ANH VAN 8

Đề thi CLĐN Anh văn 8

Đề thi CLĐN Anh văn 8
... GD & ĐO TO đề thi khảo sát chất lợng đầu năm năm học 20 08 - 2009 Trờng thcs LE NGC HN Đề chẵn Môn thi: Tiếng anh Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Họ tên HS Điểm thi: SBD: Lớp ... đáp án tiếng anh đề lẻ Câu 1: (2đ) 1- C Câu 2: (2,5đ) 1- B Câu 3: (3đ) 1- is 2- lives Câu 4: (2,5đ) 2- A 3- A 4- D 2- B 3- A 4- D 3- received 4- have 5- eat 6- cooks 5- C 7- is 8- wrote 9- introduced ... đáp án tiếng anh đề chẵn Câu 1: (2đ) 1- A Câu 2: (2,5đ) 1- C Câu 3: (3đ) 1- is 2- lives Câu 4: (2,5đ) 2- B 3- D 4- B 2- D 3- D 4- A 3- leceived 4- have 5- eat 6- cooks 5- B 7- is 8- wrote 9- introduced...
 • 6
 • 226
 • 0

Giao an anh van 8 trong bo

Giao an anh van 8 trong bo
... Bell was born in England He emigrated to Canada 187 0 He went to Boston when he was twenty-three Graham Bell invented the telephone Page 18 F GIÁO ÁN ANH Ngo Quyen Unior High School ĐÀO ANH LONG ... harder Unit :  Gerunds (danh động từ) : Là danh từ thành lập ách them hậu tố ING vào sau động từ Nó có chức giống danh từ nên gọi danh động từ Ex: Plant trees  Planting trees : việc trồng Study ... For: Mrs Van OHT (in about 5’) Message: Mr Nam called about his stationery Getting feedback : Asking Ps to hand in their order He wants you to call him at 86 34 084 paragraphs Taken by : Mr Toan Showing...
 • 102
 • 350
 • 11

Kiểm tra anh văn 8 học kì II

Kiểm tra anh văn 8 học kì II
... C At a university Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Anh văn lớp (Thời gian : 45 phút) Họ tên học sinh : Lớp : Phần trả lời : Số thứ ... into Vietnamese Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Anh văn lớp (Thời gian : 45 phút) Họ tên học sinh : Lớp : Phần trả lời : Số thứ ... While B When C As Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Anh văn lớp (Thời gian : 45 phút) Họ tên học sinh : Lớp : Phần trả lời : Số thứ...
 • 19
 • 273
 • 0

Giáo án anh văn 8 (từ bài 1-16)

Giáo án anh văn 8 (từ bài 1-16)
... (7) Mr Ha (8) at  Answers Thanh Cong Delivery Service Date: June 16 Time: After midday For: Mr Van Message: Mr Nam called about his stationery order He wanted you call him at 86 34 082 Taken by: ... furniture in the house  Teaching aids: picture on page 28- 29  Procedure: Content  Warm- up: (Kim’s game) - Look at the picture (p 28) and write the position of each item  Presentation: - ... - Read the passage (p. 68) - Answers questions some - Write the notice - Share with their parthers - Present the model notice on the board Mr Tran Thi Thu Hang of Class 8H at the above address...
 • 121
 • 366
 • 11

Try your best _ Anh Van 8

Try your best _ Anh Van 8
... visited my friend, Sandra Smith No information I bought lots of souvenirs Homework 1.Write your postcard in your notebook Do exercises in the English books page 76 Prepare the following lesson ... Statue of Liberty? e, What did Mrs Quyen buy? f, What did she send to her children from Choose your favorite number ! a, Where did Mrs Quyen and her husband spend their holiday? => They spent...
 • 21
 • 149
 • 0

Giáo án anh văn 8 (từ bài 1-15)

Giáo án anh văn 8 (từ bài 1-15)
... Prepare next lesson Unit 2: Making arrangements Period No 8: Getting started & listen and read Teaching dat: 18/ 9/2006 I Objectives: - After learning, Ss will be able to talk about ... (5 lines) - Ask Ss to prepare new lesson Unit 3: At home Period No 18: Write Teaching date: 08/ 10/2006 I Objectives: - Students will be able to describe the room, kitchen, class ... (n) Sân vận động thành phố English speaking contest: Cuộc thi nói Tiếng anh The Newcomer (n) Ngời đến Culture House (n) Nhà văn hóa Millennium (n) Thiên niên kỷ Vs = versus (v) Đấu với Kick off...
 • 90
 • 245
 • 2

Bài kiểm tra 45'' anh văn 8 có đáp án biểu điểm đi kèm

Bài kiểm tra 45'' anh văn 8 có đáp án biểu điểm đi kèm
... , but she doesn't hope to become a singer Híng dÉn chÊm m«n t .anh N¨m häc 20 08 - 2009 I (2.0pts)0.25x c 2.a 3.a 4.a 5.b 6.c 7.b 8. c II (1.5pts) 0.25x to tell drink didn’t watch; played did, buy; ... stay in a small house or a flat by the sea They went to Nha Trang 5.They walked along the beach and built sand castles V (2.0pts )0.25x8 1.T T F 4.T F F T Tape script Hi, My name is Lily I come ... small house or a flat by the sea, but sometimes they stay in a hotel Last summer they went to Nha Trang They stayed at the Sunshine Hotel for three days In the morning, Ba played soccer with his...
 • 3
 • 610
 • 9

