Cảm ứng từ định luật am pe

10. CẢM ỨNG TỪ.ĐỊNH LUẬT AM-PE pdf

10. CẢM ỨNG TỪ.ĐỊNH LUẬT AM-PE pdf
... hỏi thầy - lớp - Nêu câu hỏi cảm ứng từ lực - Nhận xét câu trả lời bạn từ tác dụng lên dòng điện - Nhận xét câu trả lời HS cho điểm Hoạt động 2: Cảm ứng từ - Định luật Am-pe Hoạt động học sinh Sự ... - Đọc SGK Sự trợ giúp giáo viên - Yêu cầu HS đọc phần - Thảo luận định luật - Tìm hiểu định luật Am-pe - Trình bày định luật - Yêu cầu HS trình bày - Nhận xét câu trả lời bạn - Nhận xét kết luận ... niệm cảm ứng - Nhận xét từ - Nêu câu hỏi C1 - Trình bày khái niệm - Yêu cầu HS đọc phần ý - Nhận xét bạn… - Trình bày điểm cần ý - Trả lời câu hỏi C1 - Đọc SGK - Trình bày ý Hoạt động 3: Định luật...
 • 4
 • 77
 • 0

Bài giảng Vật lý 11 NC - CẢM ỨNG TỪ, ĐỊNH LUẬT AMPE doc

Bài giảng Vật lý 11 NC - CẢM ỨNG TỪ, ĐỊNH LUẬT AMPE doc
... giáo viên - Yêu cầu HS đọc phần - Thảo luận định luật - Tìm hiểu định luật Am-pe - Trình bày định luật - Yêu cầu HS trình bày - Nhận xét câu trả lời bạn - Nhận xét kết luận - Đọc SGK - Yêu cầu ... dòng điện - Nhận xét câu trả lời HS cho điểm Hoạt động (… phút) : Bài mới: Bài 28: Cảm ứng từ - Định luật Am-pe Phần 1: Cảm ứng từ Hoạt động học sinh Sự trợ giúp giáo viên - Làm thí nghiệm - Quan ... bạn - Tổ chức thảo luận - Đọc SGK - Hướng dẫn HS tìm hiểu - Thảo luận, đưa khái niệm - Yêu cầu HS trình bày - Tìm hiểu khái niệm cảm ứng từ - Nhận xét - Trình bày khái niệm - Nêu câu hỏi C1 -...
 • 5
 • 893
 • 2

giáo án vật lý 11 - Cảm ứng từ, định luật Ampe ppt

giáo án vật lý 11 - Cảm ứng từ, định luật Ampe ppt
... ⇒ B = Il c) Cảm ứng từ Trong hệ SI, ta coi số B cảm ứng từ từ trường với đơn vò tesla, kí hiệu T F B= Il d) Chú ý : Vectơ cảm ứng từ ≡ cảm ứng từ trường ≡ từ trường II ĐỊNH LUẬT AMPE F B = ⇒ ... tăng theo → lực từ tỉ lệ với cường độ dòng điện c) Cảm ứng từ c) Cảm ứng từ I5 = I6 = I7 = I8 = GV : ĐỖ HIẾU THẢO GIÁO ÁN VẬT LÝ 11  HS : Cảm ứng từ điểm đại lượng đo thương số lực từ tác dụng ... đường cảm ứng từ điểm khảo sát tích cường độ dòng điện với độ dài đoạn dây dẫn II ĐỊNH LUẬT AMPE Một HS lên vẽ đường cảm ứng từ qua A Một HS lên bảng vẽ vectơ cảm ứng từ HS : Đường cảm ứng từ...
 • 3
 • 1,311
 • 7

Bài 49 CẢM ỨNG TỪ - ĐỊNH LUẬT AMPE doc

Bài 49 CẢM ỨNG TỪ - ĐỊNH LUẬT AMPE doc
... số B cảm ứng HS : Đường cảm ứng từ từ từ trường với đơn vị tesla, kí hiệu T đường mà tiếp tuyến với điểm trùng với B phương vectơ cảm ứng F Il từ , chiều trùng với chiều vectơ cảm ứng từ d) ... dài đoạn vectơ cảm ứng từ dây dẫn GV : Từ em cho biết đường cảm ứng từ II ĐỊNH LUẬT AMPE b) Nhận xét : đường ? “ Độ lớn lực từ F tác dụng lên đọan dòng điện Một HS lên vẽ đường cảm AB vừa tỉ lệ ... ý : Vectơ cảm ứng từ cảm ứng từ trường  từ trường III NGUYÊN LÍ CHỒNG điểm CHẤT TỪ TRƯỜNG  GV hướng em xác định B tổng hợp phương pháp  tổng hợp vectơ B thành phần II ĐỊNH LUẬT AMPE nguyên...
 • 9
 • 304
 • 2

Cẳm ứng từ trường-định luật Ampe pdf

Cẳm ứng từ trường-định luật Ampe pdf
... cảm ứng từ điểm M nằm khoảng cách hai dây dẫn bCảm ứng từ N cách hai dây dẫn đoạn 10cm Câu : Hai vòng dây bán kính R= cm có tâm trùng đặt vuông góc với Cường độ dòng điện hai vòng dây A Cảm ứng ... vòng dây A Cảm ứng từ tâm O có giá trị :? (Đa : 4.10-5T) Câu : Một vòng dây tròn có bán kỉnh R= cm có dòng điện I qua, có trục hợp với véc tơ cảm ứng từ B0 góc 90 Căm ứng từ B tâm O vòng dây ... vào không gian có từ trường có cảm ứng từ B = 10-4 (T) với vận tốc ban đầu v0 = 3,2.106 (m/s) vuông góc với B , khối lượng electron 9,1.10-31(kg) Bán kính quỹ đạo electron từ trường là: A 16,0...
 • 3
 • 304
 • 0

giáo án vật lý 11 - Quy tắc Len xơ, định luật Pha ra đây về cảm ứng từ docx

giáo án vật lý 11 - Quy tắc Len xơ, định luật Pha ra đây về cảm ứng từ docx
... ) • GIÁO ÁN VẬT LÝ 11  gồm có hai mục Mục thứ nêu lên quy tắc Len_ xơ Mục thứ hai nói suất điện động cảm ứng Chiều dòng điện cảm ứng Mục đích cuối mục phát biểu quy tắt Len- xơ Để đến quy tắc ... hợp thứ từ trường dòng điện cảm ứng ngăn cản nam châm lại gần ống dây, hợp thứ hai từ trường dòng điện cảm  VẬT LÝ PB 11: 59 -3 /4 TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN VẬT LÝ 11  ứng lại ...  VẬT LÝ PB 11: 59 -2 /4 TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI  Nếu áp dụng qui tắc LEN- XƠ biểu thức viết dạng : ξ =− ∆φ ∆t Công thức biểu thò đònh luật Fa Dấu ( - ) biểu thò qui tắc LEN- XƠ GV :...
 • 4
 • 599
 • 6

QUI TẮC LEN – XƠ ĐỊNH LUẬT FA-RA-ĐÂY VỀ CẢM ỨNG TỪ docx

QUI TẮC LEN – XƠ ĐỊNH LUẬT FA-RA-ĐÂY VỀ CẢM ỨNG TỪ docx
... ⇒ Từ trường dòng điên cảm ứng ngăn cản nam châm lại gần Khi nam châm tiến xa ống dây ⇒ Từ trường a) dòng điên cảm ứng ngăn cản nam châm xa Quy tắc Len Dòng điện cảm ứng có chiều cho từ ... lên quy tắc Len_ Mục thứ hai nói có tác dụng chống lại nguyên nhân suất điện động cảm ứng sinh Chiều dòng điện cảm ứng Định luật Fa cảm ứng điện từ Mục đích cuối mục phát Thực nghiệm chứng tỏ ... thị định luật Fa Nam Dấu ( - ) biểu thị qui tắc LEN- XƠ Bước tiếp theo, GV cần cho học sinh nhận trường hợp thứ từ trường dòng điện cảm ứng ngăn cản nam châm lại gần ống dây, hợp thứ hai từ trường...
 • 8
 • 694
 • 2

Bài tập vật lý 11 Chủ đề: xác định cảm ứng từ tổng hợp tại một điểm gây bởi hai dòng điện song song doc

Bài tập vật lý 11 Chủ đề: xác định cảm ứng từ tổng hợp tại một điểm gây bởi hai dòng điện song song doc
... vòng dây mét chiều dài II> LUYỆN TẬP * Dạng tập xác định cảm ứng từ tổng hợp điểm gây hai dòng điện song song Bài 1: Hai dây dẫn thẳng dài song song mang dòng điện có cường độ I1=20A I2=10A chạy ... chiều Xác định vector cảm ứng từ tổng hợp M cho vuông cân M thuộc mp hình vẽ Bài 6: Cho hai dây dẫn song song vuông góc với mặt phẳng A B AB=10cm, có I1=5A, I2=3A Xác định vectơ cảm ứng từ tổng hợp ... từ tổng hợp trung điểm M AB b) Xác định vectở cảm ứng từ tổng hợp N cách A: 30cm cách B: 40cm Bài 10: Cho hai dây dẫn thẳng dài d1, d2 song song đặt cách 10cm không khí, hai dây có hai dòng điện...
 • 8
 • 8,473
 • 75

skkn rèn luyện duy học sinh qua các bài tập ứng dụng định luật bảo toàn

skkn rèn luyện tư duy học sinh qua các bài tập ứng dụng định luật bảo toàn
... Nhiệm vụ Giúp học sinh phát triển t thông qua hệ thống tập áp dụng định luật bảo toàn Yêu cầu Giúp học sinh nhận dạng toán Giúp học sinh nắm đ ợc cách giải tập hóa học liên quan cách thành thạo ... Tên đề t i: Rèn luyện t học sinh qua tập áp dụng định luật bảo toàn - Lý chọn đề t i : Bài tập ph ơng pháp quan trọng để nâng cao chất l ợng dạy học môn, mặt khác giải tâp ph ơng pháp học tâp tích ... Hai định luật quan trọng hoá học, quán xuyến tất loại phản ứng hoá học, dựa vào chất phản ứng, ta suy đ ợc nhiều qui luật bảo toàn đặc tr ng cho loại phản ứng; Định luật bảo toàn tất loại phản ứng...
 • 18
 • 297
 • 1

Cấu tạo nguyên tử - Định luật tuần hoàn

Cấu tạo nguyên tử - Định luật tuần hoàn
... electron nguyên tử hoàn toàn xác định số lượng tử n,l,ml,ms 2.3.5 Nguyên tử nhiều electron - Cấu hình electron nguyên tử Sự phân bố electron nguyên tử nhiều electron tuân theo nguyên lý sau: * Nguyên ... (Z=24) Cấu hình dự đoán: 1s22s22p63s23p63d44s2 Cấu hình thực tế: 1s22s22p63s23p63d54s1 +Cu (Z=29): 1s22s22p63s23p63d104s1 2.4 Định luật tuần hoàn hệ thống tuần hoàn 2.4.1 Định luật tuần hoàn Định luật ... nguyên tử thuộc phân lớp ⇒ Sự biến đổi tuần hoàn tính chất nguyên tố lặp lại tuần hoàn cấu hình electron giống nguyên tử nguyên tố 2.4.2.3 Điện tích hạt nhân nguyên tử vị trí nguyên tố hệ thống tuần...
 • 15
 • 1,508
 • 3

ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
... giải toán động lượng I/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Động lượng khái niệm Vật lý trừu tượng học sinh Trong toán Vật lý, động lượng đại lượng trung gian để xác định vận tốc khối lượng vật Động lượng có ý ... v0 = 2aS • Chuyển động ném xiên Kiến thức Động lượng Động lượng vật: P = m.v • Động lượng hệ vật: P = P1 + P2 + + Pn Kiến thức ĐLBT Động lượng • Nội dung: SGK • Biểu thức áp dụng cho hệ vật: ... Xét chuyển động vật bị ném xiên, xác định độ cao cực đại + Xác định phương bảo toàn động lượng biểu diễn vectơ động lượng mảnh đạn trước sau nổ D – KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Với thời lượng tiết...
 • 14
 • 1,825
 • 5

cảm ứng từ 11

cảm ứng từ 11
... NIỆM TỪ THÔNG HIỆN TƯNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ I Từ thông: II Hiện tượng Cảm ứng điện từ: III.Chiều dòng điện cảm ứng Đònh luật Lentz: BÀI 56-57: KHÁI NIỆM TỪ THÔNG HIỆN TƯNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ I/ Từ Thông: ... tượng mô tả hai thí nghiệm tương cảm ứng điện từ vàdòng điện sinh mạch dòng điện cảm ứng - Phần cảm : Tạo từ trường - Phần ưng : Nơi sinh dòng điện  Khi có biến thiên từ thông qua diện tích giới ... điện cảm ứng  Chiều dòng điện mạch phụ thuộc vào biến thiên từ thông Độ lớn dòng điện cảm ứng phụ thuộc vào tốc độ biến thiên từ thông III/Đònh luật Lentz: 1/ Phát biểu: Dòng điện cảm ứng có...
 • 11
 • 395
 • 0

Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng
... Vùng sáng nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới Bài 3: ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng I Bóng tối - Bóng nửa tối * Thí nghiệm 1: - Nhận xét: Trên chắn đặt phía sau vật cản có nguồn sáng ... sáng truyền tới Bài 3: ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng I Bóng tối - Bóng nửa tối * Thí nghiệm 1: - Nhận xét: Trên chắn đặt phía sau vật cản có vùng không nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền ... vùng phần nguồn sáng nhận ánh sáng từ tới gọi bóng nửa tối Bài 3: ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng I Bóng tối - Bóng nửa tối II Nhật thực - Nguyệt thực C3: Giải thích ứng nơi có nhật...
 • 17
 • 4,529
 • 11

LỰC TỪ .CẢM ỨNG TỪ

LỰC TỪ .CẢM ỨNG TỪ
... F∼I  I II CẢM ỨNG TỪ Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện Từ   ⇒ F ∼ I.l ⇒ F = B.I.l ⇒B= Hệ số tỉ lệ B gọi cảm ứng từ F I.l II CẢM ỨNG TỪ Cảm ứng từ Cảm ứng từ điểm đại lượng ... CẢM ỨNG TỪ Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện F I l ⇒ F∼l  II CẢM ỨNG TỪ Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện B F I F B I II CẢM ỨNG TỪ Độ lớn lực từ tác ... ỨNG TỪ Vectơ cảm ứng từ F I B Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng chứa đoạn dây vectơ cảm ứng từ (tại điểm đặt đoạn II CẢM ỨNG TỪ Vectơ cảm ứng từ...
 • 22
 • 473
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài 28 cảm ứng từ định luật ampetừ trường vectơ cảm ứng từ định luật biot savar laplacebài 3 cảm ứng từ định luật ampexác định được chiều của dòng điện cảm ứng theo định luật len xơ và theo quy tắc bàn tay phảiquan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật len xơ quy tắc bàn tay phảiứng dụng định luật cảm ứng điện từhiện tượng cảm ứng điện từ định luật lenzđịnh nghĩa véc tơ cảm ứng từđịnh nghĩa vectơ cảm ứng từquy tắc bàn tay phải xác định cảm ứng từcách xác định đường cảm ứng từxác định cảm ứng từ tại 1 điểmđịnh nghĩa cảm ứng từ tại 1 điểmcách xác định vectơ cảm ứng từxác định chiều vectơ cảm ứng từBai tap ve cau bi dong lop 8DE CUONG GIỮA KII ANH 8Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chuyển hành khách của doanh nghiệp tư nhân VL Vương Phú (LV thạc sĩ))KHẢO sát KHẢ NĂNG hấp PHỤ CHỌN lọc CO2 và CH4 của vật LIỆU MOF 199kế hoạch bán hàng công nghệ 109Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến dự thỏa mãn công việc của công chức, viên chức tại sở công thương tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))hướng dẫn tiến độ dự ánPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ của người dân thành phố Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Tổng hợp bài tập Kế Toán Ngân hàngNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Techcombank Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Nghiên cứu giải pháp chống xói lở bờ sông và đê bao khu vực Đồng Tháp bằng vật liệu rơm cuộn (LV thạc sĩ))Xây dựng mô hình nhân tố chính đánh giá tình trạng năng suất lao động thấp trong các dự án xây dựng (LV thạc sĩ))Chương 5 Toán 10 Phương sai và độ lệch chuẩn PowerPointPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của người dân vào Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp (LV thạc sĩ))Word of mouth and interpersonal communicationNghiên cứu mô hình nhân vật ảo biểu cảm trên khuôn mặt ba chiều nói tiếng việNghiên cứu môi trường xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPTNghiên cứu phát hiện mẫu chất liệu trong ảnhNGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NÉN DỮ LIỆU ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ LƯU TRỮ CHUỖI DNANghiên cứu phương pháp quản lý chuyển vùng trong mạng 4G
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập