DCTO HKI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN – TIẾNG VIỆT HKI LỚP 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN – TIẾNG VIỆT HKI LỚP 2
... thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, bạn Thảo 14 i m mư i bạn Bình i m mư i H i bạn Bình i m mư i ? 24 Cô giáo có 72 vở, sau phát cho học sinh cô 38 H i cô giáo phát cho học sinh ? 25 ... 25 Tìm số, biết lấy số trừ trừ tiếp kết 26 S i dây thứ d i 5dm S i dây thứ hai d i 37cm H i hai s i dây d i xăng-timét ? 27 Tổng hai số 42, số hạng thứ 25 Số hạnh thư hai bao nhiêu? 28 Hình vẽ ... nhiều cành chanh H i: a) Cành có chanh ? b) Cả hai cành có máy chanh ? 21 Nhi có 19 hoa, Hằng cho Nhi thêm hoa H i sau nhận hoa Hằng cho, Nhi có hoa ? 22 Ông 63 tu i Ông bà tu i H i bà tu i ? 23 ...
 • 3
 • 24,118
 • 663

Hóa học 8 (Đề cương ôn tập HKI 08-09)

Hóa học 8 (Đề cương ôn tập HKI 08-09)
... phản ứng hóa học, nguyên tử không bảo toàn bò chia nhỏ Đề cương ôn tập học kỳ I - Môn Hóa trang Câu 39: Những nhận xét sau đúng? 1/ Xăng, khí nitơ, muối ăn, nước tự nhiên hỗn hợp 2/ Sữa, không khí, ... phân tử khối 189 đvC 8) Hợp chất Cu(N03)x có phân tử khối 188 đvC 9) Hợp chất KxP04 có phân tử khối 203 đvC 10) Hợp chất Al(N03)x có phân tử khối 213 đvC Đề cương ôn tập học kỳ I - Môn Hóa trang ... S04 có hóa trò (II) Xác đònh công thức hóa học axit sunfuric? a H2S0 b H2(S04)2 c HS04 d H2S04 Câu 14: Phân tử khối H2S04 H3P04 là: a 94 đvC; 98 đvC c 98 đvC; 98 đvC b 96 đvC; 98 đvC d 98 đvC;...
 • 8
 • 2,034
 • 174

Đề thi HKI -0809

Đề thi HKI -0809
... TRƯỜNG TRẦN SUYỀN ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC ( 2008 – 2009) MÔN TOÁN LỚP 10 CHUẨN TRẮC NGHIỆM (3đ) Câu1 Cho hình bình ... a) (2;1) b) (2;-3) −2x d)y = c) (2;3) Câu4 Cho x>0 đặt y = x + x x -1 d) (1;2) tìm mệnh đề sai x a) y > x ĐỀ2 b/ y > Câu5 Tập xác định hàm số y = a)[3;+ ∞ ) Câu6 Cho a)sin α b)(3;+ ∞ ) d) y ≥ ... gọi I điểm đoạn BC cho CI = 3BI Tính AI theo AB AC ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (3đ) ĐỀ1 1D 2D 3B 4A 5C 6A 7D 8C 9B 10B 11C 12A ĐỀ2 1B 2B 3A 4C 5D 6A 7A 8D 9C 10D 11C 12B TỰ LUẬN ( 7đ) Câu1 a) (1đ) x =...
 • 3
 • 362
 • 0

KT HKI 08-09

KT HKI 08-09
...
 • 2
 • 134
 • 0

Bài soạn Ngữ văn 8 HKI

Bài soạn Ngữ văn 8 HKI
... tượng nói tới Ngô Tất Tố – Các từ ngữ Tìm từ ngữ có tác dụng trì đối tượng trì đối tượng : Ngô Tất Tố, ông, nhà văn đoạn văn (từ ngữ chủ đề) 25 Bài soạn ngữ văn – Học kì I …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... cho văn HS đọc đoạn văn / 51 II Cách liên kết đoạn văn * Hoạt động 2: - khâu tìm hiểu khâu cảm thụ Tìm hiểu đoạn văn tr.51,52 SGK văn : 1.Dùng từ ngữ để liên kết đoạn văn - Hai đoạn văn Bài tập ... 1./ Kiến thức : - HS hiểu rõ từ ngữ đòa phương, biệt ngữ xã hội 2./ Kó : - Biết sử dụng từ ngữ đòa phương biệt ngữ xã hội lúc, chỗ BIỆT NGỮ XÃ HỘI 39 Bài soạn ngữ văn – Học kì I ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 157
 • 20,817
 • 42

Câu hỏi tự luận khối 12 cơ bản HKI.

Câu hỏi tự luận khối 12 cơ bản HKI.
... đầu tự Câu 11: Hạ âm siêu âm có chất không ? Câu 12: Sóng âm ? Nhạc âm ? Câu 13: Trong ba môi trường rắn, lỏng khí, âm truyền nhanh môi trường ? Chậm môi trường ? Câu 14: Cường độ âm đo ? Câu ... Câu hỏi ôn tập phần tự luận học kỳ I K .12 Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh Câu 10: Nêu điều kiện để có sóng dừng ... kể đặc trưng sinh lý âm Câu 17: Độ cao âm ? Nó có liên quan đến đặc trưng vật lý âm ? Câu 18: Độ to âm có liên quan đến đặc trưng vật lý âm ? Câu 19: Âm sắc ? Chương 3: Câu 1: Phát biểu định nghĩa:...
 • 2
 • 471
 • 1

Đề KT HKI nâng cao & chuẩn T.Anh 10

Đề KT HKI nâng cao & chuẩn T.Anh 10
... ìèl7P'¹$¹.Bmti‚8³0ÏᙥĐ>ÊÌ4íN/ši‘NjÜøÊ`𨙶...
 • 36
 • 281
 • 0

GIAO AN LI 9 (HKI)

GIAO AN LI 9 (HKI)
... híng x¸c ®Þnh Kh«ng gian xung quanh nam ch©m vµ xung quanh Dßng ®iƯn cã kh¶ n¨ng t¸c dơng lùc tõ lªn kim nam ch©m ®Ỉt nã 2/ KÕt ln : Kh«ng gian xung quanh nam ch©m vµ xung quanh dßng ®iƯn tån t¹i ... A/ỉn ®Þnh tỉ chøc: 9A: 9D: B/ KiĨm tra bµi cò : Nªu c¸c biƯn ph¸p an toµn ®iƯn ®· häc ë líp 7? C/ Bµi míi : Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu vµ thùc hiƯn c¸c qui t¾c an toµn sư dơng ®iƯn I/ An toµn sư dơng ... Gi¸o ¸n VËt lý líp 39 Trêng THCS Giao Xu©n N¨m häc 2007- 2008 1, ỉn ®Þnh tỉ chøc 9A : 9D : 2, §Ị kiĨm tra H : NhËn ®Ị vµ lµm bµi G : Ph¸t ®Ị cho häc sinh PhÇn I: Tr¾c nghiƯm: Khoanh tròn vào chữ...
 • 102
 • 678
 • 0

de kiem tra hki toan 8

de kiem tra hki toan 8
... điểm NP, E trung điểm MP = > DE đường trung bình ∆MNP => DE/ /MN Mà MN ⊥ MP nên DE ⊥ MP (0,5điểm) b) Tứ giác MDPF hình bình hành có hai đường chéo cắt trung điểm đường Mà DE ⊥ MP => MDPF hình thoi ... hình thoi 6cm 8cm cạnh hình thoi : A 5cm B 10 cm C 12cm D 24 cm Câu Một sân hình chữ nhật có chiều rộng 6m, chiều dài 10m có diện tích : A 16 m B 32 m C 60 m D 30 m ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I ... dài 10m có diện tích : A 16 m B 32 m C 60 m D 30 m ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2007-20 08 MÔN TÓAN LỚP Đề lẻ I Trắc nghiệm (4 điểm) Mỗi câu 0.5 điểm CÂU ĐÁP ÁN CÂU D C B C II Tự luận...
 • 4
 • 286
 • 0

ÔN TẬP HKI TOÁN 7

ÔN TẬP HKI TOÁN 7
... 7? T: Tìm giá trị nhỏ biểu thức x + x + 11 ? N: Tính giá trị biểu thức x2 + |x+ -1 x = -1? H: Cho f(x) = x2 -3x +4; tính f(-1)? II/ Bài tập tự luận C x = y - Xem lại dạng tập học, ý tập ôn tập ... A -5 B C D Câu 7: Tổng hai đơn thức 4x3y -3x3y là: A 7x3y B x3y C x6y2 D 3 3 Câu 46: Hiệu hai đơn thức 4x y -3x y là: A 7x y B x y C x y D Câu 47: Kết xếp đa thức x + x 4x + 7x theo luỹ thừa ... 20 07 x = 20 07 là: A 20 07 B 4014 C 2008 D Một kết khác Câu 54: Ô chữ tên khai sinh nhà thơ lớn; ngời cán cao cấp Đảng nhà nớc ta Các em giải tập sau, điền chữ tơng ứng với kết tìm đợc biết ông...
 • 5
 • 193
 • 5

Giáo án VL 12CB-HKI-34tiết-Văn Huy-Trường Hòa Đa

Giáo án VL 12CB-HKI-34tiết-Văn Huy-Trường Hòa Đa
... thÇn kinh thÞ gi¸c Bài §é cao cđa ©m phơ thc vµo u tè nµo cđa ©m? A §é ®µn håi cđa ngn ©m B Biªn ®é dao ®éng cđa ngn ©m C TÇn sè cđa ngn ©m D §å thÞ dao ®éng cđa ngn ©m Bài Tai ngêi cã thĨ nghe ... chu kì? Khi lắc dao động điều hòa động lắc biến đổ qua lại Bài : - Trong dao động điều hòa , bảo tồn W = Giáo án Vật Lý khối 12 GV: Nguyễn Văn Huy - Trường THPT Hoà Đa- Phan Rí Cửa -Tuy Phong-Bình ... 2v/f Giáo án Vật Lý khối 12 GV: Nguyễn Văn Huy - Trường THPT Hoà Đa- Phan Rí Cửa -Tuy Phong-Bình Thuận 25 Ph¸t biĨu nµo sau ®©y vỊ ®¹i lỵng ®Ỉc trng cđa sãng c¬ häc lµ kh«ng ®óng? A Chu kú cđa...
 • 60
 • 181
 • 0

Giao an ngu van 6 - HKI

Giao an ngu van 6 - HKI
... dùng gạch ngang để nối tiếng : ra-đi-ô, in-tơ-nét, bôn-sê-vích * Hoạt động 5: Ghi nhớ ? Em hiểu từ mượn? ? Vậy xét mặt ngu n gốc có loại từ? * Hoạt động 6: Tìm hiểu nguyên tắc mượn từ - Gọi HS đọc ... tập: - Làm 1, trang 17, 18 * Hoạt động 5: Luyện tập Yêu cầu HS làm tập 1, - Phát biểu SGK trang 17, 18 * Dặn dò: - Văn gì? - Giao tiếp gì? - Các kiểu văn bản? * Dặn dò: - Học ghi nhớ + làm tập - ... biểu đạt văn bản: - HS làm mục SGK trang nhóm - Cử đại diện nhóm 16 phát biểu lên ghi bảng (Cho HS kẻ bảng SGK trang 16) - Yêu cầu HS làm tập II Ghi nhớ: SGK trang 17 SGK trang 17 - Gọi Hs đọc *...
 • 157
 • 456
 • 5

test45-HKI

test45-HKI
...
 • 6
 • 126
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de thi hki anh 9de thi hki dia 7de thi hoa hoc lop 11 hkiôn tập sinh học 11 hkiđề hóa 11 hki nâng cao haygiao an hki co bai kiem trasgk moiđề hóa 11 hki nâng caođề kiểm tra hkilớp 11giáo án hóa học 9 hkiigiáo án hóa học 8 hkiiđề thi hki lýđề thi toán 11 hkithi thử hki môn lýkiểm tra hki lý 12bài tập tiếng anh lớp 6 hkiNghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa lai tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)Dạy học kịch bản văn học “Tôi và chúng ta” ở lớp 9 theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)project 1 workbook (dạy thêm tiếng anh hay)happy street student book (dạy thêm tiểu học)Quản lý Nhà nước về kinh tế đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)happy street Workbook 1 (dạy thêm tiếng anh)THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONGTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNGTÌM HIỂU CA TỪ CỦA NHẠC SĨ TRẺ (QUA CÁC CA KHÚC TIẾNG VIỆT ĐƯỢC YÊU THÍCH TRÊN TRANG MẠNG MP3.ZING.VN TRONG NĂM 2012)TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HIỆN THỰC TRONG TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN CỦA BẢO NINHTUYỂN TẬP TRINH TIẾT VÀ ĐẶC TRƯNG TRUYỆN NGẮN AKUTAGAWA RYUNOSUKEVỀ SỰ TỒN TẠI HẠNG CỦA MODULE TỰ DO HỮU HẠN SINH TRÊN CÁC VÀNH KHÔNG GIAO HOÁNTăng cường công tác quản trị nhân lực tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)Phân tích hoạt động quan hệ công chúng tại Trung tâm CNTT VNPT Đà NẵngGiải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ công chức ở tỉnh hậu giang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcHọc thuyết mác lênin và tư tưỏng hồ chí minh về đảng và xây dựng đảngFamily and friends 1 WorkBookNhững tư tưởng của hồ chí minh về đảng cộng sản việt namQuản lý huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải dươngPhát triển hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng agribank việt nam chi nhánh hà tây
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập