Qui tắc dấu ngoặc

QUI TẮC DẤU NGOẶC ppt

QUI TẮC DẤU NGOẶC ppt
... cách bỏ dấu ngoặc = + 44 – 59 để việc tính thuận lợi ? = 49 – 59 = - 10 Bài ghi I - Qui tắc dấu ngoặc : Khi bỏ dấu ngoặc dấu “ – “ đằng trước ,ta phải đổi dấu tất số hạng dấu ngoặc : Dấu “ + ... hạng dấu ngoặc : Dấu “ + “ thành dấu “ – “ dấu “ – ‘ thành dấu “ + “ Khi bỏ dấu ngoặc dấu “ + “ đằng trước dấu số hạng ngoặc giữ nguyên Xây dựng qui tắc dấu ngoặc - Học sinh làm ?1 - Số đối ... Gv nhắc nhở : Khi bỏ dấu = + 42 – 15 + 17 – 42 – 17 - Đặt dấu ngoặc để nhóm số hạng cách tùy ý với ý : * Nếu trước dấu ngoặc dấu “ – “ phải đổi dấu tất số hạng dấu ngoặc ngoặc cần lưu ý điều...
 • 7
 • 180
 • 0

Qui tắc dấu ngoặc

Qui tắc dấu ngoặc
... I.QUY TẮC DẤU NGOẶC: Khi bỏ dấu ngoặc dấu “-” đằng trước, ta phải đổi dấu tất số hạng có ngoặc ………………………………………… … dấu “ … ” thành + + dấu “ ”và dấu “ … ” thành dấu “ … ” Khi bỏ dấu ngoặc dấu ... theo dấu chúng Chẳng hạn a – b - c = - b + a - c =- b – c + a 97 -150 - 47 = 97- 47 -150 = 50-150 = - 100 * Đặt dấu ngoặc để nhóm số hạng cách tuỳ ý với ý trước dấu ngoặc dấu “–”thì phải đổi dấu ... dấu “ … ” thành dấu “ … ” Khi bỏ dấu ngoặc dấu “+”đằng trước dấu số hạng giữ nguyên ngoặc vẫn………… Tiết 62 - § I.QUY TẮC DẤU NGOẶC: Ví dụ: Tính nhanh: a) 324 +[ 112- (112 + 324)] = 324+[ 112...
 • 15
 • 110
 • 0

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 59. QUI TẮC DẤU NGOẶC ppsx

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 59. QUI TẮC DẤU NGOẶC ppsx
... (-2 57) – [(là 257 + 1 56)56] (-2 ) + = = (- 257) – [ - Số đối - Vậy : Số đối tổng tổng tổng số đối tổng 257 + 1 56 56} = - 257 + 257 – số hạng số đối 1 56 + 56 số hạng = - 100 - Học sinh : - ... Tính nhanh qui tắc dấu ngoặc ?1 a) 324 + [112 – - Số đối (–2) - Học sinh làm Giải - Số đối –5 ?1 - Tương tự so sánh (112 + 324)] số đối (112 + 324)] - Số đối tổng tổng [2 + (-5 )] (-3 + + 4) với ... - Học sinh : - (-3 + + II .- Tổng đại số : 4) = -6 Vì phép trừ + (-5 ) + (- diễn tả thành phép - Học sinh làm 4) = -6 ?2 - Rút nhận cộng với số đối - Nhận xét : Bỏ nên dãy dấu ngoặc phép tính cộng...
 • 7
 • 317
 • 0

LUYỆN TẬP QUI TẮC DẤU NGOẶC docx

LUYỆN TẬP QUI TẮC DẤU NGOẶC docx
... ghi + Bài tập 66 / 87 : - Ap dụng qui - Học sinh tổ tắc chuyển vế Tìm số nguyên x , biết : thực – (27 – 3) = x – (13 – 4) - Ap dụng qui – 24 = x tắc cộng hai số –9 nguyên qui tắc bỏ dấu ngoặc -20 ... cơ-va Pa-ri - Ap qui dụng tắc bỏ Tô-ky- 8oC ngoặc - Học sinh tổ 4./ Củng cố : ô thực - Củng cố phần Tôrôn-tô 5./ Dặn dò : NiuXem trước Nhân hai số yóoc nguyên khác dấu + Bài tập 70 / 87 : a) ... sinh + Bài tập 68 / 87 : Thủng lưới : - tổ thực Hiệu số bàn thắng – thua năm ngoái : 27 – 48 = -21 Hiệu số bàn thắng – thua năm : 29 – 34 = 15 - Chênh lệch nhiệt độ : - Học sinh + Bài tập 69 /...
 • 5
 • 262
 • 2

§8 . QUI TẮC DẤU NGOẶC ppt

§8 . QUI TẮC DẤU NGOẶC ppt
.. . dấu “ – “ dấu “ – ‘ thành dấu “ + “ “ + “ thành để việc tính thuận lợi ? = 49 – 59 = - 10 Khi bỏ dấu ngoặc dấu “ + “ đằng trước dấu số hạng ngoặc giữ nguyên Xây dựng qui tắc dấu ngoặc - Học .. . bỏ dấu ngoặc dấu “ – “ đằng + (42 – 15 + 17) – (42 + 17) (42 + 17) trước ,ta phải đổi dấu tất số hạng - Nêu cách làm ? = + (27 + 17) – 59 dấu ngoặc : Dấu - Có cách bỏ dấu ngoặc = + 44 – 59 dấu .. . - Rút nhận xét ngoặc - GV yêu cầu học sinh phát biểu lại qui tắc dấu ngoặc - Làm ?2 - Khi viết tổng đại số ,để đơn giản ta bỏ tất dấu phép tính + (5 – 13) = + (-8) = cộng dấu ngoặc (SGK) -1 Ví...
 • 7
 • 79
 • 0

GAĐT THAO GIẢNG - QUY TẮC DẤU NGOẶC

GAĐT THAO GIẢNG - QUY TẮC DẤU NGOẶC
... đổi dấu tất số hạng ngoặc :dấu +” thành dấu - dấu - thành dấu +” Quy tắc: (từ hai nhận xét tự rút quy tắc) Khi bỏ dấu ngoặc dấu - đằng trước, ta phải đổi dấu tất số hạng dấu ngoặc: dấu “+” ... đối -2 -( 2) = -2 Số đối -5 +5 -( -5 ) = +5 [2+ (-5 )] = Số đối [2+ (-5 )] -3 +3 -[ 2+ (-5 ))] = 3 b/ Tính -[ 2+ (-5 )] =3  So sánh: –[2+ (-5 )] -2 +5 =3 = -2 +5 Nhận xét: Số đối tổng tổng số đối -( a+b+c)=(-a)+(-b)+(-c) ... Bài 8: QUY TẮC DẤU NGOẶC HÃY CẨN THẬN KHI DẤU - ĐỨNG TRƯỚC DẤU NGOẶC !!! 1 .QUY TẮC DẤU NGOẶC 2.TỔNG ĐẠI SỐ 3.CỦNG CỐ-LUYỆN TẬP 4.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ QUY TẮC DẤU NGOẶC ?1/83,sgk (hoạt...
 • 13
 • 541
 • 9

quy tắc dấu ngoặc

quy tắc dấu ngoặc
... Nhận xét:Khi bỏ dấu ngoặc dấu -” đằng trước, ta phải đổi dấu tất số hạng ngoặc :dấu +” thành dấu -” dấu -” thành dấu +” Quy tắc: (từ hai nhận xét tự rút quy tắc) Khi bỏ dấu ngoặc dấu “-” đằng ... Bài 8: QUY TẮC DẤU NGOẶC HÃY CẨN THẬN KHI DẤU “-” ĐỨNG TRƯỚC DẤU NGOẶC !!! 1 .QUY TẮC DẤU NGOẶC 2.TỔNG ĐẠI SỐ 3.CỦNG CỐ-LUYỆN TẬP 4.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ QUY TẮC DẤU NGOẶC ?1/83,sgk (hoạt ... đổi dấu tất số hạng dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu -”, dấu “-” thành dấu +”  Khi bỏ dấu ngoặc dấu “+” đằng trước dấu số hạng ngoặc giữ nguyên  Ví dụ:Tính nhanh(hoạt động nhóm,áp dụng quy tắc...
 • 13
 • 627
 • 2

tTết 52 Quy tắc dấu ngoặc

tTết 52 Quy tắc dấu ngoặc
... (4 ) QUY TẮC DẤU NGOẶC Quy tắc dấu ngoặc Khi bỏ dấu ngoặc dấu “ –” đằng trước, ta phải đổi dấu tất số hạng dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “ –” dấu “ –” thành dấu “+” Khi bỏ dấu ngoặc dấu “+” ... :52 QUY TẮC DẤU NGOẶC Quy tắc dấu ngoặc Khi bỏ dấu ngoặc dấu “ –” đằng trước, ta phải đổi dấu tất số hạng dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “ –” dấu “ –” thành dấu “+” Khi bỏ dấu ngoặc dấu “+” ... 12 + 1579 = – 12 TiÕt: 52 QUY TẮC DẤU NGOẶC Quy tắc dấu ngoặc Tổng đại số - Tổng đại số dãy phép tính cộng, trừ số nguyên - Khi viết tổng đại số : bỏ dấu phép cộng dấu ngoặc – Ví dụ : + (– 3)...
 • 8
 • 375
 • 3

Tiết 52 Quy tắc dấu ngoặc

Tiết 52  Quy tắc dấu ngoặc
... (4 ) QUY TẮC DẤU NGOẶC Quy tắc dấu ngoặc Khi bỏ dấu ngoặc dấu “ –” đằng trước, ta phải đổi dấu tất số hạng dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “ –” dấu “ –” thành dấu “+” Khi bỏ dấu ngoặc dấu “+” ... :52 QUY TẮC DẤU NGOẶC Quy tắc dấu ngoặc Khi bỏ dấu ngoặc dấu “ –” đằng trước, ta phải đổi dấu tất số hạng dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “ –” dấu “ –” thành dấu “+” Khi bỏ dấu ngoặc dấu “+” ... 12 + 1579 = – 12 TiÕt: 52 QUY TẮC DẤU NGOẶC Quy tắc dấu ngoặc Tổng đại số - Tổng đại số dãy phép tính cộng, trừ số nguyên - Khi viết tổng đại số : bỏ dấu phép cộng dấu ngoặc – Ví dụ : + (– 3)...
 • 8
 • 1,927
 • 3

Bài8: Quy tắc dấu ngoặc

Bài8: Quy tắc dấu ngoặc
... + = a, Số đối số nguyên a -a b, a -7 100 -a -100 Bài mới: QUY TẮC DẤU NGOẶC Hãy cẩn thận dấu - ” đứng trước dấu ngoặc !!! QUY TẮC DẤU NGOẶC ?1/83,sgk a/ Số đối -2 (-2) = -2 Số đối -5 +5 -(-5) ... Khi bỏ dấu ngoặc dấu “+” đằng trước dấu số hạng ngoặc giữ nguyên b/ Tính 12 - (+4 - 6) = 12 - [4+(-6)] = 12 -+ (-2) 12 - + = 8+6 = 14 = 14 So sánh: = 12 - (- + ) + - Nhận xét:Khi bỏ dấu ngoặc ... sánh: = 12 - (- + ) + - Nhận xét:Khi bỏ dấu ngoặc dấu -” đằng trước, ta phải đổi dấu tất số hạng ngoặc :dấu +” thành dấu -” dấu -” thành dấu +” ?3 Tính nhanh a/ (768-39) - 768 +(-768) =(768...
 • 13
 • 341
 • 3

Quy tac dau ngoac

Quy tac dau ngoac
... Bài 8: QUY TẮC DẤU NGOẶC HÃY CẨN THẬN KHI DẤU “-” ĐỨNG TRƯỚC DẤU NGOẶC !!! 1 .QUY TẮC DẤU NGOẶC 2.TỔNG ĐẠI SỐ 3.CỦNG CỐ-LUYỆN TẬP 4.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ QUY TẮC DẤU NGOẶC ?1/83,sgk ... trước, ta phải đổi dấu tất số hạng ngoặc:dấu”+” thành dấu”-” dấu”-” thành dấu”+” Quy tắc:(từ hai nhận xét tự rút quy tắc) Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước, ta phải đổi dấu tất số hạng dấu ... nhanh(hoạt động nhóm,áp dụng quy tắc để tính nhanh) • a/324 + [112 - (112 +324)] =324 + [ 112 -112 -324] =324 - 324 =0 b/ (-257) - [(-257 +156) -56] = -100 ?3 Tính nhanh(áp dụng quy tắc, tham khảo ví...
 • 13
 • 314
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tac dung nhiet va tac dung phat sang cua dong dien long thcs tran dang ninhMot so BT ve luc acsimetChỉ còn một tháng nữa là tết nguyên đánDe thi HSG sinh 9 co dap anxd vị trí việc làm cho giáo viênNghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng sinh học của viên nang cứng Kaviran. (LA tiến sĩ)“Nghiên cứu sự lan truyền xung laser trong môi trường nguyên tử ba mức khi có mặt hiệu ứng EITÁp dụng basel II vào quản trị rủi ro thị trường tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt namKhóa luân tốt nghiệp Đánh giá công tác quản lý rừng tại Hạt Kiểm lâm huyện Kbang tỉnh Gia laiHiện trạng xóa đói giảm nghèo huyện mường ảnh, tỉnh điện biênGiáo dục đạo đức cho sinh viên ngành y khu vực nam bộ việt nam hiện naySổ tay hướng dẫn Xây dựng và lắp đặt công trình khí sinh họcBai thu hoạch đi thực tế nghệ an (1) (1)Giải quyết việc làm nhằm tăng thu nhập của hộ nông dân trên địa bàn tỉnh thái nguyênĐặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết lịch sử việt nam thập niên đầu thế kỉ XXIMáy xét nghiệm dấu ấn tim mạch cobas h 232 basicHỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN BẰNG KHÍ SINH HỌC Phương pháp tính toán công suất máy và đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hìnhPhủ định biện chứng với sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nayChế độ ban cấp ruộng đất thời lê thánh tông và những tác động tới xã hội đại việt thế kỉ XVMô hình các cơ sở giáo dục đại học việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập