Chuong 4 CPU

Chương 4 - CPU

Chương 4 - CPU
... dụng Mainboard có đế cắm CPU Socket 47 8 Xuan Vinh : 0912 .42 1.959 www.hocnghe.com.vn Đế cắm CPU máy Pentium - Socket 47 8 -3 : CPU Socket 775 CPU cho máy Pentium Socket ... Pentium Xuan Vinh : 0912 .42 1.959 www.hocnghe.com.vn -1 : CPU Socket 42 3 CPU Socket 42 3 sản xuất vào đầu năm 2001 Tốc độ từ 1 .40 0 MHz đến 2.000 MHz Sử dụng Bus 100 MHz Laọi CPU có thời gian tồn ngắn ... -2 : CPU Socket 47 8 CPU cho máy Pentium Socket 47 8 Các thông số kỹ thuật : Tốc độ xử lý từ 1 .40 0 MHz đến 3.800 MHz ( 2006 ) chưa có giới hạn cuối Tốc độ Bus ( FSB ) 266, 333, 40 0, 533,...
 • 11
 • 72
 • 0

Chương 4 : CPU

Chương 4 : CPU
... 370 Đế cắm CPU - Socket 370 Mainboard Pentium CPU cho máy Pentium -1 : CPU Socket 42 3 CPU Socket 42 3 sản xuất vào đầu năm 2001 Tốc độ từ 1 .40 0 MHz đến 2.000 MHz Sử dụng Bus 100 MHz Laọi CPU có thời ... -2 : CPU Socket 47 8 CPU cho máy Pentium Socket 47 8 Các thông số kỹ thuật : Tốc độ xử lý từ 1 .40 0 MHz đến 3.800 MHz ( 2006 ) chưa có giới hạn cuối Tốc độ Bus ( FSB ) 266, 333, 40 0, 533, ... thiết bị CPU phải có địa địa truyền qua Bus địa Giả sử : Nếu số đường địa đường CPU quản lý 28 = 256 địa Hiện CPU Pentium có 64 bít địa chúng quản lý 2 64 địa nhớ 2.2 Tốc độ xử lý tốc độ Bus CPU Tốc...
 • 11
 • 86
 • 0

Giáo trình Tin học đại cương - Chương 4 - CPU ppsx

Giáo trình Tin học đại cương - Chương 4 - CPU ppsx
... Bộ nhớ Cache từ 256K- 512K Năm sản xuất : 1999 -2 000 Đế cắm Mainboard Socket 370 Đế cắm CPU - Socket 370 Mainboard Pentium CPU cho máy Pentium -1 : CPU Socket 42 3 CPU Socket 42 3 sản xuất vào đầu ... tiếp tục sản xuất Sử dụng Mainboard có đế cắm CPU Socket 47 8 Đế cắm CPU máy Pentium - Socket 47 8 -3 : CPU Socket 775 CPU cho máy Pentium Socket 775 phân biệt hai khuyết ... 256 địa Hiện CPU Pentium có 64 bít địa chúng quản lý 2 64 địa nhớ 2.2 Tốc độ xử lý tốc độ Bus CPU Tốc độ xử lý CPU ( Speed ) : Là tốc độ chạy bên CPU, tốc độ tính MHz GHz Thí dụ CPU Pentium có...
 • 11
 • 234
 • 0

Bài giảng hệ điều hành chương 4 CPU scheduling

Bài giảng hệ điều hành chương 4 CPU scheduling
... tốt Định thời CPU 48 Round Robin (4/ 4) Thời gian phục vụ trung bình = Thông = Thời gian quay vòng = P1 P2 20 37 P3 P4 57 P1 77 P3 97 117 Định thời CPU P4 P1 P3 P3 121 1 34 1 54 162 49 Quantum time ... ready Định thời CPU 47 Round Robin (3 /4) Process Burst time (ms) P1 53 P2 17 P3 68 P4 24 Quantum time = 20 ms Giản đồ Gantt: P1 P2 20 37 P3 P4 57 P1 77 P3 97 117 P4 P1 P3 P3 121 1 34 1 54 162 Thường ... P3 4, 0 P4 5,0 Giản đồ Gantt định thời theo SRTF P1 P2 P3 P2 P4 P1 11 16 Thời gian đợi trung bình = (9 + + + 2) / = Tốt giải thuật SJF (4) Định thời CPU 41 Shortest Remaining Time First (4/ 4)...
 • 68
 • 240
 • 0

Chương 4 Định thời biểu CPU

Chương 4 Định thời biểu CPU
... thúc trước định mức thời gian hết hạn Sau đó, CPU trình kế tiếp, trình P3 Một trình nhận định mức thời gian CPU trả trình P1 cho định mức thời gian Thời biểu RR là: 10 14 18 22 26 30 Thời gian ... hợp hệ thống chia sẻ thời gian, người dùng nhận chia sẻ CPU với khoảng thời gian V.2 Định thời biểu công việc ngắn trước Một tiếp cận khác việc định thời CPU giải thuật định thời công việc ngắn ... 4, không cần chọn lựa loại định thời biểu Một trình (nếu tồn hàng đợi sẳn sàng) phải chọn để thực thi Tuy nhiên, có lựa chọn loại định thời biểu trường hợp Khi định thời biểu xảy trường hợp 4, ...
 • 22
 • 251
 • 2

Tài liệu Thiết kế và thi côn hệ thống báo giờ tự động ứng dụng CPU Z80, chương 4 ppt

Tài liệu Thiết kế và thi côn hệ thống báo giờ tự động ứng dụng CPU Z80, chương 4 ppt
... dài nên tần số hoạt động Hệ Thống = 500KHz chấp nhận Tần số xung clock cấp cho IC 8279 để hiển thò Để tận dụng số lượng cổng logic mạch đơn giản thi t kế, mạch dao động thi t kế sau: Hình 9: SƠ ... IC 74LS112 kết hợp với chân A1, A2, A3, A4, A5, A6,A7, A8 nối lên mức cao IC 74LS 245 để tạo thành vectơ ngắt P dùng tín hiệu IORQ M tác động vào chân G 74LS 245 để đọc nội dung vectơ ngắt 2 .4. 5_Mạch ... cho cấm tín hiệu Timer tác động vào ngắt NMI Khi khởi động trước bò điện, Hệ Thống tự động đặt chế độ Setime ngừng việc đếm thời gian thực, lúc mạch tạo vectơ ngắt tự động tạo vectơ ngắt 11001111...
 • 11
 • 226
 • 0

Tài liệu Hệ điều hành 1 - Chương 4: Định thời CPU docx

Tài liệu Hệ điều hành 1 - Chương 4: Định thời CPU docx
... Robin  Time Quantum = 20 Process Burst Time P1 53 P2 17 P3 68 P4 24 Gantt Chart for Schedule P1 20 P2 37 P3 57 P4 P1 77 P3 P4 P1 P3 97 11 7 12 1 13 4 P3 15 4 16 2 turnaround time trung bình lớn SRTF, ... Khoa KTMT 19 Gán độ ưu tiên*  SJF giải thuật đònh thời sử dụng độ ưu tiên với độ ưu tiên thời- gian-sử-dụngCPU-d - oán  Gán độ ưu tiên dựa vào: – – – – Yêu cầu nhớ Số lượng file mở Tỉ lệ thời gian ... dung   Khái niệm Các đònh thời – long-term, mid-term, short-term   Các tiêu chuẩn đònh thời CPU Các giải thuật đònh thời – First-Come, First-Served (FCFS) – Round-Robin (RR) – Shortest Job...
 • 34
 • 769
 • 4

CHƯƠNG 4: LẬP LỊCH BIỂU CPU CPU Scheduling potx

CHƯƠNG 4: LẬP LỊCH BIỂU CPU CPU Scheduling potx
... NỘI DUNG Các khái niệm sở Các tiêu chuẩn lập lịch biểu Các thuật toán lập lịch biểu Lập lịch biểu đa processors Lập lịch biểu thời gian thực (Real-Time Scheduling) Các ví dụ HĐH Đánh giá thuật ... (interactive) background (batch) Mỗi hàng đợi có thuật toán lập lịch biểu riêng foreground – RR background – FCFS Lập lịch biểu làm hàng đợi Lập lịch biểu ưu tiên cố định (phục vụ tất trình foreground ... 2, 2005 5.5 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2005 BỘ ĐỊNH THỜI CPU Chọn trình sẵn sàng trình cấp CPU cho Quyết dịnh lập lịch biểu CPU xảy trình : Chuyển từ trạng thái running sang trạng thái waiting...
 • 44
 • 1,382
 • 3

Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 4 : LẬP LỊCH BIỂU CPU CPU pot

Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 4 : LẬP LỊCH BIỂU CPU CPU pot
... NỘI DUNG Các khái niệm sở Các tiêu chuẩn lập lịch biểu Các thuật toán lập lịch biểu Lập lịch biểu đa processors Lập lịch biểu thời gian thực (Real-Time Scheduling) Các ví dụ HĐH ... Burst Time P1 24 P2 P3 Giả sử trình đến theo thứ t : P1 , P2 , P3 Biểu đồ Gantt cho lịch biểu: P1 P2 24 P3 27 30 Waiting time: P1 = 0; P2 = 24; P3 = 27 Waiting time trung bình: (0 + 24 + 27)/3 = ... thành hàng đợi: foreground (interactive) background (batch) Mỗi hàng đợi có thuật toán lập lịch biểu riêng foreground – RR background – FCFS Lập lịch biểu làm hàng đợi Lập lịch biểu ưu tiên cố...
 • 44
 • 364
 • 1

Chương 4: BỘ VI XỬ LÝ- CPU potx

Chương 4: BỘ VI XỬ LÝ- CPU potx
... Chương 4: BỘ VI XỬ LÝ- CPU Sơ đồ hệ thống xử lý Kiến trúc vi xử lý Quá trình thi hành lệnh Các chân tín hiệu CPU Họ VXL Intel 8x86 Bộ môn Kỹ thuật máy tính & mạng ... thống xử lý: Bus Bộ nhớ CPU Bộ môn Kỹ thuật máy tính & mạng – Khoa CNTT Mạch vào/ra Kiến trúc máy tính - Các thành phần khối xử Bộ vi xử lý – CPU (Central Processing Unit): Là não máy tính, xử ... hai khái niệm: “Ngắt” Chương trình xử lý ngắt” Không phải số hiệu ngắt có có chương trình xử lý ngắt tương ứng Khi ngắt có số hiệu từ – 1Fh xuất chúng xử chương trình vi t sẵn nằm ROM BIOS...
 • 67
 • 608
 • 1

chương 4 - tìm hiểu về cpu

chương 4 - tìm hiểu về cpu
... Bộ nhớ Cache từ 256K- 512K Năm sản xuất : 1999 -2 000 Đế cắm Mainboard Socket 370 Đế cắm CPU - Socket 370 Mainboard Pentium CPU cho máy Pentium -1 : CPU Socket 42 3 CPU Socket 42 3 sản xuất vào đầu ... tiếp tục sản xuất Sử dụng Mainboard có đế cắm CPU Socket 47 8 Đế cắm CPU máy Pentium - Socket 47 8 -3 : CPU Socket 775 CPU cho máy Pentium Socket 775 phân biệt hai khuyết ... năm 2001 Tốc độ từ 1 .40 0 MHz đến 2.000 MHz Sử dụng Bus 100 MHz Laọi CPU có thời gian tồn ngắn -2 : CPU Socket 47 8 CPU cho máy Pentium Socket 47 8 Các thông số kỹ thuật...
 • 11
 • 158
 • 1

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH - CHƯƠNG 4 - BỘ VI XỬ LÝ - CPU ppsx

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH - CHƯƠNG 4 - BỘ VI XỬ LÝ - CPU ppsx
... trước Bộ môn Kỹ thuật máy tính & mạng – Khoa CNTT Kiến trúc máy tính 4 ­ 9 Bộ môn Kỹ thuật máy tính & mạng – Khoa CNTT Kiến trúc máy tính 4 ­ 10 Kiến trúc vi xử Xem sơ đồ: Bộ môn Kỹ thuật máy tính & mạng – Khoa CNTT ... Chương 4: BỘ VI XỬ L - CPU Sơ đồ hệ thống xử Kiến trúc vi xử Quá trình thi hành lệnh Các chân tín hiệu CPU Họ VXL Intel 8x86 Bộ môn Kỹ thuật máy tính & mạng – Khoa CNTT Kiến trúc máy tính 4 ­ 2 ... Kiến trúc máy tính 4 ­ 2 Sơ đồ hệ thống xử lý: Bus Bộ nhớ trong CPU Bộ môn Kỹ thuật máy tính & mạng – Khoa CNTT Mạch vào/ra Kiến trúc máy tính 4 ­ 3 Các thành phần khối xử Bộ vi xử CPU (Central...
 • 67
 • 434
 • 0

giáo trình nguyên lý hệ điều hành Chương 2: QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH; CHƯƠNG 3. LẬP LỊCH CPU; CHƯƠNG 4. ĐỒNG BỘ HOÁ TIẾN TRÌNH; CHƯƠNG 5. BẾ TẮC

giáo trình nguyên lý hệ điều hành  Chương 2: QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH; CHƯƠNG 3. LẬP LỊCH CPU; CHƯƠNG 4. ĐỒNG BỘ HOÁ TIẾN TRÌNH; CHƯƠNG 5. BẾ TẮC
... thị tiến trình running nhớ Đây chất việc thực tiến trình hệ thống CPU 2.4 Giao tiếp tiến trình 2 .4.1 Cộng tác tiến trình Các tiến trình thực thi hệ điều hành tiến trình độc lập hay tiến trình ... tin tiến trình để tổ chức nạp tiến trình vào nhớ, … Điều với phận quản vào/ quản tập tin Trong phần trình bày sau đề cập đến Process Table hệ điều hành Để quản điều khiển tiến trình, hệ ... Những điều làm rõ phần chiến lược cấp phát nhớ chương Quản nhớ giáo trình Các thuộc tính tiến trình: Trong hệ thống đa chương, thông tin tiến trình cần cho công tác quản tiến trình hệ điều hành, ...
 • 55
 • 405
 • 0

Bài giảng lập trình hệ điều hành chương 4 định thời CPU

Bài giảng lập trình hệ điều hành  chương 4 định thời CPU
... hợp 9/19/2013 Chương 4: Định thời CPU 9/19/2013 Chương 4: Định thời CPU • Bộ định thời CPU hay định thời ngắn kỳ (Short-term scheduler) chọn tiến trình hàng đợi sẵn sàng cấp phát CPU cho thực ... 9/19/2013 34 Chương 4: Định thời CPU 9/19/2013 35 Chương 4: Định thời CPU Mơ hình xác định Mơ hình hàng đợi Mơ Cài đặt • Cách đánh giá chọn giải thuật thích hợp cho hệ điều hành? • Xác định tiêu ... Các kiện dược ghi lại hệ thống thực 9/19/2013 41 Chương 4: Định thời CPU 9/19/2013 42 Chương 4: Định thời CPU • Kể mơ cho kết giới hạn • Cài đặt kiểm tra giải thuật định thời hệ thống thật cho độ...
 • 44
 • 113
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chương 4bài giảng toán 3 chương 4 bài 13bài giảng toán 3 chương 4 bài 12bài giảng toán 3 chương 4 bài 11bài giảng toán 3 chương 4 bài 10bài giảng toán 3 chương 4 bài 7bài giảng toán 3 chương 4 bài 8bài giảng toán 3 chương 4 bài 6bài giảng toán 3 chương 4 bài 5bài giảng toán 3 chương 4 bài 4bài giảng toán 3 chương 4 bài 1giáo án toán 3 chương 4 bài 13giáo án toán 3 chương 4 bài 12giáo án toán 3 chương 4 bài 9giáo án toán 3 chương 4 bài 8Hoàn thiện việc công bố thông tin kế toán của các công ty bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhHọc thuyết vô vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước ta hiện nayKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Gạch men CosevcoKhống chế bề rộng vết nứt của dầm bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn thiết kếLập Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Lào - Chi nhánh tỉnh SavanhnakhMở rộng cho vay kinh tế trang trại tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Quảng NgãiMở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải ChNghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong nướcNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu công nghệ sản xuất Biogas từ các chất phế thải của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầNghiên cứu giải pháp gia cường dầm liên hợp thép bê tông bằng thanh căng ứng suất trướNghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu và quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức có tỉ số nén cao sử dụng biogaNghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.PDFNghiên cứu quá trình đốt sinh khối từ trấu làm nhiên liệu đốt qui mô công nghiệpNghiên cứu sự tác động của truyền miệng điện tử (EWOM) đến quyết định mua mỹ phẩm của nữ giớiNghiên cứu tính truyền nhiệt ổn định qua vách trụ có biên dạng bất kNghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà NẵngNghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn tại thành phố Khaysome Phomvihane giai đoạn 2015 - 20Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà N
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập