Ôn tập toán lớp 6

Ôn tập toán lớp 6 pdf

Ôn tập toán lớp 6 pdf
... Bạn Hà không làm sai bước B ( ) C ( ) D ( ) 65 , Cho biểu thức sau : | | x | + | ( | x | + ) ( 32 x - 64 ) = Để biểu thức có nghĩa, x = Chọn câu trả lời đúng: A - , - B - C D - - 66 , Giá trị ... lời đúng: A - 10 B x để biểu thức có nghĩa C D 68 , Cho 16 số nguyên Tích số số âm Vậy tích 16 số số : Chọn câu trả lời đúng: A dương B số C âm D không xác định dấu ... 9x - | = ( - 5x - ) - ( - 6x + 7) Để biểu thức có nghĩa, x cần đạt giá trị : Chọn câu trả lời đúng: A Không tồn x B C - D 45, Cho x nguyên, x < thỏa mãn: |3x - 1| = (6 - x) - (1 2x) Khi x đạt...
 • 68
 • 1,331
 • 5

Ôn tập toán lớp 6 ppsx

Ôn tập toán lớp 6 ppsx
... Quan tâm rèn luyện cách tính toán hợp lí chất giao hoán, kết hợp, phân phối Chẳng hạn: tính toán 13 + 96 + 87 = 13 + 87 + 96 = 1 96 - Tính nhẩm, tính nhanh cách - Không yêu cầu học sinh thực hợp ... nguyên âm Biểu diễn - Biết số nguyên âm, tập hợp âm thực tiễn toán học số nguyên trục số số nguyên bao gồm số nguyên Ví dụ Cho số 2, 5,  6,  1, 18, - Thứ tự tập hợp Z Giá dương, số  số nguyên ... tính chất phép tính tính toán Biết cần thiết có số nguyên a Tìm số nguyên âm, số nguyên dương số b Sắp xếp số cho theo thứ tự tăng dần a ( + 6 ( 4 b ( - 13 : ( 6 Ví dụ a Tìm bội 2...
 • 11
 • 366
 • 1

on tap toan lop 6

on tap toan lop 6
... 3.1023 4 56 3.1023.4 56 4 56 = 143 165 167 2 = 63 8155584 = 948188 16 Vậy (tính giấy): C = 1070599 167 000000000 + 143 165 167 2000000 + + 63 8155584000 + 948188 16 = 10720314 569 224028 16 20 http://www.ebook.edu.vn ... 712, 812, 912; 62 , 162 , 262 , 362 , 462 , 562 , 66 2, 762 , 862 , 962 ; 38, 138, 238, 338, 438, 538, 63 8, 738, 838, 938 88, 188, 288, 388, 488, 588, 68 8, 788, 888, 988 ta đợc: 462 , 962 , 38, 538 bình phơng ... 167 6204100000 + 460 90521= 15241578750190521 d) C = 10234 563 = (1023000 + 4 56) 3= (1023.103 + 4 56) 3 = 10233.109 + 3.10232.1 06. 4 56 + 3.1023.103.4 562 + 4 563 Tính máy: 10233 = 1070599 167 3.1023 456...
 • 5
 • 369
 • 0

TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN ÔN TẬP TOÁN LỚP 6

TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN ÔN TẬP TOÁN LỚP 6
... Em dùng số 3 ;6; 8 để ghép thành số tự nhiên có hai chữ số HS : 36; 38; 63 ; 68 ; 83; 86 Hỏi :Hãy viềt tập hợp B HS: B={ 36; 38; 63 ; 68 ; 83; 86} Vậy số phần tử tập hợp B phần tử Bài3 Cho tập hợp A={a,b,c,d,o,e,u} ... B={457;475;547;574;745;754} Bảo tập hợp A tập hợp tập hợp B sai phần tử A không phần tử B Tập hợp chung hai tập A b ỉ Bài Cho tập hợp A={1;2;3;4;5 ;6; 7;8;9} Tìm tập hợp có phần tử tập hợp A cho tổng chữ số tập hợp bằnh ... phần tử tập hợp A mà tổng số tập hợp 15 {4;9;2};{3;5;7};{8;1 ;6} ;{4;3 ;6} ;{9;5;1};{2;7 ;6} ;{4;5 ;6} ;{2;8;5} 5|Page Nh có tập hợp D.Củng cố: Nh buổi học hôm cô cho em ôn tập tập hợp ,số phần tử tập hợp...
 • 244
 • 519
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập Toán lớp 6

ĐỀ CƯƠNG ôn tập Toán lớp 6
... Ba lớp trường THPT Đạ Tông có 120 học sinh Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so với học sinh khối Số học sinh lớp 6B 20 số học sinh lớp 6A 21 Còn lại học sinh lớp 6C Tính số học sinh lớp? Lớp 6B có ... Tính tỉ số % học sinh loại Khối có 200 em Lớp 6A chiếm 40% tổng số học sinh toàn khối, lớp 6B có số học sinh 81,25% học sinh lớp 6A Tính số học sinh lớp 6C? Chu vi hình chữ nhật 52,5 m Biết chiều ... không tiến lùi Trường THPT Đạ Tông a.1 b c −3 Nguyễn Gia Min −5 d 9 29 Tỉ số phần trăm là: 100 % a × b × 100% 100 % c × d × 100% 30 56% 25 là: a 56 25% b 25 : 56% 100 56 c 25 × 100 25 d 56 ×...
 • 8
 • 1,895
 • 7

CÁC đề ôn tập TOÁN lớp 6 học kì 2

CÁC đề ôn tập TOÁN lớp 6 học kì 2
... 22 32 42 52 62 82 ĐỀ 18 Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau: −5   : − ÷ 4 2 27 .18 + 27 .103 − 120 .27 15.33 + 33. 12 1) 29 8  1  20 11 :  + − ÷− 719  12 20 12 2)   a)  x − ÷ = −  18 36 ... điểm) Lớp 6A có 40 học sinh Số học sinh giỏi 22 ,5% số học sinh lớp Số học sinh trung bình 20 0% số học sinh giỏi Còn lại học sinh a) Tính số học sinh loại lớp 6A b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh ... sao? 1) x − = 0, 24 Câu V ( điểm ) So sánh : A = 20 11 + 20 12 2011 20 12 + B = 20 12 + 20 13 20 12 2013 ĐỀ 21 Câu 1: (3đ) a) Rút gọn phân số sau : −5 ; 10 b) Tìm số nghịch đảo 5; 2 c) Viết hỗn số...
 • 15
 • 2,477
 • 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 6 KÌ II

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 6 KÌ II
... Cảnh Dơng đề cơng ôn tập toán -Bài 8: Một lớp học có 40 học sinh gồm loại: giỏi, khá, trung bình Số học sinh giỏi chiếm số học sinh lớp Số ... học sinh lại a Tính số học sinh loại lớp b Tính tỉ số phần trăm học sinh trung bình so với số học sinh lớp Bài 9: Số học sinh giỏi học kỳ I lớp 6A số học sinh lớp Cuối năm có thêm học sinh đạt loại ... giác Ii/ Bàitập: Bài 1: Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot Oy cho xOt = 300 ; xOy = 60 0 a Hỏi tia nằm hai tia lại? Vì sao? b Tính góc tOy? c Tia Ot có tia phân giác xOy hay không?...
 • 2
 • 286
 • 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 6 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 6 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
... định chia học sinh thành nhóm cho số học sinh kh i phân vào nhóm H i chia nhiều nhóm? Lúc nhoùm có học sinh kh i 7, học sinh kh i 6? Câu 5: Trên tia Ox lấy hai i m A B cho OA = 2cm; OB = 6cm a) ... thể chia đ i y tế nhiều thành tổ để số bác sĩ số y tá chia vào tổ? B i 9: Trong bu i lao động trồng vườn trường lớp 6A, học sinh chia làm hai nhóm M i học sinh nhóm I ph i trồng cây, học sinh ... M i lần xếp hàng 3, hàng 4, hàng vừa đủ không thừa học sinh H i trường có học sinh? B i 5: Vẽ tia Ox a) Trên tia Ox lấy hai i m A B cho OA = 3cm, OB = 4cm H i ba i m A,O,B i m nằm hai i m...
 • 12
 • 259
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 6 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 6 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015
... 21 + 25 72 + 49 25 f/ 27(13 16) 16( 13 27) g/ 1911 (1234 1911) h/ 1 56. 72 + 28.1 56 i/ 32.( -39) + 16. ( 22) j/ 1945 ( 567 1945) k/ 184.33 + 67 .184 l/ 44.( 36) + 22.( 28) Bi 2: Tỡm x Z bit: ... 10 e) A = v B = 10 10 a) ; c) 49 64 78 95 Gi ý * Bi d) 54.107 53 = 53.107 + 107 53 = 53.107 + 54 nờn A = 135. 269 133 = 134. 269 + 269 133 = 134. 269 + 1 36 nờn B > Vy A < B 108 + 108 =1 =1 ... a) 25.13 26. 35 3.13 13.18 d) 15.40 80 18.34 + ( 18).124 f) 36. 17 + 9.( 52 ) b) Bi 18: So sỏnh cỏc phõn s sau: 27 26 b) 82 75 54.107 53 135. 269 133 d) A = B = 53.107 + 54 134. 269 + 135 8...
 • 14
 • 246
 • 2

Ôn tập toán lớp 6 (hay nhất)

Ôn tập toán lớp 6 (hay nhất)
... Hà không làm sai bước B ( ) C ( ) D ( ) 65 , Cho biểu thức sau : | | x | + | ( | x | + ) ( 32 x - 64 ) = Để biểu thức có nghĩa, x = Chọn câu trả lời đúng: 66 , Giá trị x thỏa mãn: (-3).( -6 + ... Chọn câu trả lời đúng: 63 , Hai bạn Hương Trung làm toán tìm x biết : (- ) x + = x Bạn Hương làm sau : (- ) x + = x 4.x+2.x =6 x=1 Bạn Trung lam sau : (- ) x + = x 6= 2.x+(-4).x x=-3 Nhận ... 2008 ) 19 96 + 2010 1992 B = ( - 24) 89 + ( - 2010 ) 1992 + 2008 19 96 A B có quan hệ : Chọn câu trả lời đúng: 59, Với cho biểu thức : Để x cần đạt giá trị : Chọn câu trả lời đúng: 60 , Giá trị...
 • 23
 • 235
 • 0

Đề cương ôn tập toán lớp 6 trường THCS nguyễn du bà rịa

Đề cương ôn tập toán lớp 6 trường THCS nguyễn du  bà rịa
... TOÁN Trang TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I – MÔN TOÁN 12) 32(x + 4) – 52 = 5.22 11 25) x 5  13) 6x + x = : + 26) 15  x  14) 7x – x = 521 : 519 + 3.22 - 70  CHỦ ĐỀ 3: CÁC BÀI TOÁN ... – 3) = 45 GIÁO VIÊN SOẠN: NHÓM TOÁN Trang TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I – MÔN TOÁN Bài 3: (1 điểm) Tìm ƯCLN(24, 36) Bài 4: (2 điểm) Học sinh khối trường xếp theo hàng 10, hàng 12, ... THCS NGUYỄN DU ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I – MÔN TOÁN  CHỦ ĐỀ : MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC Bài 1: Tính tổng: S1 = + + +…+ 999 S3 = 21 + 23 + 25 + … + 1001 S4 = 24 + 25 + 26 + … + 125 + 1 26 S6 = 15 + 17 +...
 • 11
 • 274
 • 0

Đề ôn tập toán lớp 6

Đề ôn tập toán lớp 6
... số sau đến tối giản: a) 2.5.13 26. 35 b) 2.(13).9.10 (3).4.(5). 26 c) 17.5 17 9 .6  9.3 ; d)  20 18 Bài 4: Để cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, tổ chức từ thiện đề mục tiêu quyên góp 8400kg gạo ... Đề Bài 1: Thực phép tính a/   b/ 3 3   7 5 12 c/ (   ).( ) 12 d/ 1,4 15 (  ):2 49 5 Bài 2: Tìm x biết: a) x  16   13,25 3 b) (  x) = 5 c) (2,4 x - 36) : =-1 d) ... họ có vượt mức đề không? Vượt kg? Bài 5: Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy Ot cho góc xOy=400; góc xOt=800 a)Tính góc yOt Tia Oy có phải tia phân giác góc xOt không? b)Gọi Om tia...
 • 2
 • 789
 • 0

Bộ đề tham khảo dạy ôn tập vào lớp 6 - môn Toán

Bộ đề tham khảo dạy ôn tập vào lớp 6 - môn Toán
... ÔN TẬP VÀO LỚP HÈ 2009 Đề số 2: BÀI 1: Một trường học có 864 em Số em nữ chiếm 54% số em toàn trường Vậy số em nam trường ? a 46 em b 7 36 em c 63 7 em d Cả A,B,C sai Thương ... …………………………………………………………………………………………………………………………………… ÔN TẬP VÀO LỚP HÈ 2009 Đề số 3: BÀI 1: Một phép chia có thương 37 giảm số chia đơn vị thương 41 ,62 5 Vậy số bị chia là: a 166 5 b 45 c 125,7 d Cả A,B,C sai Hai người làm chung công việc ... …………………………………………………………………………………………………………………………………… ÔN TẬP VÀO LỚP HÈ 2009 Đề số 7: Bài : Mỗi tập sau có kèm theo câu trả lời A,B,C D Khoanh tròn vào câu trả lời 1.Tỉ số A B ¾ Nếu A giảm lần B gấp lần hai số có tỉ số : a ¾ b 3 /6 c 3/8 d 3/16...
 • 8
 • 2,202
 • 111

ôn tập toán lớp 5 lên 6

ôn tập toán lớp 5 lên 6
... bé nhất, số lớn số sau: 6, 49 ; 32 49 64 91 ;6 ;6 ; 1000 20 1000 Bài 4: Điền dấu thích hợp vào ô trống: a) 28,7 28,9 b) 30 ,50 0 30 ,5 36, 2 35, 9 253 ,18 253 , 16 8 35, 1 8 25, 1 200,93 200,39 909,9 ... 3.b_ Bài tập Dạng 1: Chuyển từ phân số thành hỗn số: Bài 1: Chuyển từ phân số thành hỗn số: a) 14 29 100 32 3 15 ; ; ; ; 24 100 b) 31 89 25 124 35 ; ; ; ; 15 10 50 53 60 76 45 ; ; ; ; 17 21 15 14 ... 308,2 Bài 5: Tìm chữ số x, biết: a 8,x2=8,12 b 4x8,01=428,010 c 154 ,7=15x,70 x = 0,3 d 23 ,54 =23 ,54 x e g 48, 362 = 483x2 10 1000 Bài 6: Tìm số tự nhiên x cho: a 2,9...
 • 6
 • 1,252
 • 56

6 đê ôn tập toán lớp 5 cuối năm

6 đê ôn tập toán lớp 5 cuối năm
... vi .cm? A) 12, 56 B) 25, 12 C) 50 ,24 D) 11,14 5) 25% ngày giờ? A) B) C) D) 6) 16, 5m2 = .dm2 ? A) 1 65 B) 1 65 0 C) 160 5 D) 160 05 Phần 2: Bài 1: (1 ,5 ) Tính : a)19,72 : 58 b) x x c) 69 - 7, 85 Bài : (1đ) ... tích hình vuông cạnh 25m Tính chu vi ruộng Bài 5: (0 ,5 ) Tính giá trị biểu thức cách thuận tiện: 34 ,67 + 13,92 + 43 , 65 + 65 ,33 + 86, 08 + 56 , 35 đề ôn tập kiểm tra cuối năm môn toán lớp - Số Phần ... hoạch đợc 55 kg thóc Tính số thóc thu đợc ruộng đó? 2 : + : - : 12 12 5 Bài 5: (0 ,5 ) Tính nhanh : đề ôn tập kiểm tra cuối năm môn toán lớp - Số Phần 1: (3đ) Chọn ghi lại đáp án cho tập dới đây:...
 • 6
 • 695
 • 32

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp tăng cường thu hồi nợ đọng tiền đóng bhxh bắt buộc của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện b nh giang, tỉnh hải dươngnghiên cứu lao động di cư theo mùa vụ trên địa bàn huyện vị xuyên, tỉnh hà giangQUAN HỆ ẤN ĐỘ - VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH QUAN HỆ ẤN ĐỘ - ASEAN GIAI ĐOẠN 1975 - 1991GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP KỸ THUẬT QUÂN SỰ CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VIN-HEM PÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPNghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh (tt)LDS_ Đỗ Thị Vân Anh_ Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài qua thùc tiôn xÐt xö t¹i tßa ¸n nh©n d©n thµnh phè hµ néiLDS_ Nguyễn Quý Long_ Tăng cường vai trò của luật sư trong việc ký kết thỏa thuận dân sự để thành lập doanh nghiệp tại Việt namLDS_ Nguyễn Thị Mai Hiên_nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và người liên quan đến việc thi hành ánLDS_Hoàng Đình Thanh_Giải quyết các tranh chấp về hôn nhân và gia đình của TAND (Qua thực tiễn tại Thừa Thiên - Huế)LDS_Lê Quốc Giang_ Giải quyết tranh chấp thừa ké quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sựĐánh giá cán bộ, công chức cấp xã từ thực tiễn tỉnh bắc giangHóa đơn thuế theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minhHủy phán quyết trọng tài thương mại theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minhTop tips for editing your videoHóa đơn thuế theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minhNguyên nhân và điều kiện của các tội cờ bạc trên địa bàn tỉnh lâm đồngTội phá hoại chính sách đoàn kết theo pháp luật hình sự việt namChức năng bào chữa của luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự từ thực tiễn thành phố hà nộiTội mua bán người theo pháp luật hình sự việt nam ở nước ta hiện nayXây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân các cấp từ thực tiễn tỉnh long an
Đăng ký
Đăng nhập