Kiểm tra CN 6 1 tiết kỳ II có ma trận đáp an công nghệ 6 vũ văn dung

Kiểm tra CN 6 1 tiết kỳ II ma trận đáp an

Kiểm tra CN 6 1 tiết kỳ II có ma trận đáp an
... sinh an toàn thực phẩm Ma trận Nhận biết Thông hiểu TN TL TN TL 2 1 1 1 0,5đ 0,5đ 2đ Vận dụng TN TL 0,5đ 0,5đ 2đ Các phơng pháp chế biến thực phẩm Tổng 1, 5 2đ 1, 5 Đáp án 2đ 1 2đ Tổng 4,5đ 1, 5đ ... 11 10 đ Phần I: Trắc nghiệm Câu 1: (4 điểm) Mỗi ý 0,5 điểm: a động vật b mỡ c lợng d tinh bột e thực vật f ấm áp g béo phì, tim mạch h C Phần II: Tự luận Câu 1: (2 điểm) - Nêu chức chất béo (1 ... chức chất đạm (1 điểm) Câu 2: (2 điểm) Nêu đủ biện pháp an toàn thực phẩm mua sắm, an toàn thực phẩm chế biến bảo quản Câu 3: (2 điểm) Kể tên hai phơng pháp chế biến thực phẩm sử dụng nhiệt...
 • 2
 • 182
 • 0

Tiết 29 - Kiểm tra 1 tiết chương 2- ma trận, đáp ãn

Tiết 29 - Kiểm tra 1 tiết chương 2- Có ma trận, đáp ãn
... ≠ 0) Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm hoành độ 1, 5 ⇒ x = 1, 5 ; y = Đường thẳng tung độ gốc ⇒ b = Ta thay x = 1, 5 ; y = ; b = vào y = ax + b = a 1, 5 + ⇒ a = –2 Vậy phương trình đường thẳng ... y=3x-2 x y -2 y = -x +2 x y 2/3 b) (1 đ) Tọa độ điểm: I (2;0); K ( điểm ;0 )( 0,5đ) Tìm toạ độ điểm M (0,5đ) –x + = 3x – –4x = –4 x =1 Vậy hoành độ M x = Thay x = a vào hàm số y = –x + y = 1 + ... 1 + y =1 Vậy tung độ điểm M y = Toạ độ điểm M (1 ; 1) 0,75 đđiểm c) (1 ) Gọi góc tạo đường thẳng (3) Ox góc α, góc tạo đường thẳng (4) Ox góc β y = –x + (3) tgα′ =  1 = ⇒ α′ = 450 ⇒ α = 18 00 –...
 • 4
 • 533
 • 3

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III (Có ma trận, đáp án) pot

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III (Có ma trận, đáp án) pot
... ĐỀ KIỂM TRA: ĐỀ BÀI I Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn chữ đứng trước kết câu sau: Câu 1: Đồ thị hàm số y = x2 qua điểm: ĐÁP ÁN Câu 1: B ( -1; 1) A ( 0; ) B ( - 1; 1) C ( 1; - ) D (1; ) Câu ... Cho phương trình 0,1x2 – 0,6x – 0,8 = Câu 6: D x1 + x2 = 6; x1.x2 = - Khi đó: A x1 + x2 = 0,6; x1.x2 = C x1 + x2 = 6; x1.x2 = ĐIỂM B x1 + x2 = 6; x1.x2 = 0,8 D x1 + x2 = 6; x1.x2 = - 0,25 0,25 ... A x1 = ; x2 = - là: A x1 = ; x2 = - B x1 = ; x2 = C x1 = - ; x2 = D x1 = - 1; x2 = -6 Câu 8: Hai số có tổng 14 tích 45 Câu 8: B x2 - 14 x + 45 = nghiệm phương trình: A.x2 + 14 x + 45 = B x2 - 14 x...
 • 4
 • 530
 • 1

Đê thi Kỳ II ma trận+Đáp án Văn 8

Đê thi Kỳ II có ma trận+Đáp án Văn 8
... theo điều học mà làm Họa may kẻ nhân tài lập công,nhà nước nhwof mà vững yên Đó thực đạo nagyf quan hệ tới lòng người ” (Trích Ngữ văn 8- Tập hai) Câu 1:Phần văn trích từ văn nào? Của ? a Chiếu ... thơ 20 câu, sư dụng biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, lời thơ sáng, hình ảnh thơ sáng tạo, cảm xúc nồng hậu thi t tha - Chứng minh nhận định: Bài thơ quê hương Tế Hanh tái vẻ đẹp tươi sáng ... Sai Phần II: Tự luận (8, 5điểm) Thế câu phủ định? Tìm ví dụ thơ ca dao sử dụng câu phủ định (2 điểm) Bài thơ Quê hương Tế Hanh tái vẻ đẹp tươi sáng tranh làng quê vùng biển Em làm sáng tỏ nội...
 • 4
 • 624
 • 0

Kiểm tra 1 tiết lý 8 hk1 -ma trận + đáp án

Kiểm tra 1 tiết lý 8 hk1 -ma trận + đáp án
... bình người xe đạp hai quãng đường s1 + s2 3, + 1, 95 vtb = = =4,625(km/h) (0,75 điểm) t1 + t2 0,5 + 0, Câu 3: (1, 5điểm) Áp suất nước lên đáy thùng p1=d.h =10 000 .1, 3 =13 000(pa) (0,75 điểm) Áp suất nước ... đầu phần thân có quán tính nên tiến phía trước (1 ) Câu 2: (1, 5điểm) Thời gian hết quãng đường đầu 3,6km=3600m (0,25 điểm) s1 s1 3600 v1=  t1= = = 18 00(s)= 0,5h (0, điểm) t1 v1 Vận tốc trung bình ... đáy thùng lên điểm cách đáy thùng 50cm? IV ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐÁP ÁN+ BIỂU ĐIỂM I.Trắc nghiệm(6 điểm) Mỗi câu trả lời điểm C B A C 15 ; A A D C 10 D 11 C 12 A II Tự luận( điểm) Câu Bạn Nam bị ngã...
 • 3
 • 2,158
 • 39

Đê kiểm tra học lý6 co ma tran đáp án(6)

Đê kiểm tra học ký lý6 co ma tran đáp án(6)
... dầu hoả có khối lượng 800g a/ Tính khối lượng lượng dầu hoả b/ Tính trọng lượng lượng dầu hoả C ĐÁP ÁN-HƯỚNG DẪN CHẤM Phần 1: (7 điểm) Câu Ph.án D C C B Phần : (3điểm ): Bài 1: 1điểm: Bài 2: m=400kg...
 • 5
 • 233
 • 0

Toán 6 - Đề kiểm tra HK II - ma trận, đáp án và biểu điểm.

Toán 6 - Đề kiểm tra HK II - có ma trận, đáp án và biểu điểm.
... 16 17 18 19 20 21 22 C C B D B D D C C D A A B D C C A C C C D B II/ Mỗi câu cho 0,25 điểm 23) A 19 m B 60 tạ C 45 phút D 0,499 24) A 62 ,5 % B 1 56, 2% C 60 % D 66 ,66 6% 〉 −4 〈 25) A B −13 −1 26) ... bán kính cm III/ ĐIỀN DẤU “X” VÀO Ô ĐÚNG HOẶC SAI: ( câu 0,25 điểm) Câu 34 35 36 Câu 37 38 39 40 Thực phép Kết tính −12 + 25) 13 39 −4 −12 − 26) 13 39 −42 −3 -1 : 27) 56 Nội dung Góc tù góc ... 0,25 đ yOm = 65 0 (câu a) Mà ·yOz = 130 , · · Nên mOz = 1300 – 65 0 = 65 0 · yOm = 65 0 Vậy : mOz = · 3) 0,25đ Góc aOb số đo 130 Góc cId số đo 500 Góc xAy số đo 400 Góc tUv số đo 900...
 • 7
 • 203
 • 1

Toán 6 - Đề kiểm tra HK II (có ma trận, đáp án và biểu điểm).

Toán 6 - Đề kiểm tra HK II  (có ma trận, đáp án và biểu điểm).
... C C D A A B D C C A C C C D B II/ Mỗi câu cho 0,25 điểm 23) A 19 m B 60 tạ C 45 phút D 0,499 24) A 62 ,5 % B 1 56, 2% C 60 % D 66 ,66 6% 〉 −4 〈 25) A B −13 −1 26) A B C .-1 D 15 1 27) A −2 B C −7 D −1 ... tròn tâm O bán kính cm III/ ĐIỀN DẤU “X” VÀO Ô ĐÚNG HOẶC SAI: ( câu 0,25 điểm) Câu 34 35 36 Câu 37 38 39 40 Thực phép Kết tính −12 + 25) 13 39 −4 −12 − 26) 13 39 −42 −3 -1 : 27) 56 Nội dung Góc ... số học sinh khối 6. Tính số học sinh nữ ,nam khối Câu 8: So sánh : a) 11 22 54 37 b) ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 40 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM I/ Mỗi câu cho 0,25 điểm: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22...
 • 7
 • 298
 • 2

De kiem tra hoc ki I. Tiet 35, 36, Co ma tran...

De kiem tra hoc ki I. Tiet 35, 36, Co ma tran...
... điểm M) cho NE = MH a, Chứng minh ENH = MHN b, Chứng minh: NM // HE c, Biết NMH = 450 Tính MPN ? Ma trận, Đáp án biểu điểm môn toán lớp Năm học 2008-2009 Chủ đề Nhận biết TN TL Số hữu tỷ, số thực ... lệ thức : = y z = x + y + z = 120 (0,5đ) 10 - áp dụng tính chất dãy tỉ số Tính đợc x = 24, y = 36, z = 60 (0,5đ) Trả lời : Vậy số phợng, bạch đàn tràm lần lợt 24 cây, 36 cây; 60 (0,25đ) Câu 16...
 • 4
 • 188
 • 0

Đê kiểm tra học lý6 co ma tran đáp án

Đê kiểm tra học ký lý6 co ma tran đáp án
... thích sao? 22 Từ ván dài người ta cắt thành ván có chiều dài l1 l2 Dùng ván có chiều dài l1 để đưa vật nặng A lên thùng xe có độ cao h1 lực kéo cần thiết F1 (hình 1) a) Nếu dùng ván có chiều dài ... F2 cần thiết so với F1 nào? b) Nếu dùng ván có chiều dài l2 để đưa vật A thùng xe có độ cao h2 lực kéo cần thiết nhỏ F1 Hãy so sánh l2 với l1 ? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN...
 • 3
 • 239
 • 2

Đê kiểm tra học lý6 co ma tran đáp án(3)

Đê kiểm tra học ký lý6 co ma tran đáp án(3)
... hộp mức B.Khối lượng hộp mức C.Thể tích hộp mức D.Cả A,B,C sai 2/Trong số thước thước thích hợp đê đo độ dài sân trường em? A.Thước thẳng có GHĐ 1m có ĐCNN 1mm B.Thước cuộn có GHĐ 5m có ĐCNN 5mm ... A,B C không làm giảm độ nghiêng 14.Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN 1dm để đo chiều dài lớp học. Trong cách ghi kết đây,cách ghi đúng? A 5m B 50dm C 500cm D 50,2dm II/Tự luận: (3đ) 15/ Một...
 • 3
 • 223
 • 0

Đê kiểm tra học lý6 co ma tran đáp án(4)

Đê kiểm tra học ký lý6 co ma tran đáp án(4)
... lượng 1kg tích 1dm3 a) Hãy tính khối lượng riêng chất lỏng kg/m3 ? b) Cho biết chất lỏng ? C / ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( 7,0 điểm ) Câu Ph.án D A A D D A A Phần : ( 3,0 điểm ) Bài 1(1,5đ):...
 • 4
 • 228
 • 3

Đê kiểm tra học lý6 co ma tran đáp án(5)

Đê kiểm tra học ký lý6 co ma tran đáp án(5)
... thừng ? Bài : 1điểm Lần lượt bỏ vào bình nước 1kg sắt 1kg chì Trường hợp mực nước dâng cao ? Vì ? ĐÁP ÁN I/ TRẮC NGHIỆM: Đúng ý 0,5đ A C D II/TỰ LUẬN: Mỗi câu 1đ D C B D D B 10 A 11 B 12 D 13 B...
 • 4
 • 158
 • 0

Đê kiểm tra học lý6 co ma tran đáp án(7)

Đê kiểm tra học ký lý6 co ma tran đáp án(7)
... độ dài có GHĐ 1m ĐCNN 1cm để đo vật đây? A Bề dày sách lý B Chiều dài bàn học C Chiều dài sân trường D Chiều dài lớp học Mọi vật có: A Khối lượng B Lực C Độ dài D Sức nặng Khi sử dụng bình tràn ... điểm) Câu 2/ ( 1điểm ) Đổi đơn vị : a/ Đổi mét: b/Đổi lít: ( điểm ) 0,25 km 674 mm 84,2cm3 276cc C/ ĐÁP ÁN -HƯỚNG DẪN CHẤM ; Phần 1: ( điểm ) Câu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Phần án...
 • 5
 • 284
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo quầy quỳnh giaoHọc thuyết vô vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước ta hiện nayHuy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Đà NẵngKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Gạch men CosevcoKế toán quản trị tại Trường Cao đẳng Điện lực miền TrungKhống chế bề rộng vết nứt của dầm bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn thiết kếLập Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATALựa chọn tiết diện cột hợp lý của khung thép nhà một tầnMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành SơMở rộng cho vay kinh tế trang trại tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Quảng NgãiNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu thủy sản miền TruNghiên cứu điều khiển cánh tay Robot thiếu dẫn động hai bậc tự do - PendubotNghiên cứu giải pháp gia cường dầm liên hợp thép bê tông bằng thanh căng ứng suất trướNghiên cứu quá trình đốt sinh khối từ trấu làm nhiên liệu đốt qui mô công nghiệpNghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt - HàNghiên cứu sự hài lòng đối với công việc của cán bộ công chức các cơ quan hành chính, sự nghiệp quận Ngũ Hành SơNghiên cứu thiết kế tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu bê tông cốt thép bằng tấm dán CacbonNghiên cứu tính truyền nhiệt ổn định qua vách trụ có biên dạng bất kNghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt điều khiển bộ lộc tích cực cho việc giảm sóng hà
Đăng ký
Đăng nhập