trước công trình luôn ý thực tốt công việc lập dự toán, tạo điều kiện cho tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm đưa giá thầu hợp lý Việc tổ chức kế toán CPSX tính giá thành...
 • 14
 • 481
 • 0

NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIÊU TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAM HỒNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY

NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIÊU TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAM HỒNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY
... KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC VẬT LIỆU CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAM HỒNG: Qua thời gian thực tập công ty, sở lý luận học kết hợp vơí thực tế, em xin đưa số ý kiến đề xuất nhằm ... kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện sửa đổi công tác kế toán vật liêụ Công ty Đầu phát triển Nam Hồng - Ý kiến thứ nhất: Việc quản lý vật Công ty Đầu phát triển Nam Hồng ng đối chặt ... thực… góp phần đắc lực vào công tác hạch toán quản lý kinh tế công ty Phòng kế toán công ty sớm áp dụng thử nghiệm chế độ kế toán vào công tác kế toán công ty, công ty áp dụng hình thức kế toán...
 • 8
 • 195
 • 0

MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 34

MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 34
... chị Phòng Kế toán em nắm đợc sơ qua tình hình công tác tổ chức kế toán Công ty nh cấu tổ chức máy kế toán, tổ chức hạch toán phần hành kế toán chủ yếu Công tác hạch toán kế toán Công ty nhìn chung ... đứng số Tài sản thực có Công ty 3 Kết luận Trong thời gian thực tập tổng hợp Công ty Xây dựng số 34, em phần nắm bắt đợc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, sản phẩm Công ty cấu tổ chức công ty Đặc ... phẩm xây lắp đặc điểm hạch toán Công ty Xây dựng số 34 nên em mong đợc giúp đỡ thầy cô, cô Công ty để tiếp tục nghiên cứu đề tài Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành Công ty Xây dựng...
 • 4
 • 159
 • 0

Nhận xét về công tác kế toán vật liêu Tại Công ty XDCTGT Việt Lào và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty

Nhận xét về công tác kế toán vật liêu Tại Công ty XDCTGT Việt Lào và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty
... đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác vật liệu Công ty XDCTGT Việt Lào: Qua thời gian thực tập công ty, sở lý luận đợc học kết hợp vơí thực tế, em xin đa số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn ... phần hoàn thiện sửa đổi công tác kế toán vật liêụ Công ty XDCTGT Việt Lào - ý kiến thứ nhất: Việc quản lý vật t Công ty XDCTGT Việt Lào tơng đối chặt chẽ đảm bảo nguyên tắc nhập xuất vật liệu, nhiên ... hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ, kế toán công ty tổ chức hạch toán vật liệu theo công trình, hạng mục công trình, tháng, quí rõ ràng Một năm công ty hạch toán vào quí, quý tháng đợc hạch toán...
 • 8
 • 128
 • 0

Nhận xét về công tác kế toán vật liêuTại công ty xây dựng số 34 và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty

Nhận xét về công tác kế toán vật liêuTại công ty xây dựng số 34 và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty
... kế toán vật liệu công ty I/ Nhận xét công tác kế toán vật liệu công ty xây dựng số 34 Ưu điểm Hạn chế II/ Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác vật liệu công ty xây dựng số 34 ... số 34 Kế toán tổng hợp nhập - xuất vật liệu công cụ dụng cụ 35 40 Chơng thứ III: Nhận xét công tác kế toán vật liệu Công ty xây dựng số 34 số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế ... chức kế toán vật liệu - CCDC công ty xây dựng số 34 Phân loại vật liệu CCDC công ty xây dựng số 34 Tổ chức công tác kế toán vật liệu, CCDC công ty xây dựng số 34 Trình tự nhập - xuất kho vật liệu...
 • 9
 • 136
 • 0

Nhận xét về công tác kế toán vật liệu , ccdc Tại công ty hương giang và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vl,ccdc ở công ty

Nhận xét về công tác kế toán vật liệu , ccdc Tại công ty hương giang và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vl,ccdc ở công ty
... tác kế toán vật liệu , CCDC công ty I Nhận xét công tác kế toán vật liệu , CCDC công ty 64 Ưu điểm 65 Hạn chế 67 II/ Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu , ... 7.1 Kế toán tổng hợp nhập NVL , CCDC 55 7.2 Kế toán tổng hợp xuất NVL , CCDC 57 Phần thứ III: Nhận xét công tác kế toán vật liệu Công ty Hơng Giang số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công ... gian thực tập công ty, sở lý luận đợc học kết hợp vơí thực t , em xin đa số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu , công cụ dụng cụ công ty Hơng Giang : - ý kiến thứ nhất:...
 • 9
 • 126
 • 0

Nhận xét về công tác kế toán vật liêu Tại công ty xây dựng số 34 và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty

Nhận xét về công tác kế toán vật liêu Tại công ty xây dựng số 34 và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty
... xét công tác kế toán vật liệu Công ty xây dựng số 34 số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu công ty I/ Nhận xét công tác kế toán vật liệu công ty xây dựng số 34 Ưu ... CCDC công ty xây dựng số 34 Tổ chức công tác kế toán vật liệu, CCDC công ty xây dựng số 34 Trình tự nhập - xuất kho vật liệu Kế toán chi tiết vật liệu, CCDC công ty xây dựng số 34 Đánh giá vật liệu ... đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác vật liệu công ty xây dựng số 34: Qua thời gian thực tập công ty, sở lý luận đợc học kết hợp vơí thực tế, em xin đa số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn...
 • 10
 • 122
 • 0

Nhận xét về công tác kế toán vật liêu Tại Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty.

Nhận xét về công tác kế toán vật liêu Tại Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty.
... Phơng Nam số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu công ty I/ Nhận xét công tác kế toán vật liệu Công ty cổ phần xây dựng Phơng Nam Ưu điểm Hạn chế II/ Một số ý kiến đề ... cho công tác kế toán vật liệu Công ty cổ phần xây dựng Phơng Nam Kế toán tổng hợp nhập - xuất vật liệu công cụ dụng cụ Phần thứ III: Nhận xét công tác kế toán vật liệu Công ty cổ phần xây dựng ... đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác vật liệu Công ty cổ phần xây dựng Phơng Nam: Qua thời gian thực tập công ty, sở lý luận đợc học kết hợp vơí thực tế, em xin đa số ý kiến đề xuất nhằm góp...
 • 10
 • 126
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một vài đánh giá nhận xét về công tynhận xét về công ty tnhh kiểm tóan đông ánhận xét về công tác kế toán tại công ty tnhhnhận xét về công tác kế toán nvl ccdc tại công ty cp ks amp cn đại trường phátnhận xét về công tác kế toán tscđ tại công tynhận xét về công tác kế toán tại công ty tnhh xây dựng và thương mại thiên đồngnhận xét về công tác kế kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm toàn công ty tnhh bảo lâm và một số ý kiến đề xuấtmột số nhận xét về công tác kế toán của công ty cổ phần vận tải sao mainhận xét về công tác lao động và tiền lương của công tynhận xét về công tác quản lý vật tư và tài sản cố định của công tynhận xét về công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty truyền tải điện 1những nhận xét về công tác kế toán tiền lương bhxh bhyt kpcđ ở công ty cổ phần dược vật tư y tế nghệ anmột số nhận xét về công tác hạch toán tscđ tại công ty xăng dầu quảng bìnhphần thứ iii một số nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cơ khí 30 4 và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công tynhận xét về công tác kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở chi nhánh công ty tnhh tm amp dv thăng long mớiNghiên cứu điều trị tuỷ răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm dưới có sử dụng trâm protaper và máy x smartNhận xét thực trạng sâu răng sớm và mối liên quan với thói quen nuôi dưỡng ở trẻ 36 71 tháng tuổi tại trường mầm non x20, thanh xuân, hà nội năm 2014Thực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi và kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh răng miệng ở sinh viên điều dưỡng năm thứ nhất và thứ 3 trường cao đẳng y tế hà nộiGiúp học sinh lớp 5 học tốt mon tap lam vanTăng cường thu hút FID của Malaysia vào Việt NamRÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU học các kĩ NĂNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH học tập môn TOÁN của học SINHSỬ DỤNG THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA PHÁT TRIỂN vốn từ PHỔ THÔNG CHO TRẺ 5 6 TUỔI ở hà TĨNHNhận xét biến đổi một số cytokine trong viêm phổi nặng ở trẻ dưới 5 tuổiĐánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đứcNghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô dạ dày 1 3 trên và tâm vị tại bệnh viện việt đức giai đoạn 2010 2013Nghiên cứu áp dụng bảng điểm okuda, CLIP, barcelona trong phân loại bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào ganKhảo sát đặc điểm z score của mật độ xương ở bệnh nhân nữ viêm khớp dạng thấpNghiên cứu, chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh và nanoclayMô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật kasai điều trị teo đường mật bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương từ năm 2005 2012NĂNG lực TIẾNG VIỆT của học SINH TRƯỜNG THCS NÙNG NÀNG và TRƯỜNG nội TRÚ HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂUTÍNH LỊCH sự của lời đề NGHỊ và hồi đáp lời đề NGHỊ TRONG một số tác PHẨM văn học VIỆT NAM HIỆN đạiVAI TRÒ của các CƯỜNG QUỐC TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 1945)VẤN đề địa lý – LỊCH sử TRONG tác PHẨM GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ và sử học bị KHẢOTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÊMINA TRONG GIẢNG dạy học PHẦN PHƯƠNG PHÁP dạy học TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU họcTỔ CHỨCDẠY học CHỦ đề TÍCH hợp “DÒNG điện KHÔNG đổi TRONG CUỘC SỐNG” ở TRUNG học PHỔ THÔNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập