9 bài tập vật lý hay và khó

các bài tập vật hay va khó trong thi đại học

các bài tập vật lý hay va khó trong thi đại học
... tiên, khoảng cách hai vật m M là: A cm B 4,5 cm C 4,19 cm D 18 cm Câu 13: Một CLLX nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 20N/m va vật nặng m = 100g Từ VTCB kéo vật đoạn 6cm truyền cho vật vận tốc ... nén 9cm Vật M có khối Là lạ & kho khó 1.0 | lượng nửa khối lượng vật m nằm sát m Thả nhẹ m để hai vật chuyển động theo phương trục lò xo Bỏ qua ma sát Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần ... = 100(V) Thay vào (*) suy v = 91(V) Ta có: P v2 r 912 r 182 r 45, b Giá trị U0 U0 U 100 V Câu 51: Câu 50: Khoảng vật: Khi vật gặp nhau: Ban đầu vật (vị trí gặp nhau) Góc quay: Vậy vật qua lần...
 • 26
 • 1,662
 • 11

Tuyển tập 165 bài tập vật hay khó pdf

Tuyển tập 165 bài tập vật lý hay và khó pdf
... http.//boxmath.vn/ TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ BOXMATH BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT T = 0, 01s hai vật lại gặp vị trí cân bằng, khoảng thời gian không phụ thuộc vào tỉ lệ biên độ vật (Cần ý vật có vị trí ... =⇒ x = ± n+1 A Lúc đầu vật biên +A nên vị trị vật đến x = + T Từ n → ∞ tmin = s http.//boxmath.vn/ TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ BOXMATH 39 BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT 140 Một vật dao động điều hoà ... max tức vật li độ x=-6cm http.//boxmath.vn/ TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ BOXMATH 23 BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT π T T hết Từ 6cm =⇒ -6cm hết thời gian T 2T T = (s) =⇒ thời gian ngắn : + = 15 Vật từ...
 • 48
 • 678
 • 3

tổng hợp các bài tập vật hay khó 2

tổng hợp các bài tập vật lý hay và khó 2
... CO = 2CB V t s ti p t c dao ủ ng v i biờn ủ dao ủ ng b ng: 2A 11 A 20 A 22 A B C 0,8A D 5 ng nng g p 16/9 th nng Wủ = 16 /25 , Wt = 9 /25 Gi t i C v i CO = 2CB k = 3/2k, x = 2/ 3x = 2/ 5A A2 = x2 + ... = /2 (s) Giỏ tr c a m1, m2 l: A m1 = 1,0kg; m2 = 4,0kg B m1 = 1,2kg; m2 = 4,8 kg C m1 = 4,8kg; m2 = 1,2kg D m1= 4,0kg; m2 = 1,0kg Delta(t) = N1T1 = N2T2 v i N1 = 10, N2 = m1 + m2 = m1 = 1, m2 ... ng tr ng g = 10m/s2 Xỏc ủ nh biờn ủ dao ủ ng c a v t A A = 1,4cm B A = 3,4cm C A = 2, 4cm D A = 2, 2cm k=60N/m, l1:l2 =2: 3 > k1 = 150, k2 = 100 (k.l = k1.l1 = k2.l2) k1 dón 2, k2 nộn > n u hai...
 • 6
 • 406
 • 9

Tổng hợp các bài tập vật hay khó

Tổng hợp các bài tập vật lý hay và khó
... treo lac lò xo co độ cứng 25N/m ,vật có khối l-ơng 400 g thang máy đứng yên ta cho lắc dao động điều hoà,chiều dài lắc thay đổi từ 32cm đến 48 cm thời điểm mà vật vị trí thấp cho thang máy đI ... trỡng b sung l 25% Pin cú in tớch ban u l Q0=10^4 C.Hi ng h chy bao lõu thỡ phi thay pin: s 23 ngy 10 Tng hp cỏc bi hay v khú khoa Trng hc s-Duy Khoa FC 4,4.10 rad P -Sau chi kỡ biờn cũn li l: ... 202,2cm Tng hp cỏc bi hay v khú khoa Trng hc s-Duy Khoa M1 B A M0 M2 Bi gii Vi loi toỏn ny, u tiờn bao gi cng xỏc nh ban u vt v trớ no, õy l ti thi im t=0,5s; A A -Thay vo biu thc ca li v...
 • 29
 • 507
 • 1

Tổng hợp một số bài tập Vật hay khó có đáp án trong mùa thi thử ĐH

Tổng hợp một số bài tập Vật Lý hay và khó có đáp án trong mùa thi thử ĐH
... lemongrass.31.08@gmail.com Trang 8/9 Chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh Đại học & Cao đẳng năm 2012 MỘT SỐ BÀI TẬP VẬT LÍ HAY TRONG MÙA THI THỬ 2011 ĐÁP ÁN A 21 C 41 B 61 D C 22 D 42 A 62 A D 23 D 43 C ... V C 50 V D 25 V 50 Một dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương tần số độ lệch pha 90o Biết vào thời điểm li độ dao động thành phần cm cm Li độ dao động tổng hợp vào thời điểm A 14 cm ... cm D cm 51 Mắc vào đoạn mạch RLC không phân nhánh nguồn điện xoay chiều tần số thay đổi Ở tần số f1 = 60 Hz, hệ số công suất đạt giá trị cực đại cos = Ở tần số f2 = 120 Hz, hệ số công suất...
 • 9
 • 584
 • 8

80 bài tập vật hay khó hay gặp trong thi đại học

80 bài tập vật lý hay và khó hay gặp trong thi đại học
... QB = cm Hỏi điểm P, Q nằm đường dao động cực đại hay cực tiểu? A P cực đại, Q cực tiểu B Q cực đại, P cực tiểu C P, Q thuộc cực tiểu D P, Q thuộc cực đại Câu 29.nguồn phát sóng S1, S2 mặt chất ... AB có 11 điểm dao động với biên độ cực đại Trên đường thẳng Ax vuông góc với AB có hai điểm M N dao động với biên độ cực đại, với M cực đại gần A N cực đại xa A Biết AM = 1,5 cm AN = 31,02 cm ... ngắn sau để M đạt đến vận tốc cực đại? A 1,75 s B 1,25 s C s D 0,25 s Câu 48.Hai điểm M, N nằm phương truyền sóng cách λ/3 Tại thời điểm t M đạt vận tốc cực đại xuống Biết sóng truyền từ N đến...
 • 11
 • 225
 • 5

Bài tập VẬT hay khó các chương

Bài tập VẬT LÝ hay và khó các chương
... có đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ có khối lượng m Ban đầu vật m giữ vị trí để lò xo bị nén 9cm Vật M có khối lượng nửa khối lượng vật m nằm sát m Thả nhẹ m để hai vật chuyển động theo phương ... khoảng cách hai vật m M là: A cm B 4,5 cm C 4,19 cm D 18 cm Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc vật v Áp dụng định luật bảo toàn cho trình hai vật chuyển động từ vị trí lò xo bị nén l đến hai vật ... 10m/s2 Tốc độ lớn mà vật đạt A 0,36m/s B 0,25m/s C 0,50m/s D 0,30m/s Vật có tốc độ cực đại gia tốc 0; tức lúc Fhl = Fdh + Fms = lần N ON = x  kx = mg  x = mg/k = 0,04m = 4cm Khi vật quãng đường...
 • 15
 • 172
 • 0

Bài giảng Vat Ly hay va kho ( Luyen Thi HSG ).doc

Bài giảng Vat Ly hay va kho ( Luyen Thi HSG ).doc
... vế (2 ) ta đợc: dx dy y d u = cot dt dt sin dt Thay (1 ) vào (3 ) ta suy ra: y d u= sin dt (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) dy dy = v sin dt = dt v sin y d u =v Thay dt từ (5 ) vào (4 ): dy sin u dy d = hay ... lên nêm thì: a2 y > (I ) N > (II ) Giải (I): a y > F cos [ M + m(1 cos )] mg ( M + m) sin cos > F> mg ( M + m) sin M + m(1 cos ) (7 ) Giải (II): Thay (6 ) vào (3 ) rút N từ điều kiện ... Từ (1 ) (4 ) suy ra: a0 = Từ (2 ) suy ra: (4 ) Ma àN1 + ma sin + mg cos m+ M sin = cos = tg tg + = tg + = a g a +1 g2 a2 +1 g2 = = (5 ) a a + g2 g a2 + g (6 ) (7 ) (8 ) Và N = Mg Thế (6 ), (7 ), (8 )...
 • 40
 • 376
 • 8

Bài soạn Vat Ly hay va kho ( Luyen Thi HSG ).doc

Bài soạn Vat Ly hay va kho ( Luyen Thi HSG ).doc
... vế (2 ) ta đợc: dx dy y d u = cot dt dt sin dt Thay (1 ) vào (3 ) ta suy ra: y d u= sin dt (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) dy dy = v sin dt = dt v sin y d u =v Thay dt từ (5 ) vào (4 ): dy sin u dy d = hay ... lên nêm thì: a2 y > (I ) N > (II ) Giải (I): a y > F cos [ M + m(1 cos )] mg ( M + m) sin cos > F> mg ( M + m) sin M + m(1 cos ) (7 ) Giải (II): Thay (6 ) vào (3 ) rút N từ điều kiện ... Từ (1 ) (4 ) suy ra: a0 = Từ (2 ) suy ra: (4 ) Ma àN1 + ma sin + mg cos m+ M sin = cos = tg tg + = tg + = a g a +1 g2 a2 +1 g2 = = (5 ) a a + g2 g a2 + g (6 ) (7 ) (8 ) Và N = Mg Thế (6 ), (7 ), (8 )...
 • 40
 • 275
 • 2

bài tập vât LẠ KHÓ

bài tập vât lý LẠ và KHÓ
... 90V Khi V2 giá trị lớn V1 giá trị 30 V Tính U Là lạ & kho khó 1.0 | A 70,1V B 60 V C 60 D 60 V Câu 32 Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, RC2 < 2L Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U ... tiểu U1min Giá trị U1min là: GSTT GROUP | A 40 V Là lạ & kho khó 1.0 | B 40 V C 60 V D 60 V Đáp án Câu 1: Vẽ giản đồ vectơ hình vẽ theo định hàm số sin: A2 A Asinα , A2 có giá trị cực đại sinα ... ta có: U C max  Khi lại có: ZC  theo (1) → UCmax = L (1) L U 4Z + Z U  2ZL R  Z2 L theo (1) ta được: ZC = 5ZL = 2,5R → Z = R ZL Chỉ số V1 lúc U R = IR = Là lạ & kho khó 1.0 | 10 Z2 L UR U...
 • 26
 • 1,194
 • 8

Tuyển tập những bài tập vậthay khó(lời giải chi tiết)

Tuyển tập những bài tập vật lí hay và khó(lời giải chi tiết)
... NGUOITHAY.VN CÂU 30 Trên m m kho cm s A à: B C * e gi D ào! Các th d1 A M O B Do hai ngu : d cách B m Suy d1=d2 M d1 ên 1,6 (2k 1) Hay : d1 (2k 1) (2k 1) (2k 1).0,8 (1) 2 AO d1 AC (2) Thay (1) vào ... 90%.Muón hi dây t A.40,2% B.36,8 % Gi Bài A: em dùng công th V S C.42,2 % 96%c òng ên D38,8% ã rút g ày cho nhanh ùng pha L ùng pha v L S k L 2 k 5, k L 2 Bài B: G 5,5 k có 10 c có 11 c P P2 Ta ... elíp nh n A, B làm tiêu i m có 28 i m a ng v i biên c c i áp án B -> [ CÂU 25 M ình: u sóng truy cos(20 t ) m kho A Gi Xét m B C v D ì cách ngu u 20 x v k x v 1 ( k ) 5( k) 20 6 10 NGUOITHAY.VN...
 • 17
 • 1,201
 • 4

bài tập vật hay bài giải vật 12 bồi dưỡng học sinh ôn thi đại học

bài tập vật lý hay và bài giải vật lý 12 bồi dưỡng học sinh ôn thi đại học
... Xuân Ôn 32( R '− 3) 48 I= ; I BC = ; 17 R '− 60 17 R '− 60 32( R '− 3) 48 − = ; - Theo giả thi t I A = A, ta có: 17 R '− 60 17 R '− 60 - Từ tính : R' = 12 ( Ω ) Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Bài ... W3/ = + q12 4C W0 = Năng lượng hệ giảm xuống W Bài 6: Cho mạch điện hình Tất vôn kế giống nhau, tất điện trở giống Vôn kế V1 8V, vôn kế V3 10V Tìm số vôn kế V5 V1 V2 V3 V4 V5 Vn Hình Giải: V1 ... H ξb nξ Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi x ≥ ⇒ y ≤ 20 nên số bóng đèn nhiều mắc 20 bóng b Khi x = 15 y 30 15 20 Thay x = 15; y = 20 vào (4) ⇒ ∆ = nên n = ; ta lại có...
 • 15
 • 1,786
 • 22

Một số bài tập vật hay hấp dẫn

Một số bài tập vật lý hay và hấp dẫn
... số số hạt nhân pôlôni số hạt nhân chì mẫu Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số số hạt nhân pôlôni số hạt nhân chì mẫu HD: Tại thời điểm t1, tỉ số số hạt nhân pôlôni số hạt nhân chì mẫu Suy ... HD: Số xung phát tỉ lệ với số nguyên tử bị phân rã Số nguyên tử bị phân rã phút đầu tiên:  N1= N01 – N1= N01(1- e   t )   t Sau số nguyên tử lại là: N02 = N01 e Số nguyên tử bị phân rã khoảng ... 41.20  28, phút Bài 20: Gọi  khoảng thời gian để số hạt nhân nguyên tử giảm e lần, Sau thời gian 0,51 số hạt nhân chất phóng xạ lại ? HD: áp dụng ct : N  N0e t N + sau  số hạt nhân giảm...
 • 9
 • 183
 • 1

những bài tập vật hay lạ khó của GSTT Groups

những bài tập vật lý hay lạ và khó của GSTT Groups
... a Bài giảng trực tuyến môn học b Hỗ trợ học tập diễn đàn học tập Hoạt động offline a Các câu lạc học tập: câu lạc tiếng Anh, Câu lạc Y, câu lạc Kinh tế đối ngoại, câu lạc tài ngân hàng, câu lạc ... sau, GSTT Group trọng tới việc học tập thành viên Kể từ năm học 2012—2013, GSTT Group thành lập câu lạc học tập dành cho thành viên Một số câu lạc vào hoạt động : Câu lạc tiếng Anh, câu lạc Luật, ... k = k1 + k + …  treo vật khối lượng thì: = + + ⋯ T T1 T2 Gắn lò xo k vào vật khối lượng m1 chu kỳ T1, vào vật khối lượng m2 T2, vào vật khối lượng m1+m2 chu kỳ T3 , vào vật khối lượng m1 – m2...
 • 78
 • 3,732
 • 264

Xem thêm

Từ khóa: Internship report 28 06 2017Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaDãy hồi quy bậc hai (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển tốc độ, vị trí và đảo chiều động cơ tuyến tính theo phương pháp điều chế độ rộng xung ứng dụng trong hệ chuyển động thẳng (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phương pháp lưới giải bài toán song điều hòa trong miền tròn và ứng dụng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà F1(Đông Tảo x Lương Phượng) nuôi tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý bồi dưỡng năng lực cho Hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định theo định hướng đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc (LV thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)complete ielts speaking part 2Bộ giáo dục không bắt buộc sáng kiến kinh nghiệm trong năm học tớiỨng dụng thi thử lý thuyết A2 trên android (LV tốt nghiệp)Bi mat clickbank Bi mat clickbankNHẬT KÝ CỦA DZUĐỌC SÁCH NHƯ THẾ nào HIỆU QUẢKINH TẾ HỌC SẢN XUẤTQUY TRÌNH KIẾM TIỀN từ CLIKCBANKCHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂNisothermal designs review compatibility mode
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập