Ôn tập toán tam giác cân

ÔN TẬP CHƯƠNG TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

ÔN TẬP CHƯƠNG TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
... minh tam giác vng C’ Trắc nghiệm Chọn câu a) Hai tam giác đồng dạng b) Hai tam giác có hai cạnh tam giác tỉ lệ với hai cạnh tam giác SAI R có cặpĐÚNG đồng dạng góc ỒI ! RỒI ! với c) ∆ABC ∆ DMN đồng ... I;II Nêu định nghĩa; tính chất hai tam giác đồng dạng Nhóm III;IV Nêu trường hợp đồng dạng hai tam giác (tóm tắt) Nhóm V;VI Nêu trường hợp đồng dạng hai tam giác vng (tóm tắt) Nhóm I;II Nêu định ... dạng theo tỉ số đồng dạng tỉ số diện tích chúng d) Hai tam giác vng ln đồng dạng với B BÀI TẬP Tứ giác ABCD có: AB = 9cm, BC = 8cm, CD =16cm ,DA =6 cm, đường chéo BD=12cm a) Nêu cách vẽ tứ giác...
 • 11
 • 2,156
 • 23

Ôn tạp chương Tam giác Tiết 44 cách 2

Ôn tạp chương Tam giác Tiết 44 cách 2
... PQ = PS + QS = 15 + = 21 (cm) 5) Giá trò x hình bên : a2 = 32 + 42 = + 16 = 25 (Pytago) ⇒ a = x2 +5a2 = 1 32 (Pytago) x2 = 1 32 - 52 = 169 - 25 = 144 (Pytago) x = 144 = 12 cm Hãy chọn câu trả lời ... IBC = 30° = 120 ° Phần chứng minh 8) .Tam giác vuông ? Hãy chọn câu trả lời : 8) Tam giác vuông tam : a) Cạnh dài dm giác có độ dài cạnh sau : 2 ⇒ ( 2) = a) 1dm ;2 dm ; dm = 12 + 12 12 + b) 6m ; ... giác tam giác Nếu phương tam giác ………………………………… …………………………………… vuông tam 7) Nếu hai cạnhgiác góc xen tam giác ………………………………thì hai tam giác hai cạnh …………………… 8) Nếu cạnh haigiác hai tam giác...
 • 9
 • 145
 • 0

Ôn tập chương: Tam giác đồng dạng

Ôn tập chương: Tam giác đồng dạng
... hai tam giác đồng dạng Các định lý: - Định lý Ta-let (thuận, đảo, hệ quả) - Tính chất đờng phân giác tam giác - Định lý cách dựng hai tam giác đồng dạng - Định lý trờng hợp đồng dạng hai tam giác ... -Tính chất ba đ ờng phân giác tam giác * Trờng hợp - Định nghĩa hai tam giác đồng dạng *Trờng hợp cạnh góc cạnh (c.g.c) góc- góc (g.g) Tam giác vuông * Hai cạnh góc vuông tỉ lệ (c.g.c) * Một cặp ... trờng hợp đồng dạng hai tam giác - Định nghĩa tỉ số hai đoạn thẳng - Định lý Ta-lét (thuận, đảo, hệ quả) Tam giác thờng - Định nghĩa đoạn thẳng tỉ lệ - Định lý cách dựng tam giác đồng dạng cạnh...
 • 19
 • 330
 • 0

Bài tập về tam giác cân

Bài tập về tam giác cân
... xét: Tam giác cân có góc 600 tam giác tam giác Tiết 33: TAM GIÁC CÂN d) Hệ quả: - Trong tam giác đều, góc 600 - Nếu tam giác có ba góc tam giác tam giác - Nếu tam giác cân có góc 600 tam giác tam ... hai tam giác? 2) Nhận dạng tam giác hình sau: 60° 130° 75° a) 45° Tam giác nhọn b) Tam giác tù c) Tam giác vuông A Tam giác ABC có AB = AC \ / Ta gọi tam giác cân B C Tiết 33: Tam giác cân tam giác ... nghóa tam giác cân 2- Đònh nghóa tam giác 3- Đònh nghóa tam giác vuông cân 4- Tính chất tam giác cân 5- Các hệ suy từ đònh lí 6- Các cách chứng minh tam giác cân, tam giác Tiết 33 : TAM GIÁC CÂN...
 • 23
 • 1,763
 • 8

Bài tập về tam giác cân hay

Bài tập về tam giác cân hay
... cân 3/ Tam giác đều: Đònh nghóa: sgk/126 A B C ∆ABC có AB=AC=BC => ∆ABC tam giác Hỏi:1/Trong tam giác góc độ? 2/Nếu tam giác có góc tam giác có phải tam giác ? 3/Nếu tam giác cân có góc 600 tam ... ND:17/01/07 A/ Mục tiêu: - Củng cố đn tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân, các tính chất - Biết vận dụng tính chất tam giác cân ,tam giác ,tam giác vuông cân để tính số đo góc, chứng minh ... câu a -lớp nhận xét -Dự đoán tam giác IBC tam giác gì? ∆ IBC tg cân Nêu cách cm · cm · ABC = ACB ⇓ ∆ IBC tam giác HS giải câu b cân I BT 51/128: Giải A GT: ∆ ABC cân I A D ∈ AB, E ∈ AC B C AD=AE...
 • 4
 • 1,975
 • 10

