59 câu TRẮC NGHIỆM SÓNG cơ, SÓNG âm

118 Câu trắc nghiệm sóng cơ học - âm học

118 Câu trắc nghiệm sóng cơ học - âm học
... u0cos(kx - t) u0sin(kx - t) Câu 10: Khi biên A Gi m 1/4 c M nh – THPT&BC C m Khê B a = 2u0cos(kx - t) C a = E a = - 2u0[cos(kx - t) + sin(kx - t)] u0sin(kx - t) c a sóng t ng g p ôi, n ng l ng sóng ... 1,12 l E 2,24 l Câu 33: Câu 34: 118 t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c - Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê Câu 35: Câu 36: Câu 37: Câu 38: 118 t p tr c nghi ... E,28C,29E,30D,31C,32A,33A,34A,35A,36C,37C,38C,39D,40E,41B,42E,43B,44B,45D,46A,47D,48B,49B,50A PH N III DAO NG N T -DÒNG N XOAY CHI U Câu 1: 118 t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c - Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê Câu 2: Câu 3: Câu 4: t khung dây ch nh...
 • 15
 • 92
 • 0

115 câu trắc nghiệm sóng cơ học

115 câu trắc nghiệm sóng cơ học
... =130cm, vận tốc truyền sóng dây 40m/s Trên dây có nút sóng bụng sóng : A có nút sóng bụng sóng B có nút sóng bụng sóng C có nút sóng bụng sóng D có nút sóng bụng sóng Câu 110: Một sợi dây đầu ... vận tốc truyền sóng dây 50cm/s Trên dây có bó sóng bụng sóng : A có 18 bó sóng 19 bụng sóng B có 19 bó sóng 19 bụng sóng C có 19 bó sóng 18 bụng sóng D có 18 bó sóng 18 bụng sóng Câu 111: Một sợi ... 98: Sóng dừnglà trường hợp đặc biệt giao thoa sóng A Sóng dừng xuất chồng chất sóng có phương truyền sóng B Sóng dừng xuất gặp sóng phản xạ C Sóng dừng giao thoa hai sóng kết hợp phương truyền sóng...
 • 12
 • 251
 • 23

100 CAU TRAC NGHIEM SONG CO(NANGCAO)

100 CAU TRAC NGHIEM SONG CO(NANGCAO)
... +20x) cm Tc truyn súng l A 331m/s B 100m/s C 314m/s D 334m/s 65: Mt ngun súng c dao ng iu ho tn s 100Hz, khong cỏch gia gn li liờn tip l 9cm Tc truyn súng l A 100cm/s B 1,5cm/s C 1,50m/s D 150m/s ... mt nc to dao ng vi f = 100( Hz) gõy súng cú biờn A = 0,4(cm) Bit khong cỏch gia súng gn li liờn tip l (cm) Vn tc truyn súng tr ờn mt nc l : A 25(cm / s) B 50(cm / s) C 100( cm / s) D 150 (cm ... f = 1000 Hz, cng õm chun l I0 = 10-12W/m2 Tớnh cng õm ti im A (IA)? A 5.10-12W/m2 B 1038W/m2 C 10-7W/m2 D 10-17W/m2 89: Ti mt im cỏch ngun õm 1m, mc cng õm l L = 50dB Bit õm cú tn s f = 1000 Hz,...
 • 6
 • 234
 • 8

205 câu trắc nghiệm sóng

205 câu trắc nghiệm sóng cơ
... 98: Sóng dừnglà trường hợp đặc biệt giao thoa sóng A Sóng dừng xuất chồng chất sóng có phương truyền sóng B Sóng dừng xuất gặp sóng phản xạ C Sóng dừng giao thoa hai sóng kết hợp phương truyền sóng ... đường truyền sóng D Luôn không đổi môi trường truyền sóng đường thẳng Câu 15: Để phân loại sóng sóng dọc người ta dựa vào: A.Vận tốc truyền sóng bước sóng B Phương truyền sóng tần số sóng C.Phương ... sóng : A Có, có10 bụng sóng B Có, có 11 bụng sóng C Có, có 12 bụng sóng D Có, có 25 bụng sóng Giáo viên: LÊ THANH SƠN, ĐT:054.245897, DĐ :0905.930406 Trang Bài tập trắc nghiệm phần sóng học Câu...
 • 10
 • 219
 • 15

các câu trắc nghiệm sóng cơ chon lọc

các câu trắc nghiệm sóng cơ chon lọc
... sóng tới điểm phản xạ phản xạ vật cản cố định Câu 22: Chọn câu đúng: Trong hệ sóng dừng sợi dây, khoảng cách hai nút liên tiếp A bước sóng B nửa bước sóng C phần tư bước sóng D hai lần bước sóng ... độ Q là: A 1cm B - 1cm C D cm Câu3 2 Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng với bước sóng 1,5 cm A B hai điểm sợi dây cách 14 cm trung điểm AB nút sóng Số nút sóng bụng sóng quan sát đoạn dây AB A ... sắc Câu 38.Trên mặt nước có sóng lan truyền từ nguồn sóng điểm.Hai điểm cách d=2n λ (n ngun dương, bước sóng λ ) có pha dao động A.ngược pha B.cùng pha C vng pha D chưa kết luận Câu 39: Một sóng...
 • 3
 • 105
 • 0

35 câu trắc nghiệm sóng cơ học

35 câu trắc nghiệm sóng cơ học
... án A Câu 35 Kết luận no sau l sai nói phản xạ sóng? A) Sóng phản xạ luôn có vận tốc truyền với sóng tới nhng ngợc hớng B) Sóng phản xạ có tần số với sóng tới C) Sóng phản xạ luôn có pha với sóng ... sóng v hai bụng sóng bớc sóng C) Khoảng cách hai nút sóng v hai bụng sóng bớc D) Có thể quan sát đợc tợng sóng dừng sợi dây dẻo, có tính đn hồi Đáp án B Câu 26 Hai điểm M1, M2 phơng truyền sóng, ... lợng sóng giảm tỉ lệ với bình phơng quãng đờng truyền sóng D) Cả a,b v c Đáp án -D Câu 16 Điều no sau l sai nói sóng âm? A) Sóng âm l sóng dọc truyền môi trờng vật chất nh rắn, lỏng, khí B) Sóng...
 • 9
 • 150
 • 0

368 câu trắc nghiệm sóng cơ học

368 câu trắc nghiệm sóng cơ học
... sóng học sau A Sóng học có chu kì  s B Sóng học có chu kì ms C Sóng học có tần số 30 kHz D Sóng học có tần số 10 Hz Câu 341: Tại hai điểm A B mặt nước có nguồn sóng, biên độ 4cm 2cm, bước sóng ... 4cm/s D 4m/s Câu 115:Trong tượng sóng dừng dây đàn hồi, khoảng cách điểm nút sóng điểm bụng sóng liền kề A bước sóng B phần tư bước sóng B C nửa bước sóng D hai bước sóng Câu 116:Để có sóng dừng ... pha Câu 89: Sóng dừng là: A .Sóng khơng lan truyền bị vật cản B Sóng tạo thành hai điểm cố định mơi trường C Sóng tạo thành giao thoa sóng tới sóng phản xạ D Sóng dây mà hai đầu dây giữ cố định Câu...
 • 26
 • 208
 • 0

60 câu trắc nghiệm sóng ánh sáng có đáp án

60 câu trắc nghiệm sóng ánh sáng có đáp án
... 0,50µm C 0 ,60 m D 0,55µm VII.16 Hai khe thí nghiệm Young chiếu sáng ánh sáng trắng (bước sóng ánh sáng tím la 0,40µm, ánh sáng đỏ 0,75µm) Hỏi vị trí vân sáng bậc ánh sáng đỏ vạch sáng ánh sáng đơn ... VII.35 Ta chiếu sáng hai khe Young ánh sáng trắng với bước sóng ánh sáng đỏ λđ = 0,75µm ánh sáng tím λt = 0,4µm Biết a = 0,5mm, D = 2m Ở vị trí vân sáng bậc màu đỏ, xạ cho vân sáng nằm trùng ... D VII.34 Ta chiếu sáng hai khe Young ánh sáng trắng với bước sóng ánh sáng đỏ λđ =0,75µm ánh sáng tím λt = 0,4µm Biết a = 0,5mm, D = 2m Khoảng cách vân sáng bậc màu đỏ vân sáng bậc màu tím phía...
 • 7
 • 126
 • 2

313 câu trắc nghiệm sóng

313 câu trắc nghiệm sóng cơ
... điện từ trường Câu 32: Chọn câu sai câu sau : A Hiện tượng sóng dừng xảy sóng điện từ B Hiện tượng sóng dừng xảy sóng học C Sóng dừng kết tổng hợp sóng tới sóng phản xạ D Sóng dừng trường ... động Câu 217: Trong tượng sóng dừng với đầu dây cố đònh M M π A sóng tới trễ pha so với sóng phản xạ B sóng tới sóng phản xạ pha π C sóng tới sóng phản xạ ngược pha D sóng tới sớm pha so với sóng ... nút sóng gần tượng sóng dừng D Cả A B Câu 102: Trong hệ sóng dừng sợi dây, khoảng cách hai nút liên tiếp bằng: A Một bước sóng B Nửa bước sóng C Một phần tư bước sóng D Hai lần bước sóng Câu...
 • 22
 • 79
 • 1

368 câu trắc nghiệm sóng cơ học

368 câu trắc nghiệm sóng cơ học
... sóng học sau A Sóng học có chu kì  s B Sóng học có chu kì ms C Sóng học có tần số 30 kHz D Sóng học có tần số 10 Hz Câu 341: Tại hai điểm A B mặt nước có nguồn sóng, biên độ 4cm 2cm, bước sóng ... 4cm/s D 4m/s Câu 115:Trong tượng sóng dừng dây đàn hồi, khoảng cách điểm nút sóng điểm bụng sóng liền kề A bước sóng B phần tư bước sóng B C nửa bước sóng D hai bước sóng Câu 116:Để có sóng dừng ... pha Câu 89: Sóng dừng là: A .Sóng khơng lan truyền bị vật cản B Sóng tạo thành hai điểm cố định mơi trường C Sóng tạo thành giao thoa sóng tới sóng phản xạ D Sóng dây mà hai đầu dây giữ cố định Câu...
 • 26
 • 101
 • 0

154 câu trắc nghiệm sóng cơ học có đáp án

154 câu trắc nghiệm sóng cơ học có đáp án
... thoa xẩy với sóng D tượng sóng dừng xẩy sợi dây Chọn câu Hai âm độ cao chúng có: tần số B D lượng tần số biên độ biên độ Sóng điện từ sóng học khác về: Sóng dừng B Môi trừơng truyền sóng Giao ... coi hai đầu nút sóng Dây dài l = 1,2m, sóng dây tốc độ v = 40m/s Để dây sóng dừng ổn định tần số sóng B 90Hz 100Hz 110Hz D Một đáp án khác Sóng dừng sợi dây chồng chất hai sóng truyền theo ... 100Hz, coi hai đầu nút sóng Dây dài l = 1,2m, sóng dây tốc độ từ 38m/s đến 46m/s Để dây sóng dừng ổn định tốc độ sóng 38m/s B 46m/s 42m/s D 40m/s Một sóng ngang phương trình , t x u...
 • 14
 • 131
 • 0

trắc nghiệm sóng âm có đáp án

trắc nghiệm sóng âm có đáp án
... nhỏ C Âm tần số lớn tai ta cảm giác âm to D Âm to hay nhỏ phụ thuộc vào mức cường độ âm tần số âm Câu 21: Cường độ âm A lượng sóng âm truyền đơn vị thời gian B độ to âm C lượng sóng âm truyền ... A Sóng học tần số 10 Hz B Sóng học tần số 30 kHz C Sóng học chu kì (µs) D Sóng học chu kì (ms) Câu 29: Một sóng tần số f = 1000 Hz lan truyền không khí Sóng gọi A sóng siêu âm ... âm người khác C tần số lượng âm người khác D biên độ cường độ âm người khác Câu 20: Phát biểu sau đúng? A Âm cường độ lớn tai ta cảm giác âm to B Âm cường độ nhỏ tai ta cảm giác âm...
 • 4
 • 1,753
 • 17

Trắc nghiệm sóng âm docx

Trắc nghiệm sóng âm docx
... lí sóng âm, sóng siêu âm , sóng hạ âm sóng C Sóng âm sóng dọc D .Sóng siêu âm sóng âm mà tai ngời không nghe thấy đợc Câu 26 Hai âm độ cao, có đặc điểm đặc điểm sau A Cùng biên độ B.Cùng bớc sóng ... truyền âm tốt D A B Câu 28: Câu sau nói đặc trng sinh lý âm? A Độ to âm phụ thuộc vào tần số hay cờng độ âm B Độ cao âm phụ thuộc vào tần số âm C Âm sắc phụ thuộc vào đặc tính vật lý âm nh biên ... Cả A, B C Câu 34: Ngỡng nghe: A Là âm có lợng cực đại gây cảm giác âm B Là âm có tần số cực đại gây cảm giác âm C Phụ thuộc biên độ âm D Thay đổi theo tần số âm Câu 35: Đại lợng sau có giá trị...
 • 2
 • 118
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ))Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản của tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ))TUYEN TAP 210 CAU HOI TRAC NGHIEM LY THUYET VAT LI HAY KHOBO CAU HOI TRAC NGHIEM ON TAP SINHSKKN: Một số biện pháp nhằm phát huy tinh thần đoàn kết của học sinh lớp 5CHINH PHUC LY THUYET VAT LY 2017TUYET CHIEU KINH NGHIEM NHAM NHANH TRONG GIAI BAI TAP VAT LIKI THUAT GIAI NHANH BAI TOAN HOA HOC CO GIAI CHI TIETVỀ HỌC CHẾ TÍN CHỈ VÀ VIỆC ÁP DỤNG Ở VIỆT NAMMối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 18 – 24 THÁNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA TRUNGMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga ThiệnMột số biện pháp chỉ đạo thực hiện giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non tại trường mầm non Nga GiápMỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHMỘT SỐ BI ỆN PH ÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC B ẢO VỆ MÔ I TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHBáo cáo lắp ráp hoàn chỉnh một máy tính để bànMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THANHTài liệu về các loại PLC đầy đủ nhấtMột số kinh nghiệm giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ 56 tuổi ở trường mầm non Nga TiếnPP_Bàn tay nặn bột dạy các môn khoa học cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sở
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập