Đề cương ôn tập động vật không xương sống

Đề cương ôn tập Động vật không xương sống

Đề cương ôn tập Động vật không xương sống
... tiến hóa động vật đa bào Đây ngành tiến hóa ngành động vật có miệng sinh trước Câu 7: Đặc điểm cấu tạo thể lớp Côn trùng (Insecta) Hình dạng Lớp côn trùng lớp có số loài đông giới động vật Côn trùng ... ngành Chân khớp (Arthropoda) Động vật chân khớp ngành đông, phân bố rộng rãi môi trường sống, hoạt động sống phong phú Bởi vậy, động vật chân khớp có quan hệ chặt chẽ với sống người nhiều mặt, trực ... trai sông lọc 12 lít nước ngày…) + Trên cạn, động vật Thâm mềm ăn Một số loài cải tạo đất sống đất + Động vật thân mềm cung cấp nguồn thức ăn dồi cho người dễ tìm kiếm Hiện nay, sản lượng động vật...
 • 17
 • 2,015
 • 86

đề cương ôn tập động vậtxương sống,Cau hoi ontap

đề cương ôn tập động vật có xương sống,Cau hoi ontap
... cá không hàm (Agnatha)? Vào kỉ cambri từ đầu kỉ động vật xương sống dạng cá cổ phân hóa thành hai nhóm cá hàm cá ko hàm, tất động vất xương sống phân hóa từ hai nhánh Động vật xương ... trưng, điển hình ngành dây sống đặc điểm chung biến đổi qua nhóm động vật dây sống thấp đến động vật dây sống cao cá Lưỡng tiêm tổ tiên trực tiếp động vật xương sống Ý thứ nhắc ... mang thông trực tiếp ngoài, chưa xương nắp mang bảo vệ mang, vách mang rộng Không xương xương Đồng vĩ Vảy tròn, vảy lược Khe mang không thông mà đc bạo vệ xương nắp mang, vách mang không...
 • 18
 • 1,644
 • 4

Giáo án điện tử môn môn sinh học: ôn tập động vật không xương sống potx

Giáo án điện tử môn môn sinh học: ôn tập động vật không xương sống potx
... vo cõy thy sinh Hỡnh dng ngoi v di chuyn Thuỷ tức Dinh dng Sinh sn Sinh sn vụ tớnh :Bng cỏch mc chi t c th m Sinh sn hu tớnh:bng s th tinh gia tinh trựng & trng to thnh hp t 3.Tỏi sinh: L phn ... sn Dựng cht dinh dng ca vt ch - Sinh sn vụ tớnh vi tc rt nhanh Ni sng Cu to v dinh dng Vũng i Trựng st rột Sinh sn Sinh vụ tớnh vi tc rt nhanh - Sng kớ sinh mỏu ngi & tuyn nc bt ca mui Anophen ... quan sinh dc Sinh sn Giun a Vũng i giun a - C quan sinh dc dng ng di + Con cỏi ng + Con c1 ng -Th tinh nhiu trng Giun a trng u trựng trng Thc n sng Rut non ( u trựng) Mỏu, gan, tim, phi Kớ sinh...
 • 26
 • 473
 • 5

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG Y HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG Y HỌC
... chung môn học: - Tên môn học: Động vật học không xương sống Y học - Mã môn học: - Số tín chỉ: - Môn học: Bắt buộc: Lựa chọn: Tự chọn - Các môn học tiên quyết: Động vật học không xương sống - Các y u ... học Y học ) 1.2 Đối tương nhiệm vụ môn Động vât không xương sống y học 1.3 Lịch sử nghiên cứu Động vật không xương sống Y học giới Việt Nam Chương VAI TRÒ Y HỌC CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG VỚI ... Giới động vật (đặc trưng, số lượng phân bố, vai trò với tự nhiên người; môn học liên quan tới Động vật không xương sống Y học: Ký sinh trùng y học, tiết túc Y học; Côn trùng y học; Động vật học Y...
 • 10
 • 632
 • 6

Đề cương sinh học động vật không xương sống

Đề cương sinh học động vật không xương sống
... sống ống tiêu hóa động vật xương sống kể người, ấu trùng sống thể có xương sống không xương sống khác Vòng đời trải qua vật chủ, tức hai vật chủ trung gian Sán trưởng thành sống ruột người, ... sinh dục Câu 5: Chu trình sinh sản phát triển sán song chủ, sán dây? Ý nghĩa tượng thay đổi vật chủ ấu trùng sinh? Trả lời:  Sán song chủ: - Trải qua vật chủ Trưởng thành sống nội quan độngvật ... thay đổi vật chủ ấu trùng sinh: - - Sán kí sinh đv lưỡng tính đảm bảo xác suất gặp lớn Cơ quan sinh dục hình cành cây, chiếm diện tích sinh khối nhiều Vì số lượng trứng sinh nhiều khả sinh sản...
 • 10
 • 185
 • 0

xây dựng bộ tư liệu về động vật nguyên sinh (protozoa) phục vụ giảng dạy thực tập động vật không xương sống

xây dựng bộ tư liệu về động vật nguyên sinh (protozoa) phục vụ giảng dạy thực tập động vật không xương sống
... dựng liệu động vật nguyên sinh (Protozoa) phục vụ giảng dạy thực tập động vật không xương sống thực với mục tiêu: (1) Thống kê số lượng trạng tiêu động vật nguyên sinh phòng thí nghiệm động vật, ... PHẠM BỘ MÔN SƢ PHẠM SINH HỌC XÂY DỰNG BỘ TƢ LIỆU VỀ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH (PROTOZOA) PHỤC VỤ GIẢNG DẠY THỰC TẬP ĐỘNG VẬT KHÔNG XƢƠNG SỐNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ngành SƢ PHẠM SINH HỌC Cán hướng dẫn Sinh ... Xây dựng liệu động vật nguyên sinh (Protozoa) phục vụ giảng dạy thực tập động vật không xương sống đề xuất nhằm thực qui trình Ngành Sư phạm Sinh học Bộ môn Sư phạm Sinh học Luận văn tốt...
 • 69
 • 163
 • 0

xây dựng bộ tư liệu về hình ảnh phục vụ cho giảng dạy học phần thực tập động vật không xương sống

xây dựng bộ tư liệu về hình ảnh phục vụ cho giảng dạy học phần thực tập động vật không xương sống
... tài Xây dựng liệu hình ảnh phục vụ cho giảng dạy học phần thực tập động vật không xương sống thực với mục tiêu Xây dựng ảnh phục vụ giảng dạy học phần thực tập ĐVKXS Thiết kế số hình phần ... vẽ hình phục vụ cho việc giảng dạy học phần thực tập ĐVKXS 1.3 Nội dung nghiên cứu Một số nội dung nghiên cứu đề cập đề tài Xây dựng liệu hình ảnh phục vụ cho giảng dạy học phần thực tập động ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN SƯ PHẠM SINH HỌC XÂY DỰNG BỘ TƯ LIỆU VỀ HÌNH ẢNH PHỤC VỤ CHO GIẢNG DẠY HỌC PHẦN THỰC TẬP ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP...
 • 84
 • 200
 • 0

bài giảng sinh học 7 bài 30 ôn tập phần một - động vật không xương sống

bài giảng sinh học 7 bài 30 ôn tập phần một - động vật không xương sống
... Bài 30 ÔN TẬP PHẦN I ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG I Tính đa dạng động vật không xương sống Dựa vào kiến thức học hình vẽ với đặc điểm ôn tập, hoạt động nhóm (3’) thực hoạt động sau: - Ghi ... tên ngành nhóm động vật vào chỗ để trống hình - Ghi tên loài động vật vào chỗ trống hình Bảng Các đại diện động vật không xương sống Ngành……… ĐVNS Đặc điểm Ngành……… ruột khoang - Có nhiều hạt ... Đại diện: Giun đất - Thường hình kéo dài - Cơ thể hình ống dài thuôn đầu - Tiết diện ngang tròn - Cơ thể phân đốt - Có chân bên tiêu giảm Bảng Các đại diện động vật không xương sống Ngành……… Thân...
 • 11
 • 4,016
 • 1

Bài 30:Ôn tập phần I động vật không xương sống

Bài 30:Ôn tập phần I động vật không xương sống
... B I 30 B I 30 ÔN TẬP PHẦN I ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG I TÍNH ĐA DẠNG CỦA ĐỘNG VẬT KHONG XƯƠNG SỐNG: Hãy cho biết Động vật khơng xương sống bao gồm động vật nào? -Ngành Động vật ngun sinh ... da Thở ph i èng khÝ B I 30 ÔN TẬP PHẦN I ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG I TÍNH ĐA DẠNG CỦA ĐỘNG VẬT KHONG XƯƠNG SỐNG: I SỰ THÍCH NGHI CỦA ĐỘNG VẬT KHONG XƯƠNG SỐNG III, TẦ QUAN TRỌ THỰ TIỄ CỦ §VKXS ... triĨn thµnh hay 10 tua miƯng Cã ® i ch©n Thë b»ng èng khÝ Cã c¸nh §ai diƯn Bä B I 30 ÔN TẬP PHẦN I ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG I TÍNH ĐA DẠNG CỦA ĐỘNG VẬT KHONG XƯƠNG SỐNG: I SỰ THÍCH NGHI CỦA...
 • 12
 • 484
 • 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐỘNG VẬT HỌC ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐỘNG VẬT HỌC ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG
... tập thực tế trường: + Tự học: - Đơn vị phụ trách môn học + Bộ môn: Động vật không xương sống + Khoa: Sinh học - Môn học tiên quyết: Không - Môn học kế tiếp: Mục tiêu môn học: - Mục tiêu kiến thức ... nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Địa liên hệ: - Điện thoại: Thông tin môn học - Tên môn học: Động vật không xương sống - Mã môn học: - Số tín chỉ: - Giờ tín hoạt động học tập: + Nghe giảng ... Động vật học không xương sống, tập Nhà Xuất Đại học Trung học Chuyên nghiệp, Hà Nội Đặng Ngọc Thanh, Trương Quang Học (Chủ biên), 1999 Hướng dẫn thực tập Động vật không xương sống NXB Đại học...
 • 11
 • 605
 • 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÍ 9 KỲ II CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÍ 9 KỲ II CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH
... Mắt cận: + Mắt cận nhìn rõ vật gần, không nhìn rõ vật xa + Điểm cực viễn gần mắt bình thường - Mắt lão +Mắt lão mắt người già Mắt lão nhìn rõ vật xa, không nhìn rõ vật gần + Điểm cực cận mắt ... điểm ảnh vật tạo thấu kính phân kì ? Cách dựng ảnh vật qua thấu kính phân kì ? Trả lời: * Ảnh vật qua thấu kính phân kỳ: - Vật sáng đặt vị trí trước thấu kính phân kì cho ảnh ảo, chiều ,nhỏ vật nằm ... đặc điểm ảnh vật tao thấu kính hội tụ ? Cách dựng ảnh vật qua thấu kính hội tụ Trả lời: * Ảnh vật tạo thấu kính hội tụ: - Vật đặt khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật Khi vật đặt xa...
 • 4
 • 93
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ LỚP 12

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ LỚP 12
... 2,5 m Chu kỳ dao động vật mặt nước 0,8 s Tốc độ truyền sóng mặt nước A 3 ,125 m/s B 3,34 m/s C m/s D 1,7 m/s 16 Một sóng âm có tần số 400 Hz, truyền với tốc độ 360 m/s không khí Hai điểm phương ... tốc độ 360 m/s không khí Hai điểm phương truyền sóng cách 2,7 m dao dộng π A pha B ngược pha C vuông pha D lệch pha  π 17 Một sóng có phương trình sóng u = Acos  5πt + ÷( cm ) Biết khoảng ... pha sóng âm hai điểm gần π cách m phương truyền sóng tần số sóng A 2500 Hz B 1000 Hz C 5000 Hz D 125 0 Hz có độ lệch pha ...
 • 2
 • 802
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập động vật không xương sốngôn tập động vật không xươngôn tập phần động vật không xương sốngsoạn sinh học lớp 7 bài 30 ôn tập phần 1 động vật không xương sốngđề cương ôn tập môn vật lý 6đề cương ôn tập môn vật lý lớp 12đề cương ôn tập môn vật liệu xây dựngđề cương ôn tập môn vật lý 12đề cương ôn tập môn vật lý lớp 6 hk1đề cương ôn tập môn vật lý lớp 6đề cương ôn tập môn vật lý lớp 7đề cương ôn tập môn vật lý lớp 8đề cương ôn tập môn vật lí 6đề cương ôn tập môn vật lí 9đề cương ôn tập môn vật lý 8Luyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 1)TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾDac diem khi hau viet namhành vi sức khỏe dưới góc nhìn xã hộinguyên lý chuẩn đoán di truyềnsách di truyền y học y phạm ngọc thạchLời bài hát Nụ cười Phạm TuyênLời bài hát Tập đếm Hoàng Công SửLời bài hát Cùng bước đềuLời bài hát Đội kèn tí honbài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 18Lời bài hát Hãy giữ cho bầu trời xanhLời bài hát Trường Mẫu giáo yêu thươngSafety crane liftingLời bài hát Trường emLời bài hát Ánh trăng hòa bìnhSổ tay chuyên khoa thần kinh500 cau trac nghiem tt hcmLời bài hát Mèo đi câu cáLời bài hát Đất nước tươi đẹp sao
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập