truyen nhiet ong chum

báo cáo truyền nhiệt ống chùm

báo cáo truyền nhiệt ống chùm
... Xuân Ân Page Truyền nhiệt ống chùm 2.2 Cấu tạo thiết bị truyền nhiệt ống chùm GVHD: Thầy Nguyễn Sỹ Xuân Ân Page Truyền nhiệt ống chùm III.THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: Dụng cụ - Thân trụ ống chùm - Đầu ... trao đổi nhiệt ống chùm phía ống Dòng nước nóng gia nhiệt tới 60oC, cho qua thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm phía ống Nhờ đầu dò nhiệt độ bố trí đầu vào dòng nóng, lạnh, ta dễ dàng ghi nhận nhiệt ... Truyền nhiệt ống chùm Dùng nước để lấy nhiệt cho ngưng tụ tiến hành theo cách: - Ngưng tụ gián tiếp: có tường ngăn cách nước - Ngưng tụ trực tiếp: nước tiếp xúc với a)Dẫn nhiệt: Dẫn nhiệt truyền...
 • 9
 • 524
 • 12

thiết bị truyền nhiệt ống chùm

thiết bị truyền nhiệt ống chùm
... nghiệm QTTB truyền nhiệt Bài 3: Thiết bị truyền nhiệt ống chùm Giá trị lớn Giá trị bé Tính: Xác định hệ số truyền nhiệt KTN :  Đối với thiết bị ống chùm : với Trong : 4.2.2 Hệ số truyền nhiệt lý ... thực hành thí nghiệm QTTB truyền nhiệt Bài 3: Thiết bị truyền nhiệt ống chùm - Giúp sinh viên vận hành xác thiết bị, đo đạc thông số trình thiết bị - Khảo sát trình truyền nhiệt đun nóng làm nguội ... truyền nhiệt Bài 3: Thiết bị truyền nhiệt ống chùm 24 25 GVHD: Nguyễn Đức Vinh SVTH: Mai Thị Mỹ Nhân 16 20 38 36 33 31 21 21 16 16 Page Báo cáo thực hành thí nghiệm QTTB truyền nhiệt Bài 3: Thiết...
 • 16
 • 566
 • 0

Báo cáo thực hành thí nghiệm QTTB truyền nhiệt Bài 3 Thiết bị truyền nhiệt ống chùm

Báo cáo thực hành thí nghiệm QTTB truyền nhiệt Bài 3 Thiết bị truyền nhiệt ống chùm
... 13 13 13 14 13 14 47.82608696 47.82608696 42.85714286 45 44 34 .7826087 36 .36 3 636 36 30 34 .7826087 38 .095 238 1 38 .095 238 1 33 .33 333 333 37 .5 33 .33 333 333 27.27272727 27.27272727 39 . 130 434 78 39 . 130 434 78 ... 132 62.2 132 62.2 132 62.2 1 635 9.7 1 635 9.7 1 635 9.7 1 635 9.7 1 931 5.8 1 931 5.8 1 931 5.8 1 931 5.8 4 03. 73 537 .06 1 738 .72 2052. 83 4 03. 73 537 .06 1 738 .72 2052. 83 4 03. 73 537 .06 1 738 .72 2052. 83 4 03. 73 537 .06 1 738 .72 ... 21 39 38 Page Báo cáo thực hành thí nghiệm QTTB truyền nhiệt Bài 3: Thiết bị truyền nhiệt ống chùm 10 11 12 13 14 15 16 3. 2.2 TN 10 11 12 13 14 15 16 10 13 16 13 16 10 13 16 10 13 16 10 13 16...
 • 18
 • 401
 • 1

BÀI 2 THIẾT bị TRUYỀN NHIỆT ỐNG CHÙM

BÀI 2  THIẾT bị TRUYỀN NHIỆT ỐNG CHÙM
... 1384 ,25 1 1086,04 33 15 22 ,83 136,31 20 73, 324 3 326 , 02 26 19 22 , 32 427 , 02 2073, 324 4751,46 25 18 21 ,31 638,90 20 73, 324 529 4,48 26 17 21 ,18 716,16 20 73, 324 1 629 ,07 25 19 21 ,86 21 3,50 4075,551 10 427 6,31 ... 33,333 24 ,24 2 28 ,788 10 10 31 ,25 0 25 ,000 28 , 125 11 13 39,394 24 ,24 2 31,818 12 13 39,394 21 ,21 2 30,303 13 14 42, 424 24 ,24 2 33,333 14 13 40, 625 25 ,000 32, 813 15 15 45,455 24 ,24 2 34,848 16 19 59,375 25 ,000 ... 41 26 62 42 41 29 62 41 40 29 62 42 40 28 62 42 41 29 61 41 40 28 61 42 41 29 62 46 43 29 61 45 42 28 61 44 42 28 61 44 43 29 Thí nghiệm VN (l/ph) 10 13 7 10 13 10 11 12 TRUYỀN NHIỆT ỐNG CHÙM 10...
 • 25
 • 116
 • 0

Thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm (Shell and tube heat exchangers)

Thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm  (Shell and tube heat exchangers)
... sánh loại thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm Tiêu chuẩn TEMA cho thiết bị ống chùm: Các loại đầu thiết bị theo tiêu chuẩn TEMA: • A - Nắp thân đầu tháo lắp • B - Đầu cố định • C - Nắp ống tháo lắp ... So sánh loại thân thiết bị theo TEMA Các loại đuôi thiết bị theo tiêu chuẩn TEMA • • • • • • • • L - Giống đầu thiết bị loại A M - Giống đầu thiết bị loại B N - Giống đầu thiết bị loại N P - Outside ... ý tính toán thiết bị: _ Đường kính ống _ Bề dày ống _ Chiều dài _ Bước ống Nguyên lý ứng dụng Phân loại • Một số lưu ý lựa chọn thiết bị _ giản nở nhiệt không đồng thân ống thiết bị _ phương...
 • 25
 • 2,105
 • 4

THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ BÀI 2 TRUYỀN NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG

THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ BÀI 2 TRUYỀN NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG
... 997.703 42 420 5.386 524 998.19344 420 4.387868 998 .28 576 420 3. 125 736 997.97310 420 4.637 129 998.19438 420 3 .24 2087 998 .27 388 420 1.7 520 89 998 .24 179 420 3. 627 628 998.43067 420 2.0 324 16 998.59796 420 0. 620 9 62 ... 3334.8866 34.6 28 .21 6933 28 49.6 627 34.4 27 .863596 34.1 29 22. 94 724 28 .476707 34.6 29 85. 729 27 .4 726 98 34.7 23 33.5 322 27 .360176 25 39.3458 34.1 27 .899448 Cho ống B2: – 12 – K1 (W/m0C) 1 12. 1604858 110.5681436 ... 325 2.54374 33.5 34 .2 33 3 026 .9114 Q1 ∆t log L L: chiều dài ống = 1. 020 m – 11 – 27 17. 628 7 26 75.8199 24 2.4 725 97 83.135049 26 76.9737 360 .27 849 22 64. 821 9 20 7. 821 74 166 .25 739 24 70.60 621 29 43.77642...
 • 38
 • 1,796
 • 38

Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm

Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm
... Trong đó: r : ấn nhiệt ngưng tụ lấy theo nhiệt độ bão hòa At| : chênh lệch nhiệt độ nhiệt độ đốt nhiệt độ thành ống truyền nhiệt H : chiều cao ống truyền nhiệt A : số tra theo nhiệt độ màng nước ... Quy chuấn theo cách xếp ống hình lục giác đều: n = 140 ống Cách bố trí: - Số ống cạnh viền lục giác đều: ống Số ống đường xuyên tâm lục giác đều: 14 ống Tổng số ống: 140 ống Bùi Hoàng Tùng 20073276 ... nhiệt độ thành ống phía hỗn họp Ert : nhiệt trở hai bên ống truyền nhiệt Lrt = rti + I + rt2 Bùi Hoàng Tùng 20073276 Hóa Dầu - K52 Với: rtl, rữ : nhiệt trở cặn bấn hai phía tường ô : bề dày ống...
 • 10
 • 1,588
 • 1

BÀI 1 THỰC HÀNH TRUYỀN NHIỆT ỐNG XOẮN

BÀI 1 THỰC HÀNH TRUYỀN NHIỆT ỐNG XOẮN
... 27 13 26 12 17 20 19 18 19 16 20 15 20 13 15 18 15 16 17 15 16 13 16 12 12 15 13 14 14 13 13 11 13 10 (0C) 21. 98 22.76 21. 02 19 .15 18 .10 18 .45 18 .49 17 .45 17 .38 16 .24 16 .45 15 .49 15 .97 14 .44 13 .90 ... 0.266 0.066 0 .11 6 0 .11 5 0. 216 10 0.266 11 0.066 12 13 0 .11 6 0 .16 5 14 0.266 16 0.066 17 0 .11 6 0. 215 19 22 23 24 0 .16 6 0. 216 20 21 0 .16 6 0. 216 15 18 0 .16 6 0.266 0.265 0.066 0 .11 6 0 .16 6 0. 216 5238.2 ... 89.50 10 2.0 10 6 .1 -10 9.43 - 319 .94 92.45 -322.33 10 18.8 458.06 -237.05 -99.89 98.32 10 6 .1 76.56 91. 38 10 4.4 10 1.8 10 0.266 11 0.066 12 13 0 .11 6 0 .16 5 14 0. 216 15 0.266 16 0.066 17 18 0 .11 6 0. 215 19 ...
 • 16
 • 346
 • 2

tính toán thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm vỏ bọc

tính toán thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm vỏ bọc
... 40 S chựm ng 1 S ng trao i nhit chựm ng 96 96 6000 6000 ng kớnh ngoi ng trao i nhit, mm 25 25 ng kớnh ng trao i nhit, mm 20 20 Chiu dy ng trao i nhit, mm 2.5 2.5 Chiu di ng trao i nhit, mm 5/21/2015 ... mt trao i nhit F 4.3.4- Xỏc nh b mt trao i nhit F Ta cú th dựng cụng thc sau tớnh b mt trao i nhit F: F= (18) Hoc F= (19) Theo cụng thc (19) ta cú: 594,7.10^3 F= 90012,33 =6,61 m Vy b mt trao ... D=800mm, b mt trao i nhit F=40 m , ỏp sut lm vic ca thit b l 16at, ỏp sut lm vic ca chựm ng l 25 at cú 86 ng trao i nhit cú kớch thc 25x2.5mm, chiu di ng trao i nhit l L=6m Nu chn thit b trao i nhit...
 • 19
 • 733
 • 2

báo cáo thực hành truyền nhiệt ống xoắn

báo cáo thực hành truyền nhiệt ống xoắn
... trình truyền nhiệt: GVHD:Phạm Hùng Nam trang truyền nhiệt ống xoắn Nhóm - Xác định hiệu suất trình truyền nhiệt: - Xác định hệ số truyền nhiệt KTN : - Đối với thiết bị ống xoắn: - Xác định hệ số truyền ... kết luận, trường hợp truyền nhiệt ống xoắn chiều chuyển động theo trường hợp xuôi chiều có lợi hệ số truyền nhiệt So sánh hệ số truyền nhiệt thực nghiệm với hệ số truyền nhiệt lý thuyết: Trong ... khảo 20 GVHD:Phạm Hùng Nam trang truyền nhiệt ống xoắn Nhóm THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT ỐNG XOẮN Mục đích thí nghiệm: - Khảo sát trình truyền nhiệt đun nóng làm nguội gián tiếp hai dòng...
 • 21
 • 169
 • 0

báo cáo truyền nhiệt ống chùmthí nghiệm CN quá trình và thiết bị

báo cáo truyền nhiệt ống chùmthí nghiệm CN quá trình và thiết bị
... phép 5% chưa đạt, trình tính lặp lại với giá trò Δt1, Δt2 GVHD: Thầy Nguyễn Sỹ Xn Ân Page Truyền nhiệt ống chùm III THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: Hệ thống thiết bị thí nghiệm gồm: thiết bị ống chùm nằm ngang ... lượng đặc trưng cho truyền nhiệt thiết bị truyền nhiệt kiểu lồng ống Giúp sinh viên biết tính tốn biểu diễn so sánh đại lượng đặc trưng cho truyền nhiệt thiế bị truyền nhiệt ống chùm dựa sỡ tính ... THUYẾT THÍ NGHIỆM: Các q trình Q trình truyền nhiệt gồm: - Truyền nhiệt ổn định: nhiệt độ thay đổi theo khơng gian, khơng thay đổi theo thời gian Chỉ xảy thiết bị làm việc liên tục - Truyền nhiệt...
 • 22
 • 98
 • 0

Tiểu luận thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm

Tiểu luận thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm
... lệch nhiệt độ lớn vỏ ống thiết bị, ta cần cấu tạo thêm phận bù giãn nở 20 Nhóm trường HN II Trường ĐH Tài Nguyên &Môi Tính thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm Tính thiết kế thiết bị trao đổi ... truyền nhiệt từ 0,1m2 đến 100.000m2 • Nhược điểm + Bề mặt trao đổi nhiệt tính đơn vị thể tích thiết bị thấp so với thiết bị trao đổi nhiệt kiểu mới, vậy, bề mặt trao đổi nhiệt nhau, thiết bị troa đổi ... Nguyên &Môi Thiết bị ống chùm ống lắp vào lưới ống đỡ ống làm việc ổn định hiệu số nhiệt độ vỏ thiết bị ống không 500C, vượt giới hạn ống vỏ thiết bị biến dạng giãn nở không Vì vậy, thiết bị làm việc...
 • 44
 • 116
 • 0

truyền nhiệt ống lồng ống

truyền nhiệt ống lồng ống
... đẳng nhiệt 2.2 Các trình truyền nhiệt Trong thực tế trình truyền nhiệt diễn theo phương thức truyền nhiệt sau • Dẫn nhiệt Dẫn nhiệt truyền nhiệt từ nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp truyền ... dọc TRUYỀN NHIỆT ỐNG LÒNG ỐNG Thí nghiệm trình thiết bị Chú thích: TRUYỀN NHIỆT ỐNG LÒNG ỐNG K: hệ số truyền nhiệt dài thực tế K*: hệ số truyền nhiệt dài lý thuyết • Nhận xét: Hệ số truyền nhiệt ... thiết bị TRUYỀN NHIỆT ỐNG LÒNG ỐNG Truyền nhiệt ổn định trình truyền nhiệt nhiệt độ thay đổi theo không gian mà không thay đổi theo thời gian • Truyền nhiệt không ổn định Truyền nhiệt không...
 • 36
 • 147
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài truyền nhiệt ống chùmtính toán thiết bị truyền nhiệt ống chùmbáo cáo thực hành thiết bị truyền nhiệt ống chùmthiet bi truyen nhiet ong chumvận chuyển thiết bị truyền nhiệt ống chùmtính toán thiết bị trao đổi nhiệt ống chùmtrao đổi nhiệt ống chùmthiết bị truyền nhiệt ống xoắn ruột gàthiết bị truyền nhiệt ống xoắnthiết bị gia nhiệt ống chùmbài truyền nhiệt ống xoắntruyền nhiệt ống xoắnbáo cáo truyền nhiệt ống xoắnthiết bị trao đổi nhiệt ống chùm shell and tube heat exchangerstruyền nhiệt ống lồng ốngKhao sat dong dien xoay chieucác phương thức nông lâm kết hợp ở daklak hiệu quả kinh tế và những tác động sinh thái họcGiáo trình tin học: Lập trình với Microsoft Visual Basic 6.0Đồ án dây quấn quạt bàn có cuộn số chung khởi động z = 16, 2p = 4Báo cáo thực tập kỹ thuật lạnh và điều hoà không khíĐồ án nghiên cứu thiết kế máy cán tôn định hìnhNghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng đại việtNghiên cứu, đánh giá thiệt hại do ngập lụt vùng hạ du liên hồ chứa lưu vực sông tà rục theo các kịch bản lũ và vỡ đậpNghiên cứu những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại ban quản lý dự án giao thông ninh thuậnMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công trong chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại điện biênNghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 trong công tác thẩm định các công trình thủy lợi tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bìnhĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do công ty kiểm toán hà nội thực hiệnNghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng của xi phông trong quá trình hạ chìm áp dụng cho dự án xi phông sông mang, quảng ninhtổ chức đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng các công trình thuộc ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý trong hoạt động đấu thầu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi quảng bìnhNghiên cứu chế độ tưới cho lúa chiêm xuân vùng đồng bằng sông hồng nhằm tiết kiệm nước và giảm phát thải khí nhà kínhNghiên cứu lựa chọn giải pháp xử lý nền đất cho đập bãi thải xỉ công trình nhiệt điện mông dương 2 tỉnh quảng ninhAmerican cuisine (liên hệ mình để nhận bản powerpoint)Báo cáo tính toán cụ thể công trình thực tế có 2 tầng hầm sử dụng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ làm tường vây và sử dụng cọc d600 làm móng cọcLuận văn thực trạng và biện pháp cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập