Kiểm tra CN 6 1 tiết kỳ II có ma trận đáp an công nghệ 6 vũ văn dung

Kiểm tra CN 6 1 tiết kỳ II ma trận đáp an

Kiểm tra CN 6 1 tiết kỳ II có ma trận đáp an
... sinh an toàn thực phẩm Ma trận Nhận biết Thông hiểu TN TL TN TL 2 1 1 1 0,5đ 0,5đ 2đ Vận dụng TN TL 0,5đ 0,5đ 2đ Các phơng pháp chế biến thực phẩm Tổng 1, 5 2đ 1, 5 Đáp án 2đ 1 2đ Tổng 4,5đ 1, 5đ ... 11 10 đ Phần I: Trắc nghiệm Câu 1: (4 điểm) Mỗi ý 0,5 điểm: a động vật b mỡ c lợng d tinh bột e thực vật f ấm áp g béo phì, tim mạch h C Phần II: Tự luận Câu 1: (2 điểm) - Nêu chức chất béo (1 ... chức chất đạm (1 điểm) Câu 2: (2 điểm) Nêu đủ biện pháp an toàn thực phẩm mua sắm, an toàn thực phẩm chế biến bảo quản Câu 3: (2 điểm) Kể tên hai phơng pháp chế biến thực phẩm sử dụng nhiệt...
 • 2
 • 175
 • 0

Tiết 29 - Kiểm tra 1 tiết chương 2- ma trận, đáp ãn

Tiết 29 - Kiểm tra 1 tiết chương 2- Có ma trận, đáp ãn
... ≠ 0) Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm hoành độ 1, 5 ⇒ x = 1, 5 ; y = Đường thẳng tung độ gốc ⇒ b = Ta thay x = 1, 5 ; y = ; b = vào y = ax + b = a 1, 5 + ⇒ a = –2 Vậy phương trình đường thẳng ... y=3x-2 x y -2 y = -x +2 x y 2/3 b) (1 đ) Tọa độ điểm: I (2;0); K ( điểm ;0 )( 0,5đ) Tìm toạ độ điểm M (0,5đ) –x + = 3x – –4x = –4 x =1 Vậy hoành độ M x = Thay x = a vào hàm số y = –x + y = 1 + ... 1 + y =1 Vậy tung độ điểm M y = Toạ độ điểm M (1 ; 1) 0,75 đđiểm c) (1 ) Gọi góc tạo đường thẳng (3) Ox góc α, góc tạo đường thẳng (4) Ox góc β y = –x + (3) tgα′ =  1 = ⇒ α′ = 450 ⇒ α = 18 00 –...
 • 4
 • 521
 • 3

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III (Có ma trận, đáp án) pot

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III (Có ma trận, đáp án) pot
... ĐỀ KIỂM TRA: ĐỀ BÀI I Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn chữ đứng trước kết câu sau: Câu 1: Đồ thị hàm số y = x2 qua điểm: ĐÁP ÁN Câu 1: B ( -1; 1) A ( 0; ) B ( - 1; 1) C ( 1; - ) D (1; ) Câu ... Cho phương trình 0,1x2 – 0,6x – 0,8 = Câu 6: D x1 + x2 = 6; x1.x2 = - Khi đó: A x1 + x2 = 0,6; x1.x2 = C x1 + x2 = 6; x1.x2 = ĐIỂM B x1 + x2 = 6; x1.x2 = 0,8 D x1 + x2 = 6; x1.x2 = - 0,25 0,25 ... A x1 = ; x2 = - là: A x1 = ; x2 = - B x1 = ; x2 = C x1 = - ; x2 = D x1 = - 1; x2 = -6 Câu 8: Hai số có tổng 14 tích 45 Câu 8: B x2 - 14 x + 45 = nghiệm phương trình: A.x2 + 14 x + 45 = B x2 - 14 x...
 • 4
 • 496
 • 1

Đê thi Kỳ II ma trận+Đáp án Văn 8

Đê thi Kỳ II có ma trận+Đáp án Văn 8
... theo điều học mà làm Họa may kẻ nhân tài lập công,nhà nước nhwof mà vững yên Đó thực đạo nagyf quan hệ tới lòng người ” (Trích Ngữ văn 8- Tập hai) Câu 1:Phần văn trích từ văn nào? Của ? a Chiếu ... thơ 20 câu, sư dụng biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, lời thơ sáng, hình ảnh thơ sáng tạo, cảm xúc nồng hậu thi t tha - Chứng minh nhận định: Bài thơ quê hương Tế Hanh tái vẻ đẹp tươi sáng ... Sai Phần II: Tự luận (8, 5điểm) Thế câu phủ định? Tìm ví dụ thơ ca dao sử dụng câu phủ định (2 điểm) Bài thơ Quê hương Tế Hanh tái vẻ đẹp tươi sáng tranh làng quê vùng biển Em làm sáng tỏ nội...
 • 4
 • 586
 • 0

Kiểm tra 1 tiết lý 8 hk1 -ma trận + đáp án

Kiểm tra 1 tiết lý 8 hk1 -ma trận + đáp án
... bình người xe đạp hai quãng đường s1 + s2 3, + 1, 95 vtb = = =4,625(km/h) (0,75 điểm) t1 + t2 0,5 + 0, Câu 3: (1, 5điểm) Áp suất nước lên đáy thùng p1=d.h =10 000 .1, 3 =13 000(pa) (0,75 điểm) Áp suất nước ... đầu phần thân có quán tính nên tiến phía trước (1 ) Câu 2: (1, 5điểm) Thời gian hết quãng đường đầu 3,6km=3600m (0,25 điểm) s1 s1 3600 v1=  t1= = = 18 00(s)= 0,5h (0, điểm) t1 v1 Vận tốc trung bình ... đáy thùng lên điểm cách đáy thùng 50cm? IV ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐÁP ÁN+ BIỂU ĐIỂM I.Trắc nghiệm(6 điểm) Mỗi câu trả lời điểm C B A C 15 ; A A D C 10 D 11 C 12 A II Tự luận( điểm) Câu Bạn Nam bị ngã...
 • 3
 • 2,125
 • 38

Đê kiểm tra học lý6 co ma tran đáp án(6)

Đê kiểm tra học ký lý6 co ma tran đáp án(6)
... dầu hoả có khối lượng 800g a/ Tính khối lượng lượng dầu hoả b/ Tính trọng lượng lượng dầu hoả C ĐÁP ÁN-HƯỚNG DẪN CHẤM Phần 1: (7 điểm) Câu Ph.án D C C B Phần : (3điểm ): Bài 1: 1điểm: Bài 2: m=400kg...
 • 5
 • 229
 • 0

Toán 6 - Đề kiểm tra HK II - ma trận, đáp án và biểu điểm.

Toán 6 - Đề kiểm tra HK II - có ma trận, đáp án và biểu điểm.
... 16 17 18 19 20 21 22 C C B D B D D C C D A A B D C C A C C C D B II/ Mỗi câu cho 0,25 điểm 23) A 19 m B 60 tạ C 45 phút D 0,499 24) A 62 ,5 % B 1 56, 2% C 60 % D 66 ,66 6% 〉 −4 〈 25) A B −13 −1 26) ... bán kính cm III/ ĐIỀN DẤU “X” VÀO Ô ĐÚNG HOẶC SAI: ( câu 0,25 điểm) Câu 34 35 36 Câu 37 38 39 40 Thực phép Kết tính −12 + 25) 13 39 −4 −12 − 26) 13 39 −42 −3 -1 : 27) 56 Nội dung Góc tù góc ... 0,25 đ yOm = 65 0 (câu a) Mà ·yOz = 130 , · · Nên mOz = 1300 – 65 0 = 65 0 · yOm = 65 0 Vậy : mOz = · 3) 0,25đ Góc aOb số đo 130 Góc cId số đo 500 Góc xAy số đo 400 Góc tUv số đo 900...
 • 7
 • 199
 • 1

Toán 6 - Đề kiểm tra HK II (có ma trận, đáp án và biểu điểm).

Toán 6 - Đề kiểm tra HK II  (có ma trận, đáp án và biểu điểm).
... C C D A A B D C C A C C C D B II/ Mỗi câu cho 0,25 điểm 23) A 19 m B 60 tạ C 45 phút D 0,499 24) A 62 ,5 % B 1 56, 2% C 60 % D 66 ,66 6% 〉 −4 〈 25) A B −13 −1 26) A B C .-1 D 15 1 27) A −2 B C −7 D −1 ... tròn tâm O bán kính cm III/ ĐIỀN DẤU “X” VÀO Ô ĐÚNG HOẶC SAI: ( câu 0,25 điểm) Câu 34 35 36 Câu 37 38 39 40 Thực phép Kết tính −12 + 25) 13 39 −4 −12 − 26) 13 39 −42 −3 -1 : 27) 56 Nội dung Góc ... số học sinh khối 6. Tính số học sinh nữ ,nam khối Câu 8: So sánh : a) 11 22 54 37 b) ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 40 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM I/ Mỗi câu cho 0,25 điểm: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22...
 • 7
 • 291
 • 2

De kiem tra hoc ki I. Tiet 35, 36, Co ma tran...

De kiem tra hoc ki I. Tiet 35, 36, Co ma tran...
... điểm M) cho NE = MH a, Chứng minh ENH = MHN b, Chứng minh: NM // HE c, Biết NMH = 450 Tính MPN ? Ma trận, Đáp án biểu điểm môn toán lớp Năm học 2008-2009 Chủ đề Nhận biết TN TL Số hữu tỷ, số thực ... lệ thức : = y z = x + y + z = 120 (0,5đ) 10 - áp dụng tính chất dãy tỉ số Tính đợc x = 24, y = 36, z = 60 (0,5đ) Trả lời : Vậy số phợng, bạch đàn tràm lần lợt 24 cây, 36 cây; 60 (0,25đ) Câu 16...
 • 4
 • 178
 • 0

Đê kiểm tra học lý6 co ma tran đáp án

Đê kiểm tra học ký lý6 co ma tran đáp án
... thích sao? 22 Từ ván dài người ta cắt thành ván có chiều dài l1 l2 Dùng ván có chiều dài l1 để đưa vật nặng A lên thùng xe có độ cao h1 lực kéo cần thiết F1 (hình 1) a) Nếu dùng ván có chiều dài ... F2 cần thiết so với F1 nào? b) Nếu dùng ván có chiều dài l2 để đưa vật A thùng xe có độ cao h2 lực kéo cần thiết nhỏ F1 Hãy so sánh l2 với l1 ? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN...
 • 3
 • 232
 • 2

Đê kiểm tra học lý6 co ma tran đáp án(3)

Đê kiểm tra học ký lý6 co ma tran đáp án(3)
... hộp mức B.Khối lượng hộp mức C.Thể tích hộp mức D.Cả A,B,C sai 2/Trong số thước thước thích hợp đê đo độ dài sân trường em? A.Thước thẳng có GHĐ 1m có ĐCNN 1mm B.Thước cuộn có GHĐ 5m có ĐCNN 5mm ... A,B C không làm giảm độ nghiêng 14.Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN 1dm để đo chiều dài lớp học. Trong cách ghi kết đây,cách ghi đúng? A 5m B 50dm C 500cm D 50,2dm II/Tự luận: (3đ) 15/ Một...
 • 3
 • 219
 • 0

Đê kiểm tra học lý6 co ma tran đáp án(4)

Đê kiểm tra học ký lý6 co ma tran đáp án(4)
... lượng 1kg tích 1dm3 a) Hãy tính khối lượng riêng chất lỏng kg/m3 ? b) Cho biết chất lỏng ? C / ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( 7,0 điểm ) Câu Ph.án D A A D D A A Phần : ( 3,0 điểm ) Bài 1(1,5đ):...
 • 4
 • 217
 • 3

Đê kiểm tra học lý6 co ma tran đáp án(5)

Đê kiểm tra học ký lý6 co ma tran đáp án(5)
... thừng ? Bài : 1điểm Lần lượt bỏ vào bình nước 1kg sắt 1kg chì Trường hợp mực nước dâng cao ? Vì ? ĐÁP ÁN I/ TRẮC NGHIỆM: Đúng ý 0,5đ A C D II/TỰ LUẬN: Mỗi câu 1đ D C B D D B 10 A 11 B 12 D 13 B...
 • 4
 • 155
 • 0

Đê kiểm tra học lý6 co ma tran đáp án(7)

Đê kiểm tra học ký lý6 co ma tran đáp án(7)
... độ dài có GHĐ 1m ĐCNN 1cm để đo vật đây? A Bề dày sách lý B Chiều dài bàn học C Chiều dài sân trường D Chiều dài lớp học Mọi vật có: A Khối lượng B Lực C Độ dài D Sức nặng Khi sử dụng bình tràn ... điểm) Câu 2/ ( 1điểm ) Đổi đơn vị : a/ Đổi mét: b/Đổi lít: ( điểm ) 0,25 km 674 mm 84,2cm3 276cc C/ ĐÁP ÁN -HƯỚNG DẪN CHẤM ; Phần 1: ( điểm ) Câu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Phần án...
 • 5
 • 281
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật phân nhóm xây dựng hệ thống dự đoán bệnh tự kỷ ở trẻ emNghiên cứu xác định các thông số quá trình sinh hóa hiếu khí (SBR) phục vụ quá trình vận hành Nhà máy xử lý nước thải Phú Lộc, Thành phố Đà NẵngĐánh giá mức độ hài lòng của sinh viên năm thứ tư học viện ngân hàng đối với hoạt động phục vụ bạn đọc của trung tâm thông tin thư việnDạy học đa thức bậc ba và các hệ thức lượng giác liên quan cho học sinh khá, giỏiDạy học quy tắc đếm trong các bài toán tổ hợp và xác suất nhằm phát triển tư duy phê phán cho học sinh lớp 11Phát triển năng lực tự học cho học sinh bằng dạy học bài tập chương este lipit tại một số trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề tỉnh vĩnh phúcSử dụng phần mềm geometer’s sketchpad trong dạy học chủ đề đường tròn, hình học 9Sách tất tần tật lý thuyết hóa học 12 esteQuản lý nợ quá hạn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hải PhòngSử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường tại Việt NamSự hài lòng trong công việc của cán bộ công nhân viên công ty Phát hành báo chí Trung ươngHoàn thiện công tác quyết toán vốn của các doanh nghiệp sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ))HOẠCH ĐỊNH CHIẾN lược CHO CÔNG TY NHỰA BÌNH MINHTư tưởng hồ chí minh về vấn đề con ngườiQUẢN TRỊ CHIẾN lược EMIRATES AIRLINEEMIRATES AIRLINELUAN VAN THIET KE NHA MAY CHE BIEN HAI SAN KHO NANG SUAT 1 TAN SAN PHAM CADO AN CHUYEN NGANH THIET KE HE THONG XU LY NUOC THAI SINH HOAT CHO KHU DAN CU 10000 DANLuan van Huong dan su dung va cai dat PIVOTTABLE Nganh Ngan HangDE KHAO SAT CHAT LUONG NGO SI LIEN MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)Đồ án chuyển đổi trung tố hậu tố
Đăng ký
Đăng nhập