17 Bộ đề - Đáp án Thi HK II, ANH VĂN 8

17 Bộ đề - Đáp án Thi HK II, ANH VĂN 8
... ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ 13 I/ TRẮC NGHIỆM : ĐIỂM 1-C 2-B 3-C 4-B II/TỰ LUẬN : ĐIỂM 1/ English is spoken all over the world 5-A 6-A Bộ đề , đáp án kiểm tra học kỳ II - Môn Anh Văn - Khối 7-A 8- B 21 ... ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ 14 I- ( 4m ) : 1-b , 2-b , 3-c , 4c , 5-d , 6-a , 7c , 8b II- (1m ) : 1-b , 2-d , 3-c , 4-a III- ( 2,5m ) : 1,5 : T ; , , : F IV- ( 2,5 ) : 1- Your directions are ... workers / skillfull / this / has / than / / built -HẾT Bộ đề , đáp án kiểm tra học kỳ II - Môn Anh Văn - Khối 8 BỘ ĐỀ I.:Hãy vòng tròn A,B,C D để chọn đáp án câu sau (3.5 điểm)...
 • 23
 • 289
 • 3

giáo án anh văn 8 HKI

giáo án anh văn 8 HKI
... Enjoy + N/V -ing HOMEWORK: GIÁO ÁN ANH VĂN Write some sentences about your close friend or one member in your family (his/her character & favorite activities) GIÁO ÁN ANH VĂN Unit 1-MYFRIENDS Lesson ... Approach-listen-answer-ask-gap-fill TEACHING AIDS: • Pictures • Real objects • Books TIME: 45 minutes 44 GIÁO ÁN ANH VĂN PROCEDURES: 45 GIÁO ÁN ANH VĂN Steps Warm up 10’ Presentation 25’ Activities • groups of students A B ... (8 )   Fig 2-47-SGK8   Use Yes/No questions to ask and answer with True or False  and check the boxes  Corrects   Fig 3-47-SGK8   Goes to the board    Read the dialogue 38 GIÁO ÁN...
 • 183
 • 164
 • 0

anh văn 8 unit 13_read

anh văn 8 unit 13_read
... - Decorate (v) : - Jolly (adj ) : - Patron saint (n) : Lan truyền Ông già Noel tranh Bài thánh ca Trang hoàng tranh Vui nhộn thánh bảo trợ II PRE-READING Vocabulary: - Spread (v) : - Santa Claus ... Christmas (no information) Carol (Santa Claus) USA Date (early 1500s) mid-19h century (80 0 years ago) 182 3 IV POST-READING NGÔI SAO HY VỌNG LESSON : READ V HOMEWORK : •Learn by heart all the...
 • 10
 • 250
 • 0

Tieng Anh 8Giao an anh van 8 (tu bai 1-15)

Tieng Anh 8Giao an anh van 8 (tu bai 1-15)
... situations and asks Ss to give offers promises + You are very hot and you want someone to turn on the fan + You are eating an orange and you want to offer your friend + You have a bad mark and you ... hợp (2.0 marks) enroll plant recycle play Hoang likes badminton and table tennis My brother is for the activities for this summer We can collect glass, paper and cans, and send them for The ... sentences then ask Ss to correect 2.3: Hang on a picture and ask Ss to practice: asking and answering - Ask and answer the qs about member in class - Ask Ss to answer the qs about people in text book's...
 • 90
 • 194
 • 1

ieng Anh 8Giao an anh van 8 (tu bai 1-16)

ieng Anh 8Giao an anh van 8 (tu bai 1-16)
... best and give the correct answers on answers page 14 - Let Ss read the text - Read the text again and answer and answer the the questions questions in pairs - Read the answers - Write the and ... their meanings - Ask Ss to read the conversation again and answer the questions Sts' activities - Do exercises (p 18) - Look at the picture and answer the questions - Read the question and guess ... Reading and gap filling (1) phoned (2) May 12 (3) speak (4) took (5) name (6) delivery (7) Mr Ha (8) at  Answers Thanh Cong Delivery Service Date: June 16 Time: After midday For: Mr Van Message:...
 • 121
 • 188
 • 0

Anh Văn 8 bài 13

Anh Văn 8 bài 13
... No information 80 0 years ago Santa Claus USA 182 3 * Homework: -Learn vocabulary by heart -Write the answer and the table into exercise - Prepare Unit 13 part “writing” page (126-1 28) ... send Christmas greeting to his friends Question c When were Christmas songs first performed? → 80 0 years ago Question d Who wroye the poem A Visit from Saint Nicholas? → An America professor,...
 • 21
 • 256
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: GIAO AN TUAN 22NOI DUNG TIEU LUANVận dụng phương thức quy hoạch chiến lược vào quy trình quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam áp dụng cho thành phố Biên HòaNHỮNG THẤT bại của các CÔNG TY VIỆT NAM KHI GIA NHẬP ISO 9000Trục đẳng phương, phương tích và một số ứng dụngQuản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện tân uyên, tỉnh lai châuSố cân bằng và số đối cân bằngThiết kế bài giảng Tiếng anh lớp 3 thí điểm Tập 1Tổng hợp cách phát âm và đánh trọng âm trong Tiếng AnhA Simple Method for Simultaneous Determination of Basic Dyes  Encountered in Food Preparations by ReversedPhase HPLCKINH NGHIỆM LỊCH SỬ CỦA GIÁO DỤC THĂNG LONG - HÀ NỘI VỀ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠOKinh nghiệm sử dụng tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường của cộng đồng người Thái tại ven hồ thủy điện Sơn LaNghiên cứu cơ sở khoa học phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn trên đất sau canh tác nương rẫy thuộc lưu vực sông cầu, tỉnh bắc kạnGiới hạn dãy số và hàm số lớp 11Đồ án thiết kế quy trình công nghệ gia công dạng càngỔn định hữu hạn hệ phương trình vi phân tuyến tínhTàu ngầm trang bị cảm biến như cáĐO LƯỜNG và điều KHIỂNquản trị chiến lượckinh tế vận tải và logistics
Đăng ký
Đăng nhập