Ôn tập toán lượng giác 11 và thi đại học

Ôn tập toán lượng giác 11 và thi đại học
... sin6 x + cos6 x + sin2 xcos2 x Chứng minh y’ không phụ thuộc vào biến x 25 Cho y = x sinx Chứng minh xy – 2(y’ – sin x) + xy” không phụ thuộc vào x 26 Cho y = giải phương trình: y’ = 2 27 Sin ... x (sin 2x – 2) = 2(cos x – sin 3x) Tìm ymax: 84 Tìm ymax: 85 Cho tam giác ABC không tù thỏa hệ thức: Tìm góc A, B, C tam giác ... TH2: cos x ≠ ⇒ lấy vế phải vế trái chia cho sin3 x Bài tập (phần câu có yêu cầu thực theo yêu cầu câu lại yêu câu tức giải phương trình) 10 11 12 13 14 (sin 3x – cos 2x) = ( sin x – 1) sin 2x +...
 • 4
 • 218
 • 1

Tài liệu ôn tập phần tam giác đồng dạng

Tài liệu ôn tập phần tam giác đồng dạng
... Xem lời giải tại: http://tilado.edu.vn/550/86111 2. Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ ra phía ngoài tam giác đó các tam giác ABD vuông cân ở B, ACF vuông cân ở C. Gọi H là giao điểm của AB và CD, K là giao ... 37. Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác vuông nếu các đường phân giác BI CI BD, CE cắt nhau tại I thỏa mãn:  = BD CE   Xem lời giải tại: http://tilado.edu.vn/552/86322 38. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác AD. Gọi M, N theo thứ tự là ... GIÁC ĐỒNG DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN 174. Cho tam giác ABC, dựng hình chữ nhật nội tiếp trong tam giác (hai đỉnh nằm trên một cạnh, hai đỉnh còn lại nằm trên hai cạnh kia của tam giác) . Xác định dạng của hình chữ nhật khi diện tích đạt giá trị lớn nhất...
 • 53
 • 92
 • 0

ÔN TẬP CÁC BÀI TOÁN TAM GIÁC THI ĐẠI HỌC

ÔN TẬP CÁC BÀI TOÁN TAM GIÁC THI ĐẠI HỌC
... Oxy, cho tam giác ABC có điểm A(2; 3), đường phân giác góc A có phương trình x  y   , tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC I(6; 6) diện tích tam giác ABC gấp lần diện tích tam giác IBC Viết ... cho tam giác ABC cân đỉnh C biết phương trình  14  đường thẳng AB là: x  y –  , trọng tâm tam giác ABC G  ;  diện tích  3 65 tam giác ABC Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ...  d2 PT đường phân giác góc tạo d1 , d2 là: P tạo với d1 , d2 thành tam giác cân A có diện tích 1: x  y   2: x  y  10  d3 tạo với d1 , d2 tam giác vuông cân  d3 vuông góc với 1 2 ...
 • 22
 • 491
 • 3

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP tam giác cân doc

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP tam giác cân doc
... =>B+B=1400=> nêu cách chứng B=14 0:2 =70 0 minh tam giác -HS đọc đề b) làm tương tự câu a: Hoạt động 2: Bài tìm hiểu đề Bài 51 : luyện lớp : -Một hs lên bảng GT  ABC cântạiA -Bài tập 51 vẽ hình ghi -yêu ... cũ -HS1 : lên bảng -HS : nêu định trả lời lý thuyết nghĩa tam giác cân làm tập , tập 47- hình -HS2 :vẽ hình 118 ,ghi GT,Kl làm GT  ABC cân A Â= 400 KL tính B?;C? Giải : B C -HS2 : làm 49a- ... IBC=ICB=>  IBC cân I -Hs lên bảng vẽ Bài 5 2: x -yêu cầu hs vẽ hình hình 52 52 B Gt xÔy =1200, Ot -tam giác ABC ? có dự đoán A ghi Gt , KL -ghi Gt,Kl cân A t O y phân giác ,A  Ot C tam giác ABC? -...
 • 5
 • 1,090
 • 4

Ôn tập toán 11 - Phương trình lượng giác

Ôn tập toán 11 - Phương trình lượng giác
... cos n −1 x = phương trình đẳng cấp cấp n-1 *Khi a0 ≠ ⇒ cos x = không nghiệm; chia vế phương trình cho cos x , sau đặt t = tan x đưa phương trình đạn số theo biến t 3.Một số phương trình đưa đẳng ... CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC II/Các công thức: 1/ Các công thức lượng giác bản: sin x cos x ;cot x = cos x sin x 1 tan x + = ;cot x + = cos x sin x sin x + cos x = 1; tan x = a) công thức ... Đưa phương trình n  t −1  phương trình đại số theo t: At + B  ± ÷ +C =   IV /Phương pháp đánh giá A ≤ B A = B   Nếu C ≤ D Thì phương trình A + C + E = B + D + F tương đương với phương trình...
 • 7
 • 759
 • 48

Trọng tâm ôn tập Toán HK2 lớp 10

Trọng tâm ôn tập Toán HK2 lớp 10
... Để khảo sát kết thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh đại học năm vừa qua trường A , người điều tra chọn mẫu gồm 100 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh Điểm môn Toán (thang điểm 10) học sinh cho bảng ... BH Lập pt tổng quát pt tham số đường trung tuyến AM Định tọa độ trọng tâm , trực tâm ∆ABC Viết pt đường tròn ngoại tiếp ∆ABC Định tâm bán kính Tính diện tích ∆ABC Bài 2: Cho ∆ABC có A(−1; 2), B(2;0), ... tuyển sinh Điểm môn Toán (thang điểm 10) học sinh cho bảng phân bố tần số sau Điểm 10 Tần N = 100 1 13 19 24 14 10 số Tìm mốt Tìm số trung bình (chính xác đến hàng phần trăm) Tìm số trung vị Tìm...
 • 3
 • 1,225
 • 14

ÔN TẬP TOÁN - SƯU TẦM

ÔN TẬP TOÁN - SƯU TẦM
... 1 5-5 x d/ 2x + = 20 – 3x b/ 3x – = 2x + e /- 4x + = c) 7(x - 2) = 5(3x + 1) f/ x – = 18 - 5x g/ x(2x – 1) = h/ 3x – = x + i/ j/ 2(x +1) = 5x - k) 2x + = 2x +1 x − − 2x − = −x m) 2x - = p) 15 - ... < 5x – ( 2x – ) m) 2(2x - )( x + ) < ( x - )2 + o) x(x - 2) – (x + 1)(x + 2) - 2x q) 3x + > 2x +3 t) b)3x – (7x + 2) > 5x + x + 3x − + < 10 r) 3x- x + 3( x − 2) ≤ +5− x ... h) ; x−2 x+2 x −4 m) 5x = 3x + i) (x-2)(2x-3) = ( 4-2 x)(x-2) k) x − = ; Giải bất phương trình sau biểu diễn tập nghiệm trục số: a) 12 – 3x < ; d) ≤ b) 3(x -1 ) – 4(2 – 4x) > 3(x+ 2) ; 3x + 4x...
 • 33
 • 1,094
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập chương tam giác đồng dạngôn tập hai tam giác bằng nhaubài tập về tam giác cân lớp 7ôn tập về tam giác đồng dạngluyện tập về tam giác câncác bài toán tam giác cân lớp 7tiết 36 luyện tập về tam giác cânbài tập về tam giác cânmột số bài tập về tam giác câncác bài tập về tam giác cânlam bai tap ve tam giac can trong sachbai luyện tập về tam giác cânluyện tập tam giác cân toán 7giải bài tập toán 7 bài tam giác cângiáo án môn toán lớp 7 tên bài dạy luyện tập tam giác cân docNhận thức về việc thực hiện quyền trẻ em của cha mẹ trên địa bàn miền núi tỉnh nghệ anNhu cầu tin tại thư viện trường đại học trần quốc tuấnChủ thể nhận thức trong triết học của immanuel kant và ý nghĩa hiện thời của nóSự biến đổi của giai cấp công nhân việt nam dưới tác động của hội nhập quốc tế hiện naySự tiếp nhận đối với hàng không giá rẻ của khách hàng việt nam (nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần hàng không viet jet – hãng hàng không viet jet air)Tác động của chủ nghĩa dân tộc đối với liên minh châu âu từ năm 2004 đến nayThái độ của sĩ phu bắc hà với phong trào tây sơn (1771 1802)Tư tưởng giáo dục của nguyễn đức đạt trong tác phẩm nam sơn tùng thoạiVai trò của đội ngũ công nhân trí thức việt nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcQuản trị rủi ro tín dụng theo Basel II tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt NamThẩm định giá trị danh sách khách hàng công ty TNHH DKSH Việt Nam chi nhánh Vũng TàuCổng thông tin của các thư viện trường đại học trên địa bàn hà nộiLiên kết xúc tiến du lịch khu vực đông bắcTỔNG hợp 100 câu hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI CÔNG CHỨC NHÀ nước LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH kế HOẠCH và đầu tưẢnh hưởng của kích thước và phương thức cấy mẫu đến khả năng tái sinh chồi in vitro một số giống hoa cúcXây dựng quy trình nhân nhanh năm giống cây hoa cúc (Trắng tuyết, Mai vàng, Lan tím, Chi đỏ và Đỏ cờ) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vậtTài chính tín dụng nông thônTiểu luận Tự động hoá trong công nghệ hoá học quá trình sản xuất Vinylclorua bằng phương pháp hydroclo hóa Axetylen”đáp án đề thi anh văn thi hsg tỉnh thcsChủ thể nhận thức trong triết học của immanuel kant và ý nghĩa hiện thời của nó (tt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập