5 mau quy che ATVSLD

Mẫu Quy chế lương

Mẫu Quy chế lương
... tháng tháng hàng năm Sơ đồ quy trình xét điều chỉnh, tăng lương : SƠ ĐỒ QUY TRÌNH XÉT NÂNG LƯƠNG, ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG VÀ CHUYỂN NGẠCH LƯƠNG CHỨC DANH GIÁM ĐỐC Qui chế lương Công ty ABC 10 Xem xét ... làm vòng: Qui chế lương Công ty ABC - Mức lương vòng trả cho tất người lao động theo Nghị định số 205/2004/NĐ - CP ngày 14/12/2004 Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương chế độ phụ ... với quỹ lương kế hoạch + Đạt 90% tiêu lợi nhuận kế hoạch toán 85% quỹ lương kế hoạch - Cuối năm kế hoạch, quỹ lương vòng toán lại toán quỹ lương cuối quý - Chứng từ quy trình tính trả lương :...
 • 16
 • 1,894
 • 17

Mẫu Quy chế tổ chức phòng hành chính

Mẫu Quy chế tổ chức phòng hành chính
... QUY CHẾ TỔ CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH 2.1 2.2 2.3 2.4 Mã tài liệu: 6.04 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 Chức năng: Chấp hành tổ chức thực chủ trương, qui định, ... mà phê chuẩn văn Giám đốc công ty Số trang / QUY CHẾ TỔ CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH Mã tài liệu: 6.04 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 3.2 Thực chức 2.3 - Quản lý hồ sơ loại tài sản công ty ... Phục vụ hành chánh, phục vụ số mặt hậu cần cho sản xuất kinh doanh - Xây dựng, gìn giữ phát triễn mối quan hệ tốt với cộng đồng xã hội xung quanh - Tổ chức họp theo yêu cầu Côngty - Tổ chức lể...
 • 3
 • 317
 • 9

Mẫu quy chế lương thưởng cho người lao động

Mẫu quy chế lương thưởng cho người lao động
... không lỗi người lao động, Giám đốc Công Ty trợ cấp cho người Lao Động 100 % mức lương quy định Nếu lỗi người lao động lúc người lao động không trả lương Những ngày nghỉ hưởng nguyên lương: - ... tính toán lương dựa nguyên tắc xác số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao động theo quy định Người lao động nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, quy n đối chiếu với bảng lương tổng ... Tính lương khoán : Hưởng nguyên mức lương khoán Trường hợp người hưởng lương khoán nghỉ ngày/tháng thời gian vượt không tính lương Ngạch, bậc lương:  Mức lương tối thiểu mà công ty áp dụng cho...
 • 6
 • 4,495
 • 64

Mẫu quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động của công ty

Mẫu quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động của công ty
... tính toán lương dựa nguyên tắc xác số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao động theo quy định Người lao động nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, quy n đối chiếu với bảng lương tổng ... tháng lương theo tiền lương tháng gần Tiền trợ cấp nghỉ chờ việc: - Trường hợp phải ngừng chờ việc không lỗi người lao động, Giám đốc Công Ty trợ cấp cho người Lao Động 100 % mức lương quy định ... PHẦN III/ - CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC XÉT NÂNG LƯƠNG 1- Về chế độ xét nâng lương : Mỗi năm, lãnh đạo Công ty xét nâng lương cho CNV lần vào tháng thứ 04 năm 2- Niên hạn đối tượng diện xét nâng lương: Cán...
 • 7
 • 1,146
 • 15

Mẫu quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động

Mẫu quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động
... không lỗi người lao động, Giám đốc Công Ty trợ cấp cho người Lao Động 100 % mức lương quy định - Nếu lỗi người lao động lúc người lao động không trả lương Những ngày nghỉ hưởng nguyên lương: - ... tính toán lương dựa nguyên tắc xác số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao động theo quy định Người lao động nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, quy n đối chiếu với bảng lương tổng ... PHẦN III/ - CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC XÉT NÂNG LƯƠNG 1- Về chế độ xét nâng lương : Mỗi năm, lãnh đạo Công ty xét nâng lương cho CNV lần vào tháng thứ 04 năm 2- Niên hạn đối tượng diện xét nâng lương: Cán...
 • 7
 • 426
 • 2

Biểu mẫu quy chế lương thưởng - chế độ người lao động

Biểu mẫu quy chế lương thưởng - chế độ người lao động
... việc: - Trường hợp phải ngừng chờ việc không lỗi người lao động, Giám đốc Công Ty trợ cấp cho người Lao Động 100 % mức lương quy định - Nếu lỗi người lao động lúc người lao động không trả lương ... tính toán lương dựa nguyên tắc xác số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao động theo quy định Người lao động nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, quy n đối chiếu với bảng lương tổng ... PHẦN III/ - CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC XÉT NÂNG LƯƠNG 1- Về chế độ xét nâng lương : Mỗi năm, lãnh đạo Công ty xét nâng lương cho CNV lần vào tháng thứ 04 năm 2- Niên hạn đối tượng diện xét nâng lương: Cán...
 • 6
 • 639
 • 9

Mẫu quy chế chi tiêu nội bộ

Mẫu quy chế chi tiêu nội bộ
... Bến Tre quy định chế độ công tác phí , chế độ tổ chức hội nghị; quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước vào làm việc địa bàn tỉnh, chi tiêu tổ chức hội nghị ,hội thảo quốc tế tỉnh chi tiêu ... tác phí Chi thuê muớn Sửa chữa tài sản Chi phí nghiệp vụ CM Chi khác Tài sản vô hình Tài sản dùng cho CM ……………… ……………… ……………… PHỤ LỤC Chi tiết nội dung chi (Kèm theo Qui chế chi tiêu nội năm…….) ... 17: Tổ chức thực Qui chế chi tiêu nội thảo luận dân chủ tập thể Hội đồng sư phạm tập thể cán bộ, giáo viên biểu thông qua Trong trình thực có thay đổi chế độ, sách, định mức chi hiệu trưởng chịu...
 • 11
 • 6,599
 • 21

Mẫu Quy chế t.hiện công khai CSGD

Mẫu Quy chế t.hiện công khai CSGD
... cụng khai quy nh ti Quy ch ny Thc hin tng kt, ỏnh giỏ cụng tỏc cụng khai nhm hon thin v nõng cao hiu qu cụng tỏc qun lý Bỏo cỏo kt qu thc hin quy ch cụng khai ca nm hc trc v k hoch trin khai quy ... thuc v cỏc c s giỏo dc UBND cp huyn quyt nh thnh lp hoc cho phộp thnh lp thc hin quy ch cụng khai theo quy nh ti Quy ch ny b) T chc kim tra vic thc hin cụng khai ca cỏc c s giỏo dc trc thuc; ch ... thuc v cỏc c s giỏo dc UBND cp tnh quyt nh thnh lp hoc cho phộp thnh lp thc hin quy ch cụng khai theo quy nh ti Quy ch ny b) T chc kim tra vic thc hin cụng khai ca cỏc c s giỏo dc trc thuc; ch...
 • 32
 • 160
 • 0

Mẫu Quy chế làm việc của trường mầm non, mẫu giáo

Mẫu Quy chế làm việc của trường mầm non, mẫu giáo
... thời huy động ngồn lực để hỗ trợ hoạt động giáo dục nhà trường CHƯƠNG IV NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ HỘI HỌP Điều 14 Nguyên tắc làm việc Nhà trường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, ... sinh theo quy định; Quản lý tài chính, tài sản nhà trường; Thực chế độ sách Nhà nước giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực Quy chế dân chủ hoạt động nhà trường (có xây dựng quy chế riêng); ... LINH TRƯỜNG(viết in hoa đậm) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ LÀM VIỆC trường ………………………………… (Ban hành kèm theo Quy t định số ………… ngày………… Hiệu trưởng trường...
 • 7
 • 4,591
 • 29

Mẫu quy chế vắng mặt

Mẫu quy chế vắng mặt
... biết trước, được, lúc anh/chị vắng mặt nơi làm việc Sau số hướng dẫn: Vắng mặt Người lao động phải có mặt làm việc tất làm việc tuần, trừ trường hợp vắng mặt phép Vắng mặt phép bao gồm: Nghỉ phép ... mặt nơi làm việc điều kiện đột xuất điều đặc biệt quan trọng Anh/chị phải cố gắng làm việc hoàn cảnh Nếu anh/chị mặt nơi làm việc điều kiện thời tiết xấu, anh/chị bị coi vắng mặt Chính sách mẫu ... lạm dụng đặc quy n Mặc dù anh/chị đối xử nhà chuyên môn tôn trọng cách cư xử, để đảm bảo công việc tiến triển theo định hướng mong muốn cần phải có quy định chung cho việc vắng mặt Chúng hoàn...
 • 4
 • 245
 • 0

Mẫu QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG MN -MG

Mẫu QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG MN -MG
... nhà trường CHƯƠNG IV NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ HỘI HỌP Điều 14 Nguyên tắc làm việc Nhà trường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, cấp phục tùng cấp Thực chế ... sinh theo quy định; Quản lý tài chính, tài sản nhà trường; Thực chế độ sách Nhà nước giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực Quy chế dân chủ hoạt động nhà trường (có xây dựng quy chế riêng); ... LINH TRƯỜNG(viết in hoa đậm) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ LÀM VIỆC trường ………………………………… (Ban hành kèm theo Quy t định số ………… ngày………… Hiệu trưởng trường...
 • 7
 • 403
 • 0

Tài liệu Mau Quy che

Tài liệu Mau Quy che
... hồ sơ-sổ sách theo quy định - Củng cố xây dựng tổ chức Cơng đồn sở b) Quy n hạn: - Quy n giải quy t, uốn nắn tư tưởng ĐVCĐ có biểu tiêu cực tư tưởng hoạt động nhà trường - Quy n định thành lập ... hợp với quy n chun mơn tổ chức - Thơng tin, tun truyền Nghị CĐCS cho ĐVCĐ b) Quy n hạn: - Quy n lập biên việc diễn suốt sinh hoạt cơng đồn - Quy n lập biên Chủ tịch CĐCS u cầu đạo c) Quy n hưởng: ... chế độ quản lý sử dụng tài sản quan; Thực nội quy, quy chế quan; Thực chế độ, sách Nhà nước quy n lợi ích cán bộ, công chức quan; Giải khiếu nại, tố cáo nội quan Trên quy chế thực dân chủ trường...
 • 14
 • 193
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu quy chế thi tuyểnmẫu quy chế lương thưởngmẫu quy chế bán đấu giá tài sảnmẫu quy chế trả lương của công ty cổ phầnmẫu quy chế dân chủ trong doanh nghiệpmẫu quy chế lương thưởng công ty tnhhmẫu quy chế tiền lương mới nhấtmẫu quy chế trả lương công ty cổ phầnmẫu quy chế tiền lương công ty cổ phầnmẫu quy chế dân chủ ở doanh nghiệpmẫu quy chế trả lương trong công ty cổ phầnmẫu quy chế quản trị công ty niêm yếtmẫu quy chế quản lý nội bộ công tymẫu quy chế trả lương trả thưởng trong doanh nghiệpmẫu quy chế tiền lương tiền thưởngThị trường lao động – Lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam hiện nayBÀI TẬP TỪ VỰNG ÔN THI THPT QUỐC GIABO DE LUYEN THI HSG LOP 6 2017Xây dựng ứng dụng explorer trên điện thoại di độngtNghiên cứu các phương pháp nhận dạng cây dựa trên hình ảnh các bộ phận của câyXây dựng hệ thống ERP cho doanh nghiệp module quản lý sơ yếu lý lịch ứng viên và quy trình tuyển dụng cho công ty TNHH phần mềm 2NFNghiên cứu các chức năng của tường lửa thế hệ mới suricata và ứng dụng trong mạng nội bộ doanh nghiệpSử dụng phân cụm mở trong phân đoạn ảnh nha khoaXây dựng ứng dụng thông tin mua bán cho mobile bằng HTML5Xây dựng chương trình quản lý bán hàng ăn cho nhà hàng ngon quán – thái nguyênBÀI TẬP KINH tế LƯỢNGXây dựng website quản lý người học tại trung tâm luyện thi và đào tạo chất lượng cao phạm hùngKỹ thuật lạnh thực phẩm TS Nguyễn Xuân PhươngPin và ăc quy Phát triển công nghệ và thị trườngMetric and topology spaces chương 3Xây dựng công cụ hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên facebookXây dựng website bán hàng chuẩn SEO và tích hợp API gửi SMS bằng mã nguồn mở wordpressXây dựng chức năng mega menu và sản phẩm thương mại điện tử trên nền shopifybảo vệ mẫu đặc trưng sinh trắc gương mặt trong xác thực trên thiết bị di động thông minhỨng dụng phần mềm HRM nâng cao chất lượng quản lý nhân sự trong công ty cổ phần sen palace, bắc gian
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập