Nhiễm sắc thể và sự phân chia tế bào

Tài liệu Chương 11: Nhiễm sắc thể sự phân chia tế bào pptx

Tài liệu Chương 11: Nhiễm sắc thể và sự phân chia tế bào pptx
... tương đồng từ cha) - Sự nguyên phân tạo tế bào giống cha mẹ - Sự giảm phân làm NST giảm nửa Nhiễm sắc thể tương đồng SỰ PHÂN CHIA TẾ BÀO - Là tượng sống - Sự sở nguyên phân giảm phân - Đảm bảo tính ... 1 NHIỄM SẮC THỂ CỦA TẾ BÀO CHÂN HẠCH 1.1 Hình thái - Gene tập trung nhiễm sắc thể - Khi không phân chia tế bào: sợi NST (chromatin) dài mảnh - Khi tế bào chuẩn bò phân chia: sợi NST ... lần phân chia tế bào Giảm phân - Xảy tế bào sinh dục, tạo bốn tế bào có số lượng nhiễm sắc thể giảm - Có ý nghóa sinh sản hữu tính - Xảy qua hai lần phân bào - Có bắt chéo trao đổi đoạn cặp nhiễm...
 • 20
 • 219
 • 0

Nhiễm sắc thể, chu trình sự phân chia tế bào pot

Nhiễm sắc thể, chu trình và sự phân chia tế bào pot
... trình chép ADN tế bào nhân sơ , tế bào phát triển điều khiển chế để phân chia ADN vào tế bào hình thành Quá trình phân ly ADN : Sự chép ADN tiền đề cho trình phân ly Các phân tử ADN chép tế bào ... trưng : - Sự chép ADN nhân - Cuộn xoắn phân chia ADN chép vào hai nhân (phân chia nhân) - Phân chia tế bào chất (phân bào) Một chế thứ hai trình phân chia nhân , giảm phân, xảy tế bào mầm để ... thích tế bào phân chia Chu kỳ Cdk phức tạp cung cấp kiểm soát trình kiểm soát nội bào kiểm soát qua chu kỳ tế bào Nhưng có mô thể tế bào nơi tế bào không phân chia, phát triễn chậm phân chia không...
 • 9
 • 131
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG 11: NHIỄM SẮC THỂ SỰ PHÂN BÀO Ở EUKARYOTE doc

Tài liệu CHƯƠNG 11: NHIỄM SẮC THỂ VÀ SỰ PHÂN BÀO Ở EUKARYOTE doc
... Nguyên phân Tăng trưởng chuẩn bò cho trình phân bào 4/20/2010 T bào ung thư t bào mà chu trình khơng đư c ki m sốt T bào ung thư phân chia nhanh chóng t o thành u T bào u tách kh i t bào thư ng vào ... Là sở tăng trưởng sinh vật đa bào sinh sản vô tính: nhờ tb thể có NST giống nhau, thông tin di truyền giống Giảm phân: hai lần phân chia tb liên tiếp tạo tế bào đơn bội Haploid (Phân chia tế bào ... A Tế bào mầm (2n) Tinh nguyên bào A A Bắt đầu từ tuổi dậy A Vài trăm triệu tinh trùng/ngày A a Noãn nguyên bào Tinh bào cấp I Noãn bào cấp I A Tinh bào cấp II a Noãn bào cấp II Noãn tử thể cực...
 • 5
 • 241
 • 1

Chuyên đề nhiễm sắc thể sự phân bào

Chuyên đề nhiễm sắc thể và sự phân bào
... mang nhiễm sắc thể hai tế bào bố mẹ Mục lục • Nhiễm sắc thể, chu trình phân chia tế bào o 1.1 Hệ thống sinh sản tế bào  1.1.1 Prokaryote phân chia trực phân  1.1.2 Eukaryote phân chia nguyên phân ... tạo phân chia nhiễm sắc thể màng sinh chất hình thành chúng, giai đoạn kéo dài (hình 9.2) Khi kết thúc trình chép có hai nhiễm sắc thể hình thành, tế bào vi khuẩn kéo dài Sự phân bào Tế bào phân ... chuẩn sinh sản tế bào sinh vật nhân chuẩn nhiễm sắc thể chépvẫn bát cặp với nhiễm sắc thể lại nhiễm sắc tử chị em, có chế ,nguyên phân, để phân chia chúng vào hai nhân Sinh sản tế bào nhân chuẩn...
 • 22
 • 144
 • 1

Sự lớn lên sự phân chia tế bào

Sự lớn lên và sự phân chia tế bào
... lớn lên cách ? Các quan thực vật rễ, thân, lá, … lớn lên cách phân chia tăng kích thước tế bào Bài SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO I Sự lớn lên tế bào: II Sự phân chia tế bào: Đầu tiên tế ... câu hỏi sau: - Tế bào lớn lên ? - Nhờ đâu tế bào lớn lên ? - Tế bào hình thành (tế bào con), có kích thước bé, lớn lên dần thành tế bào trưởng thành, có kích thước lớn - Tế bào lớn lên nhờ q trình ... trình trao đổi chất Bài SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO I Sự lớn lên tế bào: II Sự phân chia tế bào:  Quan tiên hình kết hợp hìnhthơng tinnhân, sautrang 28 tế Đầu sát tế bào trưởng thành với...
 • 9
 • 92
 • 0

NHAN VA SU PHAN CHIA TE BAO

NHAN VA SU PHAN CHIA TE BAO
... lại bao quanh NST  Sơ đồ nguyên phân NGUN PHÂN 2.Phân chia t ế bào ch ất: Diễn đồng thời với phân chia nhân, q trình phân chia khác tế bào động vật thực vật  Ở tế bào thực vật, tế bào chất chia ... phân chia tế bào nhân thực mà kết q trình từ tế bào mẹ sinh hai tế bào giống giống với tế bào mẹ  Ngun phân chiếm 10% chu kì tế bào gồm hai phần :phân chia nhân phân chia tế bào chất  Phân chia ... trung vùng giữa, màng sinh chất tế bào mẹ.Các sợi chất protein actin Ở NGUN PHÂN  Trong nhiều trường hợp phân chia nhân khơng đơi với phân chia tế bào chất => tạo thành tế bào có hay nhiều nhân...
 • 44
 • 68
 • 0

Cấu trúc vai trò của màng tế bào. Chu kỳ tế bào, các hình thức phân chia tế bào nhân thực, ý nghĩa sinh học khả năng ứng dụng sự phân chia tế bào trong công nghệ sinh học

Cấu trúc và vai trò của màng tế bào. Chu kỳ tế bào, các hình thức phân chia tế bào nhân thực, ý nghĩa sinh học và khả năng ứng dụng sự phân chia tế bào trong công nghệ sinh học
... Tiểu luận chuyên đề Sinh học tế bào PHẦN NỘI DUNG A MÀNG TẾ BÀO, SỰ PHÂN HÓA ĐA DẠNG CỦA HỆ THỐNG MÀNG TẾ BÀO, NHỮNG ĐẶC TÍNH VÀ VAI TRÒ CỦA MÀNG TRONG ĐỜI SỐNG TẾ BÀO NHỮNG THÀNH TỰU ... luận chuyên đề Sinh học tế bào Hình 1.3 Màng tế bào vi khuẩn Gram dương Gram âm 1.2 Màng sinh chất (plasma membrane) Là màng tế bào Màng tế bào gọi màng plasma, màng lipoprotein hay màng sinh ... trọng màng Phân tử cholesterol có nhóm phân cực nhân steroid Hình 1.5: Cấu trúc phân tử Phospholipid Hình 1.6: Công thức cấu tạo mô hình phân tử Cholesterol Tiểu luận chuyên đề Sinh học tế bào - Phân...
 • 21
 • 1,733
 • 0

A.CHU KỲ TẾ BÀO, CÁC HÌNH THỨC PHÂN CHIA TẾ BÀO NHÂN THỰC. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÂN BÀO BÌNH THƯỜNG KHÔNG BÌNH THƯỜNG. Ý NGHĨA SINH HỌC KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG SỰ PHÂN CHIA TẾ BÀO TRONG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

A.CHU KỲ TẾ BÀO, CÁC HÌNH THỨC PHÂN CHIA TẾ BÀO NHÂN THỰC. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÂN BÀO BÌNH THƯỜNG VÀ KHÔNG BÌNH THƯỜNG. Ý NGHĨA SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG SỰ PHÂN CHIA TẾ BÀO TRONG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
... đa bào Các hình thức phân chia tế bào nhân thực, ý nghĩa sinh học nhân tố ảnh hưởng tới phân bào bình thường không bình thường tế bào Có nhiều hình thức phân chia tế bào nhân thực như: nguyên phân, ... cá thể ảnh hưởng tới phân bào 2.2 Giảm phân [4] [5] [7] [9] [11] Giảm phân hay phân bào giảm nhiễm kiểu phân chia tế bào sinh dục để hình thành giao tử Phân bào giảm nhiễm hình thức phân bào mà ... vô nhiễm không xảy biến đổi hoá học rõ rệt bào tương nhân Khả ứng dụng phân chia tế bào công nghệ sinh học Nhờ hiểu biết cấu trúc, chức năng, thành phần sinh hoá, di truyền, chu kỳ tế bào Prokaryote...
 • 11
 • 936
 • 6

Cấu trúc nhiễm sắc thể sự tái bản DNA

Cấu trúc nhiễm sắc thể và sự tái bản DNA
... Phần II Cấu trúc nhiễm sắc thể trình tái ADN I Cấu trúc Nhiễm sắc thể Nhiễm sắc thể virus Virus vô đa dạng, NST đa số phân tử ADN (một số ARN).Ở ... protein gắn vào.Trong số đó, histone protein giữ vai trò cốt lõi việc cuộn xoắn ADN Nhiễm sắc thể cấu trúc gồm bốn bậc cấu trúc không gian .Cấu trúc bậc chuỗi xoắn kép ADN Các cấu trúc bậc cao ... nên chạc tái bản, sẵnsàng cho trình tổng hợp sợi đơn Sơ đồ chạc tái DNA: nhiễm sắc thể vòng vi khuẩn, trình tái điểm sau lan theo hướng đến đụng vào điểm đối diện, tạo thành nhiễm sắc thể vòng...
 • 16
 • 346
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự phân chia tế bào pptx

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự phân chia tế bào pptx
... tế bào phân chia, xuất vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành tế bào + Các tế bào tiếp tục lớn lên tế bào mẹ Các tế bào lại tiếp tục phân chia tạo thành 4, thành 8, tế bào - Các tế bào phân sinh ... thành nhân, sau chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành tế bào • Các tế bào phân sinh có khả phân chia Tế bào phân chia lớn lên giúp sinh trưởng phát triển ... phân chia bào lớn lên cách ? - Các quan thực vật lớn lên nhờ tế bào lớn lên phân chia KẾT LUẬN • Tế bào sinh lớn lên tới kích thước định phân chia thành tế bào con, phân bào • Quá trình phân bào: ...
 • 6
 • 269
 • 2

Sự phân chia tế bào ppsx

Sự phân chia tế bào ppsx
...  1.3 Sự phân chia tế bào chất: a/Ở động vật: Diễn co thắt tế bào khoảng tách tế bào mẹ thành hai tế bào tế bào động vật    b/ Ở thực vật: Thành tế bào hình thành tế bào tách tế bào mẹ ... I .Sự phân bào( tt): Chu kì tế bào:  a Khái niệm:  Chu kì tế bào tất biến đổi tế bào xảy từ lúc bắt đầu lần phân bào lúc bắt đầu lần phân bào    Chu kì tế bào trình tự giai đoạn mà tế bào ... DNA cho hai tế bào Sự phân bào với tổng hợp chất nội bào gian bào sở tăng trưởng mô, quan thể đa bào I .Sự phân bào( tt):     Các hình thức phân bào: a /Phân bào trực phân( phân bào vô tơ):...
 • 52
 • 158
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'thể loại sự phân chia các nhóm thể loại báo chí'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'thể loại và sự phân chia các nhóm thể loại báo chí'
... soạn báo tuyển phóng viên dựa vào tiêu chí quan trọng Cho tới thời điểm tại, có nhiều quan niệm khác cách phân chia hệ thống thể loại báo chí, cách chia theo nhóm thể loại phổ biến Trong nhóm loại ... luận báo chí, loại báo chí Cho dù có điểm khác biệt cách phân chia quan niệm phân chia thể loại hệ thống thể loại báo chí, thực tiễn bách thống nhất, hay thống yêu cầu thiết yếu cho hoạt động báo ... thống phân chia cụ thể, sau: + Nhóm thể loại thông báo chí - Tin, vấn, tường thuật, ghi nhanh, + Nhóm thể loại luận báo chí: - Xã luận, bình luận, chuyên luận, ký luận, điều tra + Nhóm thể loại...
 • 8
 • 242
 • 1

Các gene điều khiển quá trình sinh trưởng phân chia tế bào như thế nào? pdf

Các gene điều khiển quá trình sinh trưởng và phân chia tế bào như thế nào? pdf
... tế bào trải qua trình chết tế bào (apoptosis) Apoptosis trình thông thường xuyên suốt sống giúp thể giải phóng thứ tế bào không cần Tế bào trải qua phần apoptosis tái tạo loại tế bào máu không ... bảo vệ tế bào cách dọn dẹp tế bào sai hỏng di truyền mà dẫn tới ung thư, đóng vai trò quan trọng phát triển phôi trì mô trưởng thành Ung thư kết từ phá vỡ điều hòa bình thường chu trình tế bào Khi ... Chu trình có điểm kiểm soát (checkpoint) gọi điểm giới hạn (restriction point), cho phép gen kiểm tra lỗi buộc chu trình dừng lại để sửa sai xảy sai hỏng Nếu tế bào mang lỗi DNA mà sửa sai, tế bào...
 • 5
 • 145
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Sự lớn lên phân chia tế bào pptx

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Sự lớn lên và phân chia tế bào pptx
... trình trao đổi chất TB ? TB lớn lên lớn dần lên ? Nhờ đâu TB lớn lên - HS đại diện nhóm trả lời, bổ sung - GV nhận xét, kết luận 2, Sự lớn lên phân chia tế bào: 2: (20 phút) - GV yêu cầu HS ... sau; Tế bào sinh ra, rồi(a)………………đến kích thước định phân chia thành hai tế bào con, sự( c)…………… 2 Cơ thể thực vật(a)………………do tăng số lượng tế bào qua trình(b)……………… .và tăng kích thước tế bào sự( a)………………của ... sơ đồ sau: S trưởng P chia TB non TBTT TB non - GV gọi HS đọc mục ghi nhớ SGK IV Kiểm tra, đánh gi : (5 phút) Hãy tìm từ (a, lớn lên; b, phân chia; c, phân bào; d, phân sinh) để điền vào chỗ trống...
 • 5
 • 347
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Xây dựng mô hình truyền thông biến đổi khí hậu lồng ghép vào công tác đoàn và phong trào thanh niên tại trường Đại học Quốc tế Bắc HàLựa chọn giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giờ học giáo dục thể chất cho học sinh trường THPT số 4 văn bàn lào caiPháp luật về bảo đảm thực hiện, hợp đồng tín dụng bằng biện pháp bảo lãnhCuộc thi tìm hiểu an toàn giao thông trong trường tiểu họctuần 14 - tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sốngTự nhiên và xã hội lớp 2 Cuộc sống xung quanh (t2)Chương 1,2, tầm quan trọng, ăn mòn kim loạiChương 5 phương pháp thử nghiệm và ăn mòn kim loạitài liệu ôn thi học sinh giỏi Sinh lớp 10123doc vn 64 tình huống sư phạm thường gặp nhất và cách giải quyết đối với giáo viênvăn minh công nghiệpđường lối kháng chiến chống thựcdân pháp của đảng cộng sản việt namBÀI 4 CÔNG tác vận ĐỘNG PHỤ nữBài giảng NGHỊ QUYẾT hội NGHỊ TRUNG ƯƠNG lần THỨ 8 KHÓA XIBÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về văn hóaCÔNG tác CHỮ THẬP đỏTĂNG TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN bền VỮNGđề cương triết học mác lênin phần 2Effect of Charge and Composition on the Structural Fluxionality andStability of Nine Atom Tin-Bismuth Zintl AnaloguesExperimental and Theoretical Investigation on Binary Semiconductor Clusters of Bi/Si,Bi/Ge, and Bi/Sn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập