Nhan so co 2 chu so voi so co 1 chu so (ko nho)

Nhân số 2 chữ số với số 1 chữ số(ko nhớ)

Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số(ko nhớ)
... ngày 28 tháng năm 20 07 Toán Nhân số hai chữ số với số chữ số (không nhớ) Hoạt động 1: Thảo luận nhóm đôi 12 x Hoạt động 1: 12 x 36 •3 nhân 6, viết •3 nhân 3, viết Vậy 12 nhân 36 Hoạt động 2: ... hành bảng 24 x 48 2 nhân 8, viết 2 nhân 4, viết Vậy 24 nhân 48 Hoạt động 2: Thực hành bảng 22 x 88 •4 nhân 8, viết •4 nhân 8, viết Vậy 22 nhân 88 Hoạt động 2: Thực hành bảng 11 x 55 •5 nhân 5, ... giải: Số bút chì màu hộp là: 12 x = 48 ( bút màu) Đáp số: 48 bút màu Củng cố: 10 x = 60 31 x = 93 34 x = 68 23 x = 46 20 x = 80 32 x = 64 14 x = 28 22 x = 88 Dặn dò: • Làm bài: 1, 2, 3, 4, / 26 ...
 • 15
 • 315
 • 0

Bài giảng điều trị HIV : Nhận biết phản ứng quá mẫn với Abacavir part 1 pptx

Bài giảng điều trị HIV : Nhận biết phản ứng quá mẫn với Abacavir part 1 pptx
... Infectious Diseases 2000; 3 0:2 27–228 Carr A, et al AIDS 19 96; 1 0:6 35–6 41 Barner A, Myers M Lancet 19 98; 35 1: 1 13 3 Hetherington SV, et al Clinical Therapeutics 20 01; 2 3 :1 603 16 14 ... thể quản lý cách ngưng dùng abacavir Các loại phản ứng đặc hiệu thuốc Phản ứng Thuốc Phản ứng da Phản ứng phản vệ (IgE) Độc tính gan Thiếu máu không tái tạo Phản ứng mẫn Nevirapine, efavirenz Penicillin ... Chloramphenicol Abacavir, nhiều loại thuốc khác Martin A, et al AIDS 2005; 1 9:9 7–99 Bourezane Y, et al Clinical Infectious Diseases 19 98; 2 7:3 21 13 22 Warren KJ, et al The Lancet 19 98; 35 1: 5 67 Bossi...
 • 4
 • 114
 • 0

Nhân số 2 chữ số với số một chữ số

Nhân số có 2 chữ số với số có một chữ số
... ngày 26 tháng năm 20 08 Toán : Nhân số chữ số với số chữ số (có nhớ) 26 x = ? nhân 18, viết 26 nhớ x 78 26 x = 78 nhân 6, thêm 7, viết 54 x = ? 54 x 24 nhân 24 , viết 4, nhớ nhân 30, thêm 32 ... sáu ngày 26 tháng năm 20 08 Toán : Kiểm tra cũ Đặt tính tính: 44 x 44 x 88 32 x 32 x 96 Tóm tắt toán : Mỗi tá khăn: 12 tá khăn: ? Bài giải : Số khăn tá : 12 x = 36 (chiếc khăn) Đáp số : 36 ... viết 32 54 x = 324 Ghi nhớ: Đặt tính : Các thừa số phải viết thẳng cột , dấu nhân đặt hai thừa số kẻ vạch ngang Khi tính: Nhân từ phải sang trái Thực hành: 1, Tính : 47 x 94 25 x 75 16 x 96 28 x...
 • 8
 • 227
 • 0

nhan voi so co 2 chu so

nhan voi so co 2 chu so
... tháng 11 năm 20 10 Toán 36 × 23 =? NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ a) Ta cã thể tÝnh sau: 36 × 23 = = = = × (2 + ) × 20 + × 720 + 108 828 b) Đặt tính tính: 73 10 28 23 81 28 36 Nhớ × = 828 * nhân 18, ... S 27 × 34 108 81 189 s 27 × 34 108 81 820 8 S 27 × 34 108 81 918 Đ Ai nhanh đúng? Câu 1: ĐÚNG 86 × 13 25 8 86 1118 15 14 11 12 13 10 hay SAI ? ĐÚNG Câu 2: ĐÚNG 67 × 45 305 26 8 29 85 15 14 11 12 ... * 72 gọi tích riêng thứ hai.Tích riêng thứ hai viết lùi sang bên trái cột 72 chục, viết đầy đủ phải 720 Thứ ba, ngày tháng 11 năm 20 10 Toán Nh©n víi sè cã hai chữ sè 36 x 23 36 23 10 72 828 ...
 • 11
 • 211
 • 0

Nhân số 2 chữ số với số 1 chữ số

Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số
... năm 20 10 Toán Nhân số hai chữ số với số chữ số ( không nhớ ) 12 x = ? 12 + 12 + 12 =36 12 x = 36 12 x 36 +) nhân 6, viết +) nhân 3, viết 12 x = 36 Thứ ngày tháng năm 20 10 Toán Nhân số ... hai chữ số với số chữ số ( không nhớ ) Tính 12 x = ? 22 11 24 12 + 12 + 12 =36 x x x 12 x = 36 12 +) nhân 6, viết 88 55 48 x +) nhân 3, viết 24 x = 48 22 x = 88 11 x = 55 36 33 x x 20 99 ... a) 32 x 32 x 96 32 x = 96 b) 42 x 42 x 84 42 x = 84 11 x 11 x 66 11 x = 66 13 x 13 x 39 13 x = 39 Thứ ngày tháng năm 20 10 Toán Nhân số hai chữ số với số chữ số ( không nhớ ) Tính 12 x =...
 • 7
 • 176
 • 0

Tiết 20: NHÂN SỐ 2 CHỮ SỐ VỚI SỐ 1 CHỮ SỐ( không nhớ) potx

Tiết 20: NHÂN SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ( không nhớ) potx
... đặt tính 12 + 12 + 12 12 x = 36 H: Nêu yêu cầu tập 12 H: Nhắc lại cách tính( em) x 36 H: Làm vào - em lên bảng tính b Thực hành: (14 phút) H+G: Nhận xét, đánh giá Bài 1: Tính 24 22 11 x2 x x5 H: ... x5 H: Nêu yêu cầu tập H: HS nêu cách thực Bài 2: Đặt tính tính 33 x 42 x 11 x H: Cả lớp làm vào 13 x - HS lên bảng tính H+G: Nhận xét, đánh giá H: 2HS đọc đề bài,phân tích, nêu tómtắt H: Làm vào ... tích, nêu tómtắt H: Làm vào Bài 3: Tóm tắt - em lên bảng giải toán Mỗi hộp có: 12 bút chì màu H+G: Nhận xét, đánh giá hộp bút có: ? Bút chì màu H: Nhắc lại cách tính G: Nhận xét chung học 3 Củng...
 • 3
 • 180
 • 1

Tiết 21: NHÂN SỐ 2 CHỮ SỐ VỚI SỐ 1 CHỮ SỐ( nhớ) pot

Tiết 21: NHÂN SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ( có nhớ) pot
... chữ số: H: Quan sát, ghi nhớ VD1: - Nhắc lại cách nhân 26 x = ? 26 26 +26 + 26 G: Lưu ý cách đặt tính x 26 x = 78 78 G: Hướng dẫn HS thực tương tự VD1 VD2: 54 x6 H: Nêu yêu ... HS nhắc lại cách tính b Thực hành: H: Làm vào ô li, 3HS lên bảng Bài 1: Tính 47 25 16 x2 x x6 làm H+G: Nhận xét, đánh giá Bài 2: Tóm tắt H: Nêu yêu cầu tập Mỗi cuộn dài: 35 m H+G: Phân tích, tóm ... dài là: 35 x = 70 m Đáp số: 70 mét H: Làm vào ô li - Nêu miệng kết ( em) H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nêu yêu cầu tập ( em) Bài 3: Tìm x a) x : = 12 - Nêu cách tìm SBC x : = 23 - Lên bảng thực hiện(...
 • 3
 • 153
 • 0

Giáo án Toán lớp 3 - Nhân số 2 chữ số với số 1 chữ số( không nhớ) pptx

Giáo án Toán lớp 3 - Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số( không nhớ) pptx
... bảng tính 24 22 11 x2 x x5 H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nêu yêu cầu tập H: Nêu cách thực hiện( em) Bài 2: Đặt tính tính 33 x 42 x 11 x H: Làm vào 13 x - Lên bảng tính ( em) H+G: Nhận xét, đánh giá ... 12 + 12 + 12 H: Quan sát, ghi nhớ 12 x = 36 - Nhắc lại cách nhân 12 G: Lưu ý cách đặt tính x H: Nêu yêu cầu tập 36 H: Nhắc lại cách tính( em) H: Làm vào b Thực hành: Bài 1: Tính - em lên ... em) H+G: Nhận xét, đánh giá H: Đọc đề toán ( em ) H: Làm vào Bài 3: Tóm tắt - em lên bảng tính Mỗi hộp có: 12 bút chì màu H+G: Nhận xét, đánh giá hộp bút có: …? Bút chì màu H: Nhắc lại cách tính...
 • 3
 • 5,007
 • 19

Giáo án Toán lớp 3 - Nhân số 2 chữ số với số 1 chữ số( nhớ) pps

Giáo án Toán lớp 3 - Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số( có nhớ) pps
... chữ số: G: HD cách đặt tính tính VD1: H: Quan sát, ghi nhớ 26 x = ? 26 26 +26 + 26 x 26 x = 78 - Nhắc lại cách nhân G: Lưu ý cách đặt tính 78 G: Hướng dẫn HS thực tương tự VD2: VD1 54 ... dây dài là: 35 x = 70 m H: Làm vào ô li - Nêu miệng kết ( em) H+G: Nhận xét, đánh giá Đáp số: 70 mét H: Nêu yêu cầu tập ( em) Bài 3: Tìm x a) x : = 12 - Nêu cách tìm SBC x : = 23 - Lên bảng thực ... H: Nhắc lại cách tính( em) Bài 1: Tính 47 25 16 x2 x x6 H: Làm vào ô li - em lên bảng tính H+G: Nhận xét, đánh giá Bài 2: Tóm tắt H: Nêu yêu cầu tập Mỗi cuộn dài: 35 m H+G: Phân tích, tóm tắt Hai...
 • 3
 • 3,081
 • 4

NHÂN SỐ 2 CHỮ SỐ VỚI SỐ 1 CHỮ SỐ

NHÂN SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ
... Bài giải: Chị cho em số kẹo là: Chị cho em số kẹo là: 12 ::3 = (cái) 12 = (cái) Đáp số :4 kẹo Đáp số :4 kẹo Thứ bảy ngày 12 tháng 06 năm 20 10 Thứ bảy ngày 12 tháng 06 năm 20 10 Toán: TÌM MỘT TRONG ... tháng 06 năm 20 10 Toán: TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ Bài toán: Chị 12 kẹo, chị cho em số kẹo Hỏi chị cho em kẹo? Nhận xét: Chia 12 kẹo thành phần Mỗi phần số kẹo ? kẹo 12 kẹo Bài ... 42 x = 48 42 : = 48 : = May quần áo hết 18 m vải Hỏi may quần áo hết mét vải ? Bài giải : Số mét vải quần áo may hết : 18 : = ( m ) Đáp số : m Thứ bảy ngày 12 tháng 06 năm 20 10 Thứ bảy ngày 12 ...
 • 7
 • 215
 • 0

nhân với số 2 chữ số

nhân với số có 2 chữ số
... n¨m 20 09 To¸n: Nh©n víi sè cã hai ch÷ sè x36 23 108 72 828 Tích riêng thứ Tích riêng thứ hai • Khi nhân số với số hai chữ số ta đặt tính theo cột dọc, thừa số thứ hai duới thừa số thứ cho chữ ... ba ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 20 09 To¸n: Kiểm tra cũ: Vận dụng tính chất nhân số với tổng tính: 36x23=? Bài giải: 36x23 = 36 x (20 + 3) = 36x20+36x3 = 720 +108 = 828 Thø ba ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 20 09 To¸n: ... ba ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 20 09 To¸n: Nh©n víi sè cã hai ch÷ sè Luyện tập: Bµi 1: 86 x 53 86 x 53 25 8 430 4558 Đặt tính tính: 157 x24 1 122 x19 157 x 24 628 314 1 122 x 19 10098 1 122 3768 21 318 Thø...
 • 10
 • 91
 • 0

Nhân với số 2 chữ số

Nhân với số có 2 chữ số
... l 72 chc, nu vit y thỡ phi l 720 Thit k bi: o Quang Trung Chu Thanh Tho Thứ sáu, ngày 13 tháng 11 năm 20 09 Toán Nhân với số hai chữ số 36 x 23 36 23 10 72 828 x nhân 18, viết nhớ ; nhân ... x 24 33 44 13 13 14 52 157 24 62 31 3768 x 33 x 44= 14 52 x 157 x 24 =3768 Thit k bi: o Quang Trung Chu Thanh Tho Thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 20 09 Toán Nhân với số hai chữ số Bài 3: Mỗi ... năm 20 09 Toán *t tớnh v tớnh: 36 x 36 ì 108 36 x = 108 36 x 20 36 ì 20 720 36 x 20 = 720 Thit k bi: o Quang Trung Chu Thanh Tho Thứ sáu, ngày 12 tháng 11 năm 20 09 Toán Nhân với số hai chữ số...
 • 18
 • 97
 • 0

bài giảng toán 3 chương 2 bài 2 nhân số 2 chữ số với số 1 chữ số (không nhớ)

bài giảng toán 3 chương 2 bài 2 nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (không nhớ)
... qu 24 X = 22 X = 11 X = 33 X = 20 X = KET QUA TaiLieu.VN XOA t tớnh ri tớnh a b 32 x 42 x 11 x 13 x TaiLieu.VN t tớnh ri tớnh a 32 32 x = X 11 x = TaiLieu.VN 11 X b 42 x = 13 x ... hai ch s vi s cú mt ch s 12 X = ? 12 + 12 + 12 = 12 X = TaiLieu.VN 12 X 3 nhõn bng 6, vit nhõn bng 3, vit Tớnh v ghi kt qu 24 X = 22 X = 11 X = 33 X = 20 X = TaiLieu.VN XOA ... 13 x TaiLieu.VN t tớnh ri tớnh a 32 32 x = X 11 x = TaiLieu.VN 11 X b 42 x = 13 x = 42 X 13 X XOA Mi hp cú 12 bỳt chỡ mu Hi hp nh th cú bao nhiờu bỳt chỡ mu? Gii TaiLieu.VN XOA TIT HC KT THC TaiLieu.VN...
 • 8
 • 212
 • 0

bài giảng toán 3 chương 2 bài 3 nhân số 2 chữ số với số 1 chữ số (có nhớ)

bài giảng toán 3 chương 2 bài 3 nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ)
... 11 x 42 x 13 x 32 Toán Nhân số hai chữ số với số chữ số (có nhớ) 26 x = ? 26 x Đọc phép nhân Toán Nhân số hai chữ số với số chữ số (có nhớ) 26 x x 26 78 * nhân 18 , viết 8, nhớ * nhân ... lần nhân, tích lớn 10 ta nhớ sang lần nhân Toán Nhân số hai chữ số với số chữ số (có nhớ) Bài 1: Tính a) x 47 x 28 b) x 25 x 36 Toán Nhân số hai chữ số với số chữ số (có nhớ) Bài 1: ... 7, viết 26 x = ? 26 x = 78 Phép nhân khác phép nhân học? Toán Nhân số hai chữ số với số chữ số (có nhớ) 54 x x 54 * nhân 24 , viết 4, nhớ * nhân 30 , thêm 32 , viết 32 32 4 54 x = 32 4 Hai...
 • 12
 • 243
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Grammar plus a1My korean1 2ndenglish grammar 3 ed workbookThực hiện chính sách việc làm khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn quận 2, thành phố hồ chí minh (tóm tắt)Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp từ thực tiễn tỉnh bình dương (tóm tắt)Đề cương nhi đại học Y Hà NộiCarol quantitative methods in financeHợp đồng đào tạo nghề cho xuất khẩu lao động từ thực tiễn trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh (tóm tắt)HỘI CHỨNG TĂNG ÁP LỰC NỘI SỌ5 Đề tham khảo kì thi THPT QG môn Hóa học có lời giải chi tiếtngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 5Chính sách việc làm đối với lao động có tay nghề từ thực tiễn tỉnh bình dươngTÀI LIỆU ôn mức độ tốt NGHIỆP THẦY PHẠM văn TÙNG HOCMAISKKN Một Số Biện Pháp Giúp Học Sinh Lớp 4C Thực Hiện Tốt An Toàn Giao Thông Đường BộTiểu Luận Tình Huống Giải Quyết Chế Độ Thôi Việc Của Công ChứcSKKN Nâng cao hứng thú học môn Hóa học ở cấp THCS nhờ liên hệ thực tếNghiên cứu hoạt tính ức chế enzym α glucosidase của một số cây thuốc ở an giang và thành phần các hoạt chất của thân cây núc nác oroxylum indicum (l ) kurzThẩm quyền xét xử phúc thẩm vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh đồng nai (tóm tắt)Đồ án tốt nghiệp Công trình thủy lợiBộ đề thi giáo viên giỏi cấp tỉnh môn hóa học THPT 20152016