TIẾP TUYẾN QUA các đề THI đại học

TIẾP TUYẾN QUA các đề THI đại học

TIẾP TUYẾN QUA các đề THI đại học
... phơng trình tiếp tuyến với đồ thị (C), biết tiếp tuyến qua gốc toạ độ d Viết phơng trình tiếp tuyến điểm uốn (C) e Viết phơng trình tiếp tuyến (C) qua điểm A(1; 4) f Viết phơng trình tiếp tuyến (C) ... cho tiếp tuyến (C) M qua gốc toạ độ (ĐH Công Đo n 01-02) _ NGUOIDIEN-ONTHI Tiếp tuyến đồ thị hàm số 10 Cho h m số y = x3 3x + Có tiếp tuyến đồ thị qua ... minh số tiếp tuyến đồ thị h m số tiếp tuyến điểm uốn có hệ số góc nhỏ (Với trờng hợp a < tiếp tuyến điểm uốn có hệ số góc lớn nhất) 25 Cho h m số y = x x + , có đồ thị (C) Trong tất tiếp tuyến...
 • 9
 • 97
 • 1

Tuyển tập các đề thi đại học, cao đẳng môn Toán qua các năm ppsx

Tuyển tập các đề thi đại học, cao đẳng môn Toán qua các năm ppsx
... Tuy n t p thi th i h c, cao ng t p chí Toán h c Tu i tr qua năm B GIÁO D C VÀ ÀO T O T P CHÍ TOÁN H C VÀ TU I TR NĂM 2003 THI TH I H C, CAO NG S Môn thi: TOÁN Th i gian làm bài: ... Nguy n ình Huy Tuy n t p thi th i h c, cao ng t p chí Toán h c Tu i tr qua năm B GIÁO D C VÀ ÀO T O T P CHÍ TOÁN H C VÀ TU I TR NĂM 2003 THI TH I H C, CAO NG S Môn thi: TOÁN Th i gian làm bài: ... Nguy n ình Huy Tuy n t p thi th i h c, cao ng t p chí Toán h c Tu i tr qua năm B GIÁO D C VÀ ÀO T O T P CHÍ TOÁN H C VÀ TU I TR NĂM 2004 THI TH I H C, CAO NG S Môn thi: TOÁN Th i gian làm bài:...
 • 66
 • 231
 • 0

Tuyển tập các đề thi đại học (file Word)

Tuyển tập các đề thi đại học (file Word)
... 031.677101 116 Đại học khoa học tự nhiên Đề thi tuyển sinh vào đại học từ năm học 1997 đến năm học 2005- 2006 môn toán Câu V (1,0 điểm) Một lớp học có 30 học sinh, có cán lớp Hỏi có cách chọn em ... Thọ Điện thoại: 0914379466; 031.677101 95 Đại học khoa học tự nhiên Đề thi tuyển sinh vào đại học từ năm học 1997 đến năm học 2005- 2006 môn toán đại học, cao đẳng Khối A năm 2003 mx + x + m Câu ... Thọ Điện thoại: 0914379466; 031.677101 102 Đại học khoa học tự nhiên Đề thi tuyển sinh vào đại học từ năm học 1997 đến năm học 2005- 2006 môn toán đại học, cao đẳng Khối d năm 2004 Câu I (2 điểm)...
 • 35
 • 2,011
 • 18

TUYEN CHON CAC DE THI DAI HOC

TUYEN CHON CAC DE THI DAI HOC
... thức: F= 5cotg2A + 16 cotg2B +27 cotg 2C Đề luyện thi số 7(44) ******** (Thời gian làm :180 phút ) Bài 1(2,5đ) x + mx − (Cm) x−m 1, Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số ứng với m= 2, Với giá trị ... để dường thẳng (d) cắt (C) ba điểm phân biệt Bài (3điểm ) 1) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Descartes vuông góc Oxy ,cho tam giác ABC có A(1;0) , hai đường thẳng tương ứng chứa đường cao kẻ ... Q = sin2A + sin2B - sin2C đạt giá trị nhỏ ******************************************* Đề luyện thi số (26) .******** (Thời gian làm bài: 180phút ) Bài (2điểm) x + 3x + (C) x +1 b) Chứng minh...
 • 14
 • 233
 • 3

Tuyển tập các đề thi đại học (Hay)

Tuyển tập các đề thi đại học (Hay)
... TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: TIẾNG ANH, Khối D Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 936 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ ... comprehend B religion C understand D engineer Câu 80: A suppose B attract C forecast D prefer Mã đề thi 417 ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Chọn phương án (A B, C, D) ứng ... another Câu 79: A speaking B letters C telegram D speech Câu 80: A onto B in C into D to Mã đề thi 653 ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Chọn phương án (A B, C, D) để...
 • 35
 • 572
 • 5

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC - II

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC - II
... 26. ­   ­   =   ­ 39. ­   /   ­   ­ ĐỀ THI ĐẠI HỌC Mơn: Vật lí khối A- Năm học 200 8-2 009 ( Thời gian làm 90 phút khơng kể giao đề) I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THI SINH (40 câu) Câu 1: Âm thoa điện ... Câu 6/ Cho loại xạ điện từ sau: I Tia X; II Tia tử ngoại; III Tia hồng ngoại; Có thể dùng phương pháp ion hố để phát xạ: A I II B I IV C III IV D II III IV Ánh sáng nhìn thấy màu đỏ Câu 7/ Điều ... 14,36.1 0-7 F B 79,79.1 0-1 0F ≤ C ≤ 60,3.1 0-1 0F C 0,457.1 0-9 F ≤ C ≤ 79,79.1 0-9 F D 0,12.1 0-8 F ≤ C ≤ 0,457.1 0-9 F Câu 2: Một vật rắn quay quanh trục cố định xun qua vật Góc quay φ vật rắn biến thi n...
 • 102
 • 335
 • 5

TUYEN TAP CAC DE THI DAI HOC - II

TUYEN TAP CAC DE THI DAI HOC - II
... Câu 6/ Cho loại xạ điện từ sau: I Tia X; II Tia tử ngoại; III Tia hồng ngoại; Có thể dùng phương pháp ion hố để phát xạ: A I II B I IV C III IV D II III IV Ánh sáng nhìn thấy màu đỏ Câu 7/ Điều ... 14,36.1 0-7 F B 79,79.1 0-1 0F ≤ C ≤ 60,3.1 0-1 0F C 0,457.1 0-9 F ≤ C ≤ 79,79.1 0-9 F D 0,12.1 0-8 F ≤ C ≤ 0,457.1 0-9 F Câu 2: Một vật rắn quay quanh trục cố định xun qua vật Góc quay φ vật rắn biến thi n ... với số ngun tử ban đầu Hằng số phóng xạ Radon A λ = 2,315.1 0-6 (s-1) B λ = 2,315.1 0-5 (s-1) C λ = 1,975.1 0-5 (s-1) D λ = 1,975.1 0-6 (s-1) Câu 11 Trong đoạn mạch RLC nối tiếp xảy cộng hưởng Thay đổi...
 • 102
 • 294
 • 5

Tuyen tap cac de thi dai hoc tu 2002

Tuyen tap cac de thi dai hoc tu 2002
... view 78 students/ remember/ deadline for entries/ final test A All the students surely remember the deadline for entries for the final test B All the students must remember well the deadline ... our office needs A moderner B modernizing C modernized D modernization 21 The felt when the failed the exams the second time A discouraged B annoyed C undecided D determined 22 I have bought ... entries for the final test C All the students should remember clearly the deadline for entries for the final test D All of the students can certainly remember the deadline for entries for the final...
 • 11
 • 288
 • 2

tuyển tập các đề thi đại học (kèm đáp án)

tuyển tập các đề thi đại học (kèm đáp án)
... isopren có thành phần giống cao su thi n nhiên D Nhựa phenolfomandehit đợc điều chế cách đun nóng phenol với fomandehit , xúc tác bazơ PVC đợc điều chế từ khí thi n nhiên theo sơ đồ: 15% 95% 90% ... đợc sản xuất công nghiệp cách: A Phơng pháp thuỷ luyện B Phơng pháp nhiệt luyện C Phơng pháp nhiệt phân D Điện phân hợp chất nóng chảy Có thể loại trừ độ cứng vĩnh cửu cách: A Đun sôi nớc B Thổi ... Lu Nguyn Vn Thnh 17 Axetilen đợc điều chế cách sau đây: A Cho Al4C3 tác dụng với H2O B Cho CaC2 tác dụng với H2O C Đun muối CH3 COONa với vôi xút D Cả cách 18 Hợp chất sau cho sản phẩm cộng với...
 • 36
 • 475
 • 5

Tài liệu Tuyển tập các đề thi đại học môn toán ( cũ mà hay) docx

Tài liệu Tuyển tập các đề thi đại học môn toán ( cũ mà hay) docx
... phng (P) : x +2y - z =0 v hai ng thng ỡx + y + z = x + y -1 z (d ) : , (a) : = = Vit phng trỡnh ng thng 2 -1 ợ2 x + y - z + = (D), bit rng (D) vuụng gúc vi (P) v (D) ct c hai ng thng (d) vi (a) ... t ợ Cõu VII.a (1 im) Tỡm h s ca x khai trin thnh a thc : f ( x ) = - x - 3x ( ) ( ) ( ) Theo chng trỡnh Nõng cao: Cõu VI.b (2 im) Cho tam giỏc ABC vi A (1 ;5 ) , B ( -4; -5 ) , C ( 4; -1) Tỡm ... y = x4 2(2 m2 1)x2 + m (1 ) Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s (1 ) m = Tỡm m th ca hm s (1 ) tip xỳc vi trc hũanh Cõu II (2 im) Gii phng trỡnh: x2 -16 x + 64 - (8 - x )( x + 27) + ( x + 27)2...
 • 32
 • 483
 • 5

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ( có đáp án )

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ( có đáp án )
... 1/ = + ln ( đvdt) 3 (2 m 1)x m f (x) = Yêu cầu toán tơng đơng với tìm x m để hệ phơng trình sau nghiệm: f ( x ) = x (H) / / f (x) = (x ) (x m )2 =0 x Ta (H) / (x m ) = x ... x = (1 + cos x ) (1 sin x ) sin x = (1 + cos x ) cos x 2 cos x (1 sin x ) (1 cos x )( 1 + cos x) = (1 + cos x ) (1 sin x )( 1 + sin x) (1 sin x ) (1 + cos x)(sin x + cos x) = 0,5đ ... V = dt( BCD) =2 34 dt (BCD) ta tính đợc AH = 34 cm 17 Cách 1: Mặt phẳng (P) vectơ pháp tuyến n (2 ;1;0 ) Đờng thẳng d m vec tơ phơng ( ) u (1 m )( 2 m + 1) ;(2 m + 1) ; m(1 m ) Suy...
 • 148
 • 4,560
 • 473

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC TOÁN 2002-2010 pdf

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC TOÁN 2002-2010 pdf
... chú: Cán coi thi không giải thích thêm mathvn.com Họ tên thí sinh: Số báo danh: Bộ giáo dục đào tạo -Đề thức đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 Môn thi : Toán , Khối A ... giáo dục đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 đáp án thang điểm đề thi thức Môn thi : toán Khối A Nội dung điểm 2điểm điểm Câu 1) x2 + x 1 = x x x + Tập xác định: R \{ } ... -Cán coi thi không giải thích thêm mathvn.com Họ tên thí sinh Số báo danh . Bộ giáo dục đào tạo -Đề thức Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 Môn: Toán, Khối...
 • 148
 • 231
 • 6

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TỪ NĂM 2007 ĐẾN 2011 potx

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TỪ NĂM 2007 ĐẾN 2011 potx
... hc ụn thi H, C t 2007 n 2011 A mui n B cỏt C vụi sng D lu hunh. thi TSHC B 2008 Cõu 453: Dn mu khớ thi ca mt nh mỏy qua dung dch Pb(NO3)2 d thỡ thy xut hin kt ta mu en Hin tng ú chng t khớ thi ... 44/59 Cỏc dng bi Húa hc ụn thi H, C t 2007 n 2011 D CH3CH2COOCH=CH2 cú th trung hp to polime. thi TSHC A 2007 S ng phõn este ng vi cụng thc phõn t C4H8O2 l A B C D 4. thi TSHC A 2008 Cõu 657: S ... KCl Dung dch KOH trờn cú nng l Trang 10/59 Cỏc dng bi Húa hc ụn thi H, C t 2007 n 2011 A 0,24M B 0,2M C 0,4M D 0,48M thi TSHC B 2007 Cho dung dch cha 6,03 gam hn hp gm hai mui NaX v NaY (X, Y...
 • 60
 • 492
 • 8

Tuyển tập các đề thi đại học 2002 - 2010 môn toán

Tuyển tập các đề thi đại học 2002 - 2010 môn toán
... Olympic khỏc thi Chuyờn ỏp ỏn Toỏn Luyn thi i hc Thi lp 10 i hc Cao hc Bi dng HSG giáo dục đào tạo Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao ĐẳnG năm 2002 -Môn thi : toán Đề thức (Thời gian ... -Ghi chú: Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: Bộ giáo dục đào tạo - ề thức đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 Môn thi : Toán , Khối ... -Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh Số báo danh . Bộ giáo dục đào tạo - ề thức Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 Môn: Toán, Khối...
 • 29
 • 251
 • 0

Tuyển tập các đề thi đại học theo chủ đề

Tuyển tập các đề thi đại học theo chủ đề
... xung kích trường phổ thông có 12 học sinh, gồm học sinh lớp A, học sinh lớp B học sinh lớp C Cần chọn học sinh làm nhiệm vụ, cho học sinh thuộc không lớp Hỏi có cách chọn vậy? 4.2 Công thức tổ ... gồm câu hỏi khó, 10 câu hỏi trung bình, 15 câu hỏi dễ Từ 30 câu hỏi lập đề kiểm tra, đề gồm câu hỏi khác nhau, cho đề thi t phải đủ loại câu hỏi (khó, trung bình, dễ) số câu hỏi dễ không 2? Bài ... k+1 Cn+1 = k Cn Bài 4.6 (B-06) Cho tập hợp A gồm n phần tử (n ≥ 4) Biết rằng, số tập gồm phần tử A 20 lần số tập gồm phần tử A Tìm k ∈ {1, 2, · · · , n} cho tập gồm k phần tử A lớn A4 + 3A3 n+1...
 • 39
 • 241
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử môn hóa 2017 chất lượngsử dụng hệ tọa đọ Oxyz giải các bài toán hình không gian hayNgười chơi facebook khôn ngoan biết rằng Xuân NguyễnFULL 11 đề môn hóa TÙNG TNVThuật toán điều khiển tắc nghẽn WLDAThực trạng sử dụng nguồn mở tại trường Đại học Cần ThơTìm hiểu một số đặc trưng của nhiên liệu hạt nhân và xác định độ giàu bằng phương pháp gammaTìm hiểu về các yếu tố gây ra sự lo lắng của học sinh lớp 10 trong các giờ học đọc hiểu tiếng Anh ở trường THPT Tam ĐảoTối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tửTriết lý nhân sinh của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và giá trị lịch sử của nóTư tưởng chính trị - xã hội của Plato và ảnh hưởng của nó đến AristotleỨng phó với ngập lụt của người dân Hà Nội ( Nghiên cứu trường hợp xã Tân Triều huyện Thanh Trì và phường Tân Mai quận Hoàng Mai, Hà Nội)Vai trò kết nối các nguồn lực nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã Đội BÌnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn từ năm 2010 đến nayXác định nhôm từ dung dịch thẩm phân máu đậm đặc trong điều trị suy thận bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửaXây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm tại phòng tài nguyên và môi trường huyện Tân Yên tỉnh Bắc GiangXây dựng chương trình truyền thông về Biến đổi khí hậu tới các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào CaiXóa đói giảm nghèo ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia LaiTRÁCH NGHIỆM LÝ THUYẾT HÓA16 đề thi kinh tế vi mô dành cho sinh viên chuyên ngành10 de thi tieng anh 2016 NO KEY
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập