Phân tích đoạn trích vào phủ chúa trịnh của lê hữu trác

Phân tích đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh của Hữu Trác

Phân tích đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác
... phủ chúa Tóm lại, qua đoạn Vào Trịnh phủ thấy khung cảnh giàu có, xa hoa nơi phủ chúa, đồng thời nhận thây nhân cách cao thượng người danh y Hải Thượng Lãn Ông - Hữu Trác Trích: Loigiaihay.com ... nơi phủ chúa Đó biểu rõ nét triều đại suy đồi đến lúc mạt vận, diệt vong, sản phẩm chôn biết xu nịnh, ăn chơi phỡn không lo cho sống nhân dân lao động Hữu Trác nhanh chóng nhận khuyết tật phủ ... đẳng cấp, Hữu Trác làm tâm đức thầy thuốc Tấm lòng đáng ca ngợi Phải có nhìn tinh tế, tâm hồn nhân cách cao thượng, tác giả có nhìn sắc sảo chân thực sống xa hoa mà tàn tạ nơi phủ chúa Tóm...
 • 2
 • 174
 • 1

Phân tích đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh của Hữu Trác

Phân tích đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác
... đời Hữu Trác Tác phẩm kể sống xa hoa phủ chúa Trịnh quyền uy lực nhà chúa điều mắt thấy tai nghe chúa Trịnh Sâm triệu vào chữa bệnh Đoạn trích vào Trịnh phủ không miêu tả sống xa hoa phủ chúa, ... đời Hữu Trác Tác phẩm kể sống xa hoa phủ chúa Trịnh quyền uy lực nhà chúa điều mắt thấy tai nghe chúa Trịnh Sâm triệu vào chữa bệnh Đoạn trích vào phủ chúa Trịnh không miêu tả sống xa hoa phủ ... tác phẩm Vào phủ chúa Trịnh Hữu Trác phê phán thói ăn chơi xã đọa bậc vua chúa Nơi không khác cho bậc thánh Đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh ghi lại thời điểm sau Hải Thượng Lãn Ông vào kinh,...
 • 10
 • 173
 • 0

Phân tích giá trị hiện thực đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh của Hữu Trác

Phân tích giá trị hiện thực đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác
... có giá trị giàu ý nghĩa Tiêu biểu tác phẩm vào phủ chúa Trịnh Có thể nói qua tác phầm giá trị thực thể rõ Trước hết vào phủ chứa Trịnh xảy hoàn cảnh triều đình chúa Trịnh Sâm vời Hữu Trác vào ... nhiên đan xen vào mạch tự có đoạn thể nhận xét chân thực, tinh tường nhà văn trước việc Đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh vẽ lại tranh sinh động sống xa hoa quyền quý chúa Trịnh Hữu Trác sử dụng ... học đích thực, đặc sắc giá, giá trị sử liệu cao Đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh sách Ngữ văn 11- Nâng cao, tập (Nxb Giáo dục, 2007) thể đầy đủ nét độc độc đáo bút pháp kí Hữu Trác Như...
 • 10
 • 370
 • 1

Nêu cảm nghĩ của anh (chị) về giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh của Hữu Trác

Nêu cảm nghĩ của anh (chị) về giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác
... kinh ki sứ tác phẩm kí độc đáo, mang giá trị thực sâu sắc Ta cảm nhận giá trị qua đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh tác phẩm Hữu Trác sinh năm 1724 năm 1791, nghĩa đời ông nằm trọn thời kì lịch ... chuyến lên kinh – lần mà nhớ mãi, cảm thán mà Lãn Ông viết Thượng kinh kí ghi lại điều tai nghe mắt thấy suy nghĩ cảm xúc nơi sang trời Nam Đoạn trích phủ chúa Trịnh ghi lại ngày đầu Hữu Trác ... ngày đầu Hữu Trác triệu vào phủ chúa Qua miêu tả cảnh vật cung cách sinh hoạt chốn quyền uy lừng lẫy, đoạn trích thể giá trị thực sâu sắc Cảnh vật phủ chúa điều tác giả cảm nhận Nó dấu hiệu đánh...
 • 5
 • 962
 • 8

Phân tích tác phẩm vào phủ chúa trịnh của hữu trác ngữ văn 11

Phân tích tác phẩm vào phủ chúa trịnh của lê hữu trác ngữ văn 11
... Đoạn văn tác giả miêu tả lên tranh quang cảnh bên phủ chúa Trịnh Quang cảnh tác giả miêu tả từ bao quát đến cụ thể từ vào Tính chất kí bút pháp Hữu Trác thể rõ cách ghi tỉ ... thơ Vào nội cung cảnh xa hoa tráng lệ: trường gấm, là, xập vàng, ghế rồng, hương hoa ngào ngạt… thứ làm cho phủ chúa thêm lung linh huyên ảo biết Tác giả ngẫu hứng làm nên câu thơ phủ chúa Trịnh: ... Hữu Trác thể rõ cách ghi tỉ mỉ việc, thời gian Và hình ảnh phủ chúa Trịnh lên qua nhìn tác giả thật sa hoa,tráng lệ Nào ngẩng đầu lên, cối um tùm, chim kêu ríu rít, danh hoa đua thắm, gió đung...
 • 3
 • 179
 • 0

Phân tích Vào phủ chúa Trịnh của Hữu Trác

Phân tích Vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác
... ta thấy Hữu Trác phơi vẽ có phủ chúa Trịnh Dường ta cảm nhận rõ sống xa hoa cung cách người phủ chúa Thế có biết xa hoa nhân dân khổ cực bị chúa bóc lột đến tận xương hay không Thế mà chúa sống ... già phải quỳ lạy đứa trẻ Không mà người gọi chúa Trịnh thánh thượng, chữ “thánh” phải chúa Trịnh lạm dụng quyền hành Trước quang cảnh cung cách phủ chúa khiến cho tác giả thể quan điểm Tác giả ... châm biếm tác giả, ta thấy : Sự lộng quyền nhà chúa với quyền uy tối thượng nếp sống hưởng thụ xa hoa chúa Trịnh gia đình; thật bù nhìn vua Thế tử Trịnh Cán bị bệnh nơi đầy đủ khiến cho người...
 • 2
 • 135
 • 0

Phân tích Giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích " Vào phủ chúa Trịnh" potx

Phân tích Giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích
... Tất nhiên đan xen vào mạch tự có đoạn thể nhận xét chân thực, tinh tường nhà văn trước việc Đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh” vẽ lại tranh sinh động sống xa hoa quyền quý chúa Trịnh Lê Hữu Trác ... “tôi” Bức tranh toàn cảnh phủ chúa Trịnh bề rộng mà có chiều sâu, với sức gợi mạnh mẽ Theo nhân vật “tôi” quanh cảnh phủ chúa xa hoa, tráng lệkhông đâu sánh bằng: Khi vào phủ phải qua nhiều lần ... phơi bày hết thực phú chúa tồn hệ thống quan lại bất tài, ăn bám Các nhà nho xưa nói Nhưng đoạn trích này,tác giả không ngần ngại để “Tôi”đóng vai trò quan trọng Vào phủ chúa Trịnh” thể trực...
 • 8
 • 867
 • 1

Phân tích Bút pháp kí sự của Hữu Trác qua đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh

Phân tích Bút pháp kí sự của Lê Hữu Trác qua đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh
... nhà chúa Cái tài Hữu Trác chỗ: ông việc tự nói lên tất ý nghĩa Hữu Trác tổ chức điểm nhìn trần thuật linh hoạt Có đoạn việc kể theo quan sát nhân vật xưng Có đoạn nhà văn nhân vật quan ... quan lại bất tài, ăn bám Các nhà nho xưa nói Nhưng đoạn trích này, tác giả không ngần ngại để “Tôi” đóng vai trò quan trọng Vào phủ chúa Trịnh thể trực tiếp cá nhân người cầm bút Qua đoạn trích ... tình với Hữu Trác thái độ mỉa mai châm biếm lộng quyền, tiếm lễ chúa Trịnh Sâm lúc Quang cảnh cung cách sinh hoạt phủ chúa ghi lại tỉ mỉ qua mắt quan sát thầy thuốc lần bước chân vào giới...
 • 3
 • 217
 • 0

Phân tích bút pháp kí sự của hữu trác qua đoạn trích vào phủ chúa trịnh

Phân tích bút pháp kí sự của lê hữu trác qua đoạn trích vào phủ chúa trịnh
... động để cống nạp cho vua quan ăn chơi hưởng lạc Vào Phủ Chúa Trịnh mang giá trị thực sâu sắc, tranh phản ánh sống xa hoa chúa trịnh qua phê phán tầng lớp quan lại thời trịnh Đây tranh sinh động ... nạp hết sản phẩm mà làm ra, chúa lấy số tiền để ăn chơi xa đọa, không lo xây dựng đất nước giàu đẹp mà lo cho sống xa hoa phủ chúa Hữu Trác thật tinh tế viết lên bút hay này, thực đầy căm ... không lo cho dân cho nước phủ chúa Mọi vật thứ phủ chua diễn cảnh tấp nập xa hoa, khung cảnh phủ chúa diễn giường bao vây tội ác phủ chúa, đời sống nhân dân cực khổ, chúa không lo cho dân cho...
 • 3
 • 698
 • 0

Giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh - văn mẫu

Giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh - văn mẫu
... trinh giá trị thực đoạn trích vào phủ chúa trịnh uy quyen cua chua trinh sam vao phu chua trinh tư tưởng nhân nghĩa cua nguyễn trã đoạn bình ngô đại cáo Phân tích giá trị thực sâu sắc đoạn trích vào ... “tôi” Bức tranh toàn cảnh phủ chúa Trịnh bề rộng mà có chiều sâu, với sức gợi mạnh mẽ Theo nhân vật “tôi” quanh cảnh phủ chúa xa hoa, tráng l - không đâu sánh bằng: Khi vào phủ phải qua nhiều lần ... phơi bày hết thực phú chúa tồn hệ thống quan lại bất tài, ăn bám Các nhà nho xưa nói Nhưng đoạn trích này,tác giả không ngần ngại để “Tôi”đóng vai trò quan trọng Vào phủ chúa Trịnh thể trực...
 • 3
 • 7,054
 • 45

Tìm hiểu đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh - văn mẫu

Tìm hiểu đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh - văn mẫu
... lối viết theo thể ký, ghi chép lại người thật việc thật, đoạn trích Vào phủ chúa trịnh giúp cho ta có tài liệu quý vào thời vua Lê chúa ,Trịnh mà naytoàn di tích biến • Qua cách miêu tả người tả ... chúa b) Cung cách sinh hoạt -Cách nói năng: + Trịnh Sâm dùng từ thánh chỉ(4 lần), thánh thượng(3 lần) +Trịnh Cán thì:Thánh thể(1lần) + Các chức sắc phủ: Quan chánh đường, ... cung ba viện, kẻ truyền tinđông đảo nhộn nhịp + Phủ chúa vào phải có thẻ; lương y khám bệnh phải lạy bốn lạy , xin phép cởi áo tử… + Xung quanh chúa cung tần phi nữ, trướng rủ che, => Thâm cung...
 • 3
 • 810
 • 0

skkn phương pháp đọc hiểu đoạn trích “vào phủ chúa trịnh” theo đặc trưng thể loại.

skkn phương pháp đọc hiểu đoạn trích “vào phủ chúa trịnh” theo đặc trưng thể loại.
... tr hin thc ca on trớch - V p tõm hn ca Hi Thng Lón ễng Lờ Hu Trỏc K nng: - Đọc - hiểu thể ký trung đại theo đặc trng thể loại 13 Sỏng kin kinh nghim Th Hng III, ... khụng th xem nh ny Khi tỡm hiu b cc bn Vo ph chỳa Trnh, tụi s a theo kiu gi m cỏc em cú iu kin phỏt huy tớnh sỏng to ca cỏc em: Theo em bn Vo ph chỳa Trnh c chia lm my phn? Ni dung ca mi phn ... hiu bn ký m c th l on trớch Vo ph chỳa Trnh theo c trng th loi Bin phỏp thc hin: t hiu qu cao quỏ trỡnh dy tit c- hiu bn núi chung v tit c- hiu bn ký s theo c trng th loi núi riờng, bn thõn tụi...
 • 22
 • 624
 • 0

Bút pháp kí sự của Hữu Trác qua đoạn trích "Vào phủ chúa Trịnh" ppt

Bút pháp kí sự của Lê Hữu Trác qua đoạn trích
... nhà chúa Cái tài Hữu Trác chỗ: ông việc tự nói lên tất ý nghĩa Hữu Trác tổ chức điểm nhìn trần thuật linh hoạt Có đoạn việc kể theo quan sát nhân vật xưng Có đoạn nhà văn nhân vật quan ... tăng chất trữ tình cho tranh thực toàn vẹn quang cảnh cung cách sinh hoạt nơi phủ chúa Bút pháp (du kí, nhật kí, hồi ) kết hợp hoà lẫn với bút pháp châm biếm văn khoa học xen kẽ văn trữ ... sâu sắc, táo bạo Mở đầu đoạn trích kiện cụ thể, chân thực Tính chất bút pháp Hữu Trác thể rõ cách ghi tỉ mỉ việc, thời gian Nhà văn kết hợp biện pháp kể khách quan với nghệ thuật gợi không...
 • 7
 • 623
 • 2

tìm hiểu đoạn trích vào phủ chúa trịnh

tìm hiểu đoạn trích vào phủ chúa trịnh
... Trịnh o Kiến thức "Vào phủ chúa o Cảm nhận đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh o Giá trị thực sâu sắc đoạn trích o Phân tích thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” Hàn o Like Trả lời Trả Lời Với Trích Dẫn The Following ... gớm chúa Trịnh ồng thời thể tâm hồn cao thượng, khát khao sống tự không màng danh lợi vị danh y Hải Thượng Lãn Ông ( Sưu tầm ) View more most viewed threads: o Tìm hiểu đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh ... giả mời vào kinh chữa bệnh cho Thế tử Cán ông lại Hương Sơn 3.Vị trí đoạn trích: Đoạn trích ghi lại thời điểm: Sau ông vào kinh, tá túc nhà Quận Huy Hoàng Đình Bảo ông mời vào phủ chúa Trịnh để...
 • 6
 • 128
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập