Đo thể tích chất lỏng

đo thể tích chất lỏng

đo thể tích chất lỏng
... thể tích chất lỏng xác? thẳng đứng C7: Nhìn hình 3.4, cho biết cách đặt mắt Hình b đặt mắt cho phép đọc thể tích chất lỏng cần đo? ngang với mực chất C8: Nhìn hình 3.5, đọc thể tích chất lỏng đo ... đong, Dụng cụ đo thể tích chất lỏng gồm:…………………………… bình tam giác, ………………… Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng: C6: Nhìn hình 3.3, cho biết cách đặt bình chia độ Hình b đặt bình cho phép đo thể ... đọc thể tích chất lỏng đo bên bình lỏng chia độ theo vậ trÝ mòi tªn Bình a) tích chất lỏng là: 70 cm3 Bình b) tích chất lỏng là: 50 cm3 Bình c) tích chất lỏng là: 40 cm3 C9: Chọn từ thích...
 • 3
 • 1,433
 • 1

Bài 3: Đo thể tích chất lỏng

Bài 3: Đo thể tích chất lỏng
... chia độ, cốc đong, Dụng cụ thể tích chất lỏng gồm: bình tam giác, . Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng: C6: Nhìn hình 3.3, cho biết cách đặt bình chia độ cho phép đo thể tích chất lỏng xác? Hình ... 3.4, cho biết cách đặt mắt cho phép đọc thể tích chất lỏng cần đo? Hình 3.4 Cách b: đặt mắt ngang với mức chất lỏng C8: Nhìn hình 3.5, đọc thể tích chất lỏng đo bên bình chia độ theo vị trí mũi tên ... 1.000.000 cc II Đo thể tích chất lỏng: Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích: C2: Quan sát hình 3.1 cho biết tên dụng cụ đo, GHĐ ĐCNN dụng cụ đó: Ca đong to có GHĐ lít ĐCNN 1/2 lít Ca đong nhỏ có GHĐ...
 • 10
 • 1,454
 • 4

Bài 3. Đo thể tích chất lỏng

Bài 3. Đo thể tích chất lỏng
... đo thể tích chất lỏng xác? thẳng đứng C7: Nhìn hình 3.4 , cho biết cách đặt mắt Hình b đặt mắt ngang cho phép đọc thể tích chất lỏng cần đo? với mức chất lỏng C8: Nhìn hình 3.5 , đọc thể tích chất ... vào chổ trống câu sau: Dụng cụ thể tích chất lỏng gồm Bình chia độ, cốc đong, bình tam giác, Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng: C6: Nhìn hình 3.3 , cho biết cách đặt bình chia ... 3.5 , đọc thể tích chất lỏng đo bên bình chia độ theo vị trí mũi tên 07/07/13 LeCuong Bình a) tích chất lỏng là: 70 cm3 Bình b) tích chất lỏng là: 50 cm3 Bình c) tích chất lỏng là: 40 cm3 C9:...
 • 3
 • 1,163
 • 1

Tiết 3: Đo thể tích chất lỏng

Tiết 3: Đo thể tích chất lỏng
... chai, lọ, ca đong - Bình đừng đầy nớc, bình đựng nớc b, Tiến hành đo: - Ước lợng thể tích nớc chứa bình ghi vào chung cho phần bảng - Đo thể tích bình Vật cần đo thể tích Dụng cụ đo GHĐ ĐCNN ... Ca đong, can, chai, bình chia độ Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng C6: ýB C7: ýB C8: a, 70 cm3 b, 51 cm3 c, 49 cm3 * Rút kết luận: C9: a, thể tích b, GHĐ ĐCNN c, thẳng đứng d, ngang ... Đo thể tích bình Vật cần đo thể tích Dụng cụ đo GHĐ ĐCNN Nớc bình Nớc bình Thể tích ớc lợng (lít) Thể tích đo đợc (cm3) IV Củng cố: (8 phút) - Giáo viên hệ thống hóa lại kiến thức trọng...
 • 3
 • 636
 • 2

bài: Đo thể tích chất lỏng

bài: Đo thể tích chất lỏng
... chai, lọ, ca đong - Bình đừng đầy nớc, bình đựng nớc b, Tiến hành đo: - Ước lợng thể tích nớc chứa bình ghi vào chung cho phần bảng - Đo thể tích bình Vật cần đo thể tích Dụng cụ đo GHĐ ĐCNN ... Ca đong, can, chai, bình chia độ Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng C6: ýB C7: ýB C8: a, 70 cm3 b, 51 cm3 c, 49 cm3 * Rút kết luận: C9: a, thể tích b, GHĐ ĐCNN c, thẳng đứng d, ngang ... Đo thể tích bình Vật cần đo thể tích Dụng cụ đo GHĐ ĐCNN Nớc bình Nớc bình Thể tích ớc lợng (lít) Thể tích đo đợc (cm3) IV Củng cố: (8 phút) - Giáo viên hệ thống hóa lại kiến thức trọng...
 • 3
 • 545
 • 1

ĐO THE TÍCH CHẤT LỎNG (Tiết 3)

ĐO THE TÍCH CHẤT LỎNG (Tiết 3)
... C8.Hóy c th tớch o theo cỏc v trớ mi tờn ch bờn ngoi bỡnh chia Hình 3.5 a Thể tích 70cm3 chất lỏng là: Hình 3.5 b 50cm3 Thể tích chất lỏng là: Hình 3.5 c 40cm3 Thể tích chất lỏng là: Rỳt ... (4) ngang d) Đặt mắt nhìn (5) với độ cao mực chất lỏng bình gn nht e) Đọc ghi kết đo theo vạch chia (6) với mực chất lỏng Thực hành: Đo thể tích nước chứa hai bình a) Chuẩn bị: - Bình chia ... hiểu dụng cụ đo thể tích: C2: Quan sát hình 3.1 cho biết tên dụng cụ đo, GHĐ ĐCNN dụng cụ ? 1/2 lớt Ca đong 1/2 lít: GHĐ 1/2 lit CNN 1lớt Ca đong lít: GHĐ 1lớt ĐCNN lớt Can đong lít: GHĐ...
 • 15
 • 368
 • 0

Đo thể tích chất lỏng

Đo thể tích chất lỏng
... Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng bình chia độ, ca đong, gồm Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng: C6 Ở hình 3.3 cho biết cách đặt bình chia độ cho phép đo thể tích chất lỏng xác? Trả lời: ... vào bảng 3.1 - Kiểm tra ước lượng cách đo thể tích chúng ghi kết đo vào bảng 3.1 Vật cần đo thể tích Dụng cụ đo GHĐ ĐCNN Thể tích ước lượng (lít) Thể tích đo (cm3) Nước bình (1) (3) (5) (7) ... GHĐ: 5l ĐCNN: 1l C3 Ở nhà, ca đong em dùng dụng cụ để đo thể tích chất lỏng? TL: Ở nhà thường dùng chai, lọ có ghi sẵn dung tích, dùng bơm tiêm để đo thể tích chất lỏng C4 Trong phòng thí nghiệm...
 • 14
 • 406
 • 0

Tiet 3 - Do the tich chat long

Tiet 3 - Do the tich chat long
... Đơn vị đo thể tích mét khối (m3), lít (l) lớt = dm3 1ml = 1cm3 (= cc) C1: Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống đây: 1.000.000 m3 = 1.000 dm3 = cm3 1.000 m3 = lít = 1.000.000 ml = 1.000.000 ... tớch cn o Hình 3. 4 b - ặt mắt ngang với mức chất lỏng C8.Hóy c th tớch o theo cỏc v trớ mi tờn ch bờn ngoi bỡnh chia Hình 3. 5 a Thể tích 70cm3 chất lỏng là: Hình 3. 5 b 50cm3 Thể tích chất ... 3. 5 c 40cm3 Thể tích chất lỏng là: Rỳt kt lun: C9: Chọn từ thích hợp khung để điền vào chỗ trống câu sau: Khi đo thể tích chất lỏng bình chia độ cần: - ngang - gn nht - thng ng - th tớch -...
 • 15
 • 471
 • 0

Giáo án Vật lý 6. Bài Đo thể tích chất lỏng

Giáo án Vật lý 6. Bài Đo thể tích chất lỏng
... phép đọc thể tích chất lỏng cần đo? với mức chất lỏng C8: Nhìn hình 3.5, đọc thể tích chất lỏng đo bên bình chia độ theo vị trí mũi tên Bình a) tích chất lỏng là: 70 cm3 Bình b) tích chất lỏng là: ... cốc đong, Dụng cụ thể tích chất lỏng gồm: bình tam giác, Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng: C6: Nhìn hình 3.3, cho biết cách đặt bình chia độ Hình b đặt bình cho phép đo thể tích chất lỏng ... ca đong em dùng dụng cụ để đo thể tích chất lỏng? Chai tích biết trước, bình tích biết trước C4: Nhìn hình 3.2 dụng cụ a) bình chia độ; b) cốc đong; c) bình tam giác dùng để đo thể tích chất...
 • 4
 • 1,171
 • 4

Đo Thể tích chất lỏng

Đo Thể tích chất lỏng
... Khi đo thể tích chất lỏng bình chia độ cần : a) Ước lượng thể tích cần đo b) Chọn bình chia độ có GHĐ ĐCNN thích hợp c) Đặt bình chia độ thẳng đứng d) Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mực chất lỏng ... 0,5l C3 : Có thể dùng chai, lọ, thùng … có ghi sẵn dung tích để đo thể tích C4 : Tên dụng cụ đo GHĐ ĐCNN Bình a Bình b Bình c 100ml 250ml 300ml 2ml 50ml 50ml 2) Tìm hiểu cách đo thể tích Hoạt động ... 250ml 300ml 2ml 50ml 50ml 2) Tìm hiểu cách đo thể tích Hoạt động : Tìm hiểu cách đo thể tích C6 : Chọn b chất lỏng (5p) C7 : Chọn b + HS làm việc cá nhân, đọc câu C6  C8 : C8, thảo luận nhóm...
 • 2
 • 205
 • 0

Vật lý 6 - ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG pdf

Vật lý 6 - ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG pdf
... Làm để đo thể tích chất lỏng II Đo thể tích chất lỏng : -Hoạt động 3: Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích chất lỏng Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích C2: Quan sát hình 3.1 cho biết tên dụng cụ đo ,GHĐ ... : ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG Để trả lời câu hỏi hôm học sang học I/.ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH -Hoạt động 2: Ôn lại đơn vị đo thể tích. Mọi vật dù lớn hay nhỏ chiếm thể tích không gian ?Đơn vị đo thể tích ... để đo thể tích chất lỏng Điền vào chỗ trống câu C C5:Những dụng cụ để đo thể tích chất lỏng gồm :chai , lọ ,ca đong … có ghi sẵn dung tích bình chia độ … -Hoạt động 4: Tìm hiểu cách để đo thể tích...
 • 6
 • 496
 • 0

Giáo án vật lý lớp 6 - ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG pdf

Giáo án vật lý lớp 6 - ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG pdf
... cách đo thể tích chất độ cho phép đo thể tích chất lỏng lỏng : xác?Tại sao? C7:Quan xác hình 3.4 cho biết cách đặt mắt nào đọc thể tích cần đo C 8: Quan xác hình 3.5 đọc thể tích chất lỏng C6 :Bình ... để đo thể tích chất lỏng C1:1m3=1000dm3= 1000000cm3 1m3=1000 l = 1000000 ml -Hoạt động 3: Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích chất lỏng C2: Quan sát hình 3.1 cho biết tên dụng II Đo thể tích chất lỏng ... THỂ TÍCH CHẤT tích. Mọi vật dù lớn hay nhỏ chiếm LỎNG thể tích không gian ?Đơn vị đo thể tích thường dùng I/.ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH Trong thực tế người ta thường dùng nhiều đơn vị khác để đo thể tích...
 • 7
 • 615
 • 0

Giáo án Vật lý lớp 6 : Tên bài dạy : ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG docx

Giáo án Vật lý lớp 6 : Tên bài dạy : ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG docx
... cách đo thể tích tiêm thể tích chất lỏng: chất lỏng C 6: H3. 3: Cho biết cách đặt Khi đo thể tích chất bình chia độ để xác lỏng bình chia C 7: H3. 4: Cách đặt mắt cho C 6: Đặt bình chia độ thẳng cầu : ... cụ tích chất lỏng Học sinh trả đo thể tích: lời câu hỏi: C 2: Ca đong to: GH : 1(l) C 2: Quan sát hình 3.1 và cho biết tên dụng cụ đo, Ca đong nh : GHĐ GHĐ ĐCNN ĐCNN: 0,5 l dụng cụ hình Can nhựa: ... C 4: Thấy đo thể tích chất lỏng C 5: Những dụng cụ đo thể đâu bơm tiêm tích chất lỏng l : chai, lọ, ca đong có ghi sẵn dung HOẠT ĐỘNG 4: (10 phút) tích, bình chia độ, bơm Tìm hiểu cách đo Tìm hiểu...
 • 7
 • 1,842
 • 0

BÀI BA ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG ppsx

BÀI BA ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG ppsx
... cụ dùng đo thể tích chất lỏng chai, lọ, ca đong có ghi sẵng dung tích, loại ca đong (xô, chậu, thùng) biết trước dung tích Hoạt động 4: Tìm hiểu cách đo Tìm hiểu cách đo thể tích: thể tích Yêu ... biết trước dung tích để đong thể tích để đo thể tích chất lỏng chất lỏng nhà? C4 Trong phòng thí nghiệm bình chia độ thường dùng Hình 7: Các loại bình chia độ bình thủy tinh có thang đo (hình 7) ... chứa tích nước? - Làm để biết bình nước? Hoạt động 2: Ôn lại đơn vị đo thể tích I ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH Mỗi vật dù to hay nhỏ, chiếm thể tích không gian Hướng dẫn học sinh ôn lại Đơn vị đo thể tích...
 • 6
 • 244
 • 0

Tiết 3 : ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG ppt

Tiết 3 : ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG ppt
... động 4: Tìm hiểu cách để đo thể tích chất Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng : lỏng: C 6: Quan sát hình 3. 3 cho biết cách đặt bình chia C6 :Bình b đặt thẳng đứng độ cho phép đo thể tích chất lỏng ... Tiết : ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG -Hoạt động 2: Ôn lại đơn vị đo thể tích. Mọi vật I/.ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH dù lớn hay nhỏ chiếm thể tích không _Đơn vị đo thể tích thường dùng mét kh gian ?Đơn vị đo ... 1m3 = …dm3 = ….cm3 1m3 = …lít = ….ml=….cc C 1:1 m3=1000dm3= 1000000cm3 Gọi học sinh lên bảng sửa: 1m3=1000 l = 1000000 ml GV nhận xét cho điểm ? Làm để đo thể tích chất lỏng II Đo thể tích chất...
 • 8
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: GIÁO án MAM NO LOP GHET QUYỂN 4 NGHỀ NGHIỆPchuong 3 -NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIChuong2 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠICHUONG 2 TONG QUAN THI TRUONG CHUNG KHOANBài tập định giá cổ phiếu và trái phiếuCHUONG i TỔNG QUAN VỀ THUẾCHUONG IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGCHUONG V THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPPhân tích chỉ tiêu lợi nhuận công ty Kinh ĐôMỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG THƯỞNG NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN DŨNGĐề thi vào chuyên 20132014De va HDC TS mon hoa 2013 1CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎĐề thi vào chuyên 20132014giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may của việt nam khi hiệp định tpp được kí kếtSecrets of Closing the Sale by Zig ZiglarNghiên cứu các phương pháp tính toán tổn thất điện năng, đánh giá chất lượng điện năng tỉnh thái nguyên, đề xuất các phương án cải tạo và nâng cấp lưới điện trung áp tỉnh Thái NguyênCông nghệ sản xuất bột cacaothực trạng một số giải pháp góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo nhóm ngành kỹ thuật – công nghệ với sự hiểu biết của giảng viênNhu cầu học cao học của sinh viên năm cuối – một nghiên cứu trong sinh viên đại học bách khoa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập