Qui tắc chuyển vế a+b+c=d sang a+b=d c

QUI TẮC CHUYỂN VẾ A+B+C=D, A+B=D-C ? doc

QUI TẮC CHUYỂN VẾ A+B+C=D, A+B=D-C ? doc
... -3 Giải x – = -3 x – + = -3 + x = -1 III.- Qui tắc chuyển vế : đổi dấu số hạng Khi chuyển số hạng từ vế - Học sinh nhắc lại qui tắc chuyển vế sang vế đẳng thức ,ta phải đổi dấu số hạng : dấu ... Gv hướng - Học sinh làm ? dẫn cho học sinh thấy không cần thêm số hạng vào hai vế đẳng x + = -2 x + – = -2 – thức mà cần chuyển x = (-2) + (-4) số hạng từ vế sang x = -6 vế với điều kiện phải Tìm ... bỏ vào khỏi có cân không ? đĩa cân - Như ta có tính chất  tính chất ? Nếu a + c = b + c a =b Nếu a + c = b + c a = b Nếu a = b b=a - Đổi chỗ hai đĩa cân cho  tính chất ? II.- Ví dụ : - Từ ví...
 • 5
 • 172
 • 0

Qui tắc chuyển vế

Qui tắc chuyển vế
... Qui tắc chuyển vế: * Quy tắc: Khi chuyển số hạng từ vế sang vế đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “-” dấu “-” đổi thành dấu “+” Tính chất đẳng thức: Ví dụ: Qui tắc chuyển ... * Nhận xét: Gọi x hiệu a b, ta có: x = a - b Áp dụng quy tắc chuyển vế ta có: x + b = a Ngược lại có: x + b = a, theo quy tắc chuyển vế ta có x = a - b Vậy hiệu (a – b) số x mà lấy x cộng với ... thức: Ví dụ: Qui tắc chuyển vế: Ví dụ: Tìm số nguyên x biết b) x– (-4) a) x - = -5 x = -5 x+ =1 x = -2 + x =1 x = -3 =1 - Tính chất đẳng thức: Ví dụ: Qui tắc chuyển vế: * Nhận xét: Gọi x hiệu...
 • 11
 • 234
 • 0

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 52 . QUI TẮC CHUYỂN VẾ potx

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 52 . QUI TẮC CHUYỂN VẾ potx
.. . hai vế Tìm số nguyên Giải x+4–4= -2 – x – = -3 x đẳng thức mà cần chuyển = (-2 ) + (-4 ) x–2 + = -3 + x = số hạng từ vế -6 x = -1 sang vế III .- Qui tắc chuyển với điều vế : kiện phải đổi dấu số .. . thành dấu “ + “ - Học sinh thực ví dụ đổi Ví dụ : Tìm số nguyên x ,biết : a) - Học sinh làm ?3 x – = -6 b) x – (-4 ) = Giải a) x – = -6 x = -6 + x = -4 b) x – (-4 ) = x = + (-4 ) x = - 4./ Củng cố : .. . số hạng - Học sinh nhắc Khi chuyển lại qui tắc chuyển vế số hạng từ vế sang vế đẳng thức ,ta phải đổi dấu số hạng : dấu “ + “ đổi - Học sinh thành dấu “ – “ phát biểu qui dấu “ – “ tắc thành...
 • 5
 • 268
 • 0

QUI TẮC CHUYỂN VẾ doc

QUI TẮC CHUYỂN VẾ doc
... vế đẳng x = (- thức mà cần chuyển số 2) + (-4) x – = -3 hạng từ vế x = -6 sang vế với x – + = -3 + điều kiện phải đổi dấu số hạng x - Học sinh nhắc lại = -1 qui tắc chuyển vế III.- Qui tắc chuyển ... - Học sinh nhắc lại = -1 qui tắc chuyển vế III.- Qui tắc chuyển vế : - Học sinh phát Khi chuyển số biểu qui tắc hạng từ vế sang vế - Học sinh thực ví dụ đẳng thức ,ta phải đổi dấu số hạng : dấu...
 • 4
 • 83
 • 0

Chương II - Bài 9: Quy tắc chuyển vế

Chương II - Bài 9: Quy tắc chuyển vế
... a) x - = - b) x - (- 4) = Giải a) x - = - x =-6 +2 x =-4 Ví dụ: Quy tắc chuyển vế: ?3 Tìm số nguyên x, biết: x + = (- 5) + Giải x + = (- 5) + x+8 =-1 x =-1 -8 x =-9 b) x - (- 4) = x+4=1 x= 1-4 x =-3 ... thích STT Câu x - 45 = - 12 x = - 12 + 45 x -1 2 = - x = - -1 2 - x = 17 - - x = 17 - - 5x =-8 x =-8 -5 Đúng Sai x x x x Hướng dẫn nhà Học thuộc tính chất đẳng thức, quy tắc chuyển vế Làm tập số 62, ... biết: x - = - ?2 Tìm số nguyên x, biết: x + = - Giải x2 =-3 x 2+ = - + x =-3 +2 x =-1 Giải x+4 =-2 x + + (- 4) = - + (- 4) x = - + (- 4) x =-6 Tiết 59 Đ Quy tắc chuyển vế Tính chất đẳng thức: Khi chuyển...
 • 21
 • 1,127
 • 6

Quy tắc chuyển vế

Quy tắc chuyển vế
... = -1 x = -1 - x = -9 Gọi x hiệu a b Ta có: x = a - b áp dụng quy tắc chuyển vế: x+b=a Ngược lại, có: x + b = a theo quy tắc chuyển vế x = a -b Nhận xét: Vậy hiệu a -b số x mà lấy x cộng với b ... x =-2-4 x = -6 x - = -3 x + (-2) = -3 x + (-2) + = -3 + x = -3 + x = -1 Quy tắc chuyển vế Khi chuyển số hạng từ vế sang vế đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "-" dấu ... ta đẳng thức Mỗi đẳng thức có hai vế, vế trái biểu thức bên trái dấu "=", vế phải biểu thức bên phải dấu Vế trái Vế phải a = b Nếu coi hai cân đĩa hình vẽ hai vế đẳng thức ta rút tính chất đẳng...
 • 29
 • 449
 • 1

quy tắc chuyển vế

quy tắc chuyển vế
... Học thuộc tính chất đẳng thức, quy tắc chuyển vế Làm tập số 62, 63, 65, 66 (SGK/87) Tiết 59 Đ Quy tắc chuyển vế Tính chất đẳng thức: Khi chuyển số hạng từ vế sang vế đẳng thức, ta phải đổi dấu ... Ví dụ: Quy tắc chuyển vế: ?3 Tìm số nguyên x, biết: x + = (- 5) + Giải x + = (- 5) + x+8=-1 x=-1-8 x=-9 b) x - (- 4) = x+4=1 x=1x=-3 Gọi x hiệu a b Ta có x = a - b áp dụng quy tắc chuyển vế: x ... 2007 Tiết 59 Đ Quy tắc chuyển vế Tính chất đẳng thức: ?1 Từ hình 50 ta rút nhận xét ? Nếu a = b a + c = b + c Nếu a + c = b + c a = b Nếu a = b b = a Tiết 59 Đ Quy tắc chuyển vế Tính chất đẳng...
 • 21
 • 326
 • 0

Quy tac chuyen ve - GA thi GVG

Quy tac chuyen ve - GA thi GVG
... -1 2 - x = 17 - - x = 17 - - 5x =-8 x =-8 -5 Đúng Sai x x x x Bài tập: Các phép biến đổi sau hay sai, giải thích? STT Câu x - 45 = - 12 x = - 12 + 45 x -1 2 = - x = - -1 2 - x = 17 - - x = 17 - - 5x =-8 ... dấu - a) x - = - b) x - (- 4) = dấu - đổi thành dấu + Giải a) x - = - x =-6 +2 x =-4 b) x - (- 4) = x+4=1 x= 1-4 x =-3 ?3 Tìm số nguyên x, biết: x + = (- 5) + Giải x + = (- 5) + x+8 =-1 x =-1 -8 x =-9 ... - 45 = - 12 x = - 12 + 45 x -1 2 = - x = - -1 2 - x = 17 - - x = 17 - - 5x =-8 x =-8 -5 Đúng Sai x x x x Bài tập: Các phép biến đổi sau hay sai, giải thích? STT Câu x - 45 = - 12 x = - 12 + 45 x -1 2...
 • 24
 • 248
 • 1

quy tac chuyen ve

quy tac chuyen ve
... -5 + x + = -1 x = -1 - x = -9 Gọi x hiệu a b Ta có: x = a - b áp dụng quy tắc chuyển vế: x+b=a Ngược lại, có: x + b = a theo quy tắc chuyển vế x = a -b Nhận xét: Vậy hiệu a -b số x mà lấy x cộng ... dụ: x + = -2 x + - = -2 - x =-2-4 x = -6 x - = -3 x + (-2) = -3 x + (-2) + = -3 + x = -3 + x = -1 Quy tắc chuyển vế Khi chuyển số hạng từ vế sang vế đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" ... - (-5) = -9 => x = -9 + X - - x = 10 => x = -5 - 10 X Dặn dò: - Học thuộc tính chất đẳng thức, quy tắc chuyển vế - Làm tập: 61a, 63, 64, 65, 66, 67 ( SGK - Tr 87) ...
 • 29
 • 250
 • 0

QUY TAC CHUYEN VE - HGH

QUY TAC CHUYEN VE - HGH
... ta cần áp dụng kiến thức học để quy từ hai dấu dấu thực Hãy áp dụng quy tắc chuyển vế thực toán tìm x phần kiểm tra cũ Thựchiện - x = - 17 - x = - 17 + - x = - 10 ? Có nhận xét kết với kết phần ... hạng Đó nội dung quy tắc chuyển vế, thầy trò nghiên cứu phần 3: quy tắc chuyển vế Hoạt động Quy tắc chuyển vế (12) * Quy tắc: sgk/ 86/ Đa quy tắc sgk/ 86/ - Trình chiếu Đọc quy tắc Cho HS Thực ... tính chất đẳng thức thực lện ? 2/ 86/ - Trình chiếu ? Đọc lệnh ? Tìm số nguyên x, biết: x + = - Cho HS lên bảng thực Thực x + + (- 4) = - + (- 4) x =-2 4 x =-6 Chữa nh bên HS khác nhận xét Trong...
 • 7
 • 291
 • 0

Quy Tắc Chuyển Vế

Quy Tắc Chuyển Vế
... +[(- b)+b] = a + = a Gọi x hiệu a b Ta có x = a - b áp dụng quy tắc chuyển vế: x + b = a Ngược lại có: x + b = a Theo quy tắc chuyển vế thỡ x = a - b Vậy hiệu (a b) số x mà lấy x cộng với b a ... 88) = - 2007 15 + 88 + 15 88 = - 2007+15 - 15 + 88 - 88 = - 2007 + = - 2007 + Tiết 53 Đ Quy tắc chuyển vế Tính chất đẳng thức: Nếu a = b thỡ a + c = b + c Nếu a + c = b + c thỡ a = b Nếu a = ... Kiểm tra cũ Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu +, bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu - ? Bài tập: Tính hợp lý...
 • 9
 • 267
 • 0

T 58 Quy tac chuyen ve

T 58 Quy tac chuyen ve
... “+” đổi thành dấu “-” dấu “-” đổi thành dấu “+” Nhận x t SGK - Học thuộc t nh ch t đẳng thức quy t c chuyển vế - Xem lại ví dụ làm làm BT 62, 64, 65 SGK t n trang 87, 95, 96 SBT t n trang 65 ... Ti t 53 QUY T C CHUYỂN VẾ T nh ch t đẳng thức; Nếu a = b a + c = b + c Nếu a + c = b + c a = b Nếu a = b b = a Ví dụ: Quy t c chuyển vế: Quy t c: Khi chuyển số hạng t vế sang vế đẳng thức, ta ... lượng Ngược cân ta b t hai ? t ơng t cùng“cân khối đẳng đĩa cân vẩn thăng lượng cân đóa” thứccânnnhư c t nh ch t cũ g có cá sau Ti t 58 QUY T C CHUYỂN VẾ T nh ch t đẳng thức: Nếu a = b a + c = b...
 • 11
 • 207
 • 0

Bài soạn T59-Quy tac chuyen ve.ppt

Bài soạn T59-Quy tac chuyen ve.ppt
... cộng Bài 61 ( SGK/87) Tìm số nguyên x, biết: a) x = (- 7) b) x = ( - 3) - Giải a) - x = - (- 7) b) x = ( - 3) - 7-x=8+7 x-8=-3-8 -x=8 x=-8 (cộng hai vế với -7) x=-3 (cộng hai vế với 8) Bài ... x = a2=x x=a2 Bài tập: Các phép biến đổi sau hay sai, giải thích STT Câu x - 45 = - 12 x = - 12 + 45 x -12 = - x = - -12 - x = 17 - - x = 17 - - 5x=-8 x=-8-5 Đúng Sai x x x x Bài tập: Các phép ... Kiểm tra cũ Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu +, bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu - ? Bài tập: Tính hợp lý a) ( 35 + 67) + ( 234 - 67 35) b) (2007 - 15 + 88) - ( - 15 + 88) Giải a)...
 • 12
 • 294
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập