Tiet 2 bài 1

Tài liệu TIẾT 2 - BÀI 1 - HỌC HÁT BÀI : TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ docx

Tài liệu TIẾT 2 - BÀI 1 - HỌC HÁT BÀI : TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ docx
... C Bài - Giới thiệu : - Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG : HỌC HÁT BÀI “TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ” HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ * Tác giả - Tác phẩm : Học hát Tiếng - GV cho HS nghe vài hát - ... hoà b Học hát - GV yêu cầu HS đọc lời ca bình, đoàn kết … - Nhịp 2/ 4 hát Tiếng chuông cờ - Hs quan sát H Qua lời ca hát em thấy - HS quan sát tác phẩm nói lên điều ? * Học hát : - Kí hiệu : Dấu ... mẫu - Cả lớp hát lại hát - GV cho HS luyện - Dạy hát : Dạy câu theo lối móc xích Ở câu GV đàn cho HS nghe sau gọi 1 ,2 HS hát lại xác cho lớp hát lại + GV ý sửa cho HS chỗ hát khó : Hát luyến ngân...
 • 6
 • 1,199
 • 2

Tiết 1, 2 Bài 1: Thông Tin Và Tin Học

Tiết 1, 2 Bài 1: Thông Tin Và Tin Học
... tin đóng vai trò quan thông tin trọng đem lại hiểu biết cho người 20 Thông tin tin học - Hoạt động thông tin - Hoạt động thông tin Hoạt động thông tin tin người trước hết nhờ trước hết nhờ học: ... động thông tin người - Theo em người ta - Trả lời nhận xét Hoạt động thông tin truyền đạt thông tin với người: hình TT Vào thức nào? - Lắng nghe TT Ra - Thông XL trước xử lí tin gọi thông tin vào, ... vào, thông tin nhận Hoạt động thông tin bao gồm sau xử lí đựơc gọi - Quan sát mô hình việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ thông tin lắng nghe truyền (trao đổi) thông tin Xử - Mô hình trình xử lí lí thông...
 • 3
 • 52
 • 0

kiem tra 1 tiet ki 2 bai 1

kiem tra 1 tiet ki 2 bai 1
... chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù – H¹nh ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM KI M TRA GIỮA KÌ II MÔN: TIẾNG ANH LỚP: NĂM HỌC: 20 09- 2 010 Question I; 2points (0 ,25 x 8) b a c b c c 7.a c Question II; points (0,5 x 4) ... KI M TRA GIỮA KÌ I MÔN: TIẾNG ANH LỚP: NĂM HỌC: 20 09- 2 010 Các mức độ nhận biết nhận biết thông hiểu chủ đề Language focus TNKQ TL TNKQ Vận dụng TL TNKQ Tổng TL 13 Reading: 5 Writing 5 Tổng 10 ... chủ đề Language focus TNKQ TL TNKQ Vận dụng TL TNKQ Tổng TL 13 Reading: 5 Writing 5 Tổng 10 10 4 28 2 10 ...
 • 6
 • 70
 • 0

Giáo án Tự nhiên và Xã hội lớp 2 - Bài 1 - 11

Giáo án Tự nhiên và Xã hội lớp 2 - Bài 1 - 11
... tốt * Cách tiến hành: Bước 1: - GV yêu cầu HS làm việc theo cặp, nói nội dung hình 1, 2, 3, 4, SGK /10 , 11 Bước 2: Làm việc lớp: - GV gọi đại diện số cặp trình bày - GV cho HS thảo luận câu hỏi: ... tiến hành: Bùc 1: Làm việc theo nhóm nhỏ - Yêu cầu hs quan sát hình 1, 2, 3, 4/SGK trả lời câu hỏi - HS thảo luận nhóm (gợi ý SGK) Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện nhóm báo cáo - HS giải thích ... giun xâm nhập vào thể * Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ - Yêu cầu hs quan sát hình SGK /20 thảo luận câu hỏi Bước 2: Làm việc lớp - GV treo tranh h1/SGK, mời đại diện 1, nhóm lên...
 • 19
 • 7,810
 • 14

tiết 2 bài 2: CHẤT

tiết 2 bài 2: CHẤT
... huỳnh Tiết 2( Bài 2) : Chất I Chất có đâu? II Tính chất chất Mỗi chất có tính chất đònh? Sắt Cao su Làm thí nghiệm biết tính dẫn điện chất + - Gỗ Nhôm Tiết 2( Bài 2) : Chất I Chất có đâu? II Tính chất ... chất hóa học - Muốn biết tính chất chất ta cần làm gì?  Muốn biết tính chất chất ta cần: quan sát, dùng dụng cụ đo, làm thí nghiệm Tiết 2( Bài 2) : Chất I Chất có đâu? II Tính chất chất Mỗi chất ... chất có tính chất đònh? Mẫu lưu huỳnh Mẫu Nhôm Mẫu Vàng Mẫu Đồng  Chúng ta quan sát biết màu sắc trạng thái chất Tiết 2( Bài 2) : Chất I Chất có đâu? II Tính chất chất Mỗi chất có tính chất đònh?...
 • 9
 • 197
 • 0

Tiết 5 - Bài 1

Tiết 5 - Bài 1
... and describe what is happening in it - How many people are there in the picture ? -Can you guess who they are ? -Where are they and what are they doing ? -How they look / How are they felling ... in groups Discuss the importantce of family in a person’s life  -can not be replaced -give love, supports -share joys / sorrows -help overcome difficulties in life  ... Paul’s and Andrea’s families Paul Andrea His family members are not very close His family is a close-knit family His family often eats the meal the mother cooks at home His family often goes out to...
 • 5
 • 153
 • 0

Tiết 5 - Bài 1

Tiết 5 - Bài 1
... opinions -supply some suggestions -get Ss to work in groups of five -go round checking and offerring helps if necessary -call on some Ss to present their discussion -invite other groups’ opinions -give ... answers -introduce Task and check if Ss can it without listening again -remind Ss to write down only the main pionts in note form -play the tape again for Ss to listen and fill in the table -put ... on to their worksheet -have Ss stick their worksheet on to the blackboard -invite class’ opinion and feed back -let Ss listen again and confirm the correct answers POST-introduce the situation...
 • 3
 • 192
 • 0

Tiết 3 bài 1 : Một số khái niệm cơ bản

Tiết 3 bài 1 : Một số khái niệm cơ bản
... 3/ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU : c/ Các yêu cầu hệ CSDL : d/ Một số ứng dụng : • • • • • • • sở giáo dục đào tạo sở kinh doanh sở sản xuất Tổ chức tài quan điều hành dòch...
 • 2
 • 340
 • 0

Tiet 2 . Bai 2 . GDCD 12

Tiet 2 . Bai 2 . GDCD 12
.. . phạm Theo khoản 1ơng .1 10 , luậtvigì pháp khoản , .1 04 (BLHS)đây : luật sau Hội đồng xét xử tuyên phạt Đức 361- Luậttù cho hưởng án tháng Hành ? treo Phương 45 tháng tù ? 2- Luật Lao động giam .. . Nếu tù có thời hạn mức phạt không 3/4mức phạt tù luật định - Người từ đủ 14 -> 16 tuổi 12 năm - không 1 /2 thời gian luật định Bài tập : -Tùng niên lười lao động , sống bám vào gia đình , hay .. . không tham gia vào việc trộm cắp 2- Minh phạm tội trộm cắp tài sản chủ xe tìm thấy xe tay Minh 3- Minh phạm tội tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Đ .2 0 1(BLHS) Người không hứa hẹn trước...
 • 21
 • 4,839
 • 13

Chương 2. Bài 1: Lũy thừa

Chương 2. Bài 1: Lũy thừa
... −n a = n a Chú ý:* 00 0-n nghĩa, a−1 = a * Lũy thừa với số mũ nguyên có tính chất tương tự lũy thừa với số mũ nguyên dương I KHÁI NIỆM LŨY THỪA: VD1: Tính giá trị biểu thức: −10  1 A = ÷ ... TRƯỜNG T.H.P.T QUỐC HỌC ****************** BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GiẢO TÍCH 12 CB TIẾT 21-22: GV: BẢO TRỌNG Tháng 10/ 2008 I KHÁI NIỆM LŨY THỪA: 1) Lũy thừa với số mũ nguyên: Cho n∈N*, đó: * Với a∈R, ... n∈N* phương trình: an = b, đưa đến hai toán ngược nhau: Biết a, tính b Biết b, tính a Bài toán tính lũy thừa số Bài toán lấy bậc n số a Khái niệm: Cho b∈R, n∈N* (n≥2) Số a gọi bậc n số b ⇔ an =...
 • 12
 • 399
 • 2

Đề tổng hợp học kì 2 (bài 1)

Đề tổng hợp học kì 2 (bài 1)
... nhân tạo thành A 12Mg20 B 10Ne21 C 14Si 22 D 10Ne20 26 Phản ứng phép xảy ra? A p + 29 Cu63 → n + 28 Ni63; B n + 30Zn64 → 1H2 + 29 Cu63; C n + 26 Fe56 → α + 25 Mn53; D n + 7N14 → p + 6C13 27 Trong thí nghiệm ... 1/λ1 = 1/λ3 - 1/ 2 D 1/λ1 = 1/ 2 - 1/λ3 23 8 24 Khi hạt nhân 92U hấp thụ nơtron, phát hai hạt β- Hạt nhân tạo thành sau trính A 93Np240 B 91Pa240 C 94Pu239 D 88Ra233 25 Hạt nhân 12Mg21 hấp thụ electron ... sáng 540nm Nguyễn Văn Long-Pleiku, Gialai Đề tổng hợp HK2 A 480 nm B 600 nm C 675nm D 725 nm 28 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng: a = 0,5mm, D = 2m Nguồn phát ánh sáng đơn sắc λ = 0,5µm...
 • 3
 • 90
 • 0

giai tich chuong 2 bai 1 den bai 6

giai tich chuong 2 bai 1 den bai 6
... ) 15 : 11 ( A) − 16 .C15 x 11 11 ( B ) 16 .C15 x 11 ( C ) 21 1. C 54 x 11 ( D ) − 21 1. C 54 x 11 b) Dặn dò : Bài tập nhà : 17 ,18 ,19 ,20 – SGK ĐS & GT nâng cao 11 – Trang 67 ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH 11 ... đứng cuối hàng : A 12 0 B 10 0 C 11 0 D 12 5 Câu 06 : Trong khai triển ( − x ) , hệ số x : A 11 8 B 1 12 C 12 0 D 12 2 Câu 07: Cho X biến cố ngẫu nhiên rời rạc nhận giá trị 0; 1; 2; 3; 4; 5, cho bảng ... Vậy : có tổng cộng : 60 + 24 + 12 0 + 48 = 25 2 (cách) 60 + 24 + 12 0 + 48 = 25 2 (cách) Hoạt động thầy * Hoạt động 04: ( Sửa tập 12 – SGK trang 63 ) Xét sơ đồ mạng điện hình 2. 3 có cơng tắc khác...
 • 32
 • 217
 • 1

kiem tra 1 tiet HKI bai 1-8

kiem tra 1 tiet HKI bai 1-8
... khối lượng 20 tạ Câu 18 : Một bình chia độ chứa 10 0ml nước, bỏ vào bình viên sỏi nước bình dâng lên tới vạch 15 0ml Thể tích viên bi : A 15 0 cm3 B 50 cm3 C 0 ,15 dm3 D 10 0 ml Câu 19 :Một tàu ngầm lơ ... Câu 16 :Phát biểu sau không xác: A Trọng lực lực hút Trái Đất B Trọng lực có phương thẳng đứng có chiều hướng phía Trái Đất C Khối lượng vật trọng lượng vật D Trọng lượng cân 10 0g 1N Câu 17 :Trên ... Thể tích bình chứa D Thể tích nước lại bình tràn Câu 11 : GHĐ VÀ ĐCNN thước hình sau là: A 30cm 0cm B 30cm 2mm C 30cm 0,5cm D 30cm 1mm Câu 12 : Để đo thể tích ổ khóa lớn miệng bình chia độ có phòng...
 • 3
 • 110
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập