Qui tắc chuyển vế a+b+c=d sang a+b=d c

QUI TẮC CHUYỂN VẾ A+B+C=D, A+B=D-C ? doc

QUI TẮC CHUYỂN VẾ A+B+C=D, A+B=D-C ? doc
... -3 Giải x – = -3 x – + = -3 + x = -1 III.- Qui tắc chuyển vế : đổi dấu số hạng Khi chuyển số hạng từ vế - Học sinh nhắc lại qui tắc chuyển vế sang vế đẳng thức ,ta phải đổi dấu số hạng : dấu ... Gv hướng - Học sinh làm ? dẫn cho học sinh thấy không cần thêm số hạng vào hai vế đẳng x + = -2 x + – = -2 – thức mà cần chuyển x = (-2) + (-4) số hạng từ vế sang x = -6 vế với điều kiện phải Tìm ... bỏ vào khỏi có cân không ? đĩa cân - Như ta có tính chất  tính chất ? Nếu a + c = b + c a =b Nếu a + c = b + c a = b Nếu a = b b=a - Đổi chỗ hai đĩa cân cho  tính chất ? II.- Ví dụ : - Từ ví...
 • 5
 • 182
 • 0

Qui tắc chuyển vế

Qui tắc chuyển vế
... Qui tắc chuyển vế: * Quy tắc: Khi chuyển số hạng từ vế sang vế đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “-” dấu “-” đổi thành dấu “+” Tính chất đẳng thức: Ví dụ: Qui tắc chuyển ... * Nhận xét: Gọi x hiệu a b, ta có: x = a - b Áp dụng quy tắc chuyển vế ta có: x + b = a Ngược lại có: x + b = a, theo quy tắc chuyển vế ta có x = a - b Vậy hiệu (a – b) số x mà lấy x cộng với ... thức: Ví dụ: Qui tắc chuyển vế: Ví dụ: Tìm số nguyên x biết b) x– (-4) a) x - = -5 x = -5 x+ =1 x = -2 + x =1 x = -3 =1 - Tính chất đẳng thức: Ví dụ: Qui tắc chuyển vế: * Nhận xét: Gọi x hiệu...
 • 11
 • 249
 • 0

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 52 . QUI TẮC CHUYỂN VẾ potx

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 52 . QUI TẮC CHUYỂN VẾ potx
.. . hai vế Tìm số nguyên Giải x+4–4= -2 – x – = -3 x đẳng thức mà cần chuyển = (-2 ) + (-4 ) x–2 + = -3 + x = số hạng từ vế -6 x = -1 sang vế III .- Qui tắc chuyển với điều vế : kiện phải đổi dấu số .. . thành dấu “ + “ - Học sinh thực ví dụ đổi Ví dụ : Tìm số nguyên x ,biết : a) - Học sinh làm ?3 x – = -6 b) x – (-4 ) = Giải a) x – = -6 x = -6 + x = -4 b) x – (-4 ) = x = + (-4 ) x = - 4./ Củng cố : .. . số hạng - Học sinh nhắc Khi chuyển lại qui tắc chuyển vế số hạng từ vế sang vế đẳng thức ,ta phải đổi dấu số hạng : dấu “ + “ đổi - Học sinh thành dấu “ – “ phát biểu qui dấu “ – “ tắc thành...
 • 5
 • 274
 • 0

QUI TẮC CHUYỂN VẾ doc

QUI TẮC CHUYỂN VẾ doc
... vế đẳng x = (- thức mà cần chuyển số 2) + (-4) x – = -3 hạng từ vế x = -6 sang vế với x – + = -3 + điều kiện phải đổi dấu số hạng x - Học sinh nhắc lại = -1 qui tắc chuyển vế III.- Qui tắc chuyển ... - Học sinh nhắc lại = -1 qui tắc chuyển vế III.- Qui tắc chuyển vế : - Học sinh phát Khi chuyển số biểu qui tắc hạng từ vế sang vế - Học sinh thực ví dụ đẳng thức ,ta phải đổi dấu số hạng : dấu...
 • 4
 • 87
 • 0

Chương II - Bài 9: Quy tắc chuyển vế

Chương II - Bài 9: Quy tắc chuyển vế
... a) x - = - b) x - (- 4) = Giải a) x - = - x =-6 +2 x =-4 Ví dụ: Quy tắc chuyển vế: ?3 Tìm số nguyên x, biết: x + = (- 5) + Giải x + = (- 5) + x+8 =-1 x =-1 -8 x =-9 b) x - (- 4) = x+4=1 x= 1-4 x =-3 ... thích STT Câu x - 45 = - 12 x = - 12 + 45 x -1 2 = - x = - -1 2 - x = 17 - - x = 17 - - 5x =-8 x =-8 -5 Đúng Sai x x x x Hướng dẫn nhà Học thuộc tính chất đẳng thức, quy tắc chuyển vế Làm tập số 62, ... biết: x - = - ?2 Tìm số nguyên x, biết: x + = - Giải x2 =-3 x 2+ = - + x =-3 +2 x =-1 Giải x+4 =-2 x + + (- 4) = - + (- 4) x = - + (- 4) x =-6 Tiết 59 Đ Quy tắc chuyển vế Tính chất đẳng thức: Khi chuyển...
 • 21
 • 1,218
 • 6

Quy tắc chuyển vế

Quy tắc chuyển vế
... = -1 x = -1 - x = -9 Gọi x hiệu a b Ta có: x = a - b áp dụng quy tắc chuyển vế: x+b=a Ngược lại, có: x + b = a theo quy tắc chuyển vế x = a -b Nhận xét: Vậy hiệu a -b số x mà lấy x cộng với b ... x =-2-4 x = -6 x - = -3 x + (-2) = -3 x + (-2) + = -3 + x = -3 + x = -1 Quy tắc chuyển vế Khi chuyển số hạng từ vế sang vế đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "-" dấu ... ta đẳng thức Mỗi đẳng thức có hai vế, vế trái biểu thức bên trái dấu "=", vế phải biểu thức bên phải dấu Vế trái Vế phải a = b Nếu coi hai cân đĩa hình vẽ hai vế đẳng thức ta rút tính chất đẳng...
 • 29
 • 473
 • 1

quy tắc chuyển vế

quy tắc chuyển vế
... Học thuộc tính chất đẳng thức, quy tắc chuyển vế Làm tập số 62, 63, 65, 66 (SGK/87) Tiết 59 Đ Quy tắc chuyển vế Tính chất đẳng thức: Khi chuyển số hạng từ vế sang vế đẳng thức, ta phải đổi dấu ... Ví dụ: Quy tắc chuyển vế: ?3 Tìm số nguyên x, biết: x + = (- 5) + Giải x + = (- 5) + x+8=-1 x=-1-8 x=-9 b) x - (- 4) = x+4=1 x=1x=-3 Gọi x hiệu a b Ta có x = a - b áp dụng quy tắc chuyển vế: x ... 2007 Tiết 59 Đ Quy tắc chuyển vế Tính chất đẳng thức: ?1 Từ hình 50 ta rút nhận xét ? Nếu a = b a + c = b + c Nếu a + c = b + c a = b Nếu a = b b = a Tiết 59 Đ Quy tắc chuyển vế Tính chất đẳng...
 • 21
 • 343
 • 0

Quy tac chuyen ve - GA thi GVG

Quy tac chuyen ve - GA thi GVG
... -1 2 - x = 17 - - x = 17 - - 5x =-8 x =-8 -5 Đúng Sai x x x x Bài tập: Các phép biến đổi sau hay sai, giải thích? STT Câu x - 45 = - 12 x = - 12 + 45 x -1 2 = - x = - -1 2 - x = 17 - - x = 17 - - 5x =-8 ... dấu - a) x - = - b) x - (- 4) = dấu - đổi thành dấu + Giải a) x - = - x =-6 +2 x =-4 b) x - (- 4) = x+4=1 x= 1-4 x =-3 ?3 Tìm số nguyên x, biết: x + = (- 5) + Giải x + = (- 5) + x+8 =-1 x =-1 -8 x =-9 ... - 45 = - 12 x = - 12 + 45 x -1 2 = - x = - -1 2 - x = 17 - - x = 17 - - 5x =-8 x =-8 -5 Đúng Sai x x x x Bài tập: Các phép biến đổi sau hay sai, giải thích? STT Câu x - 45 = - 12 x = - 12 + 45 x -1 2...
 • 24
 • 258
 • 1

quy tac chuyen ve

quy tac chuyen ve
... -5 + x + = -1 x = -1 - x = -9 Gọi x hiệu a b Ta có: x = a - b áp dụng quy tắc chuyển vế: x+b=a Ngược lại, có: x + b = a theo quy tắc chuyển vế x = a -b Nhận xét: Vậy hiệu a -b số x mà lấy x cộng ... dụ: x + = -2 x + - = -2 - x =-2-4 x = -6 x - = -3 x + (-2) = -3 x + (-2) + = -3 + x = -3 + x = -1 Quy tắc chuyển vế Khi chuyển số hạng từ vế sang vế đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" ... - (-5) = -9 => x = -9 + X - - x = 10 => x = -5 - 10 X Dặn dò: - Học thuộc tính chất đẳng thức, quy tắc chuyển vế - Làm tập: 61a, 63, 64, 65, 66, 67 ( SGK - Tr 87) ...
 • 29
 • 258
 • 0

QUY TAC CHUYEN VE - HGH

QUY TAC CHUYEN VE - HGH
... ta cần áp dụng kiến thức học để quy từ hai dấu dấu thực Hãy áp dụng quy tắc chuyển vế thực toán tìm x phần kiểm tra cũ Thựchiện - x = - 17 - x = - 17 + - x = - 10 ? Có nhận xét kết với kết phần ... hạng Đó nội dung quy tắc chuyển vế, thầy trò nghiên cứu phần 3: quy tắc chuyển vế Hoạt động Quy tắc chuyển vế (12) * Quy tắc: sgk/ 86/ Đa quy tắc sgk/ 86/ - Trình chiếu Đọc quy tắc Cho HS Thực ... tính chất đẳng thức thực lện ? 2/ 86/ - Trình chiếu ? Đọc lệnh ? Tìm số nguyên x, biết: x + = - Cho HS lên bảng thực Thực x + + (- 4) = - + (- 4) x =-2 4 x =-6 Chữa nh bên HS khác nhận xét Trong...
 • 7
 • 299
 • 0

Quy Tắc Chuyển Vế

Quy Tắc Chuyển Vế
... +[(- b)+b] = a + = a Gọi x hiệu a b Ta có x = a - b áp dụng quy tắc chuyển vế: x + b = a Ngược lại có: x + b = a Theo quy tắc chuyển vế thỡ x = a - b Vậy hiệu (a b) số x mà lấy x cộng với b a ... 88) = - 2007 15 + 88 + 15 88 = - 2007+15 - 15 + 88 - 88 = - 2007 + = - 2007 + Tiết 53 Đ Quy tắc chuyển vế Tính chất đẳng thức: Nếu a = b thỡ a + c = b + c Nếu a + c = b + c thỡ a = b Nếu a = ... Kiểm tra cũ Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu +, bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu - ? Bài tập: Tính hợp lý...
 • 9
 • 281
 • 0

T 58 Quy tac chuyen ve

T 58 Quy tac chuyen ve
... “+” đổi thành dấu “-” dấu “-” đổi thành dấu “+” Nhận x t SGK - Học thuộc t nh ch t đẳng thức quy t c chuyển vế - Xem lại ví dụ làm làm BT 62, 64, 65 SGK t n trang 87, 95, 96 SBT t n trang 65 ... Ti t 53 QUY T C CHUYỂN VẾ T nh ch t đẳng thức; Nếu a = b a + c = b + c Nếu a + c = b + c a = b Nếu a = b b = a Ví dụ: Quy t c chuyển vế: Quy t c: Khi chuyển số hạng t vế sang vế đẳng thức, ta ... lượng Ngược cân ta b t hai ? t ơng t cùng“cân khối đẳng đĩa cân vẩn thăng lượng cân đóa” thứccânnnhư c t nh ch t cũ g có cá sau Ti t 58 QUY T C CHUYỂN VẾ T nh ch t đẳng thức: Nếu a = b a + c = b...
 • 11
 • 220
 • 0

Bài soạn T59-Quy tac chuyen ve.ppt

Bài soạn T59-Quy tac chuyen ve.ppt
... cộng Bài 61 ( SGK/87) Tìm số nguyên x, biết: a) x = (- 7) b) x = ( - 3) - Giải a) - x = - (- 7) b) x = ( - 3) - 7-x=8+7 x-8=-3-8 -x=8 x=-8 (cộng hai vế với -7) x=-3 (cộng hai vế với 8) Bài ... x = a2=x x=a2 Bài tập: Các phép biến đổi sau hay sai, giải thích STT Câu x - 45 = - 12 x = - 12 + 45 x -12 = - x = - -12 - x = 17 - - x = 17 - - 5x=-8 x=-8-5 Đúng Sai x x x x Bài tập: Các phép ... Kiểm tra cũ Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu +, bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu - ? Bài tập: Tính hợp lý a) ( 35 + 67) + ( 234 - 67 35) b) (2007 - 15 + 88) - ( - 15 + 88) Giải a)...
 • 12
 • 314
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải chi tiết đề thi tốt nghiệp lý 2017 mã đề 222Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây có ích của đồng bào dân tộc H’Mông và Dao của huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá khả năng tăng cường tích lũy tinh bột ở cây thuốc lá chuyển gen AGPS và AGPL mã hóa Enzyme Agpase ở cây sắn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)tính toán và thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí cho tầng 1 và tầng 2 tòa nhà Golden Place.Nghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức từ góc nhìn hình học (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương tại thành phố Yên Bái Tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất dihydro benzohcinnoline5,6dion bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Lữ trọng hòa d9 QLNL1 (1)Văn hóa ứng xử của người Việt trong truyện cổ tích thần kì (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đa dạng thành phần loài ve sầu Họ Cicadidae (HemipteraAuchenorrhyncha) ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Test bank for Audit and assurance services by Alvin AlrensSlide môn định giá doanh nghiệp ĐH KTQDdam roi than kinh canh tay 7166 (1)Samsung BN44 00358b PSU schematic
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập